Kazneni odjel

Edvina Draguzet Suevich, predsjednik odjela

 

 

Suci:

 

Dorijana Dolenec Kujundžić

Iztok Krbec

Serđo Ferenčić

Sena Midžić Putigna

Gabrijela Marčeta Ferić
Zdravko Garić