17. srpnja 2015.
Osijek, 17. srpnja 2015. godine

Vrhovni sud RH je povodom izjavljenih žalbi stranaka u kaznenom predmetu tzv. „Sibinj“, u postupku protiv I-opt. Ivice Batinića i dr., donio presudu i rješenje br. Kž-Us-142/2014 i dostavio cjelokupni spis Županijskom sudu u Osijeku, br. K-Us-12/2012.

U izreci svoje odluke pod toč. I/ Vrhovni sud RH je rješenjem ukinuo presudu Županijskog suda u Osijeku i predmet uputio I-stupanjskom sudu na ponovno suđenje i odluku pred potpuno izmijenjenim vijećem. Ukinute su toč. 1, 2. i 3. presude Županijskog suda u Osijeku, a povodom prihvaćenih žalbi opt. Ivice Batinića, opt. Ivana Miškovića, opt. Mladena Kruljca, opt. Ivana Rimca, opt. Željka Galića, opt. pravne osobe „V.A.M.-ing.“ d.o.o. i opt. pravne osobe „Vukojević gradnja“ d.o.o. i djelomično prihvaćene žalbe opt. Zdravka Sočkovića.

Pod toč. II/ izreke Vrhovni sud RH je povodom žalbe opt. Zdravka Sočkovića, a po službenoj dužnosti, preinačio I-stupanjsku presudu u pravnoj oznaci djela u odnosu na kazneno djelo opisano pod toč. 4. izreke I-stupanjske presude te je navedenom opt. Vrhovni sud RH izrekao da je počinio kazneno djelo protiv javnog reda – nedozvoljenim posjedovanjem, izradom i nabavljanjem oružja i eksplozivnih tvari iz čl. 331. st. 1. KZ/11, a u toč. III/ izreke Vrhovni sud RH je zbog svojih odluka opisanim pod toč. I/ i II/ preinačio presudom pobijanu presudu u svezi toč. 4. izreke I-stupanjske presude u odluci o kazni, tako da je opt. Zdravko Sočković sada pravomoćno osuđen za navedeno kazneno djelo na kaznu zatvora u trajanju od tri mjeseca, te mu je izrečena uvjetna osuda tako da se kazna zatvora na koju je osuđen neće izvršiti ako u trajanju od jedne godine ne počini novo kazneno djelo. Time je za to kazneno djelo u odnosu na opt. Zdravka Sočkovića potvrđena I-stupanjska presuda i ista je u tom dijelu pravomoćna.

U ostalom dijelu gdje je rješenjem ukinuta I-stupanjska presuda slijedi ponovno suđenje na Županijskom sudu u Osijeku.

Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
10. srpnja 2015.

Osijek, 10. srpnja 2015. godine
 
Vijeće Županijskog suda u Osijeku danas je izreklo nepravomoćnu presudu opt. Miloradu Momiću, kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina, zbog kaznenog djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava, ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. Osnovnog krivičnog zakona RH, počinjenog u R BiH, na mjestu zv. „Godinjske bare“, gdje je kao pripadnik paravojne postrojbe „Škorpioni“ ostvario obilježja navedenog kaznenog djela.
 
Oglašen je krivim da je dana 16. i 17. srpnja 1995. godine sa svojom paravojnom postrojbom „Škorpioni“, pridruženoj vojnoj formaciji u sastavu Vojske Republike Srpske protiv oružanih snaga Armije BiH sa pripadnicima svoje postrojbe, nakon što su preuzeli šest osoba bošnjačke nacionalnosti s područja Srebrenice mlt. Dinu Salihovića, mlt. Safeta Fejzića, mlt. Azmira Alispahića, Jusu Delića, Smajila Ibrahimovića i Sadika Salkića, koji su ranije lišeni slobode, a po osvajanju UN-ove „zaštićene zone – Srebrenica“, postupajući po naređenju zapovjednika „Škorpiona“ Slobodana Medića, zajedno s Perom Petraševićem, Branislavom Medićem i Slobodanom Davidovićem pucao iz vatrenog oružja u leđa svezanih uhićenika te tako lišili života četvoricu njih, a preostaloj dvojici naredili da tijela ubijenih prenesu u spaljenu vikendicu Hasana Zvizdića da bi potom ovoj dvojici naredili da u navedenoj vikendici legnu s licem prema tlu, te i njih lišili života pucajući im iz vatrenog oružja u leđa i glave, nakon čega je Darko Milković pripadnik Škorpiona po naređenju Slobodana Medića leševe polio benzinom i zapalio ih.
 
U konkretnom slučaju optuženik je kršeći pravila međunarodnog prava iz Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata i Dopunskog Protokola uz Ženevsku konvenciju o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba (Protokol II), ostvario sva zakonska obilježja kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. Osnovnog krivičnog zakona RH.
 
Presuda je nepravomoćna i protiv iste opt. Milorad Momić ima pravo žalbe Vrhovnom sudu RH, a po osnovu čl. 123. st. 2. ZKP/08 zbog visine izrečene kazne zatvora istom je produljen istražni zatvor koji može trajati do pravomoćnog okončanja kaznenog postupka.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac

1. srpnja 2015.
Osijek, 1. srpnja 2015. godine
 
Županijski sud u Osijeku zaprimio je presudu i rješenje Vrhovnog suda RH, br. I Kž-200/2015, od 9. lipnja 2015. godine, kojom je pod toč. I/ izreke djelomično prihvatio žalbu Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku i rješenjem ukinuo pobijanu presudu Županijskog suda u Osijeku, br. K-16/2014, u odnosu na opt. Davora Čizmoka, radi kaznenog djela teškog ubojstva iz čl. 91. toč. 4. KZ/97, te kaznenog djela teškog ubojstva iz čl. 91. toč. 5. KZ/97, opisano pod točkama 1. i 2. u izreci pobijane presude Županijskog suda u Osijeku i u odnosu na opt. Damira Handanovića, radi kaznenog djela teškog ubojstva iz čl. 91. toč. 4. u svezi čl. 337. KZ/97. Vrhovni sud RH u svojoj odluci je naveo da se predmet u tom dijelu upućuje Županijskom sudu u Osijeku na ponovno suđenje iz razloga što je žalbeno vijeće utvrdilo da je žalba državnog odvjetnika zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka u svezi toč. 1. i 2. izreke pobijane presude osnovana, odnosno da u pobijanoj presudi nisu navedeni razlozi o odlučnim činjenicama i da su razlozi navedeni u obrazloženju pobijane presude potpuno nejasni.
 
Pod toč. II/ izreke Vrhovni sud RH je potvrdio dio presude kojom je opt. Damir Handanović oglašen krivim zbog kaznenog djela međunarodne prostitucije iz čl. 178. st. 1. KZ/97 i odbio žalbu državnog odvjetnika zbog odluke o kazni, kojom je navedeni osuđen na kaznu zatvora u trajanju od osam mjeseci, a iz razloga što su žalbeni navodi u tom dijelu izreke presude neosnovani.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
15. lipnja 2015.
Osijek, 15. lipnja 2015. godine
 
Sudac istrage je u tijeku dežurstva, po prijedlogu Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku, nakon provedenog ročišta, odredio istražni zatvor u trajanju od mjesec dana protiv državljanina RH, iz Kešinaca, (rođen 1949. godine), zbog osnovane sumnje da je ostvario obilježja kaznenog djela pokušaja ubojstva iz čl. 110. u svezi čl. 34. KZ/11, na štetu susjeda J.H. Istražni zatvor je određen zbog utjecaja na svjedoke očevidce.
 
Po prijedlogu Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku, dežurni sudac istrage je proveo ročište nakon koje je prihvatio prijedlog da se protiv državljanina RH, s područja Darde, (rođen 1990. godine), odredi istražni zatvor zbog bojazni od ponavljanja djela, zbog osnovane sumnje da je ostvario zakonska obilježja kaznenog djela protupravnog oduzimanja slobode iz čl. 136. st. 1. KZ/11 te kaznenog djela ozbiljne prijetnje iz čl. 139. st. 2. KZ/11. Istražni zatvor je određen u trajanju od mjesec dana, u kojem vremenu treba provesti naloženo psihijatrijsko vještačenje osumnjičenika. Osumnjičenik je zbog zdravstvenog stanja prevežen u Zatvorsku bolnicu u Zagreb.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
26. svibnja 2015.
Osijek, 26. svibnja 2015. godine
 
Sudac istrage je nakon što je primio obavijest od ŽDO u Osijeku, koji vodi istragu u predmetu gdje je ošt. Uprava Hrvatskih šuma d.o.o., Podružnica Našice, da su ispitani svjedoci zbog kojih je sudac istrage iz koluzionih razloga rješenjem odredio istražni zatvor u predmetu Kir-175/2015, pa je utvrđujući u smislu čl. 125. st. 1. toč. 1. ZKP/08 da su prestali svi zakonski razlozi zbog kojih je taj istražni zatvor bio određen, rješenjem ukinuo istražni zatvor protiv četiri okrivljenika, protiv kojih je taj zatvor bio određen.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
25. svibnja 2015.
Osijek, 25. svibnja 2015. godine
 
Sudac istrage prihvatio je prijedlog ODO u Osijeku te odredio istražni zatvor u trajanju od mjesec dana protiv osm., državljanina RH i R. Srbije (rođen 1968.g.) iz Belog Manastira, zbog osnovane sumnje da je počinio kaznena djela pranja novca iz čl. 265. st. 3. i 4. KZ/11. Istražni zavor je određen zbog postojanja dokaza i činjenica koji ukazuju da je osm. u vremenskom razdoblju od 21. svibnja do 30. lipnja 2014. godine otvarao transakcijske račune u bankama u RH, sve u razmacima od nekoliko dana i s ciljem kako bi prikrio trag porijekla novca i to prema uputama jedne ili više NN osoba koje su činile obilježje kaznenog djela računalne prijevare, sve na štetu više fizičkih i pravnih osoba. Istražni zatvor je određen po osnovi čl. 123. st. 1. toč. 1, 2. i 3. ZKP/08.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac

15. svibnja 2015.
Osijek, 15. svibnja 2015. godine
 
Sudac istrage Županijskog suda u Osijeku prihvatio je prijedlog DORH-a USKOK-a i danas odredio istražni zatvor protiv dvojice nedostupnih osumnjičenika, iz razloga što su u bijegu, iz zakonske osnove čl. 123. st. 1. toč. 1. ZKP/08, u trajanju od mjesec dana, zbog osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u RH, u sastavu zločinačkog udruženja iz čl. 326. st. 1. u svezi čl. 329. i čl. 52. KZ/11.
 
Za isto kazneno djelo protiv privedenog osumnjičenika državljanina RH, s područja Vinkovaca, određen je istražni zatvor zbog bojazni od ponavljanja kaznenog djela, po osnovu čl. 123. st. 1. toč. 3. ZKP/08, u trajanju od mjesec dana, iz razloga što je više puta pravomoćno osuđivan, i novo je djelo počinio u vremenu provjeravanja. 
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
30. travnja 2015.

30. travnja 2015.

 
Protiv četvorice osumnjičenika vezano za predmet ošt. Uprave hrvatskih šuma d.o.o. održano je ročište na Županijskom sudu u Osijeku povodom prijedloga ŽDO u Osijeku zbog više počinjenih kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246 st. 2 KZ/11 i dr., kojim je predloženo određivanje istražnog zatvora zbog bojazni od ometanja istrage utjecajem na neispitane osumnjičenike i svjedoke.
Sudac istrage je prihvatio prijedlog i nakon ročišta odredio istražni zatvor protiv privedenih osumnjičenika po osnovi čl. 123 st. 1 t. 2 ZKP-a u trajanju od mjesec dana, a iz razloga što još nisu ispitani svi osumnjičenici, a potrebno je još ispitati oko 10 svjedoka u istrazi koju DO pokreće u ovom kaznenom postupku.

 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac

13. travnja 2015.
Osijek, 13. travnja 2015. g.

Sudac istrage Županijskog suda u Osijeku u tijeku nedjeljnog dežurstva prihvatio je prijedlog Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku da se održi ročište povodom prijedloga za određivanje istražnog zatvora protiv osm. M.U. iz Aljmaša, zbog kaznenog djela prijetnje iz čl. 139. st. 2. i 4. KZ/11 i kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari iz čl. 331. st. 2. KZ/11, te je nakon održanog ročišta prijedlog djelomično prihvaćen i određen istražni zatvor zbog bojazni od ponavljanja kaznenog djela.
 
Istražni zatvor je određen u trajanju od mjesec dana jer je utvrđena osnovana sumnja da je osumnjičenih ostvario zakonska obilježja predmetnih kaznenih djela, te da je više puta pravomoćno osuđivan.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
8. travnja 2015.
Sudac istrage Županijskog suda u Osijeku održao je danas nejavno usmeno ročište povodom prijedloga zamjenika ravnatelja USKOK-a, kojim je predloženo određivanje istražnog zatvora protiv jednog državljanina Republike Turske i jednog državljanina Republike Njemačke, koji su uhićeni 6. travnja 2015. g. na graničnom prijelazu Bajakovo, te je nakon održanog ročišta prihvatio prijedlog i rješenjem odredio istražni zatvor protiv navedenih, zbog osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo protiv javnog reda – počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja, iz čl. 329. st. 1. toč. 4. u vezi s čl. 190. st. 2. KZ/11.
 
Istražni zatvor je određen po osnovi čl. 123. st. 1. toč. 1. i 3. ZKP/08 u trajanju od mjesec dana.
 
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac