e-Predmet

OBAVIJEST
Od 18. travnja 2013. Ministarstvo pravosuđa pustilo je u promet besplatnu javnu uslugu e-Predmet.

Građani putem te usluge na adresi
http://e-predmet.pravosudje.hr mogu ostvariti uvid u status sudskih predmeta u kojima su stranke u postupku.

 

Podatke o usluzi e-Predmet možete potražiti na interent stranici http://www.mprh.hr/e-predmet-javni-i-besplatni-pristup-osnovnim-podac .