Objava informacije o Zakonu o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela
Objava informacije - letak i obrazac zahtjeva za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela (na hrvatskom i engleskom jeziku) objavljeni su na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa, na linku  https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156
Obavijest o uvidu u status sudskih predmeta

Obavještavaju se građani da je Ministarstvo pravosuđa pustilo u promet besplatnu javnu uslugu e-Predmet. Građani putem te usluge na adresi

http://e-predmet.pravosudje.hr/  mogu ostvariti uvid u status sudskih predmeta u kojima su stranke u postupku.