Financijski izvještaji

Financijski izvještaji Županijskog suda u Puli - Pola za 2018. godinu (PDF format):

1. Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika: referentna stranica

2. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima: PR-RAS

3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji: RAS-funkcijski,

4. Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza: P-VRIO,

5. Bilanca: BIL,

6. Izvještaj o obvezama: Obveze


7. Bilješke
Financijski izvještaji Županijskog suda u Puli - Pola za 2017. godinu (PDF format):

1. Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika: referentna stranica


2. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima: PR-RAS


3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji: RAS-funkcijski,


4. Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza: P-VRIO,


5. Bilanca: BIL,


6. Izvještaj o obvezama: Obveze


7. BilješkeFinancijski izvještaji Županijskog suda u Puli - Pola za 2016. godinu (PDF format):


1. Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika : referentna stranica


2. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima : PR-RAS


3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji : RAS-funkcijski,


4.  Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza : P-VRIO,


5. Bilanca : BIL,


6. Izvještaj o obvezama : Obveze

 

7. Bilješke
Financijski izvještaji Županijskog suda u Puli - Pola za 2015. godinu (PDF format):


1. Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika : referentna stranica


2. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima : PR-RAS (stranice 1-4, 5-8, 9-12, 13-16),


3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji : RAS-funkcijski,


4.  Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza : P-VRIO,


5. Bilanca : BIL,


6. Bilješke

 

7. Tablice uz obvezne bilješke
Financijski izvještaji Županijskog suda u Puli - Pola za 2014. godinu (PDF format):

1. Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - referentna stranica

2. PR-RAS

3. P-VRIO

4. BIL

5. Bilješke