Građanski odjel

 

Mirna - Nada Terlević Sebastijan, predsjednica odjela

 

 

 

Suci:                                                                                    Viši sudski savjetnici:

 

 

  Nataša Babić                                                                  

  Meliha Bahtijarević-Pekić                                                Jelena Mavrić

  Virna Sarvan                                                                      Tamara Dagostin Mušković

  Dolores Peruško                                                              Izabela Barbić

  Helena Poropat                                                                   

  Igor Rakić                                                                         

  Marijan Rogić                                                                        

  Zoran Šarić                               

  Marija Sošić

  Robert Fabris

  Biljana Bojanić

  Alenka Paus
  Kristina Pavičić-Sirotić
  Bruno Franković