Upute o ostvarenju prava posjeta pritvorenicima

 

                                                           U P U T E
                                               O OSTVARENJU PRAVA
                                           POSJETA PRITVORENICIMA
I/ Prema Kućnom redu za pritvorene osobe Zatvora u Rijeci, Rijeka,Žrtava fašizma 5    pritvorena osoba ima pravo na osam posjeta mjesečno.

Posjete su:

 - utorkom od 08,00 do 16,00 sati

 - 1. i 3. nedjelja u mjesecu od 08,30 do 15,30 sati.

Dozvole se izdaju posjetiteljima na slijedeći način:

a/ za pritvorenike tijekom istrage dozvole izdaje istražni sudac koji vodi predmet , utorkom od 08,30 do 15,00 sati
- u slučaju odsutnosti istražnog suca dozvole se izdaju u pisarnici Istražnog odjela suda soba 1 / I I  od 08,30 do 15,00 sati

b/ za pritvorenike nakon podignute optužnice dozvole se izdaju utorkom od 08,30 - 12,00
sati i od 13,30 – 15,00 sati u kaznenom odjelu suda soba 1 / I I


II/ Dozvole za posjete pritvorenicima koji se nalaze u Zatvorskoj bolnici u Zagrebu, Svetošimunska cesta 107, izdaju se ovome sudu utorkom od 09,00 – 15,00III/ U iznimnim slučajevima (izdavanje dozvola invalidima, trudnicama, posjetiteljima koji dolaze izvan Rijeke i slično),istražni sudac odnosno predsjednik vijeća može odobriti izdavanje dozvola za posjet i izvan navedenog vremena uz suglasnost upravitelja Zatvora Rijeka