Pisarnice

Pisarnica sudske uprave

Voditeljica :  Sandra Damijani

email: sandra.damijani@zsri.pravosudje.hr

tel:  051 355 504

fax: 051 336 924

 

 

Građanska pisarnica

Voditeljica :  Tatjana Lukić

email: tatjana.lukic@zsri.pravosudje.hr

tel:  051 355 514

fax: 051 501 738

 

 

Kaznena pisarnica

Voditeljica :  Marija Zubalj

email: marija.zubalj@zsri.pravosudje.hr

tel:  051 355 517

fax: 051 501 737

 

 Kaznena pisarnica   ( istražna pisarnica)

Voditeljica:  Biserka Kovačević Kolić

email: biserka.kovacevic@zsri.pravosudje.hr

tel:  051 355 518

fax: 051 501 737