Glavni izbornik
Naslovnica
Kontakt
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednika
Ravnatelj sudske uprave
Upravitelj sudske pisarnice
Odjeli
Kazneni odjel
Odjel za predmete USKOK-a
Odjel za predmete ratnih zločina
Građanski odjel
Pisarnice
Pristup informacijama
Službenik za informiranje
Zakon o pravu na pristup informacijama
Naknada za pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odjel za podršku žrtvama i svjedocima
Osnovne zadaće Odjela
Obavijest o naknadama u kaznenim postupcima
Kontakti
Godišnji raspored poslova
Godišnji financijski izvještaji
Godišnji proračun
Obavijest o načinu isplate naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku
Kodeks sudačke etike
Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudačke etike
Sudačko vijeće
Etički kodeks državnih službenika
Povjerenik za etiku
Ovlaštena osoba za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva državnih službenik
Povjerenik za otpad
Vještaci
Ispitna pitanja za provjeru znanja
Tumači
Ispitna pitanja za provjeru znanja
Natječaji i oglasi
Javna nabava
Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave
Procedure stvaranja ugovornih obveza
Plan javne nabave
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Poziv za dostavu ponuda
Ugovor o nabavi uredskog materijala
Statističko izvješće o javnoj nabavi
e-Predmet
Sudska praksa
Građansko
Obvezno pravo
Radno pravo
Stvarno pravo
Ovrha
Naknada štete
Kazneno
Jednostavni stečaj potrošača
Linkovi
Rasprave će se održavati u dvoranama prema rasporedu na ploči suda na prvom katu
OBAVIJEST OD 25. 6. 2020.

Obzirom na ponovno pogoršanje stanja i povećani broj novo zaraženih građana korona virusom, obavještavamo Vas da se u zgradu Županijskog suda u Osijeku neće moći ući bez zaštitne maske i rukavica.

 

Podsjećamo i na nužnost fizičke distance i izbjegavanje suvišnih kontakata.

 

29. svibnja 2020.
Osijek, 29. svibnja 2020.
 
Na Županijskom sudu u Osijeku provedeno je po dežurnom sucu istrage ročište povodom prijedloga DO USKOK-a za određivanje istražnog zatvora protiv trojice državljana RH, po osnovu čl. 123. st. 1. toč. 2. ZKP/08, zbog osnove sumnje da bi počinili kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 291. st. 1. KZ/11 i kaznena djela primanja mita iz čl. 293. st. 2. KZ/11.
 
Nakon provedenog ročišta, sudac istrage je donio rješenje kojim je u smislu čl. 98. st. 1. ZKP/08 umjesto predloženog istražnog zatvora iz čl. 123. st. 1. toč. 2. ZKP/08 odredio mjere opreza iz čl. 98. st. 2. toč. 4. i 5. ZKP/08, koje mogu trajati dok za to postoji potreba, a najdulje do pravomoćnosti presude, time da su osumnjičenici upozoreni da u slučaju nepridržavanja izrečenih mjera, iste mogu biti zamijenjene istražnim zatvorom.
 
Navedeno rješenje je nepravomoćno i na isto nezadovoljne stranke imaju pravo žalbe u roku od tri dana.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
8. svibnja 2020.
Osijek, 8. svibnja 2020.

Na Županijskom sudu u Osijeku, I-stupanjsko raspravno vijeće objavilo je presudu kojom je oglasilo krivim optuženika Branislava Smiljanića da je počinio kazneno djelo izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu iz čl. 227. st. 1. i 4. KZ/11, te kazneno djelo nepružanja pomoći iz čl. 123. st. 2. KZ/11, za koja djela mu je izrekao kazne zatvora u trajanju od 6 godina i 9 mjeseci, te od jedne godine zatvora.

Presudom je opt. Branislav Smiljanić osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 7 godina i 6 mjeseci, te mu je u smislu čl. 72. KZ/11 izrečena sigurnosna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 5 godina.

Raspravno vijeće je rješenjem u smislu čl. 123. st. 2. ZKP/08 opt. Branislavu Smiljaniću produljilo istražni zatvor.

Protiv navedene nepravomoćne presude nezadovoljne stranke imaju pravo žalbe Vrhovnom sudu Republike Hrvatske.

Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac

5. svibnja 2020.
Osijek, 5. svibnja 2020.
 
Izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Osijeku danas je svojom odlukom ukinulo istražni zatvor protiv I-opt. Dragana Bakovića i II-opt. Milana Bulata, uz plaćenu jamčevinu i određene mjere opreza.
 
Naime, protiv navedenih prethodno je raspravno vijeće produljilo istražni zatvor temeljem odredbe čl. 123. st. 1. toč. 1. ZKP/08, uz moguće davanje jamstva kao zamjenu za istražni zatvor i to od 3.500.000,00 kuna za I-opt. Dragana Bakovića i 1.000.000,00 kuna za II-opt. Milana Bulata, i uz mjere opreza - zabrane napuštanja mjesta prebivališta i redovnog javljanja određenom policijskom službeniku u PP Čepin i PP Našice. Navedeno rješenje raspravnog vijeća je postalo pravomoćno 4. svibnja 2020., pa je predsjednik raspravnog vijeća nakon što su branitelji optuženika izvjestili dana 5. svibnja 2020. je izvršena uplata jamstva u gotovom novcu, dostavio spis izvanraspravnom vijeću radi odlučivanja o prijedlogu branitelja za ukidanje istražnog zatvora.
 
Kako je na sjednici izvanraspravnog vijeća dana 5. svibnja 2020. utvrđeno, da je izvršena uplata navedenih iznosa, te da su optuženici dali obećanje da se neće kriti i da neće napuštati mjesto prebivališta i da će se uredno javljati djelatnicima policije, vijeće je odlučilo ukinuti istražni zatvor, pa su optuženici pušteni uz navedene mjere opreza da se u daljnjem postupku brane sa slobode.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
Odluka o radnom vremenu suda od 4. svibnja 2020.
Odluka o radnom vremenu suda
Mjere za prevenciju prenošenja i suzbijanje epidemije

Poštovani,
 
Nakon komunikacije i koordinacije sa Stožerom civilne zaštite Republike Hrvatske, a u svrhu zaštite zdravlja svih zaposlenih u pravosudnim tijelima i stranaka postupaka pred ovim tijelima te pravovremenog otkrivanja eventualnog nastanka bolesti i sprječavanja njezinog daljnjeg širenja, u privitku Vam dostavljamo preporuke za sva pravosudna tijela:
1. pravosudna tijela nastavljaju s radom te provode sve hitne postupke i radnje uz odgovarajuću sigurnosnu kontrolu
2. rasprave i druge radnje koje nisu hitne odgađaju se na vrijeme od 14 dana
3. zaposlenima se omogućava rad od kuće na poslovima na kojima je to moguće
4. provoditi elektroničku komunikaciju u radu sa strankama i svim sudionicima postupka gdje god je to moguće
 
Ove preporuke primjenjuju se u razdoblju od 14. ožujka 2020. godine do 01. travnja 2020. godine. 
 

Više informacija možete dobiti na telefon 031/228-400
S poštovanjem,
 
Predsjednik suda
Zvonko Vrban

 

6. ožujka 2020.
Osijek, 6.ožujka 2020.
 
Županijski sud u Osijeku zaprimio je presudu Vrhovnog suda Republike Hrvatske, br. I Kž- Us-1/2020, od 19. veljače 2020., kojom je potvrđena presuda Županijskog suda u Osijeku, br. K-Us-7/2018 i preinačena u odluci o kazni protiv opt. Xhevdeta Halitaja, zbog kaznenog djela zločinačkog udruženja iz čl. 328. st. 1. KZ/11, počinjenja kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja iz čl. 329. st. 1. toč. 2. KZ/11 u svezi počinjenja kaznenog djela protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Shengenskog sporazuma iz čl. 326. st. 1. KZ/11.
 
Županijski sud u Osijeku je navedenog za predmetne inkriminacije presudio na ukupnu kaznu zatvora u trajanju od 4 godine, a odlukom Vrhovnog suda Republike Hrvatske je istome preinačena u odluci o kazni u svezi koje je prihvaćena žalba DO USKOK-a, tako da mu je sada izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 6 godina, pa je time navedeni kazneni postupak pravomoćno okončan.
 
U II-stupanjskoj odluci je naznačeno da je optuženik specijalni povratnik i na kojeg pravomoćne kazne zatvora koje su mu zbog istovrsnih kaznenih djela izrečene nisu imale utjecaja, te nakon što mu je mjera istražnog zatvora u drugom kaznenom predmetu zamijenjena jamstvom, da je navedeni pobjegao i upustio se u ponovno činjenje istovrsnih kaznenih djela organiziranog ilegalnog prebacivanja u četiri navrata 48 strana državljana, pri čemu je ostvario protupravnu imovinsku korist od 48.000,00 eura.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
24. veljače 2020.
Osijek, 24. veljače 2020.
 
Sudac istrage Županijskog suda u Osijeku je po prijedlogu DO USKOK-a nakon provedenog ročišta produljio istražni zatvor za dva mjeseca po osnovi čl. 123. st. 1. toč. 3. ZKP/08, zbog opravdane bojazni od ponavljanja djela, osmorici okrivljenika zbog osnovane sumnje da bi počinili kaznena djela zločinačko udruženje, počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja u svezi kaznenog djela nedozvoljene trgovine.
 
Protiv okrivljenika protiv kojih je ranije određen istražni zatvor i drugih okrivljenika, ukupno 36 njih, provodi se istraga zbog kontinuirane nabave i daljnje prodaje velike količine duhana bez nadzornih markica Ministarstva financija RH.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac