Uplata jamčevine na račun sudskog depozita

UPLATA JAMČEVINE NA RAČUN SUDSKOG DEPOZITA
Uplata jamčevine obavlja se na račun :

Domaći platni promet:
Županijski sud u Rijeci
IBAN: HR7823900011300002264
Model: HR00
Poziv na broj: 123-18* (vidi napomenu)
Opis plaćanja: uplata jamstva za ……(ime i prezime)

Uplate iz inozemstva:
Županijski sud u Rijeci
BIC CODE (SWIFT adresa): HPBZHR2X
IBAN CODE: HR7823900011300002264
Model: HR00
Poziv na broj: 123-18* (vidi napomenu)
Opis plaćanja: uplata jamstva za …..(ime i prezime)
Nositelj troškova inozemne banke: opcija OUR

Napomena:
Znamenke u pozivu na broj odnose se na broj pod kojim se predmet vodi (npr. za predmet koji se vodi kao K-Rz-1/18, upisuje se samo 1-18).

Sve informacije u svezi uplata i isplata jamčevine dostaviti na sljedeći e-mail: Jasenka.Grohovac@zsri.pravosudje.hr, a odgovor će se dostaviti u najkraćem mogućem roku.