Dan otvorenih vrata
P O Z I V
Europski dan pravosuđa


(25. listopada 2018.)
"Dani otvorenih vrata"

U četvrtak, dana 25. listopada 2018. godine, Županijski sud u Šibeniku zajedno sa Općinskim sudom u Šibeniku, u povodu obilježavanja Europskog dana pravosuđa, organiziraju manifestaciju " Dani otvorenih vrata".

Tom prigodom Županijski sud u Šibeniku i Općinski sud u Šibeniku pozivaju sve zainteresirane osobe (građane, udruge, obrazovne ustanove, medije…) da u vremenu od 9,00 – 14,00 sati pristupe u prostorije navedenih tijela kako bi se istima uz stručnu pratnju približio rad sudova u Republici Hrvatskoj, osobito organizacija i procesi rada, pri čemu će svi raspoloživi djelatnici sudova biti na raspolaganju zainteresiranima u pružanju svih informacija u svezi njihova rada, izuzev rada koji se odnosi na konkretne predmete.

U cilju što lakše organizacije navedene manifestacije molimo da se svi skupni dolasci prethodno najave na brojeve telefona, odnosno e-mail:

Županijski sud u Šibeniku, tel. 209-140, mail: ured.predsjednika@zssi.pravosudje.hr
Općinski sud u Šibeniku, tel. 209-102, mail: tajnik.suda@ossi.pravosudje.hrObavijest

                                                   OBAVIJEST
o načinu isplate naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku


Stranke kojima je rješenjem suda određena naknada zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku trebaju Ministarstvu pravosuđa podnijeti zahtjev za isplatu u kojem je potrebno navesti:

 - ime, prezime i OIB podnositelja,
 - adresu i kontakt broj telefona ili e-mail adresu,
 - IBAN računa na koji je potrebno izvršiti isplatu.

Zahtjevu je potrebno priložiti rješenje suda kojim je naknada zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku određena s iskazanom klauzulom pravomoćnosti te punomoć, ukoliko će se naknada isplatiti na račun punomoćnika.

Za više informacija o načinu isplate naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku molimo pogledati https://gov.hr/moja-uprava/pravna-drzava-i-sigurnost/pravna-zastita/sudjenje-u-razumnom-roku/1623
Objava informacije o Zakonu o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela
Objava informacije - letak i obrazac zahtjeva za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela (na hrvatskom i engleskom jeziku) objavljeni su na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa, na linku  https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156
Obavijest o uvidu u status sudskih predmeta

Obavještavaju se građani da je Ministarstvo pravosuđa pustilo u promet besplatnu javnu uslugu e-Predmet. Građani putem te usluge na adresi

http://e-predmet.pravosudje.hr/  mogu ostvariti uvid u status sudskih predmeta u kojima su stranke u postupku.