Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Građanski odjel
Odjel za postupanje u predmetima kaznenih djela iz nadležnosti USKOK-a
Kazneni odjel
Odjel za izvršenje kazni zatvora
Pisarnice
Odjel za podršku žrtvama i svjedocima
O Odjelu
Aktivnosti
Sudska praksa
Linkovi
Postupak mirenja
OBAVIJEST e-Predmet
OBAVIJEST naknade u kaznenim postupcima
OBAVIJEST o načinu isplate naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku
Kontakt
Pravo na pristup informacijama
odluka o imenovanju službenika za informacije
Godišnje izvješće za 2018.g
Godišnje izvješće za 2017.g.
Godišnje izvješće za 2016.g.
Povjerenik za etiku
Sudačka mreža
popis tumači i vještaci
popis procjenitelji
obrazac za izdavanjem službene iskaznice stalnog sudskog vještaka
Natječaji
Uplata jamčevine na račun sudskog depozita
Financijsko poslovanje
Proračun za 2019.godinu
Proračun za 2018.godinu
Financijski izvještaj za 2018. godinu
Financijski izvještaj 2017.g.
Županijski sud u Rijeci-bilješke
Proračun za 2017.godinu
Financijski izvještaj 2016.g.-1. dio
Financijski izvještaj 2016.g.-2. dio
Dokumenti
procedura stvaranja ugovorenih obveza
procedura zaprimanja računa
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Javna nabava
Poziv za dostavu ponuda-nabava osobnog vozila
Izmjena plana nabave za 2019.
Plan nabave roba i usluga u 2019. godini
Plan nabave za 2018.godinu
Plan nabave roba,radova i usluga u 2017. godini
Upute o ostvarivanju prava posjeta pritvorenicima
Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudačke etike
Godišnji raspored poslova
Kontakt


 Glasnogovornik :    Duško Abramović, sudac  tel: 051 355 506,  fax: 051 336 924

                                   email: dusko.abramovic@zsri.pravosudje.hr

 

                                   Zoran Sršen , sudac          tel: 051 355 520,   fax: 051 501 737

                                    email: zoran.srsen@zsri.pravosudje.hr

 

 

 Upraviteljica zajedničke sudske pisarnice  : Emilia Bokulić ,  tel:  051 355 503, 

                                                                                                         fax: 051 336 924

                                                   email: emilia.bokulic@zsri.pravosudje.hr

                                                   email: ured.predsjednika@zsri.pravosudje.hr


 Tajnik sudaGledis Pirić Vujaklija                    tel: 051 355 552,    fax: 051 336 924

                          email: gledis.piric@zsri.pravosudje.hr

 

  

  Brojevi telefona i fakseva :

 CENTRALA  (Županijski i Općinski sud u Rijeci)  tel:    051 355 555

Pisarnica sudske uprave                         tel:  051 355 504      fax: 051 336 924

Kazneni odjel (istražna pisarnica)          tel:  051 355 518      fax: 051 501 737 

Kazneni odjel (kaznena pisarnica )         tel:  051 355 517      fax: 051 501 737

Građanski odjel (građanska pisarnica)  tel:  051 355 514      fax: 051 501 738

Poslovi s vještacima i tumačima            tel:  051 355 552      fax: 051 336 924

 

Email adresa za zaprimanje e-računa:

anita.simunovic@zsri.pravosudje.hr