Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Građanski odjel
Odjel za postupanje u predmetima kaznenih djela iz nadležnosti USKOK-a
Kazneni odjel
Odjel za izvršenje kazni zatvora
Pisarnice
Odjel za podršku žrtvama i svjedocima
O Odjelu
Aktivnosti
Sudska praksa
Linkovi
Postupak mirenja
OBAVIJEST e-Predmet
OBAVIJEST naknade u kaznenim postupcima
OBAVIJEST o načinu isplate naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku
Kontakt
Pravo na pristup informacijama
odluka o imenovanju službenika za informacije
Godišnje izvješće za 2018.g
Godišnje izvješće za 2017.g.
Godišnje izvješće za 2016.g.
Povjerenik za etiku
Sudačka mreža
popis tumači i vještaci
popis procjenitelji
obrazac za izdavanjem službene iskaznice stalnog sudskog vještaka
Natječaji
Uplata jamčevine na račun sudskog depozita
Financijsko poslovanje
Proračun za 2019.godinu
Proračun za 2018.godinu
Financijski izvještaj za 2018. godinu
Financijski izvještaj 2017.g.
Županijski sud u Rijeci-bilješke
Proračun za 2017.godinu
Financijski izvještaj 2016.g.-1. dio
Financijski izvještaj 2016.g.-2. dio
Dokumenti
procedura stvaranja ugovorenih obveza
procedura zaprimanja računa
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Javna nabava
Poziv za dostavu ponuda-nabava osobnog vozila
Izmjena plana nabave za 2019.
Plan nabave roba i usluga u 2019. godini
Plan nabave za 2018.godinu
Plan nabave roba,radova i usluga u 2017. godini
Upute o ostvarivanju prava posjeta pritvorenicima
Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudačke etike
Godišnji raspored poslova
Uplata jamčevine na račun sudskog depozita

UPLATA JAMČEVINE NA RAČUN SUDSKOG DEPOZITA
Uplata jamčevine obavlja se na račun :

Domaći platni promet:
Županijski sud u Rijeci
IBAN: HR7823900011300002264
Model: HR00
Poziv na broj: 123-18* (vidi napomenu)
Opis plaćanja: uplata jamstva za ……(ime i prezime)

Uplate iz inozemstva:
Županijski sud u Rijeci
BIC CODE (SWIFT adresa): HPBZHR2X
IBAN CODE: HR7823900011300002264
Model: HR00
Poziv na broj: 123-18* (vidi napomenu)
Opis plaćanja: uplata jamstva za …..(ime i prezime)
Nositelj troškova inozemne banke: opcija OUR

Napomena:
Znamenke u pozivu na broj odnose se na broj pod kojim se predmet vodi (npr. za predmet koji se vodi kao K-Rz-1/18, upisuje se samo 1-18).

Sve informacije u svezi uplata i isplata jamčevine dostaviti na sljedeći e-mail: Jasenka.Grohovac@zsri.pravosudje.hr, a odgovor će se dostaviti u najkraćem mogućem roku.