Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Građanski odjel
Odjel za postupanje u predmetima kaznenih djela iz nadležnosti USKOK-a
Kazneni odjel
Odjel za izvršenje kazni zatvora
Pisarnice
Odjel za podršku žrtvama i svjedocima
O Odjelu
Aktivnosti
Sudska praksa
Linkovi
Postupak mirenja
OBAVIJEST e-Predmet
OBAVIJEST naknade u kaznenim postupcima
OBAVIJEST o načinu isplate naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku
Kontakt
Pravo na pristup informacijama
odluka o imenovanju službenika za informacije
Godišnje izvješće za 2018.g
Godišnje izvješće za 2017.g.
Godišnje izvješće za 2016.g.
Povjerenik za etiku
Sudačka mreža
popis tumači i vještaci
popis procjenitelji
obrazac za izdavanjem službene iskaznice stalnog sudskog vještaka
Natječaji
Uplata jamčevine na račun sudskog depozita
Financijsko poslovanje
Proračun za 2019.godinu
Proračun za 2018.godinu
Financijski izvještaj za 2018. godinu
Financijski izvještaj 2017.g.
Županijski sud u Rijeci-bilješke
Proračun za 2017.godinu
Financijski izvještaj 2016.g.-1. dio
Financijski izvještaj 2016.g.-2. dio
Dokumenti
procedura stvaranja ugovorenih obveza
procedura zaprimanja računa
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Javna nabava
Poziv za dostavu ponuda-nabava osobnog vozila
Izmjena plana nabave za 2019.
Plan nabave roba i usluga u 2019. godini
Plan nabave za 2018.godinu
Plan nabave roba,radova i usluga u 2017. godini
Upute o ostvarivanju prava posjeta pritvorenicima
Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudačke etike
Godišnji raspored poslova
O Odjelu

ODJEL ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA

Na Županijskom sudu u Rijeci 3. siječnja 2011. godine započeo je s radom

Odjel za podršku žrtvama i svjedocima kao rezultat zajedničkog projekta

Ministarstva pravosuđa i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP).

U Odjelu su zaposlene voditeljica Odjela, Mladena Faltin i stručna suradnica, 

Daria Dušević. Osim djelatnica, podršku žrtvama i svjedocima pružaju i volonteri.

Podrška se pruža pri Županijskom, Općinskom i Prekršajnom sudu u Rijeci

te pri Županijskom i Općinskom državnom odvjetništvu.

Zadaće Odjela su:
I. Osiguravanje praktičnih informacija svjedocima, žrtvama i članovima obitelji
II. Pružanje emotivne podrške svjedocima i žrtvama prije, tijekom i nakon postupka
III. Standardizacija postupanja sa žrtvama i svjedocima
IV. Odabir, edukacija i koordinacija rada volontera koji će pružati podršku

Važno je istaknuti kako djelatnice i volonteri ne daju pravne savjete, ne provode psihološko

savjetovanje ili psihoterapiju. Također, ne razgovaraju o sadržaju iskaza, a sva saznanja do kojih u svom radu dođu strogo su povjerljiva.

Podrška se pruža žrtvama i svjedocima, kao i članovima njihovih obitelji prije dolaska na sud, tijekom i nakon postupka. Već od trenutka primanja sudskog poziva stranke se mogu obratiti djelatnicama Odjela putem telefona ili osobno. Po njihovu dolasku, djelatnice Odjela/ volonteri dočekat će ih na ulazu i smjestiti u čekaonicu gdje će im u opuštenoj atmosferi dati odgovore na sva pitanja vezana uz osnove sudskog postupka te objasniti što mogu očekivati u sudnici. U slučaju da svjedok ili žrtva izrazi potrebu, djelatnik/ volonter može u sudnici biti u njihovoj pratnji. Također, djelatnice Odjela/ volonteri po potrebi će informirati žrtve/ svjedoke gdje se mogu obratiti za stručnu pomoć -  psihološko savjetovanje, besplatnu pravnu pomoć i slično.

Za podršku, volontiranje i/ ili dodatne informacije obratite se na:


Županijski sud u Rijeci,
Žrtava fašizma 7
51 000 Rijeka
Soba 18/II

Telefon: 051/ 355-645

Telefaks: 051/425-240

e-mail: podrska-svjedocima-ri@pravosudje.hr 
Obrazac za prijavu volontera!www.pravosudje.hr