Kontakt


 Glasnogovornik :    Duško Abramović, sudac  tel: 051 355 506,  fax: 051 336 924

                                   email: dusko.abramovic@zsri.pravosudje.hr

 

                                   Zoran Sršen , sudac          tel: 051 355 520,   fax: 051 501 737

                                    email: zoran.srsen@zsri.pravosudje.hr

 

 

 Upraviteljica zajedničke sudske pisarnice  : Emilia Bokulić ,  tel:  051 355 503, 

                                                                                                         fax: 051 336 924

                                                   email: emilia.bokulic@zsri.pravosudje.hr

                                                   email: ured.predsjednika@zsri.pravosudje.hr


 Tajnik sudaGledis Pirić Vujaklija                    tel: 051 355 552,    fax: 051 336 924

                          email: gledis.piric@zsri.pravosudje.hr

 

  

  Brojevi telefona i fakseva :

 CENTRALA  (Županijski i Općinski sud u Rijeci)  tel:    051 355 555

Pisarnica sudske uprave                         tel:  051 355 504      fax: 051 336 924

Kazneni odjel (istražna pisarnica)          tel:  051 355 518      fax: 051 501 737 

Kazneni odjel (kaznena pisarnica )         tel:  051 355 517      fax: 051 501 737

Građanski odjel (građanska pisarnica)  tel:  051 355 514      fax: 051 501 738

Poslovi s vještacima i tumačima            tel:  051 355 552      fax: 051 336 924

 

Email adresa za zaprimanje e-računa:

anita.simunovic@zsri.pravosudje.hr