Glavni izbornik
Naslovnica
Kontakt
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednika
Ravnatelj sudske uprave
Upravitelj sudske pisarnice
Odjeli
Kazneni odjel
Odjel za predmete USKOK-a
Odjel za predmete ratnih zločina
Građanski odjel
Pisarnice
Pristup informacijama
Službenik za informiranje
Zakon o pravu na pristup informacijama
Naknada za pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odjel za podršku žrtvama i svjedocima
Osnovne zadaće Odjela
Obavijest o naknadama u kaznenim postupcima
Kontakti
Godišnji raspored poslova
Godišnji financijski izvještaji
Godišnji proračun
Obavijest o načinu isplate naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku
Kodeks sudačke etike
Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudačke etike
Sudačko vijeće
Etički kodeks državnih službenika
Povjerenik za etiku
Ovlaštena osoba za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva državnih službenik
Povjerenik za otpad
Vještaci
Ispitna pitanja za provjeru znanja
Tumači
Ispitna pitanja za provjeru znanja
Natječaji i oglasi
Oglas na određeno - sudski zapisničar
Obavijest i uputa
Poziv za testiranje
Rješenje o prijmu
Javna nabava
Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave
Procedure stvaranja ugovornih obveza
Plan javne nabave
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Poziv za dostavu ponuda
Ugovor o nabavi uredskog materijala
Statističko izvješće o javnoj nabavi
e-Predmet
Linkovi
Rasprave će se održavati u dvoranama prema rasporedu na ploči suda na prvom katu
Odluka o radnom vremenu suda
Mjere za prevenciju prenošenja i suzbijanje epidemije

Poštovani,
 
Nakon komunikacije i koordinacije sa Stožerom civilne zaštite Republike Hrvatske, a u svrhu zaštite zdravlja svih zaposlenih u pravosudnim tijelima i stranaka postupaka pred ovim tijelima te pravovremenog otkrivanja eventualnog nastanka bolesti i sprječavanja njezinog daljnjeg širenja, u privitku Vam dostavljamo preporuke za sva pravosudna tijela:
1. pravosudna tijela nastavljaju s radom te provode sve hitne postupke i radnje uz odgovarajuću sigurnosnu kontrolu
2. rasprave i druge radnje koje nisu hitne odgađaju se na vrijeme od 14 dana
3. zaposlenima se omogućava rad od kuće na poslovima na kojima je to moguće
4. provoditi elektroničku komunikaciju u radu sa strankama i svim sudionicima postupka gdje god je to moguće
 
Ove preporuke primjenjuju se u razdoblju od 14. ožujka 2020. godine do 01. travnja 2020. godine. 
 

Više informacija možete dobiti na telefon 031/228-400
S poštovanjem,
 
Predsjednik suda
Zvonko Vrban

 

6.ožujka 2020.
Osijek, 6.ožujka 2020.
 
Županijski sud u Osijeku zaprimio je presudu Vrhovnog suda Republike Hrvatske, br. I Kž- Us-1/2020, od 19. veljače 2020., kojom je potvrđena presuda Županijskog suda u Osijeku, br. K-Us-7/2018 i preinačena u odluci o kazni protiv opt. Xhevdeta Halitaja, zbog kaznenog djela zločinačkog udruženja iz čl. 328. st. 1. KZ/11, počinjenja kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja iz čl. 329. st. 1. toč. 2. KZ/11 u svezi počinjenja kaznenog djela protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Shengenskog sporazuma iz čl. 326. st. 1. KZ/11.
 
Županijski sud u Osijeku je navedenog za predmetne inkriminacije presudio na ukupnu kaznu zatvora u trajanju od 4 godine, a odlukom Vrhovnog suda Republike Hrvatske je istome preinačena u odluci o kazni u svezi koje je prihvaćena žalba DO USKOK-a, tako da mu je sada izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 6 godina, pa je time navedeni kazneni postupak pravomoćno okončan.
 
U II-stupanjskoj odluci je naznačeno da je optuženik specijalni povratnik i na kojeg pravomoćne kazne zatvora koje su mu zbog istovrsnih kaznenih djela izrečene nisu imale utjecaja, te nakon što mu je mjera istražnog zatvora u drugom kaznenom predmetu zamijenjena jamstvom, da je navedeni pobjegao i upustio se u ponovno činjenje istovrsnih kaznenih djela organiziranog ilegalnog prebacivanja u četiri navrata 48 strana državljana, pri čemu je ostvario protupravnu imovinsku korist od 48.000,00 eura.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
24. veljače 2020.
Osijek, 24. veljače 2020.
 
Sudac istrage Županijskog suda u Osijeku je po prijedlogu DO USKOK-a nakon provedenog ročišta produljio istražni zatvor za dva mjeseca po osnovi čl. 123. st. 1. toč. 3. ZKP/08, zbog opravdane bojazni od ponavljanja djela, osmorici okrivljenika zbog osnovane sumnje da bi počinili kaznena djela zločinačko udruženje, počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja u svezi kaznenog djela nedozvoljene trgovine.
 
Protiv okrivljenika protiv kojih je ranije određen istražni zatvor i drugih okrivljenika, ukupno 36 njih, provodi se istraga zbog kontinuirane nabave i daljnje prodaje velike količine duhana bez nadzornih markica Ministarstva financija RH.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
19. veljače 2020.
Osijek, 19. veljače 2020.
 
Sudac istrage Županijskog suda u Osijeku u tijeku dežurstva proveo je ročište povodom prijedloga Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku radi određivanja istražnog zatvora stranom državljaninu, muškoj osobi u dobi od 45 godina, zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo protiv gospodarstva – izbjegavanje carinskog nadzora iz čl. 257. st. 1. KZ/11.
 
Nakon provedenog ročišta, sudac istrage je donio rješenje o određivanju istražnog zatvora po osnovi čl. 123. st. 1. toč. 1. i 3. ZKP/08 jer je utvrđeno da postoji osnovana sumnja da bi navedeni pokušao unijeti u Republiku Hrvatsku na graničnom prijelazu u skrivenom dijelu teretnog vozila – poluprikolice 56000 kutija cigareta bez nadzornih markica Republike Hrvatske, te zbog okolnosti da se radi o državljaninu Republike Srbije, te da je opisani način radnje izvršenja bio ustaljen radi šverca cigareta iz Republike Srbije u Republiku Hrvatsku, na koji način je isti kao vozač po turi zarađivao 500,00 eura.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac14. veljače 2020.
Osijek, 14. veljače 2020.
 
Sudac istrage Županijskog suda u Osijeku povodom prijedloga ODO u Osijeku održao je ročište i prihvatio prijedlog, te odredio istražni zatvor protiv osumnjičenika, državljanina RH, s područja Osijeka, zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama iz čl. 190. st. 2. KZ/11, po zakonskom osnovu iz čl. 123. st. 1. toč. 3. ZKP/08, zbog bojazni od ponavljanja kaznenog djela.
 
Provedenim ročištem utvrđena je osnovana sumnja da je osumnjičenik u dužem vremenskom razdoblju prodavao na području grada Osijeka drogu marihuanu, a pretragom kod istoga je pronađena droga nalik na drogu marihuanu, u količini od 7 kg i značajna svota novca, koja potječe od prodaje droge, za koju je preliminarnim testom potvrđeno da se radi o marihuani.
 
Rješenjem je određen istražni zatvor u trajanju od mjesec dana.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
27. siječnja 2020.
Osijek, 27. siječnja 2020.
 
U kaznenom predmetu Županijskog suda u Osijeku, br. K-US-18/2019 prema potvrđenoj optužnici prema opt. Franji Luciću, zbog kaznenog djela iz čl. 294. st. 1. KZ/11 održana je danas rasprava pred uskočkim vijećem, a prema optužnici DO USKOK-a.
 
Zbog izmjena Zakona o kaznenom postupku, vezano za kazneno djelo iz čl. 294. st. 1. KZ/11, pripremno ročište nije trebalo održati, već je provedena prva rasprava, na kojoj je pročitana optužnica, a nakon toga se opt. Franjo Lucić izjasnio da se ne smatra krivim. U nastavku rasprave, započeto je izvođenje dokaza optužbe, odnosno reprodukcije audio snimke telefonskog razgovora, te su se optužba i obrana usaglasili oko izvođenja personalnih dokaza odnosno ispitivanja svjedoka u daljnjem tijeku postupka. Slijedeća rasprava je zakazana za 25. ožujka 2020. u 9,00 sati.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
24. siječnja 2020.
Osijek, 24. siječnja 2020.
 
Dana 23. siječnja 2020. dežurni sudac istrage je u tijeku dežurstva, po prijedlogu DO USKOK-a za određivanje istražnog zatvora, proveo ročište i nakon istoga prihvatio kao osnovan prijedlog, te odredio istražni zatvor protiv osmorice osumnjičenika, zbog bojazni od ponavljanja kaznenog djela, iz čl. 123. st. 1. toč. 3. ZKP/08.
 
Utvrđena je osnovana sumnja da bi osumnjičenici, državljani RH, s područja Osijeka, Zagreba, Slatine, koji su kao uhićeni dovedeni na Županijski sud u Osijeku, ostvarili zakonska obilježja kaznenih djela u okviru zločinačkog udruženja i počinili kazneno djelo nedozvoljene trgovine – "šverc duhana", koji nije označen duhanskim markicama Ministarstva financije Republike Hrvatske u količini od oko 10.652,00 kg sitno rezanog duhana, te time oštetili Državni proračun RH za najmanje 6.391.200,00 kuna.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
23. siječnja 2020.
Osijek, 23. siječnja 2020.
 
Na Županijskom sudu u Osijeku danas je objavljena presuda u kaznenom predmetu protiv I-opt. Vladimira Šišljagića i II-opt. Martina Marolina, zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. KZ/97, kojom su presudom, u nedostatku dokaza, optuženici oslobođeni da bi počinili obilježja kaznenog djela za što su optuženi.
 
Presuda je nepravomoćna, te su stranke poučene o pravu na žalbu.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac