Glavni izbornik
Naslovnica
Kontakt
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednika
Ravnatelj sudske uprave
Upravitelj sudske pisarnice
Odjeli
Kazneni odjel
Odjel za predmete USKOK-a
Odjel za predmete ratnih zločina
Građanski odjel
Pisarnice
Pristup informacijama
Službenik za informiranje
Zakon o pravu na pristup informacijama
Naknada za pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odjel za podršku žrtvama i svjedocima
Osnovne zadaće Odjela
Obavijest o naknadama u kaznenim postupcima
Kontakti
Godišnji raspored poslova
Godišnji financijski izvještaji
Godišnji proračun
Obavijest o načinu isplate naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku
Kodeks sudačke etike
Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudačke etike
Sudačko vijeće
Etički kodeks državnih službenika
Povjerenik za etiku
Ovlaštena osoba za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva državnih službenik
Povjerenik za otpad
Vještaci
Ispitna pitanja za provjeru znanja
Tumači
Ispitna pitanja za provjeru znanja
Natječaji i oglasi
Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama
Javna nabava
Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave
Procedure stvaranja ugovornih obveza
Plan javne nabave
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Poziv za dostavu ponuda
Ugovor o nabavi uredskog materijala
Statističko izvješće o javnoj nabavi
e-Predmet
Sudska praksa
Građansko
Obvezno pravo
Radno pravo
Stvarno pravo
Ovrha
Parnični postupak
Nasljedno pravo
Ostalo
Jednostavni stečaj potrošača
Kazneno
Linkovi
Rasprave će se održavati u dvoranama prema rasporedu na ploči suda na prvom katu
Ovlaštena osoba za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva državnih službenik

Ovlaštena osoba za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva državnih službenika i namještenika:

 

Ivana Špigel - viša sudska savjetnica

 

Vlatko Lončar - viši sudski savjetnik

 

telefon: 031 / 228 - 400

 
e-mail:

 

 Ivana.Spigel@zsos.pravosudje.hr

 

 

Vlatko.Loncar@zsos.pravosudje.hr