Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Građanski odjel
Odjel za postupanje u predmetima kaznenih djela iz nadležnosti USKOK-a
Kazneni odjel
Odjel za izvršenje kazni zatvora
Pisarnice
Odjel za podršku žrtvama i svjedocima
O Odjelu
Aktivnosti
Sudska praksa
Linkovi
Postupak mirenja
OBAVIJEST e-Predmet
OBAVIJEST naknade u kaznenim postupcima
OBAVIJEST o načinu isplate naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku
Kontakt
Pravo na pristup informacijama
odluka o imenovanju službenika za informacije
Godišnje izvješće za 2018.g
Godišnje izvješće za 2017.g.
Godišnje izvješće za 2016.g.
Povjerenik za etiku
Sudačka mreža
popis tumači i vještaci
popis procjenitelji
obrazac za izdavanjem službene iskaznice stalnog sudskog vještaka
Natječaji
Uplata jamčevine na račun sudskog depozita
Financijsko poslovanje
Proračun za 2019.godinu
Proračun za 2018.godinu
Financijski izvještaj za 2018. godinu
Financijski izvještaj 2017.g.
Županijski sud u Rijeci-bilješke
Proračun za 2017.godinu
Financijski izvještaj 2016.g.-1. dio
Financijski izvještaj 2016.g.-2. dio
Dokumenti
procedura stvaranja ugovorenih obveza
procedura zaprimanja računa
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Javna nabava
Poziv za dostavu ponuda-nabava osobnog vozila
Izmjena plana nabave za 2019.
Plan nabave roba i usluga u 2019. godini
Plan nabave za 2018.godinu
Plan nabave roba,radova i usluga u 2017. godini
Upute o ostvarivanju prava posjeta pritvorenicima
Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudačke etike
Godišnji raspored poslova
Građanski odjel

   

      Tajana Polić,  predsjednik odjela

 

 

         Suci:                                                                       Sudski savjetnici:

 

         Duško Abramović

       Barbara Bosner                                    Denis Putić

       Ingrid Bučković                                    Nadežda Šepelj                          

       Dubravka Butković-Brljačić                  Marija Sušanj Tepša

       Larisa Crnković                                    Natalija Denona    

       Ksenija Dimec                                      Patrizia Muždeka Funčić   

       Branka Ježek Mjedenjak                      Ivana Blažević

       Darko Lupi                                            Antica Jakominić Spodnjak

       Brankica Malnar                                  

       Ivanka Maričić- Orešković                    

       Filka Pejković

       Alen Perhat

       Lidija Oštarić-Pogarčić

       Svjetlana Pražić

       Helena Randić

       Vesna Rist

  dr. sc. Vlado Skorup

       Dubravka Srečec-Fletko

       Helena Vlahov-Kozomara

       Milena Vukelić Margan