Pregled sklopljenih ugovora
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

I) Ugovori o javnoj nabavi

R
e
d
n
i

b
r.
Evidencijski broj nabave Vrsta provedenog postupka Datum sklapanja ugovora Iznos sklopljenog ugovora Razdoblje na koje je sklopljen ugovor Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor Datum konačnog izvršenja ugovora Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora
1. N-32-M-108599-020311
17Su-633/10

Pregovarački postupak bez prethodne objave 26.4.2011. 128.396,30 kn 1 godina Hrvatska pošta d.d.
Zagreb

26.4.2012.