Financijski izvještaji

    


    Financijski izvještaj Županijskog suda u Šibeniku za 2018. godinu


   1. Obrasci financijskih izvjestaja

   2  Bilješke uz financijski izvještaj   Financijski izvještaj Županijskog suda u Šibeniku za 2017. godinu

 

   1. Referentna stranica

   2. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima PR-RAS

   3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji RAS-F

   4. Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza P-VRIO

   5. Bilanca BIL

   6. Bilješke uz financijski izvještaj

 


  Financijski izvještaj Županijskog suda u Šibeniku za 2016. godinu

 

   1. Referentna stranica

   2. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima PR-RAS

   3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji RAS-F

   4. Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza P-VRIO

   5. Bilanca BIL

   6. Bilješke uz financijski izvještaj

 


 Financijski izvještaj Županijskog suda u Šibeniku za 2014. godinu.

  

   1.Referentna stranica

   2.Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima PR-RAS 

   3.Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza  P-VRIO

   4.Bilanca BIL

 

 

Financijski izvještaj Županijskog suda u Šibeniku za 2015. godinu.

   

   1.Referentna stranica

   2.Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima PR-RAS

   3.Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji RAS-F

   4.Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza P-VRIO

   5.Bilanca BIL

   6.Bilješke uz bilancu