OBAVIJEST e-Predmet
Građani putem besplatne javne usluge e-Predmet mogu na adresi http://e-predmet.pravosudje.hr/ ostvariti uvid u status sudskih predmeta u kojima su stranke u postupku.