Javna nabava
Članak 5.c. Zakona o javnoj nabavi

Temeljem članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08) obavještavamo da predsjednik suda ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Županijski sud u Puli - Pola kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c Zakona.