PLAN NABAVE ŽUPANIJSKOG SUDA U ŠIBENIKU ZA 2014 GODINU

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJSKI SUD U ŠIBENIKU
URED PREDSJEDNIKA
Broj: 17 Su-44/14

 


Temeljem čl. 30. st. 1. Zakona o sudovima (Narodne novine broj: 122/2010 – pročišćeni tekst, 27/2011 i 130/2011), i čl. 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11), predsjednik Županijskog suda u Šibeniku donosi

PLAN NABAVE ŽUPANIJSKOG SUDA U ŠIBENIKU ZA 2014 GODINU

 

Redni

 broj

NAZIV PREDMETA NABAVE PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a) POZICIJA U PRORAČUNU VRSTA POSTUPKA, EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PLANIRANI POČETAK I TRAJANJE POSTUPKA NAPOMENA
1. Toneri 25.000,00 3221 Ne podliježe zakonu o javnoj nabavi    
2. Papir i papirna konfekcija 19.800,00 3221 Ne podliježe zakonu o javnoj nabavi    
3. Korištenje mreže niskog napona 55.200,00 3223 Ne podliježe zakonu o javnoj nabavi    
4. Opskrba električnom energijom 65.690,00 3223 Ne podliježe zakonu o javnoj nabavi    
5. Usluga grijanja 156.900,00 3223 Podliježe zakonu o javnoj nabavi   Ugovor sklopljen na 2 godine do 15.05.2015
6. Rezervirane poštanske usluge 41.200,00 3231   Okvirni sporazum za nabavu poštanskih usluga sa HP do 03.02.2016  
7. Usluge telefona i telefaxa 65.600,00 3231 Ne podliježe zakonu o javnoj nabavi   Ugovor Optima, na neodređeno

 

Procijenjena vrijednost nabave ostalih roba, usluga ili radova manja je od 20.000,00 kn bez PDV-a.

U Šibeniku, 25. ožujka 2014. godine

                                                                                                                           Predsjednik suda
                                                                                                                           Sanibor Vuletin