Oglas 15.11.2016
Obavijest o ishodu natječajnog postupka


Sukladno oglasu objavljenom dana 15. studenog 2016. godine na web stranici Županijskog suda u Puli - Pola,  izabran je kandidat Mauricio Starčić iz Pule.
7 Su-592/2016
11. studenog 2016.

Na temelju čl. 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/201),članka 5. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 104/13, 150/13, 153/13, 71/16), a po prethodnoj suglasnosti Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, KlASA: 119-02/16-04/601, URBROJ: 514-03-02-01-02-16-02 od 02. studenog 2016., Županijski sud u Puli-Pola, raspisuje

OGLAS

za prijam namještenika u Županijski sud u Puli-Pola, na neodređeno vrijeme, na radno mjesto namještenika III. vrste – predstojnik zgrade – ložač, 1 izvršitelj,
uz obvezni probni rok u trajanju od tri mjeseca