Popis sudskih tumača

POPIS SUDSKIH TUMAČA ZA:

 

 

 

 
ALBANSKI JEZIK


1. DŽELILI SARA, mag. engleskog jezika i književnosti, Poreč, Otokar Keršovani 7a, tel. 098-181-8891, 091-200-40-60

2. LUMEZI ANTON, dipl. pravnik, Pula, Stankovićeva 7, tel. 543-077, 099-571-6325


ARAPSKI JEZIKBJELORUSKI JEZIK

1. RAKOVIĆ MARYNA, dipl. slavistica, Pula, Marsovo polje 48, tel. 382-670, 091-168-39-66, fax. 505-997, e-mail: marinarakovic@net.hr


BOSANSKI JEZIK

2. PAVIĆ SLAVKO, profesor, Pula, Prolaz kod kazališta 2, tel. 213-750


ČEŠKI JEZIK

1. ŽGRABLIĆ dr. MILENA, liječnik, Pula, Krležina 27, tel. 391-488, 091-501-7800

 

DANSKI JEZIK

1. KOTUR LOVREKOVIĆ SONJA, magistra društvenih znanosti, polje ekonomije, Poreč, Prvomajska 5, tel. 435-891, 098-535-465, e-mail: suncesolimore@hotmail.com ENGLESKI JEZIK

1. ADAMENKO LARA, dipl. anglista, Pula, Banjole, Dračice 35 i Pula, Mletačka 12/IV, tel/fax. 573-138, 22 50 50, 098-770-949, e-mail: lara.adamenko@pu.t-com.hr
2. AJHORN MIRJANA, profesor, Pula, Tentorova 6, tel. 211-693
3. ALEKSIĆ MIRJANA, prevoditelj, Poreč, Medulinska 49, tel. 095-8520-334, e-mail: aleksic_mirjana@yahoo.it
4. AVAKUMOVIĆ ELENA, dipl. hispanist, Poreč, Hvarska 5, tel. 435-375, 091-728-9831¸
5. GUGIĆ JELENA, profesor, Sveti Lovreč, Gumila 3, tel. 091-583-0503, e-mail: jelenagugic12@yahoo.com
6. BANIĆ – JURIČIĆ ALENKA, dipl. anglist i talijanist, Umag, Koparska 8
7. BARBIĆ – POROPAT MARINA, mag. konferencijskog prevođenja, Pula, Pješčana uvala V ogranak 34, tel/fax. 397-160, 098-174-79-24, e-mail: mbarbic78@yahoo.com
8. BARIĆ VEDRANA, profesor, Labin, Prilaz Griža 7, tel. 852.008, 098-596-749, e-mail: baricvedrana@gmail.com
9. BASANIĆ GREEN KATARINA, profesor, Pula, Kapitolinski trg 7, tel. 091-943-4470, e-mail: katarinabasanic@yahoo.com
10. BENČIĆ ANA, mag. pismenog prevođenja, Umag, Sv. Marija na Krasu 14, tel. 098-502-416
11. BERTANJOLI MARKU SAŠA, dipl. orijentalista (arabista i dipl. anglista), Pula, Tršćanska 26

12. BELUŠIĆ ŽELJKA, Pula, Rakovčeva 48, tel. 091/536-5024, e-mail: zbelusic@yahoo.com

13. BILIĆ ROJNIĆ DANIJELA, profesor, Pula, Supilova 8
14. BOŠNJAKOVSKI ČEČ SONJA, profesor, Umag, Finida, Vinogradska 23, tel. 751-371
15. BRAJKOVIĆ VEDRANA, profesor, Pula, I. Mažuranića 21, tel. 210-336
16. BRCKOVIĆ VIŠNJA, profesor, Poreč, Rovinjska 33
17. BUCCONI BRANKA, dipl. prevoditelj, Pula, Ravenska br. 6, tel. 213-577, 091-546-52-80
19. BUŽAN ELIA ANA MARIJA, profesor, Pula, Zadarska 2, tel. 216-980
20. CETINA DEZI, profesor, Umag, D.Alighieri 20, tel. 752-917
21. DAPAS MAJA, dipl. pravnica, Rovinj, N. Quarantotto 20, tel. 813-902, 091-505-96-68, e-mail: popadic.maja@gmail.com
22. DESPOT ŽELJKA, dipl. ekonomista, Rovinj, V. Švalbe 7, tel. 815-398, 091-755-4713, e-mail: zeljka.despot@yahoo.com
23. DOBRIĆ DOLORES, mag. stranih jezika, Pula, Kaštanjer 89, tel. 091-419-19-16, e-mail: dolores_dobric@yahoo.com

24. DOBRIĆ BASANEŽE KATJA, profesor, Koromačno, Koromačno 37, tel. 876-031, 098-918-9048

25. DRUŽETA GORANA, profesor, Pazin, Jakova Volčića 6, tel. 662-167, 091-552-1066

26. DUJMOVIĆ MAURO, profesor, Žminj, Pazinska cesta bb, tel. 846-359
27. DUŠIĆ MATEA, dipl. pravnik, Rovinj, Omladinska 27, tel. 095-908-16-08, e-mail: matea@windowslive.com

28. DŽELILI SARA, mag. engleskog jezika i književnosti, Poreč, Otokar Keršovani 7a, tel. 098-181-8891, 091-200-40-60

29. FILIPOVIĆ STOJANOVIĆ JASNA, profesor, Pula, Benčićeva 66B, tel. 091-531-7399, e-mail: jasna-fil@inet.hr
30. FIORANTI-FRANINOVIĆ GIANNA, profesor, Kanfanar, P. Studenca 3, tel. 825 700 - Prevoditeljska agencija ATINIANUM d.o.o. Vodnjan, ul. Pian 13, tel/fax. 511-380, e-mail: prijevodi@atinianum.hr 

31. FRANKOVIĆ JANA, dipl. pravnica, Buje, Trg J.B. Tita 6, tel. 773-203, 098/177-4417, e-mail: jana_frankovic@hotmail.com

31. FUGLESTAD VERENA, magistar, Umag, Joakima Rakovca 7b, tel. 095-546-5001

32. FUIS TIHANA, profesor, Poreč, Obala Maršala Tita 6, tel. 452-058, 095-90-63-902, e-mail: tihana.fuis@pu.t-com.hr
33. GERŽEVIĆ MACAN ELIANA, mag., Pula, Trierska 7, tel. 098-955-17-82, e-mail: elimacan@hotmail.com
34. GOBIN SONJA, profesor, Medulin, Burle 61, tel. 576-357
35. GODFREY ALEKSANDRA, profesor, Nova Vas, Stranići 22, tel. 427-902, 098-226-901, fax. 427-904
36. GOLJA MILEVOJ KARLA, profesor, Labin, Kapelica 75, tel. 878-245, 091-536-9383, e-mail: karla.golja@pu.htnet.hr
37. GOSTIŠA mr. sc. KLAUDIJE, dipl. ekonomist, Pazin, J. Dobrile 7, tel. 621-848, 825-075
38. GROPUZZO LORETTA, profesor, Pula, Pradorlando 23, tel. 386-906, 212-495
39. GRUBICA mr. sc. IRENA, profesor, Poreč, Vrsarska 7, tel. 098-1911-367, e-mail: igrubica@ffri.hr
40. GUCUNSKI RENATA, profesor, Umag, 43. Istarske divizije 20, tel. 730-062

41. GULIĆ PISAREVIĆ TATJANA, profesor, Poreč, Stancija Amorozo 6, tel. 091-452-7631

42. HRELJA ADRIANA, dr.sc. politologije, Pula, Kaštanjer 5, tel. 098-941-5917, fax. 540-744, e-mail: jana.hrelja@gmail.com
43. HRVATIN – MAHMUTOVIĆ MARIZA, profesor, Labin, Vilete 22, tel. 851-141, 872-087
44. ILIJAŠ ANAMARIJA, profesor, Umag, Murine, Prva ulica 21, tel. 741-850
45. JURANOVIĆ IVA, profesor, Umag, Petrovija, Labinska 6, tel. 098-924-1012, e-mail: Iva-Jerman@net.hr
46. JUGOVAC IVANA, mag. prevođenja, Novigrad, Vergal 36, tel. 757-643, 091-526-9328, e-mail: ijugovac@yahoo.it
47. JURDANA ENVER, mag., Umag, Farnažine 1, tel. 732-117, e-mail: ejurdana@gmail.com
48. JURIČIĆ IVA, mag., Pula, Lj. Posavskog 15, tel. 386-997, 098-625-048
49. JUVAN – BUKOVAC VESNA, profesor, Pula, Premantura, Paredine 28, tel. 575-329, 098-854-670, e- mail: nenad.bukovac@pu.t-com-hr
50. KAIĆ KOSANOVIĆ MARIETTA, mag., Pula, Coceicheva 10, tel. 505-035, 098-535-609, e-mail: marietta_kaic@hotmail.com
51. KLIMAN VLATKA, profesor, Poreč, I. L. Ribara 18, tel. 438-923
52. KODELA PACENTI DUBRAVKA, profesor, Umag, Lovrečica 18, tel. 756-438, e-mail: dubravka.kodela-pacenti@pu.htnet.hr

53. KOLIĆ MARKOVIĆ ANA, prof. engleskog jezika i književnosti i francuskog jezika i književnosti, Rovinj, N. Quarantotta 20, tel. 651-645, mob. 099/680-1084, e-mail: ana.kolic@pu.t-com.hr, Specijalizacija: Magistar iz područja Europskih studija-pravo, ekonomija, EU institucije
54. KOSIĆ ZVJEZDANA, prof. engleskog i njemačkog jezika, Pula, Bože Gumbca 8 A, tel. mob. 098/874-860, e-mail: zvjezdana_kosic@yahoo.it, zvjezdana.kosic@gmail.com

55. KOSINOŽIĆ DANIELA, prof. španjolskog i engleskog jezika, Nova Vas, Bladani 5, tel. 421-100, mob. 091/156-3220, e-mail: daniela.kosinozic@gmail.com

56. KOSTIĆ – BOBANOVIĆ dr. sc. MOIRA, profesor, Pula, Pradorlando 14, tel. 386-352, 214-842
57. KOTUR LOVREKOVIĆ SONJA, magistra društvenih znanosti, polje ekonomije, Poreč, Prvomajska 5, tel. 435-891, 098-535-465, e-mail: suncesolimore@hotmail.com 

58. KRAGULJ LJILJANA, mag. stranih jezika i književnosti, Pula, Kalčeva 2, tel. 098/960-0854, e-mail: bubaljilja@yahoo.com

58. KRIZMANIĆ LUCIJA, mag. stranih jezika i književnosti, Pazin, Veli Ježenj 22, e-mail: luciakalac@yahoo.com
59. LAGANIS SONJA, profesor, Umag, M. Laginje 25, tel. 742-234, 741-112, 741-505
60. LERGA MAJA, profesor, Karojba, Močibobi 106, tel. 683-410, 098-907-45-54, e-mail: maja.lillies@yahoo.com
61. LUPIERI ANDREA, dipl. pravnik, Vodnjan, 1. Maja 5, tel. 575-210, 099-6493-844, e-mail: alupieri@msn.com
62. MARINKOVIĆ MAJA, profesor, Poreč, Trg Kneza Branimira 10
63. MATIĆ MARIJA, dipl. rusist i anglist, Rovinj, Rovinjsko Selo bb, tel. 841-057, 095-3848-034, fax. 841-056, e-mail: mmatic@ffzg.hr, marietta24@net.hr

64. MATIJEVIĆ ŽELJKO, magistar, Poreč, Ive Lola Ribara 6, tel. 091-581-0870

65. MEKINIĆ GORDANA, profesor, Rovinj, A. Starčevića 5, tel. 818-121, 801-263, 098-901-2784

66. MILEVOJ KATARINA, prof. ruskog i engleskog jezika, Rabac, Creska 27, tel. 092-199-0190, e-mail: milevoj_katarina@hotmail.com

66. MRAZOVAC DAIRA, mag. konferencijskog prevođenja, Medulin, Osipovica 2, tel. 098-9270-719, e-mail: daira.zivolic@pu.t.com.hr
67. NOVOGRADEC JAJIĆ MARINA, profesor, Novigrad, Karigador 155, tel. 098-265-094
68. OMRČEN MIRNA, profesor, Umag, Žrtava fašizma 9a
69. OPLANIĆ MARKOVIĆ LORENA, mag., Grožnjan, Peroj 13A, tel. 091-506-0197, e-mail: lorena.oplanic@gmail.com
70. OZVAČIĆ-GAŠPERINI MELITA, profesor, Umag, Kaldanija bb, tel. 777-088
71. PALISKA SANJA, profesor, Labin, Presika 51/a, tel. 091-1852-177, e-mail: sanjapaliska@gmail.com
72. PALJAR ŽELJKO, mag. pismenog prevođenja, Poreč, Gregovo III/7, tel. 435-927, 098-694-758, e-mail: zljkpljr@yahoo.it
73. PAOLETIĆ VITO, mag., Pula, Santoriova 36, tel. 098-791-314, e-mail: vito1982@hotmail.com
74. PAVLETIĆ VESNA, profesor, Pula, Braće Leonardelli 24, tel. 535-133, 098-33-44-39
75. PAVLOVIĆ mr.sc. STEVEN, dipl. ekonomista, Ližnjan, Vrh 674, tel/fax. 578-152, 091-737-9439

76. PERŠURIĆ ANTONIĆ MARINA, profesor, Novigrad, Sveti Servul 7c, tel. 758-416, 098/184-9897, e-mail: mpersuric@gmail.com

76. PRIVRAT LYONS TAMARA, profesor, Pula, Palladiova 13, tel. 224-615, 098-818-272, e-mail: tprivrat@hotmail.com
77. RADIĆ RADOVAN MARIJA, profesor, Pula, Vitezićeva 52, tel. 213-788, 098-812-732
78. RUNKO NENSI, profesor, Kršan, Lazarići 4, tel. 867-188, 095-909-5460, e-mail: neparu@yahoo.com
79. STANIŠIĆ TAMARA, profesor, Rovinj, Balska 8, tel. 812-260, 098-964-94-70, e-mail: tammil28@yahoo.com
80. STRMOTIĆ - IVANČIĆ FRANKA, profesor, Pula, Premantura, Selo 75, tel/fax. 508-682, 091-762-76-67
81. ŠESTAN ELENA, profesor, Cerovlje, Pazinski Novaki 28a, tel. 091-517-4845, e-mail: elena.sestan@pu.t-com.hr 

82. ŠKRINJAR DARIA, mag., Roč, Roč 70, tel. 666-460, 098/943-1884, e-mail: dadaskrinj@gmail.com
82. ŠTEFANIĆ IVAN, profesor, Pazin, 15. siječnja 2, tel. 622-293
83. ŠTEFANIĆ LORETA, profesor, Pazin, Zagrebačka 48, tel/fax. 622-227, 091-517-93-56, e-mail: loreta.stefanic@gmail.com
84. ŠTEKAR CERGNA IVA, profesor, Pula, Valsaline 5, tel. 500-351
85. TERLEVIĆ KLAUDIJA, dipl. ekonomist, Rovinj, V. Širole Paje 14, tel. 091-914-9198
86. THORBURN DARIJA, profesor, Pula, Kavrerski put 4a, tel. 540-160, 091-587-15-33
87. TOMIĆ MARIJANA, profesor, Pula, Jeretova 27
88. ULJANIK Brodograđevni projekti d.o.o. za prodaju, projektiranje, konstrukciju, nabavu i planiranje, prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača (za talijanski i engleski jezik), Flaciusova 1

89. VANJAK INES, mag. engleskog jezika i književnosti i mag. povijesti umjetnosti, Fažana, Valbandon, Dragonja 44A, tel. 520-039, mob. 091/538-6365, e-mail: ines.vanjak87@gmail.com

90. VASILJEVIĆ JASMINKA, profesor, Poreč, Červat Porat, Pinot 3/22, tel. 436-807, 098-985-7191, e-mail: jasminka.vasiljevic@gmail.com
91. VUKOVIĆ MIRELA, profesor, Pula, Črnjina 4, tel. 541-964, e-mail: mirelavuković@net.hr
92. ZELJKO DANIELA, profesor, Pula, Vodnjanska cesta 24, tel. 534-836, 098-1870-640
93. ZLATIĆ BOŽIĆ TIHANA, profesor, Buzet, Sv. Martin, Rumeni 27/2, tel. 662-497, 091-764-3725, e-mail: tih2007@yahoo.com
94. ZLOIĆ SANDRA, profesor, Labin, M. Balote 21, tel. 098-181-2384, e-mail: andrako@net.hr
95. ZOVIĆ MARLINARIĆ MARGITA, dipl. pravnik, Funtana, Dalmatinska 52, tel. 445-221, 091-546-48-79, e-mail: zmargita@hi.t-com.hr
96. ŽIKOVIĆ ALMA, profesor, Funtana, Istarska cesta 2c, tel. 445-047, 813-060, 098-606-191

97. ŽIVIĆ ELIDE, profesor, Labin, Viktora Cara Emina 1, tel. 853-451, 091-5052-899, e-mail: elide_jelcic@yahoo.com
98. ŽUDIĆ ERIKA, magistra za strane jezike, Pula, Koparska 44, tel. 500-922, 091-532-30-23, e-mail: enrichetta_83@yahoo.it 

99. ŽUŽIĆ BRAJKOVIĆ HELENA, profesor, Tinjan, Muntrilj 22a, tel. 646-013, 091-547-3976

FRANCUSKI JEZIK


1. BAF PATRICIJA, mag. talijanskog, francuskog jezika i slavistike, Kaštelir, Labinci 100, tel. 455-196, 091-569-5241, e-mail: pettybaf@yahoo.de

1. BIJELIĆ MARIJA, profesor, Umag, Savudrijska 15, tel. 753-882

2. BREŠIĆ HELENA, profesor, Pula, Veretonova stancija 9, tel. 534-474, 091-916-0788

3. ĐIKIĆ MIRJANA, profesor, Rovinj, Funtana 2a, tel. 813-173
4. FUIS TIHANA, profesor, Poreč, Obala Maršala Tita 6, tel. 452-058, 095-90-63-902, e-mail: tihana.fuis@pu.t-com.hr
5. GODFREY ALEKSANDRA, profesor, Nova Vas, Stranići 22, tel. 427-902, 098-226-901, fax. 427-904
7. HABER TAMARA, dipl. hispanist i romanist, Pula, Ciscuttijeva 8, tel. 576-920, 098-849-750, e-mail: tamara.haber@pu.t-com.hr
8. HRVATIN – MAHMUTOVIĆ MARIZA, profesor, Labin, Vilete 22, tel. 851-141, 872-087
9. KMET –JUGOVAC PASCALE, dipl.ekonomista, Pula, Kochova 3, tel. 210-080, 091-539-4576 

10. KOLIĆ MARKOVIĆ ANA, prof. engleskog jezika i književnosti i francuskog jezika i književnosti, Rovinj, N. Quarantotta 20, tel. 651-645, mob. 099/680-1084, e-mail: ana.kolic@pu.t-com.hr, Specijalizacija: Magistar iz područja Europskih studija-pravo, ekonomija, EU institucije

11. MATIJEVIĆ ŽELJKO, magistar, Poreč, Ive Lola Ribara 6, tel. 091-581-0870

12. NEDVEŠ MARIJA, profesor, Pula, Gortanova 10
13. STOJAKOVIĆ SANDRA, dipl. romanist i povjesničar umjetnosti, Pula, Pješčana uvala 29/4, tel. 397-226, 098-43-58-43, e-mail: sandra_stojaković03@yahoo.com
14. ŠESTAN ELENA, profesor, Cerovlje, Pazinski Novaki 28a, tel. 091-517-4845, e-mail: elena.sestan@pu.t-com.hr
15. ŠTIFANIĆ DOBRILOVIĆ NADIA, dipl. romanist, Poreč, Špadići 42,
16. UDOVIČIĆ-VLAHOVIĆ ESTER, profesor, Poreč, J. Šurana 3, 451-998, 098-724-702
17. UGRINIĆ – HRELJA ANGELIKA, profesor, Pula, Lussijeva 3, tel. 386-639


GRUZIJSKI JEZIK

1. LEBANIDZE MARINA, dipl. pravnik, Poreč, R. Končara 3
2. MEPARIŠVILI NINA, profesor, Pula, J. Rakovca 32, tel. 541 677


LATINSKI JEZIK

1. FILIPOVIĆ STOJANOVIĆ JASNA, profesor, Pula, Benčićeva 66B, tel. 091-531-7399, e-mail: jasna-fil@inet.hr


MAĐARSKI JEZIK

1. EDUCA NOVA d.o.o., Pula, Giardini 2, tel/fax. 215-888, 098-900-4438, e-mail: educa@pu.t-com.hr

2. ELTER PERKOVIĆ VERONIKA, dipl. socijalni radnik, Ližnjan, Ližnjan 12,  tel. 091-588-2670

3. IVKOVIĆ – BARTOLIĆ INES, profesor, Pula, Pomer 262, tel. 384-157, 091-503-0002


MAKEDONSKI JEZIK

1. ANGELOVSKA dr. OLGA, Pula, Krležina 36, tel. 215-547, 098-420-090

2. DŽELILI SARA, mag. engleskog jezika i književnosti, Poreč, Otokar Keršovani 7a, tel. 098-181-8891, 091-200-40-60

3. JUVAN – BUKOVAC VESNA, profesor, Pula, Premantura, Paredine 28, tel. 575-329, 098-854-670, e- mail: nenad.bukovac@pu.t-com-hr
4. KUPUS STANKO, dipl. pravnik, Pula, Greblova 4, tel. 386-864, 098-915-7781

 

 

NIZOZEMSKI JEZIK

1. BELUŠIĆ ŽELJKA, Pula, Rakovčeva 48, tel. 091/536-5024, e-mail: zbelusic@yahoo.com

2. STOJANOVIĆ RATNA, mag. društvenih znanosti, Pula, Šandaljska 5, tel. 097-628-2112, e-mail: ratna_stojanovic@hotmail.comNJEMAČKI JEZIK

1. ADAMENKO LARA, dipl. anglista, Pula, Banjole, Dračice 35 i Pula, Mletačka 12/IV, tel/fax. 573-138, 22 50 50, 098-770-949, e-mail: lara.adamenko@pu.t-com.hr
2. ALEKSIĆ MIRJANA, prevoditelj, Poreč, Medulinska 49, tel. 095-8520-334, e-mail: aleksic_mirjana@yahoo.it
3. BADROV FRLETA LJILJANA, profesor, Poreč, A. Vivode 7 

4. BAF PATRICIJA, mag. talijanskog, francuskog jezika i slavistike, Kaštelir, Labinci 100, tel. 455-196, 091-569-5241, e-mail: pettybaf@yahoo.de
4. BAN – KOMPARIĆ BARBARA, profesor, Marčana, Marčana 194a, tel. 099-702-2051
5. BARBIĆ – POROPAT MARINA, mag. konferencijskog prevođenja, Pula, Pješčana uvala V ogranak 34, tel/fax. 397-160, 098-174-79-24, e-mail: mbarbic78@yahoo.com
6. BARTULA ADRIJANA, profesor, Pula, Divkovićeva 5, tel. 098-170-70-37, e-mail: adrijana.bartula@yahoo.de
7. BLAŽEVIĆ MIRJAM, profesor, Tar, Vabriga, Istarske kontrade 54
8. BOSANČIĆ ĐURĐICA, profesor, Poreč, Puljska 39
9. BRAJKOVIĆ DAVORIN, profesor, Pula, Škokovica 25, tel. 505-888
10. CVJETOVIĆ VIKTORIJA, magistar, Vrsar, Giacomo Casanova 18, tel. 098-139-3713, e-mail: viktorija.cvjetovic@gmx.net

11. DAJKOVIĆ dr. NEBOJŠA, liječnik, Rovinj, A. Nider 9

12. DEDUKIĆ DINKA, magistra edukacije njemačkog jezika i književnosti i magistra pedagogije, Banjole, Kaštanjež 84, mob. 091-924-8879, e-mail: dinkadedukic@yahoo.com

13. DJAKOVIĆ KRISTINA, profesor, Pula, Gladijatorska 7
14. DJAKOVIĆ MARIETA, profesor, Pula, Gladijatorska 7

15. DOBRIĆ BASANEŽE KATJA, profesor, Koromačno, Koromačno 37, tel. 876-031, 098-918-9048

16. ĐIKIĆ MIRJANA, profesor, Rovinj, Funtana 2a, tel. 813-173
17. EDUCA NOVA d.o.o., Pula, Giardini 2, tel/fax. 215-888, 098-900-4438, e-mail: educa@pu.t-com.hr
18. GERŽEVIĆ MACAN ELIANA, mag., Pula, Trierska 7, tel. 098-955-17-82, e-mail: elimacan@hotmail.com
19. GOLJA MILEVOJ KARLA, profesor, Labin, Kapelica 75, tel. 878-245, 091-536-9383, e-mail: karla.golja@pu.htnet.hr
20. GRBIĆ BREČEVIĆ GORANKA, profesor, Pula, Palisina 35, tel. 098-986-62-44
21. GUCUNSKI RENATA, profesor, Umag, 43. Istarske divizije 20, tel. 730-062 

22. GULIĆ PISAREVIĆ TATJANA, profesor, Poreč, Stancija Amorozo 6, tel. 091-452-7631
23. HUDI MIROSLAV, dipl. sociolog, Labin, 43. Istarske divizije 15, tel. 857-969, 098-1977-026
24. IVKOVIĆ – BARTOLIĆ INES, profesor, Pula, Pomer 262, tel. 384-157, 091-503-0002
25. JURANOVIĆ IVA, profesor, Umag, Petrovija, Labinska 6, tel. 098-924-1012, e-mail: Iva-Jerman@net.hr 

26. JOVANOV SABINA, dipl. pravnik, Pula, Vernalska 35, tel. 384-676, 091/513-90-97, e-mail: sabina7850@yahoo.it
27. JUGOVAC IVANA, mag. prevođenja, Novigrad, Vergal 36, tel. 757-643, 091-526-9328, e-mail: ijugovac@yahoo.it
28. JURIČIĆ IVA, mag., Pula, Lj. Posavskog 15, tel. 386-997, 098-625-048
29. JURIŠIĆ ŠKARA MAJA, profesor, Pula, Divkovićeva 8B, tel. 354-634, 098-829-209, e-mail: maja_jurisic@yahoo.de
30. KAIĆ KOSANOVIĆ MARIETTA, mag., Pula, Coceicheva 10, tel. 505-035, 098-535-609, e-mail: marietta_kaic@hotmail.com
31. KLIER dr. JOHANNES BORIVOJ, liječnik, Pula, N. Valconi 22, tel. 542-142, fax. 540-266
32. KOKOT CVIJIN GABRIJELA, profesor, Labin, Istarska 20, tel. 852-892

33. KOSIĆ ZVJEZDANA, prof. engleskog i njemačkog jezika, Pula, Bože Gumbca 8 A, tel. mob. 098/874-860, e-mail: zvjezdana_kosic@yahoo.it, zvjezdana.kosic@gmail.com

34. LALLI PAĆELAT IVANA, profesor, Pula, Valturska 24, tel. 095-905-71-65
35. LONČARIĆ DANIJELA, profesor, Medulin, Brajdine 44A, tel. 098-9216-393

36. MARTINOVIĆ SANDRA, profesor, Pazin, Saše Šantela 12
37. MILOHANIĆ SNJEŽANA, tumač, Višnjan, Srebrnići 6, tel. 449-475, 091-576-8313, e-mail: snjezana.milohanic@pu.htnet.hr
38. MRAZOVAC DAIRA, mag. konferencijskog prevođenja, Medulin, Osipovica 2, tel. 098-9270-719, e-mail: daira.zivolic@pu.t.com.hr
39. OMRČEN MIRNA, profesor, Umag, Žrtava fašizma 9/a
40. PAOLETIĆ VITO, mag., Pula, Santoriova 36, tel. 098-791-314, e-mail: vito1982@hotmail.com
41. PAUNOVIĆ SINIŠA, profesor, Labin, Đuro Salaj 7
42. PAVIĆ SLAVKO, profesor, Pula, Prolaz kod kazališta 2, tel. 213-750
43. PAVLETIĆ VESNA, profesor, Pula, Braće Leonardelli 24, tel. 535-133, 098-33-44-39 

44. PERŠURIĆ ANTONIĆ MARINA, profesor, Novigrad, Sveti Servul 7c, tel. 758-416, 098/184-9897, e-mail: mpersuric@gmail.com
44. PETEH TAMARA, profesor, Pula, Liburnijska 22, tel. 215-423, 098-972-9063, e-mail: tamara5eh@net.hr

45. RIĐIĆ IRINA, profesor, Višnjan, Markovac 2b

46. RINALDIS BANKOVIĆ ILEANA, profesor, Pula, Valvidalska 21, tel. 098-673-005, e-mail: ileanarinaldis@hotmail.com
47. RITOSSA DORIS, profesor, Poreč, Bračka 39, tel. 091-9460-415, e-mail: Doris.Ritossa@gmail.com
48. SEVEREC LJUBICA, profesor, Poreč, Massa Lombarda 16
49. ŠIROLA VEDRANA, profesor, Poreč, Špadići 64, tel. 098-90-97-353
50. FRANČULA - TENČIĆ ELVIANA, profesor, Labin, Sv. Mikule 3
51. UGRINIĆ – HRELJA ANGELIKA, profesor, Pula, Lussijeva 3, tel. 386-639
52. UROŠEVIĆ NATAŠA, dipl. ekonomist, Pula, Maksimijanova 19, tel. 217-922, 098-909-7355
53. VUKAS JASMINA, profesor, Pazin, S. Šantela 58
54. VUKOVIĆ MIRELA, profesor, Pula, Črnjina 4, tel. 541-964, e-mail: mirelavuković@net.hr


POLJSKI JEZIK

1. BURŠIĆ LORENA, dipl. ekonomist, Pula, J. Puljanina 16, tel. 579-481, 098-174-8803, e-mail: lorena.bursic@pu.t-com.hr
2. GRUNWALD PETROVIĆ AGNIESZKA EWA, magistar hrvatskog i srpskog jezika, Rovinj, Labinske Republike 10, tel. 821-078, 098-1626-291, e-mail: a.grunwald.p@gmail.com
3. PATAJ KRYSTYNA – JOLANTA, magistar veterine, Poreč, G. Kalčića 10


RUSKI JEZIK

1. BILIĆ ULJANA, ekonomist-menadžer, Vodnjan, Trgovačka 147, tel. 098-170-69-98, e-mail: ulika2210@mail.ru
2. BOLKOVIĆ SANJA, profesor, Pula, Negrijeva 31, tel. 210-481, 091-518-41-05, e-mail: sanja.bolkovic@pu.t-com.hr
3. BROZINA NADIA, dr. medicine, Pula, Istarskog razvoda 2, tel/fax. 540-120, 098-972-3347, e-mail: inetnadia@gmail.com 

4. DOBLANOVIĆ TATIANA, magistar ruskog jezika, Svetvinčenat, Bibići 17, tel. 560-069, 091/1466-486, e-mail: tatianadbl@hi.t-com.hr, rusistria@mail.ru
4. DOBRYNINA MOMIĆ ELINA, mag. specijalne psihologije i mag. defektologije, Savudrija, Istarska 38, tel. 759-562, 098-9859-770

5. HRVATIN DINA, ekonomist - menadžer, Labin, Zelenice 19, tel. 856-619, mob. 095/819-4473, e-mail: dinah@email.t-com.hr

6. ILIĆ LJUBOV, mag. elektrotehnike, Rovinj, D. Biondi 3, tel. 091-536-2684, e-mail: ilic.ljubov@yahoo.com 

7. KRAGULJ LJILJANA, mag. stranih jezika i književnosti, Pula, Kalčeva 2, tel. 098/960-0854, e-mail: bubaljilja@yahoo.com
7. LEBANIDZE MARINA, dipl. pravnik, Poreč, R. Končara 3
8. LIŠČUK MILKA, dipl. filozof i rusist, Pula, B. Kosa 27, tel. 662-672, 091-787-54-40
9. LUKEŽ IRINA, dip. ing. - tehnolog, Pula, Giardini 8, tel. 215-410, 098-1666-850
10. MATIĆ MARIJA, dipl. rusist i anglist, Rovinj, Rovinjsko Selo bb, tel. 841-057, 095-3848-034, fax. 841-056, e-mail: mmatic@ffzg.hr, marietta24@net.hr
11. MEPARIŠVILI NINA, profesor, Pula, J. Rakovca 32, tel. 541 677
12. MIKULACO IRENA, profesor, Pula, Bartolomeo dei Vitrei 8, tel/fax. 210-552, 091-459-1416, e-mail: imikulaco@ffpu.hr, irenamikulaco@net.hr 

13. MILEVOJ KATARINA, prof. ruskog i engleskog jezika, Rabac, Creska 27, tel. 092-199-0190, e-mail: milevoj_katarina@hotmail.com
13. MOČIBOB LARISA, inženjer – ekonomist, Pazin, Dršćevka 13/2, tel/fax. 621-277, 098-987-0883, e-mail: larisa@optinet.hr
14. NIKOLSKAYA – DOBLANOVIĆ NATALIA, mag. prava, Rovinj, M. Macana 5, tel. 830-877, 091-721-0097
15. NOVOGRADEC JAJIĆ MARINA, profesor, Novigrad, Karigador 155, tel. 098-265-094
16. PRPIĆ JELENA, ing. tehnolog, Pula, Lj. Posavskog 27, tel. 386-814
17. RAKOVIĆ MARYNA, dipl. slavistica, Pula, Marsovo polje 48, tel. 382-670, 091-168-39-66, fax. 505-997, e-mail: marinarakovic@net.hr


SLOVAČKI JEZIK

1. BASSANI KATARINA, dipl. bibliotekar, Pula, V. Vitasovića 26, tel. 500-171, 213-888
2. KUKUČKA NATAŠA, dipl. ekonomist, Umag, 6. svibnja 9, tel. 720-146, 099-693-0118, e-mail: natasakukucka@gmail.com


SLOVENSKI JEZIK

1. AČIMOVIĆ MARIJA, dipl. ekonomist, Poreč, Ive Andrića 56
2. BENČIĆ ANA, mag. pismenog prevođenja, Umag, Sv. Marija na Krasu 14, tel. 098-502-416
3. ČAČIĆ TATJANA, dipl.soc., Umag, Seget, Specola 18, tel. 719 216, 098/420 437
4. DRAČA JADRANKA, dipl. ekonomist, Buje, N. Tesle 10, tel. 773-595, 773-349, 719-159, 091-792-9937, e-mail: jadradra19@gmail.com

5. FRANKOVIĆ JANA, dipl. pravnica, Buje, Trg J.B. Tita 6, tel. 773-203, 098/177-4417, e-mail: jana_frankovic@hotmail.com

5. FUGLESTAD VERENA, magistar, Umag, Joakima Rakovca 7b, tel. 095-546-5001
6. GERŽEVIĆ MACAN ELIANA, mag., Pula, Trierska 7, tel. 098-955-17-82, e-mail: elimacan@hotmail.com

7. JOČIĆ NATAŠA, profesor, Poreč, B. Valentija 15, tel. 432-534, 098-909-7371

8. MEKINIĆ GORDANA, profesor, Rovinj, A. Starčevića 5, tel. 818-121, 801-263, 098-901-2784
9. LJUBETIĆ SONJA, profesor, Medulin, Munida 9, tel. 543-544, 098-1790-509, e-mail: sonjaljubetic@net.hr
10. ORBANIĆ SIMONA, dipl. ekonomist, Žminj, Pazinska cesta 3, tel. 846-493, 846-861
11. OZVAČIĆ-GAŠPERINI MELITA, profesor, Umag, Kaldanija bb, tel. 777-088

12. PEROVIĆ OLGA, dipl. pravnica, Umag, J.B. Tita 3, mob. 099-7304-795, e-mail: ogi.perovic@gmail.com
13. SEBASTIJAN DAVOR, dipl. ing. računarstva, Pula, Vinkuran, Vikovice 2 a, tel. 574-054, 091-574-6137

14. SRŠEN OROS METKA, dipl. pravnica, Medulin, Burle 21, tel. 576-362, mob. 092-166-0874, e-mail: metkasrsen@hotmail.com

15. VELIMIROVIĆ KLAUDIJA ANA, dipl. ekonomist, Pula, Facchinetijeva 8, tel. 391-256, 099-2242-083
16. ZELJKO DANIELA, profesor, Pula, Vodnjanska cesta 24, tel. 534-836, 098-1870-640

SRPSKI JEZIK

1. ATLAGIĆ NEDA, profesor, Pula, Giardini 2, Pula, tel. 215-888, 098-9004438, e-mail: neda.atlagic@pu.t-com.hr
2. BUCCONI BRANKA, dipl. prevoditelj, Pula, Ravenska br. 6, tel. 213-577, 091-5465280
3. DOBRIĆ DOLORES, mag. stranih jezika, Pula, Kaštanjer 89, tel. 091-419-19-16, e-mail: dolores_dobric@yahoo.com
4. EDUCA NOVA d.o.o., Pula, Giardini 2, tel/fax. 215-888, 098-900-4438, e-mail: educa@pu.t-com.hr 

5. FUGLESTAD VERENA, magistar, Umag, Joakima Rakovca 7b, tel. 095-546-5001
6. JUGOVAC IVANA, mag. prevođenja, Novigrad, Vergal 36, tel. 757-643, 091-526-9328, e-mail: ijugovac@yahoo.it
7. KLIER dr. JOHANNES BORIVOJ, liječnik, Pula, Nobileova 26, tel. 542-142
8. LEŽAIĆ VELEBIT, profesor, Rovinj, Omladinska 12
9. MRAZOVAC DAIRA, mag. konferencijskog prevođenja, Medulin, Osipovica 2, tel. 098-9270-719, e-mail: daira.zivolic@pu.t.com.hr
10. PAUNOVIĆ SINIŠA, profesor, Rabac, Slobode 51, tel. 872-399, 098-849-983
11. PAVIĆ SLAVKO, profesor, Pula, Prolaz kod kazališta 2, tel. 213-750, 098-624-809
12. PAVLOVIĆ JOVANA, profesor, Rovinj, V.C. Emina 2
13. STANIČIĆ dr. ALEKSANDAR, dipl. pravnik, Medulin, Vrčevan 85, tel. 098-440-695 , e-mail: aleksandar_stanicic@yahoo.it
14. ŠINDIĆ – JANKO MIRJANA, dipl. ekonomist, Pula, Coceicheva 13, tel/fax. 392-351
15. VASILJEVIĆ JASMINKA, profesor, Poreč, Červat Porat, Pinot 3/22, tel. 436-807, 098-985-7191, e-mail: jasminka.vasiljevic@gmail.com
16. VELENIK MILENA, dipl. pravnik, Vrsar, Trg Trsine 1, tel. 441-174, 091-7267-902
17. ŽIKOVIĆ ALMA, profesor, Funtana, Istarska cesta 2c, tel. 445-047, 813-060, 098-606-191

ŠPANJOLSKI JEZIK

1. AVAKUMOVIĆ ELENA, dipl. hispanist, Poreč, Hvarska 5, tel. 435-375, 091-728-9831
2. BASANIĆ GREEN KATARINA, profesor, Pula, Kapitolinski trg 7, tel. 091-943-4470, e-mail: katarinabasanic@yahoo.com
3. BASKIJERA ELIDE, profesor, Labin, N, Katunara 1, tel. 852-529
4. BUCCONI BRANKA, dipl. prevoditelj, Pula, Ravenska br. 6, tel. 091-5465280 

5. CVJETOVIĆ VIKTORIJA, magistar, Vrsar, Giacomo Casanova 18, tel. 098-139-3713, e-mail: viktorija.cvjetovic@gmx.net
6. DOBRIĆ DOLORES, mag. stranih jezika, Pula, Kaštanjer 89, tel. 091-419-19-16, e-mail: dolores_dobric@yahoo.com
7. EDUCA NOVA d.o.o., Pula, Giardini 2, tel/fax. 215-888, 098-900-4438, e-mail: educa@pu.t-com.hr
8. HABER TAMARA, dipl. hispanist i romanist, Pula, Ciscuttijeva 8, tel. 576-920, 098-849-750, e-mail: tamara.haber@pu.t-com.hr

9. KOSINOŽIĆ DANIELA, prof. španjolskog i engleskog jezika, Nova Vas, Bladani 5, tel. 421-100, mob. 091/156-3220, e-mail: daniela.kosinozic@gmail.com

10. KRIZMANIĆ LUCIJA, mag. stranih jezika i književnosti, Pazin, Veli Ježenj 22, e-mail: luciakalac@yahoo.com
11. KUZMANOVIĆ IVA, profesor, Pula, Viška 24, tel. 098-367-394 

12. STOJANOVIĆ RATNA, mag. društvenih znanosti, Pula, Šandaljska 5, tel. 097-628-2112, e-mail: ratna_stojanovic@hotmail.com
13. ŠIMUNIĆ KOCIJAN MARINA, profesor, Nova Vas, Dolina 12, tel. 098-161-59-63, e-mail: msimunic@net.hr
14. TERLEVIĆ KLAUDIJA, dipl. ekonomist, Rovinj, V. Širole Paje 14, tel. 091-914-9198 

15. ŽUŽIĆ BRAJKOVIĆ HELENA, profesor, Tinjan, Muntrilj 22a, tel. 646-013, 091-547-3976

TALIJANSKI JEZIK 
1. ADAMENKO LARA, dipl. anglista, Pula, Banjole, Dračice 35 i Pula, Mletačka 12/IV, tel/fax. 573-138, 22 50 50, 098-770-949, e-mail: lara.adamenko@pu.t-com.hr
2. AJHORN MIRJANA, profesor, Pula, Tentorova 6, tel. 211-693
3. AKILIĆ EDI, dipl. ekonomist, Poreč, Vrsarska 28, tel. 431-823, 452-500
4. ALEKSIĆ MIRJANA, prevoditelj, Poreč, Medulinska 49, tel. 095-8520-334, e-mail: aleksic_mirjana@yahoo.it
5. BABIĆ RIHTER KLAUDIJA, dipl. talijanista, Buje, Kaštel, Gadari 120A
6. BAĆAC DUNJA, profesor, Ližnjan, Ližnjan 332A, tel. 505-234, 098-548-848

6. BAF PATRICIJA, mag. talijanskog, francuskog jezika i slavistike, Kaštelir, Labinci 100, tel. 455-196, 091-569-5241, e-mail: pettybaf@yahoo.de

7. BANIĆ – JURIČIĆ ALENKA, dipl. anglist i talijanist, Umag, Koparska 8
8. BARBIĆ – POROPAT MARINA, mag. konferencijskog prevođenja, Pula, Pješčana uvala V ogranak 34, tel/fax. 397-160, 098-174-79-24, e-mail: mbarbic78@yahoo.com
9. BASANIĆ GREEN KATARINA, profesor, Pula, Kapitolinski trg 7, tel. 091-943-4470, e-mail: katarinabasanic@yahoo.com
10. BASKIJERA ELIDE, profesor, Labin, Nike Katunara 1, tel. 852-529
11. BASTIANIĆ KATARINA, diplomirani ekonomist, Labin, Tonci 1, tel. 098-559-420
12. BENČIĆ ANA, mag. pismenog prevođenja, Umag, Sv. Marija na Krasu 14, tel. 098-502-416¸

13. BENČIĆ TICIJANA, profesor, Pula, Štinjan, Rižanske skupštine 15, e-mail: ticijana@gmail.com

14. BELUŠIĆ ŽELJKA, Pula, Rakovčeva 48, tel. 091/536-5024, e-mail: zbelusic@yahoo.com

15. BIASIOL - BRKLJAČIĆ EVELINA, dipl. ekonomist, Pula, Osječka 1
16. BIJELIĆ MARIJA, profesor, Umag, Savudrijska 15, tel. 753-882
17. BILIĆ ROJNIĆ DANIJELA, profesor, Pula, Supilova 8, tel. 218-627
18. BOLKOVIĆ CELEGA KARINA, profesor, Pula, Vodnjanska cesta 23, tel. 098-909-73-86
19. BOLJUN PAPIĆ CINZIA, profesor, Vodnjan, Trgovačka 34, tel. 511-712, 098-791-779
20. BOSANČIĆ ĐURĐICA, profesor, Poreč, Puljska 39
21. BOSICH PATRIZIA, profesor, Pula, Gladijatorska 4, tel. 540-436

22. BREŠIĆ HELENA, profesor, Pula, Veretonova stancija 9, tel. 534-474, 091-916-0788

23. BREŽNIK DAVOR, dipl. ing. građevinarstva, Umag, Vrh 7, tel. 098-191-9961, e-mail: davorbreznik@libero.it
24. BRGUDAC AILIN, dipl. pravnica, Kaštelir, Babići 12, tel. 091-573-5609, e-mail: ailin.brgudac@pu.t-com.hr
25. BRNIČEVIĆ – VERŠIĆ JADRANKA, profesor, Umag, Šetalište V. Gortana 46
26. BROCCA - NASTIĆ SONJA, dipl. ekonomist, Pula, Stoja 26
27. BROJKE I SLOVA d.o.o., Labin, Sv. Katarina 2
28. BRUBNJAK SANDRA, profesor, Labin, Vinež 45/b
29. BUCCONI BRANKA, dipl. prevoditelj, Pula, Ravenska br. 6, tel. 213-577, 091-5465-280
30. BUIĆ GIANA, dipl. defektolog - socijalni pedagog, Pula, Carlijeva 21
31. BURIĆ – BUČAJ IVA, profesor, Pula, Sergijevaca 35, tel. 211-164, 098-701-339
34. BURŠIĆ VIRNA, profesor, Pula, Valkane 13, tel. 212-144, 212-258
35. BURUL VEDRAN, profesor, Buje, Sunčana ulica 49, tel. 773-475, 098-7023-88, e-mail: vburul@inet.hr
36. BUŽAN ELIA MARIJA ANA, profesor, Pula, Zadarska 2, tel.216-980
37. CARDINETTI DANIELA, profesor, Pula, Valdebečki put 28, tel. 091-593-1677
38. CETINA DEZI, profesor, Umag, D. Alighieri 20, tel. 752-917
39. ČALIĆ NARCISA, , profesor, Pula, Piranesijev prilaz 32, tel. 215-540, 098-274-851, e-mail: narcisa.calic@inet.hr
40. ČEČ BOŠNJAKOVSKI SONJA, profesor, Umag, Finida, Vinogradska 23, tel.751-317
41. DAMIJANIĆ TIZIANA, profesor, Pula, Zagrebačka 25
42. DAPAS MAJA, dipl. pravnica, Rovinj, N. Quarantotto 20, tel. 813-902, 091-505-96-68, e-mail: popadic.maja@gmail.com
43. DEBELJUH MANUELA, profesor, Pula, Jeretova 28, tel. 222-819
45. DEMANUELE PETRA, profesor, Pula, Flegova 14, tel. 502-302, 091-75-53-910, e-mail: petra.demanuele@vip.hr 

46. DEROSI HELENA, dipl. pravnik, Labin, Ripenda Kras, Kalusovo 13A, tel. 091/918-5313, e-mail: h.derosi@gmail.com (obavlja djelatnost na adresi: Titov trg br.10, 52220 Labin - TD Linguis24 j.d.o.o.)
46. DOBRIĆ DOLORES, mag. stranih jezika, Pula, Kaštanjer 89, tel. 091-419-19-16, e-mail: dolores_dobric@yahoo.com
47. DORANI DANIJELA, profesor, Pula, Muntić 38, tel. 098-420-081
48. DOTTO ELENA, profesor, Poreč, O. Keršovani 11, tel. 095-839-6559, e-mail: elena.dotto@yahoo.it
49. DUŠIĆ DAVOR, dipl. pravnik, Rovinj, V. C. Emina 11
50. DUŠIĆ MATEA, dipl. pravnik, Rovinj, Omladinska 27, tel. 095-908-16-08, e-mail: matea@windowslive.com
52. EDUCA NOVA d.o.o., Pula, Giardini 2, tel/fax. 215-888, 098-900-4438, e-mail: educa@pu.t-com.hr

53. EMER MANUELA, prof. talijanskog jezika i književnosti, Pula, Lussijeva 7, mob. 097/728-9349, e-mail: manuelaemer@yahoo.it

54. FEDEL TIMOVSKI KRISTINA, dipl. talijanista, Pula, Koparska 15, tel. 501-615, 210-596, 098-644-624
55. FILIPIĆ MATIJAŠ MIRTA, profesor, Pula, Kaštanjer 68, tel. 544-022, 098-95-39-225
56. FIORANTI - FRANINOVIĆ GIANNA, profesor, Kanfanar, P. Studenca 3, tel. 825 700 - Prevoditeljska agencija ATINIANUM d.o.o. Vodnjan, ul. Pian 13, tel/fax. 511-380, e-mail: prijevodi@atinianum.hr
57. FONIO GRUBIŠA ARLETTA, profesor, Pula, Novigradska 9, tel. 542-221
58. FONOVIĆ SANDRA, dipl. ekonomist, Labin, Svetog Mikule 17, tel. 857-241, 098-42-48-49
59. FRANČULA - TENČIĆ ELVIANA, profesor, Labin, Sv. Mikule 3, tel. 855-784

60. FUGLESTAD VERENA, magistar, Umag, Joakima Rakovca 7b, tel. 095-546-5001

61. FUIS TIHANA, profesor, Poreč, Obala Maršala Tita 6, tel. 452-058, 095-90-63-902, e-mail: tihana.fuis@pu.t-com.hr
62. GALCO TRBOŠ MARIA PIA, profesor, Pula, Lovežica 23/B, tel. 506-524, 098-224-451
64. GHERSINICH FIŠKUŠ DAISY, profesor, Poreč, Medulinska 67, 095-90-05-934
65. GOBIN SONJA, profesor, Medulin, Burle 61, tel. 576-357
66. GOSTIŠA mr. sc. KLAUDIJE, dipl. ekonomist, Pazin, J. Dobrile 7, tel. 621-848, 825-075
69. GROPUZZO LORETTA, profesor, Pula, Pradorlando 23, tel. 386-906, 212-495

70. GRUBISSA JURMAN ELISA, prof. talijanskog jezika i književnosti, Pula, Šijanska cesta 17, mob. 098/466-722

71. GULIĆ PISAREVIĆ TATJANA, profesor, Poreč, Stancija Amorozo 6, tel. 091-452-7631

72. HRELJA ADRIANA, dr.sc. politologije, Pula, Kaštanjer 5, tel. 098-941-5917, fax. 540-744, e-mail: jana.hrelja@gmail.com
73. ILIJAŠ ANAMARIJA, profesor, Umag, Murine, Prva ulica 21
74. JANKO DUNJA, profesor, Poreč, Palacina 14, tel. 098-896-527
75. JERIN MAŠA, profesor, Pula, Varaždinska 19, tel. 091-767-7763
76. JOČIĆ NATAŠA, profesor, Poreč, B. Valentija 15, tel. 432-534, 098-909-7371 

77. JOVANOV SABINA, dipl. pravnik, Pula, Vernalska 35, tel. 384-676, 091/513-90-97, e-mail: sabina7850@yahoo.it
78. JOVIĆ ROSANA, profesor, Buje, V. Nazora 59
79. JUGOVAC IVANA, mag. prevođenja, Novigrad, Vergal 36, tel. 757-643, 091-526-9328, e-mail: ijugovac@yahoo.it
80. JURDANA ENVER, mag., Umag, Farnažine 1, tel. 732-117, e-mail: ejurdana@gmail.com

81. JURIČIĆ IVA, mag., Pula, Lj. Posavskog 15, tel. 386-997, 098-625-048

82. JURIČIĆ VOJNIĆ IVA, mag. iur., Umag, Koparska 2, mob. 098-193-9126, e-mail: iva.juricic@tin.it

83. JURIŠIĆ ALEKSANDAR, dipl. pravnik, Umag, Trg Velog Jože 2, tel. 743-027, mob. 098/967-9692, e-mail: odvvj.aleksandar.jurisic@gmail.com

84. JURIŠIĆ ŠKARA MAJA, profesor, Pula, Divkovićeva 8B, tel. 354-634, 098-829-209, e-mail: maja_jurisic@yahoo.de
85. KAIĆ KOSANOVIĆ MARIETTA, mag., Pula, Coceicheva 10, tel. 505-035, 098-535-609, e-mail: marietta_kaic@hotmail.com
86. KODELA PACENTI DUBRAVKA, profesor, Umag, Lovrečica 18, tel. 756-438, e-mail: dubravka.kodela-pacenti@pu.htnet.hr
87. KOKOT BARBARA, profesor, Labin, 9. rujna 28
88. KOLEŽNIK IRENA, profesor, Pula, Mohorovičićeva 10, tel. 098-920-8898
89. KORACA PETRA, profesor, Nova Vas, Mihatovići 17a, tel. 433-509, 091-5727-409, e-mail: stellaalpinahr@yahoo.it

90.KOSIĆ ZVJEZDANA, prof. engleskog i njemačkog jezika, Pula, Bože Gumbca 8 A, tel. mob. 098/874-860, e-mail: zvjezdana_kosic@yahoo.it, zvjezdana.kosic@gmail.com

91. KOSINOŽIĆ DANIELA, prof. španjolskog i engleskog jezika, Nova Vas, Bladani 5, tel. 421-100, mob. 091/156-3220, e-mail: daniela.kosinozic@gmail.com

92. KOSTIĆ – BOBANOVIĆ dr. sc. MOIRA, profesor, Pula, Pradorlando 14, tel. 386-352 

93. KRAGULJ LJILJANA, mag. stranih jezika i književnosti, Pula, Kalčeva 2, tel. 098/960-0854, e-mail: bubaljilja@yahoo.com

93. KRIZMANIĆ LUCIJA, mag. stranih jezika i književnosti, Pazin, Veli Ježenj 22, e-mail: luciakalac@yahoo.com
94. KRSTULOVIĆ PAOLA, profesor, Pula, Mutilska 56, tel/fax. 216-178, 098-956-4441

95. KUHAR ANA, magistra talijanskog jezika i književnosti, Pula, Teslina 19, tel. 545-153, 098/997-1619, e-mail: sunrisegirl.ana@gmail.com
95. LAGANIS SONJA, profesor, Umag, M. Laginje 25, tel. 742-234, 741-505
96. LALLI PAĆELAT IVANA, profesor, Pula, Valturska 24, tel. 098-905-71-65
97. LAZARIĆ LORENA, profesor, Svetvinčenat, Svetvinčenat 93
98. LERGA MAJA, profesor, Karojba, Močibobi 106, tel. 683-410, 098-907-45-54, e-mail: maja.lillies@yahoo.com
99. LEŽAIĆ DINA, profesor, Rovinj, Omladinska 12, tel. 813-164, 815-055
100. LICUL KRISTINA, profesor, Pula, Šišanska cesta 112, tel. 098-637-365, e-mail: jura-0504@hotmail.hr
101. LICUL LEANA, profesor, Labin, Marcilnica 28, tel. 854-788
102. LIMONCIN TOTH LORELLA, profesor, Buje, Klesarska 1, tel. 773-112, 091-520-89-38, e-mail: lorella.limoncin.toth@gmail.com
104. LUKEŽ MARTINA, mag. edukacije talijenakog jezika i književnosti i magistra lingvistike, Pićan, Lukeži 93A, tel. 869-028, 098/294-348, e-mail: martinalukez@yahoo.com

105. LUPIERI ANDREA, dipl. pravnik, Vodnjan, 1. Maja 5, tel. 575-210, 099-6493-844, e-mail: alupieri@msn.com
106. MANOJLOVIĆ ROMEA, dipl. pravnica, Umag, Komunela 26
107. MARINKOVIĆ MAJA, profesor, Poreč, Trg Kneza Branimira 10
108. MARTINČIĆ IVANA, profesor, Umag, Križine 54b, tel. 756-341, 098-791-380, e-mail: ivana_martincic@yahoo.com

108. MAURI SABRINA, prof. talijanskog jezika i književnosti, Pula, Pradorlando 1, mob. 098/805-800, e-mail: sabrina.mauri@hotmail.com

108. MIHELIĆ MAŠA, dipl. ekonomista, Pula, J. Crnobori 48, tel. 098-857-508
109. MIJATOVIĆ MARGERITA, dipl. ekonomista, Pula, Argonautska 46, tel. 098-993-0239, e-mail: maggiemija@hotmail.com
110. MIKAC ORIETA, profesor, Pula, Coattova 38, tel. 388-878, 098-942-41-14
111. MILETIĆ VLADIMIR, dipl. ekonomista, Rovinj, Trg na lokvi 3

112. MILEVOJ KATARINA, prof. ruskog i engleskog jezika, Rabac, Creska 27, tel. 092-199-0190, e-mail: milevoj_katarina@hotmail.com

112. MILEVOJ KLAPČIĆ MAJDA, profesor, Nedešćina, Nedešćina 159
114. MILOHANIĆ SNJEŽANA, prevoditelj, Višnjan, Srebrnići 6, tel. 449-475, 091-576-8313, e-mail: snjezana.milohanic@pu.htnet.hr
115. MILJANOVIĆ MARTA, mag. politologije, Umag, Križine 55, tel. 815-283, 091-504-2835, e-mail: martamiljanovic@libero.it
116. MIŠAN MANUELA, profesor, Medulin - Ližnjan, Šišan, Plekuti 61, tel. 574-600, 098-969-0024
117. MOHOROVIĆ DANIJELA, profesor, Rabac, Istarska 2, tel. 872-132
118. MOSCARDA MIRKOVIĆ mr. sc. ELIANA, profesor, Galižana, Galižana 245/a, tel. 512-686
119. MRAZOVAC DAIRA, mag. konferencijskog prevođenja, Medulin, Osipovica 2, tel. 098-9270-719, e-mail: daira.zivolic@pu.t.com.hr
120. NEDVEŠ MARIJA, profesor, Pula, Gortanova 10,
121. OPLANIĆ MARKOVIĆ LORENA, mag., Grožnjan, Peroj 13A, tel. 091-506-0197, e-mail: lorena.oplanic@gmail.com
122. OZVAČIĆ-GAŠPERINI MELITA, profesor, Umag, Kaldanija bb, tel. 777-088
123. PALJAR ŽELJKO, mag. pismenog prevođenja, Poreč, Gregovo III/7, tel. 435-927, 098-694-758, e-mail: zljkpljr@yahoo.it
124. PAOLETIĆ VITO, mag., Pula, Santoriova 36, tel. 098-791-314, e-mail: vito1982@hotmail.com
126. PAPIĆ EUFEMIJA, profesor, Rovinj, Via Mazzini 22A, tel. 814-884
127. PARIS RUBELJ TIZIANA, dipl. pravnik, Pula, Valturska 82, tel. 384-678, fax. 384-678, mob. 098-854-6396, e-mail: odvjetnica.tizianaparis@gmail.com, avvocato.tizianaparis@gmail.com
128. PAVLOVIĆ JOVANA, profesor, Rovinj, V. C. Emina 2
129. PLAČKO NATAŠA, profesor, Poreč, S. Vukelića br. 10, tel. 091-546-8935
130. POROPAT BRANKA, profesor, Poreč, D. Gervaisa 8, tel. 098-1757-437, e-mail: poropatbranka@gmail.com

131. PRANJIĆ STJEPAN, mag., Poreč, Mate Balote 1, tel. 091-545-2095, e-mail: stjepanpranjic@yahoo.com
131. PREDEN MARIS, profesor, Rovinj, Trg na križu 4, tel. 815-457, 091-5177-004
132. PREKALJ TAMARA, profesor, Poreč, Brionska 6, tel. 438-498, 091-8999-611, e-mail: tamara_p_hr@yahoo.it
134. PRIVRAT LYONS TAMARA, profesor, Pula, Palladiova 13, tel. 224-615, 098-818-272, e-mail: tprivrat@hotmail.com
135. PUČIĆ JASMINKA, profesor, Pazin, M. Balote 13, tel. 621-000, 098-711-718
137. RADIĆ RADOVAN MARIJA, profesor, Pula, Vitezićeva 52, tel. 213-788, 098-812-732
138. RADOLOVIĆ DEBORA, profesor, Pula, Krležina 25
139. RAMANI GORDANA, profesor, Nova Vas, Slatinka 10, tel. 421-573, 099/595-2590
140. RINALDIS BANKOVIĆ ILEANA, profesor, Pula, Valvidalska 21, tel. 098-673-005, e-mail: ileanarinaldis@hotmail.com
141. RITOSSA DORIS, profesor, Poreč, Bračka 39, tel. 091-9460-415, e-mail: Doris.Ritossa@gmail.com

142. ROSANDA FURLAN GORANKA, profesor, Pula, Vinkuran, Vikovice 3, tel. 540-378, 098-67-97-01, e-mail: goranka.nadrcic@yahoo.it

143. RUŽIĆ ČEDOMIR, profesor, Labin, Istarskih narodnjaka 11, tel. 853-353, tel./fax. 857-307, 098-421-547, e-mail: cedomir.ruzic@pu.t-com.hr
144. RUŽIĆ HELENA, profesor, Rovinj, E. Kumičića 16, tel. 815-628, 098-1844-794, e-mail: helenaruzic@hotmail.com
145. SARDOT ILEANA, profesor, Pazin, V. Cara Emina 2

146. SERGOVIĆ TANJA, magistar, Rovinj, Svetog Križa 15, tel. 816-984, fax. 830-071, 098-1840-165

147. SLADONJA dr. sc. BARBARA, dipl. ing. biologije, Poreč, R. Stipe 28, tel. 453-395, 098-634-403

148. SLOKOVIĆ SANDRA, profesor, Pazin, Rijavac 16, tel. 091-582-1421

149. SODOMACO DAMIJANIĆ CRISTINA, profesor, Pula, Borik 42, tel. 098-435-816
150. SOLDATIĆ STOJIMIROVIĆ TEA, profesor, Pula, Palladiova 15, tel. 098-9161-901, e-mail: tea.soldatic@gmail.com
151. SOŠIĆ CERIN VERENA, profesor, Rovinj, Cocaletto 30, tel. 098-593-488
153. STANIČIĆ ALEKS, dipl. pravnik, Pula, Argonautska 5A, tel. 223-691, mob. 098/534-275

154. STANIŠIĆ TAMARA, profesor, Rovinj, Balska 8, tel. 812-260, 098-964-94-70, e-mail: tammil28@yahoo.com
155. STEMBERGA FABIO, Labin, Sv.Katarina 2, tel. 098-1977-012, e-mail: fabio.stemberga@pu.t-com.hr
156. STERPIN mr. sc. ELIO, ing. elektrotehnike, Pula, F. Sponze 14, tel. 534-094
157. STRMOTIĆ - IVANČIĆ FRANKA, profesor, Pula, Premantura, Selo 75, tel/fax. 508-682, 091-762-76-67
158. SVITICH SUZANA, profesor, Pula, Teslina 49
160. ŠEGON GEROMELLA ADRIANA, dipl. pravnik, Pula, Rohreggerova 5, tel. 506-925, 098-9988-043, e-mail: adriana10hr@yahoo.com
161. ŠIMUNIĆ KOCIJAN MARINA, profesor, Nova Vas, Dolina 12, tel. 098-161-5963, e-mail: msimunic@net.hr
162. ŠIROLA VEDRANA, profesor, Poreč, Špadići 64, tel. 098-90-97-353
163. ŠKOFIĆ DALIBORKA, profesor, Poreč, Veli Maj, Draga 6, tel. 434-692, 098-366-658
164. ŠKOPAC BENČIĆ MAJDA, profesor, Raša, Lipa 4, tel. 874-037, 091-765-7073
165. ŠTEFANIĆ LORETA, profesor, Pazin, Zagrebačka 8, tel. 622-120, 091-517-9356
166. ŠTEKAR CERGNA IVA, profesor, Pula, Valsaline 5, tel. 500-351
167. ŠTIFANIĆ DOBRILOVIĆ NADIA, dipl. romanist, Poreč, Špadići 42
169. ŠUGAR CRISTIAN, dipl. politolog, Pula, Pješčana uvala VI ogranak 24, tel. 397-117, 098-421-900, e-mail: csugar@net.hr
170. ŠVERKO MARTINA, profesor, Pula, Glavinićev uspon 13, tel. 214-057, 098-1765-332
171. TERLEVIĆ KLAUDIJA, dipl. ekonomist, Rovinj, V. Širole Paje 14, tel. 091-914-9198
172. THORBURN DARIJA, profesor, Pula, Kavrerski put 4a, tel. 540-160, 091-587-15-33
173. TOFFETTI DANIELA, profesor, Fažana, 1. maja 4, tel. 520-000
174. TOMAIĆ TATJANA, profesor, Pula, Ozad arene 3, tel. 098-759-022
175. TOMASICH TAMARA, profesor, Buje, Portoroška 21
176. UDOVIČIĆ-VLAHOVIĆ ESTER, profesor, Poreč, J. Šurana 3, tel. 451-998, 098-724-702
177. UJČIĆ ČERNAC ŽANA, profesor, Vodnjan, S. Martin 21, tel. 098-1632-335, e-mail: zanaujcic@yahoo.com
178. UKOTA MANUELA, profesor, Pula, J. Crnobori 42, tel. 098-712-327

179. ULJANIK Brodograđevni projekti d.o.o. za prodaju, projektiranje, konstrukciju, nabavu i planiranje, prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača (za talijanski i engleski jezik), Flaciusova 1

180. UROŠEVIĆ NATAŠA, dipl. ekonomist, Pula, Maksimijanova 19, tel. 217-922, 098-909-7355
181. VASILIĆ MIRJANA, profesor, Medulin, Vrčevan 111, tel. 577-000
182. VENIER IVANA, prostorni planer, urbanist, Rovinj, Centener 40, tel. 091-150-76-53, e-mail: ivana.venier@gmail.com
183. VIEZZER JURČIĆ TINA, profesor, Rovinj, M. Fachineti 16, tel. 812-771, 098-939-0078
184. VIVIANI mr. sc. VIVIANA, profesor, Medulin, Burle 31, tel. 576-762
185. VOJIĆ KRAJCAR CRISTINA, mag., Umag, Zemljoradnička 13, tel. 098-367-291, e-mail: cristina.vojić@pu.htnet.hr
186. VOTO DEMARIN LARA, profesor, Medulin, Centar 262, tel. 091-503-5753
187. ZELJKO DANIELA, profesor, Pula, Vodnjanska cesta 24, tel. 534-836, 098-1870-640
188. ZENZEROVIĆ VESNA, dipl. pravnik, Pula, N. Tesle 29, tel. 542-287, 212-989
189. ŽUDIĆ ERIKA, magistra za strane jezike, Pula, Koparska 44, tel. 500-922, 091-532-30-23, e-mail: enrichetta_83@yahoo.it
190. ŽUPIĆ LARA, profesor, Pula, Jeretova 25, tel. 218-022, 098-440-084 
191. ŽUŽIĆ BRAJKOVIĆ HELENA, profesor, Tinjan, Muntrilj 22a, tel. 646-013, 091-547-3976

IDI NA VRH