Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Građanski odjel
Odjel za postupanje u predmetima kaznenih djela iz nadležnosti USKOK-a
Kazneni odjel
Odjel za izvršenje kazni zatvora
Pisarnice
Odjel za podršku žrtvama i svjedocima
O Odjelu
Aktivnosti
Sudska praksa
Linkovi
Postupak mirenja
OBAVIJEST e-Predmet
OBAVIJEST naknade u kaznenim postupcima
OBAVIJEST o načinu isplate naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku
Kontakt
Pravo na pristup informacijama
odluka o imenovanju službenika za informacije
Godišnje izvješće za 2018.g
Godišnje izvješće za 2017.g.
Godišnje izvješće za 2016.g.
Povjerenik za etiku
Sudačka mreža
popis tumači i vještaci
popis procjenitelji
obrazac za izdavanjem službene iskaznice stalnog sudskog vještaka
Natječaji
Uplata jamčevine na račun sudskog depozita
Financijsko poslovanje
Proračun za 2019.godinu
Proračun za 2018.godinu
Financijski izvještaj za 2018. godinu
Financijski izvještaj 2017.g.
Županijski sud u Rijeci-bilješke
Proračun za 2017.godinu
Financijski izvještaj 2016.g.-1. dio
Financijski izvještaj 2016.g.-2. dio
Dokumenti
procedura stvaranja ugovorenih obveza
procedura zaprimanja računa
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Javna nabava
Poziv za dostavu ponuda-nabava osobnog vozila
Izmjena plana nabave za 2019.
Plan nabave roba i usluga u 2019. godini
Plan nabave za 2018.godinu
Plan nabave roba,radova i usluga u 2017. godini
Upute o ostvarivanju prava posjeta pritvorenicima
Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudačke etike
Godišnji raspored poslova
Upute o ostvarenju prava posjeta pritvorenicima

 

                                                           U P U T E
                                               O OSTVARENJU PRAVA
                                           POSJETA PRITVORENICIMA
I/ Prema Kućnom redu za pritvorene osobe Zatvora u Rijeci, Rijeka,Žrtava fašizma 5    pritvorena osoba ima pravo na osam posjeta mjesečno.

Posjete su:

 - utorkom od 08,00 do 16,00 sati

 - 1. i 3. nedjelja u mjesecu od 08,30 do 15,30 sati.

Dozvole se izdaju posjetiteljima na slijedeći način:

a/ za pritvorenike tijekom istrage dozvole izdaje istražni sudac koji vodi predmet , utorkom od 08,30 do 15,00 sati
- u slučaju odsutnosti istražnog suca dozvole se izdaju u pisarnici Istražnog odjela suda soba 1 / I I  od 08,30 do 15,00 sati

b/ za pritvorenike nakon podignute optužnice dozvole se izdaju utorkom od 08,30 - 12,00
sati i od 13,30 – 15,00 sati u kaznenom odjelu suda soba 1 / I I


II/ Dozvole za posjete pritvorenicima koji se nalaze u Zatvorskoj bolnici u Zagrebu, Svetošimunska cesta 107, izdaju se ovome sudu utorkom od 09,00 – 15,00III/ U iznimnim slučajevima (izdavanje dozvola invalidima, trudnicama, posjetiteljima koji dolaze izvan Rijeke i slično),istražni sudac odnosno predsjednik vijeća može odobriti izdavanje dozvola za posjet i izvan navedenog vremena uz suglasnost upravitelja Zatvora Rijeka