Pravo na pristup informacijama

 

 Sandra Damijani , voditelj pisarnice sudske uprave

 

                                                     tel: 051 355 504 , fax: 051 336 924

 

                                                                      email:  sandra.damijani@zsri.pravosudje.hr