Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Građanski odjel
Odjel za postupanje u predmetima kaznenih djela iz nadležnosti USKOK-a
Kazneni odjel
Odjel za izvršenje kazni zatvora
Pisarnice
Odjel za podršku žrtvama i svjedocima
O Odjelu
Aktivnosti
Sudska praksa
Linkovi
Postupak mirenja
OBAVIJEST e-Predmet
OBAVIJEST naknade u kaznenim postupcima
OBAVIJEST o načinu isplate naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku
Kontakt
Pravo na pristup informacijama
Odluka o imenovanju službenika za informacije
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Godišnje izvješće za 2019.g
Godišnje izvješće za 2018.g
Godišnje izvješće za 2017.g.
Godišnje izvješće za 2016.g.
Povjerenik za etiku
Sudačka mreža
popis tumači i vještaci
popis procjenitelji
obrazac za izdavanjem službene iskaznice stalnog sudskog vještaka
Natječaji
Uplata jamčevine na račun sudskog depozita
Financijsko poslovanje
Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti
Proračun za 2020.godinu
Proračun za 2019.godinu
Proračun za 2018.godinu
Financijski izvještaj za 2019.godinu
Financijski izvještaj za 2018. godinu
Financijski izvještaj 2017.g.
Županijski sud u Rijeci-bilješke
Proračun za 2017.godinu
Financijski izvještaj 2016.g.-1. dio
Financijski izvještaj 2016.g.-2. dio
Dokumenti
procedura blagajničkih poslovanja
procedura stvaranja ugovorenih obveza
procedura zaprimanja računa
procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Javna nabava
Plan nabave
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Izjava o postojanju sukoba interesa
Poziv za dostavu ponuda-nabava osobnog vozila
Izmjena plana nabave za 2019.
Plan nabave roba i usluga u 2019. godini
Plan nabave za 2018.godinu
Plan nabave roba,radova i usluga u 2017. godini
Upute o ostvarivanju prava posjeta pritvorenicima
Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudačke etike
Godišnji raspored poslova
Aktivnosti

SIJEČANJ, VELJAČA, OŽUJAK 2020.

 • 19. veljače 2020. u Kući Europe održan Okrugli stol povodom obilježavanja Europskog dana žrtava kaznenih djela 22. veljače. Stručna savjetnica Odjela Daria Dušević tom je prigodom održala izlaganje na temu „Odjeli za podršku žrtvama i svjedocima – desetljeće prakse“. Cilj okruglog stola bio je prikazati trenutni smjer razvoja sustava podrške i prava žrtava na razini Europske unije u skladu s preporukama Vijeća Europske unije i Europske komisije te analizirati primjere dosadašnje dobre prakse i mogućnosti daljnjeg razvoja sustava u Republici Hrvatskoj.
 • 18. veljače 2020. stručna savjetnica Odjela, Daria Dušević, prisustvovala prvom ovogodišnjem sastanku Županijskog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, održanom u Udruzi za zaštitu obitelji Rijeka.
 • 30. siječnja 2020. stručna suradnica Odjela Daria Dušević prisustvovala godišnjem domjenku udruge SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, na kojem su uz prigodno druženje predstavljeni rezultati rada udruge tijekom 2019. godine.

LISTOPAD, STUDENI, PROSINAC 2019.

 

 • 2. prosinca 2019. održana druga ovogodišnja supervizija volontera pod vodstvom supervizorice iz Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima Ministarstva pravosuđa, Ljiljane Krznar Buzov
 • 28. i 29. studenog 2019. stručna suradnica Odjela Daria Dušević sudjelovala na godišnjoj međunarodnoj konferenciji Viktimološkog društva Srbije pod nazivom „Viktimizacija i različitost: ka holističkom pristupu viktimologiji i pravima žrtava“. Konferencija je održana u Beogradu, u konferencijskoj dvorani hotela „88 rooms“, a okupila je vodeće viktimološke stručnjake, teoretičare i praktičare iz regije i šire.
 • 27. studenog 2019. stručna suradnica Odjela Daria Dušević sudjelovala na regionalnom sastanku službi/odjela za podršku žrtvama i svjedocima u sklopu Regionalnog projekta o ratnim zločinima Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP). Sastanak se održao u Beogradu, s ciljem razmjene dosadašnjih iskustava u pružanju podrške žrtvama i svjedocima između praktičara iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore.
 • 25. studenog 2019. g. povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama stručna suradnica Odjela Daria Dušević sudjelovala je na tematskoj sjednici Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova Primorsko-goranske županije. Na sjednici je istaknuta važnost postizanja ravnopravnosti spolova i osnaživanja žena te su prisutnima i medijima predstavljeni promotivni plakati i brošure o sprječavanju nasilja nad ženama.
 • 8. studenog 2019. u stručna suradnica prisustvovala godišnjem sastanku službenika za podršku žrtvama i svjedocima održanom u Ministarstvu pravosuđa
 • 23. listopada 2019. stručna suradnica Odjela sudjelovala na predstavljanju nacionalnog preventivnog projekta „Lily“ Ravnateljstva policije Ministarstva unutarnjih poslova RH i partnera koji za cilj ima podizanje svijest o štetnim posljedicama nasilja i potaknuti građane na prijavljivanje nasilja. Projekt je predstavljen u Zapadnom trgovačkom centru u Rijeci u organizaciji Odjela prevencije Policijske uprave primorsko-goranske, a u partnerstvu s „SOS Rijeka“ - centrom za nenasilje i Društvom Crvenog križa Primorsko-goranske županije kroz čitanje potresnih priča o nasilju, glazbenu komponentu i pokaznu vježbu tehnika samoobrane policijskih službenika Interventne jedinice policije PU primorsko-goranske.
 • 14. listopada 2019. održana je edukacija za volontere Odjela za podršku žrtvama i svjedocima na temu „Nasilje u obitelji“. Edukaciju je na Županijskom sudu u Rijeci održala Ljiljana Krznar Buzov iz Službe za podršku žrtvama i svjedocima Ministarstva pravosuđa.

 

SRPANJ, KOLOVOZ, RUJAN 2019.

 • 21. rujna 2019. Odjel za podršku žrtvama i svjedocima u suradnji s Centrom za participaciju žena u društvenom životu obilježio Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama (22. rujna). Prigodnim štandom na gradskom Korzu od 10 do 13 sati i promotivnim materijalima stručna suradnica Odjela i djelatnice Centra za participaciju informirale su zainteresirane građane o mogućnostima i načinima na koje žrtve nasilja mogu zatražiti adekvatnu pomoć i podršku, a u svrhu senzibiliziranja javnosti o ovoj problematici akciju je medijski popratio KanalRi. http://www.kanal-ri.hr/hr/alarmantni_podaci/10659/2
 • 20. rujna 2019. stručna suradnica Odjela prisustvovala konferenciji „Prava žrtve – osiguranje mjera zaštite“, organiziranoj u Hotelu International u Zagrebu povodom obilježavanja šeste godišnjice rada Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja – 116 006 te trinaeste godišnjice osnivanja Udruge za podršku žrtvama i svjedocima. Konferencija je održana s ciljem osvrta na aktualnu praksu u odnosu na aktualni pravni okvir osiguranja mjera zaštite žrtava i pružanja podrške žrtvama i svjedocima u RH. Konferenciji su prisustvovali predstavnici institucija i organizacija civilnog društva koje su uključene u rad sa žrtvama kaznenih djela i prekršaja. http://pzs.hr/2019/09/25/odrzana-konferencija-prava-zrtve-osiguranje-mjera-zastite/
 • 17. rujna 2019. povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama stručna suradnica Odjela prisustvovala otvorenju izložbe angažiranih fotografija pod nazivom „Žene šute i skrivaju svoje lice“, nastalih suradnjom udruge SOS Rijeka – Centar za nenasilje i ljudska prava, Udruge za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije. Fotografije su izložene na postamentima ispred Grada Rijeke na Korzu od 17. do 25. rujna 2019. s ciljem osvještavanja javnosti o problemu nasilja na ženama. http://novilist.hr/Vijesti/Rijeka/Zene-sute-i-skrivaju-svoje-lice-Potresne-fotografije-i-price-zrtava-nasilja-izlozene-na-Korzu
 • 11. rujna 2019. stručna suradnica Odjela, Daria Dušević, i volonterka Odjela, Gorana Morić u Gradskoj vijećnici grada Rijeke prisustvovale svečanom otvaranju izložbe plakata pod nazivom „Ja bi voljela sanjati san da se mama i tata pomire i da svi živimo zajedno“. Izložba je organizirana ususret Nacionalnom danu borbe protiv nasilja nad ženama (22. rujna), a organizator izložbe je Sv. Ana- Caritasov dom za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja. Izložba se temelji na materijalima prikupljenima u radu s djecom - korisnicima doma.
 • 10. rujna 2019. stručna suradnica Odjela, Daria Dušević, prisustvovala trećem sastanku Županijskog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, održanom u Udruzi za zaštitu obitelji Rijeka

 

TRAVANJ, SVIBANJ, LIPANJ 2019.

 • 7. lipnja 2019. pri Županijskom sudu u Rijeci, u organizaciji Pravosudne akademije i Vladinog Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, održana je stručna radionica za predstavnike sudova, državnih odvjetništava i policije na temu „Zločin iz mržnje“ u sklopu koje je stručna suradnica Odjela održala predavanje o Pojedinačnoj procjeni potreba žrtve. https://ljudskaprava.gov.hr/vijesti/odrzan-peti-u-ciklusu-seminara-pod-nazivom-zlocin-iz-mrznje-i-govor-mrznje-dana-7-lipnja-2019-godine-u-regionalnom-centru-pravosudne-akademije-u-rijeci/894
 • 30. svibnja 2019. stručna suradnica Odjela sudjelovala na edukaciji za korištenje baze podataka razvijene u sklopu projekta "Razvoj jedinstvenog IT sustava za zatvorsku administraciju (ZPIS)". Edukacija je održana u Zagrebu, u Centru za izobrazbu za službenike svih odjela za podršku te djelatnike Službe za podršku žrtvama i svjedocima pri Ministarstvu pravosuđa.
 • 24. svibnja 2019. volonteri Odjela za podršku žrtvama i svjedocima pridružili su se nacionalnoj manifestaciji "Hrvatska volontira!" koja se devetu godinu za redom održava u organizaciji Hrvatskog centra za razvoj volonterstva i regionalnih volonterskih centara s ciljem promocije volonterskih vrijednosti. Tom prigodom volonteri Odjela su putem gradskog informativnog štanda na riječkom Korzu zainteresiranim građanima nastojali približiti volontiranje u podršci žrtvama i svjedocima uz podjelu promotivnih materijala. Zainteresirani građani mogli su saznati što sve uključuje podrška žrtvama i svjedocima, koje su osnovne aktivnosti volontera na sudu te kako postati volonter Odjela za podršku žrtvama i svjedocima.
 • 9. svibnja 2019. stručna suradnica Odjela prisustvovala je sastanku multidisciplinarnog tima u Domu za odrasle osobe „Turnić“, vezano za mogućnost zajedničke proaktivne suradnje.
 • 7. svibnja 2019. stručna suradnica Odjela prisustvovala je konstituirajućoj sjednici Županijskog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, održanoj u Uredu državne uprave Primorsko-goranske županije. Na sjednici su izglasani: voditelj tima, Daniel Antunović, predsjednik udruge U.Z.O.R.; zamjenica voditelja, Ines Lazarević Rukavina iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo i tajnica tima, Daria Dušević, stručna suradnica Odjela za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog suda u Rijeci.
 • 4. travnja 2019. stručna suradnica Odjela sudjelovala na nacionalnoj konferenciji „Pozitivna struja volonterstva“, koja se održala u Zagrebu u organizaciji Hrvatskog centra za razvoj volonterstva u suradnji s regionalnim volonterskim centrima. Na konferenciji su u vidu predavanja i panel radionica svoja iskustva iz područja volonterstva prenijeli stručnjaci iz Danske, Belgije, Njemačke, Irske, Slovenije i Hrvatske.

SIJEČANJ, VELJAČA, OŽUJAK 2019.

 • 29. ožujka 2019. održan mjesečni sastanak volontera
 • 29. ožujka 2019. održana supervizija volontera pod vodstvom supervizorice Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima Ministarstva pravosuđa, Ljiljane Krznar Buzov
 • 27. ožujka 2019. stručna suradnica predstavila volonterski program Odjela na konferenciji "Volontiranje - za zajednicu, sa zajednicom", koja je održana u organizaciji udruge SOS Rijeka - centar za nenasilje i ljudska prava. Tom prilikom je predstavljen priručnik "Učinkovit menadžment volontera u organizacijama civilnog društva koje pružaju pomoć i podršku osjetljivim skupinama" u kojemu je, kao primjer dobre prakse rada s volonterima, predstavljen rad Odjela  
 • 8. ožujka 2019. stručna suradnica sudjelovala u obilježavanju Međunarodnog dana žena, koji je u organizaciji Centra za participaciju žena u društvenom životu obilježen simboličnim polaganjem cvijeća na spomenik Mlikarici na Mljekarskom trgu u Rijeci. 
 • 28. veljače 2019. održan mjesečni sastanak volontera
 • 22. veljače 2019. stručna suradnica Odjela prisustvovala je Okruglom stolu na temu „Pojedinačna procjena žrtve – praktična iskustva i izazovi“. Okrugli stol održan je u Ministarstvu pravosuđa u organizaciji Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima povodom obilježavanja Europskog dana žrtava kaznenih djela. Cilj Okruglog stola bio je raspraviti o iskustvima i izazovima u provedbi pojedinačne procjene žrtve kao i o mogućim načinima unaprjeđenja suradnje s tijelima, organizacijama i ustanovama koje pružaju pomoć i podršku žrtvama kaznenih djela. Više o toj temi možete pročitati na: https://pravosudje.gov.hr/vijesti/odrzan-okrugli-stol-povodom-obiljezavanja-europskog-dana-zrtava-kaznenih-djela/21132  
 • 31. siječnja 2019. održan je mjesečni sastanak volontera
 • 31. siječnja 2019. stručna suradnica Odjela Daria Dušević prisustvovala godišnjem domjenku udruge SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, na kojem su predstavljeni rezultati rada udruge tijekom 2018. godine.

LISTOPAD, STUDENI, PROSINAC 2018.

 • 12. prosinca 2018. u Ministarstvu pravosuđa održan je godišnji sastanak službenika Odjela za podršku žrtvama i svjedocima kojem je prisustvovala stručna suradnica Daria Dušević
 • 30. studenog 2018. održan mjesečni sastanak volontera
 • 20. studenog 2018., povodom Međunarodnog dana dječjih prava, stručna suradnica Daria Dušević prisustvovala je obilježavanju 10. obljetnice projekta „Ambasadori Tića“ Dječjeg doma “Tić“. Obljetnica je obilježena u Vijećnici Grada Rijeke, uz prigodne govore gradonačelnika, Vojka Obersnela, zamjenice župana PGŽ-a Marine Medarić, ravnateljice Dječjeg doma “Tić“, Tamare Žakule-Desnica te predavanja dr. sc. Jasne Arrigoni s Učiteljskog fakulteta u Rijeci, izvr.prof.dr.sc Mirjane Graovac s Katedre za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta i Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju KBC-a Rijeka i dipl. psih.- prof. Nataše Makarun iz Dječjeg doma „Tić“, uz prisustvovanje učenika i koordinatora iz osnovnih škola u kojima se provodi projekt. Glavna ideja ovog projekta je uključiti djecu kao ravnopravne partnere u prevenciji nasilja nad i među djecom te u promicanju i zaštiti dječjih prava.
 • 26. listopada 2018. održan mjesečni sastanak volontera
 • 26. listopada 2018. održana je edukacija volontera na temu „Komunikacijske vještine 1“ za volontere Odjela za podršku žrtvama i svjedocima, kojima su se pridružile i volonterke udruge „SOS Rijeka – Centar za nenasilje i ljudska prava“. Edukaciju je održala Danijela Ivanović iz Službe za podršku žrtvama i svjedocima pri Ministarstvu pravosuđa.
 • 25. listopada 2018. na Županijskom i Općinskom sudu u Rijeci održan je Dan otvorenih vrata suda, povodom obilježavanja Europskog dana pravosuđa, prilikom kojeg je stručna suradnica Daria Dušević zainteresiranim građanima ukratko predstavila ulogu i rad Odjela za podršku žrtvama i svjedocima.
 • 12. listopada 2018. stručna suradnica Daria Dušević prisustvovala je sastanku Mreže koordinatora volontera s područja Primorsko-goranske županije u organizaciji Udruge za razvoj civilnog društva Smart - Volonterskog centra Rijeka. Na sastanku su predstavljene aktualnosti iz područja volonterstva te razmijenjena iskustva u radu s volonterima.
 • 2. listopada 2018. na Okruglom stolu  u Puli stručna suradnica Daria Dušević održala je predavanje o radu riječkog Odjela za podršku žrtvama i svjedocima te suradnji s Istarskom županijom. Okrugli stol održan je u organizaciji Centra za građanske inicijative - Poreč, pod nazivom "Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke/inje kaznenih djela". Okruglom stolu su prisustvovali predsjednik Županijskog suda u Puli, Iztok Krbec; predsjednica Prekršajnog suda u Puli, Dragica Grujić; zamjenica Općinskog državnog odvjetnika u Puli, Anita Fridrih; voditeljica Odjela prevencije Policijske uprave Istarske, Alica Rosić Jakupović; koordinatorica "Ženske sobe", Maja Mamula te predstavnik Centra za socijalnu skrb, Pavo Marinović. Svrha Okruglog stola bila je ukazati na potrebu razvijanja i jačanja sustava podrške žrtvama i svjedocima , prikazati dosadašnja postignuća te umrežavanje organizacija civilnog društva i intitucija koje se u svom radu zalažu za promicanje prava žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekršaja.

 

SRPANJ, KOLOVOZ, RUJAN 2018.

 • 21. rujna 2018. stručna suradnica Daria Dušević i volonterke Odjela Jasna Jazić Veljačić i Tereza Korošec sudjelovali su u obilježavanju Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama koje se, unazad četiri godine, u Rijeci obilježava puštanjem crnih balona u zrak u podne na Korzu u znak sjećanja na poginule žene žrtve obiteljskog nasilja. Kao i svake, i ove godine obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama organizirano je u suradnji udruge UZOR i Odjela prevencije Policijske uprave Primorsko-goranske. Više o svemu na: http://www.udruga-uzor-rijeka.hr/objava/346-crnih-balona i http://www.primorska.policija.hr//MainPu.aspx?id=290107
 • 21. rujna 2018. stručna suradnica Daria Dušević prisustvovala je stručnom skupu „Dinamika rada sa žrtvama obiteljskog nasilja kroz vrijeme“ . Stručnim skupom u Ordinarijatu Riječke nadbiskupije uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama proslavljena je 25. obljetnica postojanja Caritasovog doma za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja – Sv. Ana. Na stručnom skupu su svoj doprinos u vidu predavanja i podjele iskustava u radu sa žrtvama obiteljskog nasilja dali isusovac prof. dr. p. Mijo Nikić; dr. sc. Igor Kanižaj, izvanredni prof. na Fakultetu političkih znanosti; Marijana Žunić, voditeljica Odsjeka za maloljetničku delikvenciju PU Primorsko-goranske; Sandra Lipovac, prof. psih. Centra za socijalnu skrb Rijeka; Tamara Žakula Desnica, prof. psih. i ravnateljica dječjeg doma „Tić“; dr. sc. Jasminka Zloković sa Filozofskog fakulteta u Rijeci – odsjeka za pedagogiju, kao i cijeli stručni tim Sv. Ane. Više o svemu na: http://sv-ana.com/aktualnosti.html
 • 5. i 6. rujna 2018. u Kući ljudskih prava u Zagrebu održana je dvodnevna edukacija službi za podršku žrtvama i svjedocima o prepoznavanju i postupanju u slučajevima zločina iz mržnje protiv LGBTIQ osoba, kojoj je prisustvovala voditeljica Odjela, Mladena Faltin. Edukacija je organizirana od strane Zagreb Pridea, u sklopu europskog projekta „Come forward: osnaživanje i podrška žrtvama zločina iz mržnje na osnovi spolne orijentacije, rodnog identiteta i rodnog izražavanja“. Edukatori su bili djelatnici DORH-a, Ministarstva pravosuđa, Ženske sobe i Zagreb Pridea.
 • 4. srpnja 2018. stručna suradnica Daria Dušević prisustvovala je završnoj konferenciji projekta „Jačanje učinkovitosti sustava za podršku žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj“ i obilježavanju 10 godina postojanja Odjela za podršku žrtvama i svjedocima u Vukovaru, Osijeku, Zagrebu i Zadru. Konferencija je održana u hotelu Sheraton, a konferenciji su prisustvovali državni tajnik Juro Martinović, pomoćnica ministra Vedrana Šimundža-Nikolić, predsjednici županijskih sudova u Vukovaru, Rijeci i Zadru, predstavnici Mape znanja d.o.o., voditeljica, Nikica Hamer Vidmar, i djelatnici Službe za podršku žrtvama i svjedocima pri Ministarstvu pravosuđa, kao i djelatnici Odjela za podršku žrtvama i svjedocima. Više o konferenciji možete pročitati na: https://pravosudje.gov.hr/vijesti/zavrsetak-projekta-jacanje-ucinkovitosti-sustava-za-podrsku-zrtvama-i-svjedocima-u-republici-hrvatskoj/19831
 • 1. srpnja 2018. potpisan Ugovor o volontiranju s 10 novih volontera

TRAVANJ, SVIBANJ, LIPANJ 2018.

 •  3. i 4. svibnja 2018. djelatnice Odjela za podršku ž/s, Mladena Tadej i Daria Dušević, prisustvovale su dvodnevnoj edukaciji „Nasilje u obitelji“ u organizaciji Pravosudne akademije.  


SIJEČANJ, VELJAČA, OŽUJAK 2018.

 

 • 27. ožujka 2018. volonterima Odjela održana edukacija o seksualnom nasilju. Edukaciju je održala Martina Bajto, stručna suradnica Odjela za razvoj i koordinaciju sustava podrške žrtvama i svjedocima i međunarodnu suradnju, Ministarstva Pravosuđa.
 • 12., 21., i 26. ožujka 2018. voditeljica Odjela za podršku žrtvama i svjedocima, Mladena Tadej, u sklopu Dopunskog stručnog usavršavanja policijskih službenika, održala je šest sati predavanja o pravima žrtava i svjedoka te radu riječkog Odjela za podršku žrtvama i svjedocima za 64 policijska službenika s područja PU Primorsko-goranske.
 • 8. ožujka 2018. Ivana Vretenar, dugogodišnja volonterka Odjela, održala je kandidatima za volontere edukaciju o radu na Prekršajnom sudu, tj. o radu sa žrtvama obiteljskog nasilja.
 • 9. veljače 2018. godine službenici Odjela prisustvovali su u Zagrebu na edukaciji "Direktna i telefonska komunikacija s teškim i agresivnim korisnicima" i "Upravljanje stresom", organizirane u sklopu projekta „Jačanje učinkovitosti sustava za podršku žrtvama i svjedocima u RH“.
 • 2. veljače 2018. voditeljica Odjela sudjelovala je na radionici „Novine u Zakonu o kaznenom postupku“ u organizaciji Pravosudne akademije.
 • 24., 25. i 26. siječnja 2018. održana je temeljna edukacija za 13 kandidata za volontere u podršci žrtvama i svjedocima. Edukaciju se vodile Nikica Hamer Vidmar, voditeljica Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima iz Ministarstva pravosuđa, voditeljica Odjela za podršku žrtvama i svjedocima, Mladena Tadej te volonterke Ivana Vretenar i Romana Crgol.

 

LISTOPAD, STUDENI, PROSINAC 2017. 

 

 • 13. prosinca 2017. godine voditeljica Odjela za podršku žrtvama svjedocima Mladena Tadej predstavila je studentima prava i upravnog prava na Pravnom fakultetu u Rijeci mogućnosti volontiranja u Odjelu za podršku svjedocima i žrtvama.
 • 6. prosinca 2017. djelatnicima i volonterima Odjela za podršku žrtvama i svjedocima uručena nagrada Grada Rijeke i Županije Primorsko-goranske te Volonterskog centra Rijeka za najboljeg organizatora volontiranja 2017.
 • 4. prosinca 2017. godine voditeljica Odjela, Mladena Tadej sudjelovala je na sastanku županijskih i općinskih državnih odvjetnika na temu pojedinačne procjene potreba žrtava.
 • 28. studenoga 2017. godine voditeljica Odjela za podršku žrtvama svjedocima Mladena Tadej predstavila je studentima psihologije na Filozofskom fakultetu u Rijeci mogućnosti volontiranja u Odjelu za podršku svjedocima i žrtvama.
 • 14. studenoga 2017. godine voditeljica Odjela, Mladena Tadej sudjelovala je na godišnjem sastanku službenika za podršku žrtvama i svjedocima u Ministarstvu pravosuđa na kojem se sa zamjenicom Ministra pravosuđa, Vedranom Šimundža-Nikolić, razgovaralo o postupanju Odjela za podršku žrtvama i svjedocima sukladno odredbama Zakona o kaznenom postupku u dijelu koji se odnosi na pojedinačnu procjenu žrtve.
 • 9., 16. i 23. listopada 2017. te 6. i 13. studenog 2017. godine voditeljica Odjela za podršku žrtvama i svjedocima, Mladena Tadej, održala je predavanje o pravima žrtava i svjedoka te radu riječkog odjela za djelatnike MUP-a u sklopu Dopunskog stručnog usavršavanja policijskih službenika.
 • 10. studenog 2017. godine voditeljica Odjela, Mladena Tadej te stručna savjetnica Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima iz Ministarstva pravosuđa, Maida Pamuković, održale su predavanje o pružanju podrške žrtvama i svjedocima, o pravima žrtava i svjedoka te djelokrugu rada Odjela pri sudu i Službi pri Ministarstvu pravosuđa. Predavanje je održano u Puli za stručne suradnike Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, Službe za prevenciju, izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja te Centara za socijalnu skrb Pula, Buje, Labin, Poreč, Pazin, Podružnicu Buzet, Rovinj, podružnicu Obiteljskog centra Istarske županije.
 • 27. listopada 2017. godine voditeljica Odjela, Mladena Tadej te stručna savjetnica Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima iz Ministarstva pravosuđa, Maida Pamuković, održale su predavanje sustavu podrške žrtvama i svjedocima u RH, o pravim žrtava i svjedoka te djelokrugu rada Službe pri Ministarstvu pravosuđa te Odjela pri sudovima. Predavanje je održano u Gospiću za stručne suradnike Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, Službe za prevenciju, izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja te Centra za socijalnu skrb Gospić, podružnicu Korenica i Centra za socijalnu skrb Senj, podružnicu Otočac te Obiteljski centar Ličko-senjske županije.
 • 13. listopada 2017. godine u sklopu stručnog skupa za učitelje i stručne suradnike iz osnovnih škola koji sudjeluju u programu „Trening životnih vještina“ koji organizira Odsjek za promicanje i zaštitu mentalnog zdravlja NZZJZ Primorsko-goranske županije, voditeljica Odjela za podršku žrtvama i svjedocima, Mladena Tadej održala je predavanje o sustavu podrške u RH te radu Riječkog odjela.

 

SRPANJ, KOLOVOZ, RUJAN 2017.

 

 • 21. 9. 2017. godine voditeljica Odjela Mladena Tadej u sklopu studijske posjete turske delegacije Twinning projekta “Strengthening the victims’ rights in criminal justice sistem“ održala je u Ministarstvu pravosuđa predavanje o radu i praksi Odjela za podršku žrtvama i svjedocima Rijeka te managementu njihovih volontera.
 • 22. 9. 2017. obilježen je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama s partnerima iz Riječke mreže psihosocijalne potporne žrtvama nasilja. Sudjelovali su: Odjel za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog suda u Rijeci, Udruga za zaštitu obitelji – Rijeka, Caritasov dom za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja Sv. Ana i SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, Odjel prevencije Policijske uprave Primorsko-goranske. Prije samih aktivnosti Održana je tiskovna konferencija na kojoj je svaka od spomenutih organizacija predstavila usluge koje pruža žrtvama nasilja. Obilježavanje je zatim nastavljeno okupljanjem ispred Informativnog centra za prevenciju kriminaliteta te povorkom prema Korzu na kojem su postavljeni informativni materijali koji su se dijelili građankama i građanima. U 12:00 izveden je svojevrsni performans “Životi, a ne brojevi“ kojim se pažnju javnosti skrenulo na važne statističke pokazatelje o nasilju nad ženama te istaknula činjenica da se ne radi o pukim brojkama, već o ljudskim životima. U 12,05 sati simbolično je u zrak pušteno 336 crnih balona. Po jedan balon za svaku ubijenu ženu u obiteljskom okružju u zadnjih 15 godina, a među njima i za 15 ubijenih u prošloj godini.

 

TRAVANJ, SVIBANJ, LIPANJ 2017.

 

 • od 22. do 24. lipnja 2017. voditeljica odjela, Mladena Tadej sudjelovala je u Sarajevu na finalnoj konferenciji o nasljeđu Haškog tribunala gdje je govorila o iskustvima riječkog Odjela za podršku u radu sa žrtvama ratnih zločina.
 • 13. lipnja 2017. održan je sastanak u PU Primorsko-goranskoj na temu suradnje policije Primorsko-goranske i Odjela za podršku Županijskog suda u Rijeci na temu standardiziranja postupanja u radu sa žrtvama sukladno odredbama Direktive 2012/29/EU o zaštiti žrtava. Na sastanku su sudjelovali načelnica Policijske uprave Primorsko-goranske, Senka Šubat, Robert Tomac voditelje Službe općeg kriminaliteta i Mladena Tadej, voditeljica Odjela za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog suda u Rijeci. Razgovaralo se o dosadašnjoj izvrsnoj suradnji i nastavku iste u smjeru uspostave direktnih kontakata u postajama kako bi se što efikasnije i direktno moglo raditi na određenim slučajevima.
 • 12. lipnja 2017. voditeljica Odjela, Mladena Tadej i Marijana Žunić, voditeljica Odjela maloljetničke delikvencije i kaznenih djela na štetu obitelji u PU PGŽ održale su redovni polugodišnji radni sastanak na temu suradnje ovih dvaju odjela u standardiziranju postupanja u radu sa žrtvama.
 • 7. lipnja 2017. voditeljica Odjela, Mladena Tadej sudjelovala je na polugodišnjem sastanku službenika Odjela za podršku u Ministarstvu pravosuđa na kojem su pomoćnici ministra Vedrani Šimundža Nikolić predstavljeni rad, rezultati te razvojne potrebe svakog pojedinog Odjela. 
 • U biltenu „Rizik“ Nastavnog zavoda za javno zdravstvo (NZZJZ) PGŽ za promicanje i zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih u svibnju ove godine objavljen je članak voditeljice Odjela Mladene Tadej „Razvoj sustava podrške žrtvama i svjedocima u RH“. Radi se o informativno-edukativnoj publikaciji koja stručnjacima pruža priliku da predstave svoj rad, uspješne projekte i rezultate svima koji rade s mladima i njihovim obiteljima. Bilten je besplatan za korisnike kojima stiže poštom, osnovnim i srednjim školama, pedijatrijskim te ordinacijama obiteljske i školske medicine u PGŽ- u te drugim zainteresiranim suradnicima. 
 • 31. svibnja 2017. voditeljica Odjela, Mladena Tadej sudjelovala je na tribini povodom obilježavanja 10 godina Udruge za zaštitu obitelji – Rijeka na kojoj je dugogodišnja suradnja nagrađena zahvalnicom Odjelu za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog suda u Rijeci „za brigu i iznimnu pažnju prema našim korisnicima“.
 • 25. svibnja 2017. održana je stručna radionica pod nazivom „Prava žrtava kaznenih djela u kaznenom postupku te međusektorsko umrežavanje tijela nadležnih za pomoć žrtvama“ za PU Ličko-senjsku. Na radionici stručna savjetnica Maida Pamuković iz Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima MP i voditeljica riječkog Odjela za podršku, Mladena Tadej predstavile razvoj i rad sustava podrške ž/s u RH na nacionalnoj i lokalnoj razini u okviru implementacije prava žrtava sukladno odredbama Direktive 2012/29/EU o zaštiti žrtava.
 • 17. svibnja 2017. i 30. lipnja 2017. djelatnici Odjela, Maksimilijan Jevtić i Mladena Tadej sudjelovali su na trećoj Superviziji službenika za podršku grupe Sisak – Rijeka
 • 16. svibnja 2017. održan je sastanak s predstavnicima NZZJZ, Odjela za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje bolesti Ličko-senjske županije te PSP Centrima Ministarstva branitelja, Rijeka, Gospić, Pula sa svrhom razmatranja suradnje u okviru nacionalne strategije „Koordinacija međuresornog djelovanja i standardiziranja postupanja u pružanju podrške“. Stručna savjetnica Maida Pamuković iz Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima MP te voditeljica riječkog Odjela za podršku, Mladena Tadej predstavile su razvoj i rad sustava podrške ž/s u RH, kako na nacionalnoj, tako i na lokalnoj razini u okviru implementacije prava žrtava prema Direktivi o žrtvama, nakon čega su kolege predstavile svoj rad i usluge koje pružanju.
 • 15. svibnja 2017. voditeljica Odjela, Mladena Tadej sudjelovala je na Okruglom stolu „Kako podržati obitelj u okolnostima porasta konfliktnog potencijala u širem okruženju i unutar obitelji" u organizaciji Centra za socijalnu skrb - Podružnice Obiteljski centar Rijeka, povodom obilježavanja Međunarodnog dana obitelji i 10-te godišnjice njihovog rada.
 • 12. svibnja 2017. voditeljica Odjela, Mladena Tadej na seminaru za stručno usavršavanje policijskih službenika za mladež u Valbandonu održala je predavanje „Karakteristike žrtava i uloga Odjela za podršku žrtvama i svjedocima“.
 • 9. svibnja 2017. održan je sastanak s predstavnicima NZZJZ, Odjela za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti PGŽ sa svrhom razmatranja suradnje u okviru nacionalne strategije „Koordinacija međuresornog djelovanja i standardiziranja postupanja u pružanju podrške“. Na sastanku su kolege predstavile svoj rad i usluge koje pružaju, a zatim je voditeljica riječkog Odjela za podršku žrtvama i svjedocima, Mladena Tadej predstavila razvoj i rad sustava podrške ž/s u RH, kako na nacionalnoj, tako i na lokalnoj razini u okviru implementacije prava žrtava sukladno odredbama Direktive 2012/29/EU o zaštiti žrtava.
 • Volonterima su organizirane dvije interaktivne edukacije na temu nasilja u obitelji u cilju boljeg razumijevanja rada u praksi. Edukacija „Nasilje u obitelji kroz teoriju i praksu I.“ održana 8. svibnja 2017. obuhvatila je problematiku nasilja u obitelji kroz prekršajno procesuiranje o čemu su govorile: Branka Žigante, sutkinja Visokog prekršajnog suda, Lada Pažanin sutkinja Prekršajnog suda u Rijeci, te Marijana Žunić, voditeljica Odjela maloljetničke delikvencije te kaznenih djela na štetu obitelji PU Primorsko-goranske. Edukacija „Nasilje u obitelji kroz teoriju i praksu II.“ održana je 12. svibnja 2017., a obuhvatila je problematiku nasilja u obitelji kroz ulogu centara za socijalnu skrb te organizacija civilnog društva, o čemu su govorili: Klaudija Segnan Bilović, psihologinja Odjela za zaštitu djece, braka i obitelji Centra za socijalnu skrb Rijeka, Ružica Ninić, socijalna radnica, voditeljica Odjela za odrasle osobe Centra za socijalnu skrb Rijeka, Paula Bogović, psihologinja i voditeljica skloništa za žrtve nasilja Udruge za zaštitu obitelju UZOR, i Daniel Antunović, psiholog, predsjednik Udruge za zaštitu obitelju UZOR i provoditelj psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji.

SIJEČANJ, VELJAČA, OŽUJAK 2017. 

 

 • Održana tri mjesečna sastanka volontera: 30. siječnja, 28. veljače i 29. ožujka koji su uz već standardno informiranje o novostima i intervizijski dio, nadopunjeni crticama o nenasilnoj komunikaciji Marshala Rosemberga.
 • 17. ožujka 2017. superviziju za volontere održala je Nikica Hamer Vidmar , načelnica Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima Ministarstva pravosuđa.
 • 27. siječnja 2017. u Zagrebu je  održan drugi supervizijski susret službenika za podršku žrtvama i svjedocima grupe Sisak - Rijeka.
 • Nastavljena je suradnja na educiranju policijskih službenika o pravima žrtava te radu Odjela u okviru dopunskog stručnog usavršavanja. Voditeljica Odjela za podršku održala je dva predavanja na kojima su prisustvovala 43 policijska službenika.
 • Kao zamjena za rodiljni dopust stručne suradnice Darije Bohaček zaposlen je dugogodišnji volonter Maksimilijan Jevtić.

STUDENI, LISTOPAD, PROSINAC 2016.

 

 • 5. prosinca 2016. u Ministarstvu pravosuđa održan je godišnji sastanak službenika Odjela za podršku žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj.
 • Evaluacijski razgovori okončali su probni rad i mentorstvo 18 kandidata za volontere, od kojih je petoro kandidata uspješno završilo Selekcijsko-edukacijski postupak i potpisalo Ugovore o volontiranju 1. prosinca 2016.: Jasmina Bijelić, Romana Crgol, Tereza Korošec, Lea Paris i Lana Vasiljević.
 • Suradnja s policijom na educiranju policijskih službenika po pitanjima prava žrtava u okviru dopunskog stručnog usavršavanja nastavljena je i u ovom tromjesečju. Voditeljica Odjela za podršku s održala pet predavanja na kojima je prisustvovao 101 policijski službenik.
 • 17. i 18. studenog 2016. voditeljica Odjela Mladena Tadej sudjelovala je na Edukaciji o uspostavi međuresornih timova za praćenje i nadzor slučajeva nasilja u obitelji, „Možemo zajedno“.
 • 21. listopada 2016. u Zagrebu održan prvi supervizijski susret službenika za podršku žrtvama i svjedocima grupe Sisak - Rijeka.

 

RUJAN 2016.

 

 • 20. rujna 2016. održana je Edukacija službenika Centara za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije o implementaciji Direktive o pravima žrtva te iskustvima u praksi, a vodile su ju stručna savjetnica iz Samostalne službe Maida Pamuković i voditeljica Odjela za podršku žrtvama i svjedocima Mladena Tadej.
 • 14. rujna 2016. voditeljica Odjela, Mladena Tadej sudjelovala je na Međunarodnom sastanku o preporukama za prikupljanje podataka u slučajevima silovanja, femicida te intimnog partnerskog nasilja, Vilinus Litva.


OBILJEŽEN NACIONALNI DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA


U organizaciji neformalne Riječke mreže za pružanje psihosocijalne potpore žrtvama nasilja, čiji je dionik Odjel za podršku žrtvama i svjedocima, i Odjela prevencije Policijske uprave Primorsko-goranske, obilježen je 22. rujna 2016. – Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Program je počeo u 10:00 sati u ulici Dolac izložbom dječjih radova na temu nenasilja u Informativnom centru za prevenciju kriminaliteta PU primorsko-goranske te druženjem s građanima uz podjelu informativnih materijala. U 11:45 sati oformljena je povorka do Korza koja je nosila crne balone te je točno u 12:05 pušten 381 balon u zrak, koji simbolizira broj ubijenih žena. Puštanjem crnih balona pet minuta nakon dvanaest sati naglasilo se da je za ubijene žene sada već kasno te da Riječka mreža poziva sustav i društvo u cjelini da se sustavno omogući kvalitetna i pravovremena briga za žene žrtve nasilja kako više ne bi dolazilo do ovakvih tragičnih slučajeva. Osim djelatnica i volontera Odjela za podršku žrtvama i svjedocima te ostalih sudionika Riječke mreže, cijelom događaju pridružili su se mnogi građani i građanke, kao i Gradonačelnik sa suradnicima.

SASTANAK NEFORMALNE RIJEČKE MREŽE ZA PRUŽANJE PSIHOSOCIJALNE POTPORE ŽRTVAMA NASILJA

U prostorijama udruge SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, 16. rujna 2016. održan je sastanak neformalne Riječke mreže za pružanje psihosocijalne potpore žrtvama nasilja s ciljem dogovora o zajedničkom obilježavanju Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama te informiranja o novostima vezanim za aktivnosti članica Mreže. Sastanku su prisustvovali predstavnica Odjela za podršku žrtvama i svjedocima, voditelj Udruge za zaštitu obitelji Rijeka – U.Z.O.R., djelatnica udruge „Tić“, predstavnik Odjela prevencije kriminaliteta PU Primorsko-goranske te djelatnice udruge SOS Rijeka.

 

 

LIPANJ 2016.

 

OKRUGLI STOL O SUĐENJIMA ZA RATNE ZLOČINE

 
U utorak, 21. lipnja 2016., u Kući ljudskih prava u Zagrebu, u organizaciji Dokumente – centra za suočavanje s prošlošću, održan je okrugli stol na temu „Dugotrajnost suđenja za ratne zločine – zakašnjela pravda je uskraćena pravda". Pored organizatora, na okruglom stolu sudjelovali su predstavnici pravosuđa, organizacija civilnog društva iz Hrvatske i regije te predstavnici veleposlanstava u RH. Kao glavna tematika istaknuta je sporost i dugotrajnost suđenja za ratne zločine te je apelirano da se kapaciteti pravosuđa pojačaju kako bi se ratni zločini učinkovito procesuirali. Također je predstavljen izvještaj o praćenju suđenja za ratne zločine u prošloj godini.
Pored ostalih sudionika, svojim su se izlaganjima prisutnima obratili voditeljica riječkog Odjela za podršku žrtvama i svjedocima, Mladena Tadej, koja je održala predavanje o pružanju podrške žrtvama i svjedocima ratnih zločina te pojavi sekundarne viktimizacije te Martina Bajto, stručna suradnica pri Samostalnoj službi za podršku žrtvama i svjedocima u Ministarstvu pravosuđa, koja je predstavila Nacionalnu strategiju o daljnjem razvoju sustava podrške žrtvama i svjedocima.

 

EDUKACIJA VOLONERA „ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA“


U organizaciji Odjela za podršku žrtvama i svjedocima i Ministarstva pravosuđa - Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima, 3. lipnja 2016. pri Županijskom sudu u Rijeci održana je edukacija za volontere na temu „Žrtve seksualnog nasilja“. Edukaciju je pohađalo ukupno 14 volontera i volontera na probnom radu. Edukacija se sastojala od teorijskog dijela i vježbi, a održala ju je Ana Ruševljan, viša stručna savjetnica pri Samostalnoj službi za podršku žrtvama i svjedocima.


 

SVIBANJ 2016.

 

HRVATSKA VOLONTIRA 2016.

 

Odjel za podršku žrtvama i svjedocima priključio se Centru za participaciju žena u društvenom životu u obilježavanju manifestacije „Hrvatska volontira!“ 2016. Djelatnice i volonterke obaju organizacija zajedničkim su snagama na informativnom štandu na riječkom Korzu promovirale volontiranje u području osnaživanja i podrške žrtvama kaznenih djela putem promotivnih plakata i informativnih brošura. Zajedničko obilježavanje ove manifestacije proizašlo je iz dugogodišnje pozitivne suradnje te recentne suradnje na projektu „Pravda dostupna svima“.

 

 

EDUKACIJA VOLONTERA „KOMUNIKACIJA 2“

U organizaciji Odjela za podršku žrtvama i svjedocima i Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima pri Ministarstvu pravosuđa, 13. svibnja 2016. pri Županijskom sudu u Rijeci održan je drugi dio dodatne edukacije za volontere o komunikacijskim vještinama. Edukaciju je, kao i prethodni put, održala Danijela Ivanović, a edukaciji je prisustvovalo 5 redovnih volontera te 9 volontera na probnom radu.

 

 

EDUKACIJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

 

 

Ministarstvo pravosuđa nastavilo je suradnju s Ministarstvom unutarnjih poslova u provođenju edukacija policijskih službenika na temu pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela i prekršaja pa je tako danas, u prostorijama PU istarske, održano predavanje za rukovoditelje i policijske službenike koji se u svom svakodnevnom radu susreću s navedenom problematikom.
O pomoći i podršci žrtvama kaznenih djela i prekršaja govorili su djelatnici Ministarstva pravosuđa, Majda Pamuković i Nebojša Kovačević iz Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima te Mladena Tadej, voditeljica Odjela za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog suda u Rijeci.
U svom izlaganju o obavještavanju žrtava o otpustu zatvorenika s izdržavanja kazne zatvora, Majda Pamuković predstavila je način rada Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima te je istaknula kako je, osim neposrednog kontakta sa žrtvama i pružanjem pomoći, služba usmjerena i na provođenje edukacija svih institucija koje se bave žrtvama i svjedocima u svom radu pa tako i policijskih službenika, koji u pravilu prvi dolaze u kontakt sa žrtvom kaznenog djela. Pamuković je naglasila važnost Nacionalnog tima za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama, kao i važnost županijskih timova, a čija je uloga osiguravanje sveobuhvatne pomoći žrtvama obiteljskog nasilja, upravo zbog kompleksnosti takvog oblika protupravnog ponašanja. Istaknula je da su žrtve iskazale zadovoljstvo podrškom koju im pruža Samostalna služba za podršku žrtvama i svjedocima te je napomenula da je važno poticati međusobnu suradnju svih institucija koje se bave zaštitom i pružanjem podrške žrtvama.
O novčanim naknadama žrtvama govorio je Nebojša Kovačević, koji je podsjetio da su Zakonom o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela propisana prava i postupak prilikom ostvarivanja prava žrtava na naknadu. Žrtva kaznenog djela s elementima nasilja počinjenog s namjerom na teritoriju Republike Hrvatske, nakon 1. srpnja 2013., ima pravo ostvariti novčanu naknadu ako je državljanin Republike Hrvatske, odnosno državljanin države članice Europske unije ili na njenom teritoriju ima prebivalište, ako je pretrpjela teške tjelesne ozljede ili teško narušenje zdravlja kao posljedicu kaznenog djela, ako je kazneno djelo prijavljeno ili evidentirano policiji ili državnom odvjetništvu u roku od šest mjeseci od dana počinjenja kaznenog djela, neovisno je li počinitelj poznat ili nije te ako je podnijela pisani zahtjev na službenom obrascu i priložila potrebnu dokumentaciju.
Voditeljica Odjela za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog suda u Rijeci Mladena Tadej naglasila je važnost policije u upoznavanju žrtve s njenim pravima. Žrtvu je potrebno u prvom kontaktu, vodeći računa o pojedinoj kategoriji žrtava na razumljiv i primjeren način upoznati sa svim njenim pravima. Žrtvi se uručuje i pisana obavijest o njenim pravima, kao i podaci o službama za zaštitu i podršku žrtvama, odnosno institucijama koje žrtvi pomažu u ostvarivanju svih njenih prava. Tadej je istaknula kako je bitno žrtvu informirati o njenim pravima, ali i daljnjim postupcima kojima će biti izložena tijekom predstojećeg postupka, a sve s ciljem kako bi se izbjegla sekundarna viktimizacija žrtve.
Cilj ovog predavanja bila je edukacija policijskih službenika u postupanju prema žrtvama kaznenih djela te iniciranje pomoći i podrške žrtvama. Ovakvim edukacijama policijskih službenika nastoji se povećati njihova svijest o potrebama žrtava te omogućiti postupanje sa žrtvama na nepristran, uljudan i profesionalan način.


 

OŽUJAK 2016.

 

 

GRUPNA RADIONICA VOLONTERA


Za dio volontera na probnom radu održana je grupna radionica psihološke procjene, kao jedan od završnih koraka u selekcijsko-edukacijskom postupku volontera. Radionicu je u Županijskom sudu u Rijeci 23. ožujka 2016. održala Danijela Ivanović iz Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima Ministarstva pravosuđa.

 

 

SUPERVIZIJA VOLONTERA

 

Na Županijskom sudu u Rijeci 9. ožujka 2016. održana je peta supervizija volontera pod vodstvom prof. psihologije, Nikice Hamer Vidmar, načelnice Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima pri Ministarstvu pravosuđa. Superviziji je prisustvovalo 8 zainteresiranih volontera.

 

 

VELJAČA 2016.

 

 

OBILJEŽAVANJE EUROPSKOG DANA ŽRTAVA KAZNENIH DJELA


Povodom obilježavanja Europskog dana žrtava kaznenih djela 22. veljače 2016. godine Ministarstvo pravosuđa organiziralo je Okrugli stol na temu „Primjena prava žrtava kaznenih djela – iskustva u praksi“. Cilj Okruglog stola bio je pokazati dobre primjere iz prakse u dijelu koji se odnosi na primjenu prava žrtava tijekom prethodnog i kaznenog postupka, ali i postojeće probleme. Na okruglom stolu izlagali su predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, državnog odvjetništva, sudova, Odjela za podršku žrtvama i svjedocima, Ministarstva pravosuđa, odvjetništva, te organizacija civilnog društva. Svrha okruglog stola bila je da se, osim izlagača, susretne što veći broj praktičara koji u svom radu dolaze u direktan kontakt sa žrtvama, uključujući i predstavnike organizacija civilnog društva. Okruglom stolu prisustvovale su predsjednica Kaznenog odjela Općinskog suda u Rijeci, Sandra Juranović, te voditeljica riječkog Odjela za podršku žrtvama i svjedocima, Mladena Tadej.

SUDJELOVANJE NA SASTANKU EUROPSKE MREŽE ZA PRAVA ŽRTAVA

 
Dana 19. veljače 2016. voditeljica riječkog Odjela za podršku žrtvama i svjedocima, Mladena Tadej, zajedno s Načelnicom samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima pri Ministarstvu pravosuđa, Nikicom Hamer Vidmar, i voditeljicom osječkog Odjela za podršku žrtvama i svjedocima, Ivom Barić Milojković, sudjelovala je na sastanku Europske mreže za prava žrtava (European Network for Victims' Rights). Sastanak se održao u Amsterdamu, a pored hrvatskog predstavništva, prisustvovali su predstavnici svih zemalja Europske unije. Svrha sastanka bila je okupiti članice Europske unije kako bi se zajedničkim naporima i razmjenom iskustva osigurala mogućnost da žrtve, neovisno iz koje zemlje dolaze i u kojoj se zemlji dogodilo kazneno djelo imaju mogućnost ostvariti svoja prava. Europska mreža za prava žrtava osnovana je u okviru Nizozemskog predsjedanja Vijećem Europske unije u suradnji s partnerskim zemljama Francuskom, Irskom i Slovačkom s ciljem poboljšanja položaja žrtava zločina u cijeloj Europi.

 

 

SIJEČANJ 2016.

 

 

EDUKACIJA VOLONTERA „KOMUNIKACIJA 1“


Pri Županijskom sudu u Rijeci, 5. veljače 2016., održan je prvi dio dodatne edukacije o komunikacijskim vještinama za volontere Odjela za podršku žrtvama i svjedocima. Edukaciju je održala Danijela Ivanović iz Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima pri Ministarstvu pravosuđa. Edukaciji je pored 9 redovnih volontera sudjelovalo i 7 volontera na probnom radu.


 

PROSINAC 2015.

 

ODRŽANA V. TEMELJNA EDUKACIJA VOLONTERA


Od 8. do 10. prosinca 2015. na Županijskom sudu u Rijeci održana je peta temeljna edukacija volontera. Edukaciju su održale djelatnice Odjela, Mladena Tadej i Daria Bohaček te načelnica Samostalnog sektora za podršku žrtvama i svjedocima, Nikica Hamer Vidmar. Prvom danu edukacije priključili su se predsjednik Kaznenog odjela Županijskog suda u Rijeci, Zoran Sršen i predsjednica Kaznenog odjela Općinskog suda u Rijeci, Sandra Juranović, koji su volonterima predstavili Zakon o kaznenom postupku u praksi. Edukaciji je prisustvovalo 18 polaznika, a svoje iskustvo volontiranja budućim su volonterima podijelile volonterke Ivana Vretenar i Arijana Pospišil.


VOLONTERKA ODJELA PROGLAŠENA VOLONTERKOM GODINE 2015. GRADA RIJEKE

 

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana volontera u hotelu Bonavia održana je 4. prosinca 2015. svečana dodjela nagrada "Volonteri godine", koju već devetu godinu za redom Udruga za razvoj civilnog društva Smart - Volonterski centar Rijeka dodjeljuje u suradnji s Gradom Rijekom i Primorsko-goranskom županijom. Ove je godine među nagrađenim volonterima bila i volonterka Odjela za podršku žrtvama i svjedocima, Emina Jusufspahić, koja je izabrana u kategoriji Volonter godine 2015. Grada Rijeke. Dodjelom nagrada želi se izraziti priznanje istaknutim volonterima s područja grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, koji su uložili svoje vrijeme, trud, znanje i vještine za dobrobit i razvoj zajednice.

 

 

OKRUGLI STOL POVODOM MEĐUNARODNOG DANA VOLONTERA


Samostalna služba za podršku žrtvama i svjedocima Ministarstva pravosuđa organizirala je 2. prosinca 2015., uoči međunarodnog dana volontera (5. prosinca), okrugli stol na temu „Iskustva i izazovi u angažiranju volontera kao pružatelja podrške i pomoći ranjivim skupinama“. Osim predstavnika Ministarstva pravosuđa i odjela za podršku žrtvama i svjedocima na županijskim sudovima u Osijeku, Rijeci, Sisku, Splitu, Vukovaru, Zadru i Zagrebu, koji su predstavili svoja iskustva i postignuća u angažiranju volontera kao pružatelja podrške, na okruglom stolu sudjelovali su i predstavnici organizacija i institucija koje u svom radu angažiraju volontere te svojim radom promiču volonterstvo i doprinose njegovom razvoju. Djelatnica riječkog Odjela za podršku žrtvama i svjedocima, Daria Bohaček, održala je tom prigodom predavanje „Selekcijsko-edukacijski proces volontera Odjela za podršku žrtvama i svjedocima Rijeka - Selekcija volontera kao osnovni alat za uspješan volonterski menadžment“, a voditeljica Mladena Tadej i volonterka Arijana Pospišil predavanje na temu „Studenti prava - volonteri Odjela za podršku žrtvama i svjedocima, doprinos humanizaciji pravosudnog sustava“. Svrha okruglog stola bila je razmjena iskustava i prakse angažiranja volontera u radu s ranjivim skupinama, kao i donošenje zaključaka i smjernica za daljnji rad u području upravljanja volonterima.


 

STUDENI 2015.

 

OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA


Volonteri i djelatnice Odjela za podršku žrtvama i svjedocima priključile su se 25. studenog 2015. prilikom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama članicama „Riječke mreže“ – udruzi SOS telefon i udruzi U.Z.O.R. prigodnim dijeljenjem letaka i informiranjem građana o važnosti borbe protiv nasilja nad ženama putem informativnog štanda na Korzu.

 

JAVNA TRIBINA POVODOM MEĐUNARODNOG DANA BORBE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA


U organizaciji Caritasovog doma za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja "Sv. Ana" 24. studenog 2015. održana je javna tribina povodom Međunarodnoga dana borbe protiv nasilja nad ženama na kojoj se govorilo o radu sa žrtvama obiteljskog nasilja u crkvenim ustanovama. Tribina je okupila voditelje iz šest crkvenih ustanova republika Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine koje brinu o ženama i djeci koji su žrtve nasilja. Predstavnici crkvenih ustanova koje se bave problemom obiteljskog nasilja iznijeli su svoja iskustva u radu sa žrtvama nasilja i počiniteljima. Naglašeno je kako „Sv. Ana“ od ove godine provodi i psihosocijalni tretman s počiniteljima nasilja, kojim je zaokružena misija pomaganja cijeloj obitelji koja je pogođena nasiljem. Tribini je prisustvovala volonterka Odjela za podršku žrtvama i svjedocima, Melita Radulović Pezić.


TEMATSKA SJEDNICA POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA „ZAJEDNO MOŽEMO VIŠE PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA“


Povjerenstvo za ravnopravnost poslova Primorsko-goranske županije održalo je 24. studenog 2015. tematsku sjednicu pod nazivom "Zajedno možemo više protiv nasilja nad ženama" povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Tematskoj sjednici su uz članice Povjerenstva prisustvovale predstavnice Županijskog suda u Rijeci - Odjela za podršku žrtvama i svjedocima, Mladena Tadej i Daria Bohaček, kao i predstavnici Općinskog državnog odvjetništva u Rijeci, Policijske uprave Primorsko-goranske, Centra za socijalnu skrb Rijeka, udruge U.Z.O.R., udruge SOS telefon - grad Rijeka, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te predstavnici lokalnih medija. Na sjednici je iskazana potreba za preciziranjem zakonske regulative na području nasilja u obitelji kao bi se počinitelji nasilja mogli efikasno sankcionirati te poduzimanje napora u smjeru pomoći žrtvama nasilja u ostvarivanju njihovih prava.


 

PREDAVANJE NA TEMU SEKSUALNOG NASILJA


U gradskoj vijećnici Grada Rijeke, 19. studenog 2015., održano je predavanje „Seksualno nasilje – uloga i važnost protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja“ u organizaciji Centra za participaciju žena u društvenom životu i SOS telefona, kojem je prisustvovala stručna suradnica Odjela za podršku žrtvama i svjedocima, Daria Bohaček. Javno predavanje sastavni je dio projekta „Moj glas protiv nasilja“ Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH koji se provodi u suradnji sa Ženskom sobom – Centrom za seksualna prava i Centrom za edukaciju, savjetovanje i istraživanje – CESI. Predavačica je bila Paula Zore, članica koordinacijskog tima Ženske sobe, a cilj predavanja bilo je upoznavanje s