8. lipnja 2016.
Osijek, 8. lipnja 2016. godine
 
Na sjednici Optužnog vijeća u kaznenom predmetu protiv I-opt. Milana Pernara i dr., zbog kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 291. st. 1. i dr. KZ/11, po prijedlogu obrane II-opt. Zdravka Mamića, III-opt. Zorana Mamića i IV-opt. Damira Vrbanovića za izdvajanjem iz spisa dokaza kao nezakonitih, a koji se nalaze uz optužnicu USKOK-a Zagreb, br. K-US-203/15, od 26. travnja 2016. g., Vijeće je odbilo sve prijedloge obrane kao neosnovane.
 
Obrana je tražila da se iz spisa izdvoji kao nezakoniti dokaz:
 
a) iskazi određenih u zahtjevu imenovanih svjedoka ispitanih u istrazi USKOK-a,
 
b) nalaz i mišljenje sudskog vještaka za informatiku, telekomunikacije i biometriju, prof. dr. sc. Miroslava Bače, o međusobnoj komunikaciji I-opt. Milana Pernara i III-opt. Zorana Mamića,
c) nalaz sudskog vještaka za rukopise, dokumente i novčanice vještaka Zvonimira Ćorića i nalaza sudskih vještaka za knjigovodstvo i financije Zrinka Ručevića i Ksenije Špoljarić.
 
Nakon što je Vijeće objavilo svoju odluku – rješenje, da je temeljem čl. 351. ZKP/08 odbilo prijedloge za izdvajanje iz spisa kao nezakonite dokaze, stranke su upućene da protiv ovog rješenja imaju pravo žalbe u roku od tri dana i da o žalbama odlučuje Vrhovni sud RH.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
23. svibnja 2016.
Osijek, 23. svibnja 2016. godine
 
Sudac istrage Županijskog suda u Osijeku, je u nedjelju 22. svibnja 2016. g. proveo ročište povodom prijedloga za određivanje istražnog zatvora prema osumnjičeniku rođenom 1973. g., s područja Bjelovara i s neprijavljenim boravištem u Osijeku, I. Gundulića 36-a, zbog osnove sumnje da je počinio kazneno djelo teško ubojstvo iz čl. 111. toč. 4. KZ/11, na štetu 75-godišnje Osječanke koja je živjela u istoj zgradi.
 
Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku predložilo je određivanje istražnog zatvora zbog bojazni od utjecaja na svjedoke iz navedene zgrade koje osumnjičenik poznaje, te zbog bojazni od ponavljanja djela.
 
Nakon provedenog ročišta sudac istrage je utvrdio da postoji osnovana sumnja da je osumnjičenik počinio kazneno djelo teškog ubojstva iz koristoljublja, za što postoji dovoljno materijalnih dokaza da je isti počinitelj tog kaznenog djela.
 
Određen mu je istražni zatvor u trajanju od mjesec dana zbog bojazni od utjecaja na dio predloženih svjedoka iz razloga što su iskazi osumnjičenika i navedenih u koliziji oko bitnih okolnosti, te zbog bojazni od ponavljanja kaznenog djela, iz razloga što je isti pravomoćno osuđivan na zatvorske kazne zbog kaznenog djela razbojništva i prijevara. Nije prihvaćen prijedlog za zamjenu istražnog zatvora za jamstvo ili blažu mjeru, zbog težine i okolnosti počinjenja kaznenog djela, te zbog činjenice da je osumnjičenik nezaposlen i bez prihoda i da mu je motiv činjenja kaznenog djela upravo pribavljanje protupravne imovinske koristi.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
20. svibnja 2016.
Osijek, 20. svibnja 2016. godine

Vijeće Županijskog suda u Osijeku, u "uskočkom" kaznenom predmetu br. K-US-23/2015, objavilo je danas presudu, kojom su oslobođeni od optužbe opt. Vladimir Šišljagić i opt. Martin Marolin, da bi počinili kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 1, 3. i 4. KZ/97, na način kako su optuženi optužnicom DORH-a USKOK-a.

Presuda je nepravomoćna, a o eventualno podnijetoj žalbi odlučit će Vrhovni sud RH.

Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
13. svibnja 2016.
Osijek, 13. svibnja 2016. godine
 
Županijski sud u Osijeku zaprimio je Presudu Vrhovnog suda RH, br. Kž-842/2012, od 27. travnja 2016. g., kojom je presudio odnosno djelomično potvrdio dio Presude Županijskog suda u Osijeku, br. K-67/2010, od 29. veljače 2012. g., a djelomično riješio ukidanjem dijela Presude u kojem su dijelom prihvaćene žalbe opt. Darka Markovića, opt. Ivice Džalte, opt. Vladimira Čaje, opt. Nade Ereš, opt. Renate Hirnstein i opt. Gorana Silađija, a u cijelosti prihvaćene žalbe opt. TD "Gradski prijevoz putnika" d.o.o. Osijek, opt. TD "Media Metro" d.o.o. Osijek, opt. TD "B-DOM.OS" d.o.o. Osijek, opt. TD "Certifiks" d.o.o. Petrijevci i opt. Valentine Džalto.
 
Potvrđena je i preinačena presuda u odnosu na:
 
- opt. Darka Markovića za djelo pod toč. 9. izreke, kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine, a koja kazna se neće izvršiti ukoliko optuženik kroz vrijeme od 3 godine ne počini novo djelo.
- opt. Ivicu Džaltu za djelo pod toč. 2, 5, 13. i 14. izreke, kojom je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 godine.
- opt. Nadu Ereš za djelo pod toč. 2. izreke, kojom je osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 10 mjeseci, koja se neće izvršiti ukoliko kroz vrijeme od 2 godine ne počini novo djelo.
- opt. Renatu Hirnstein za djelo pod toč. 2. izreke, kojom je osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 10 mjeseci, koja se neće izvršiti ukoliko kroz vrijeme od 2 godine ne počini novo djelo.
- opt. Danijela Paloša za djelo pod toč. 9. izreke, kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine, a koja se kazna neće izvršiti ukoliko kroz vrijeme od 3 godine ne počini novo djelo. 
- opt. Ivana Paloša za djelo pod toč. 9. izreke, kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine, a koja se kazna neće izvršiti ukoliko kroz vrijeme od 3 godine ne počini novo djelo.
- opt. Vladimira Čaju za djela pod toč. 1. i 13. izreke, kojom je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 6 mjeseci.
- opt. Željka Babića za djela pod toč. 5. i 6. izreke, kojom je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 2 mjeseca.
- opt. Gorana Silađija za djela pod toč. 2. i 13. izreke, kojom je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 godine.
- opt. Đuricu Pardona za djelo pod toč. 14. izreke, kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 4 mjeseca, a koja kazna se neće izvršiti ukoliko kroz vrijeme od 2 godine ne počini novo djelo.
 
U odnosu na dio odluke – Rješenja Vrhovnog suda RH, kojim su djelomično prihvaćene žalbe optuženika i u cijelosti opt. pravnih osoba, u kojem dijelu je ukinuta Presuda, vraćen je kazneni predmet Županijskom sudu u Osijeku, na ponovno suđenje.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
13. svibnja 2016.
Osijek, 13. svibnja 2016. godine
 
Županijski sud u Osijeku zaprimio je Presudu Vrhovnog suda RH, br. Kž-272/2015, od 31. ožujka 2016. g., kojom je potvrđena I-stupanjska presuda Županijskog suda u Osijeku, br. K-Rz-4/2014, od 19. prosinca 2014. g., kojom presudom je Vrhovni sud RH odbio kao neosnovane žalbe opt. Steve Pantića, opt. Milisava Atanackovića, opt. Milenka Pantića, opt. Đoke Stajića, opt. Zorana Rankovića, opt. Zorana Gajanina, opt. Sime Stevića, opt. Željka Vukovića, opt. Miroslava Kovačevića i opt. Jerka Mičića.
 
Time je navedeni kazneni predmet Županijskog suda u Osijeku pravomoćna, u kojem su pravomoćno proglašeni krivim navedeni optuženici, zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZRH i kaznenog djela ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika iz čl. 122. OKZRH.
 
Opt. Stevo Pantić i opt. Milisav Atanacković su osuđeni na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od po 20 godina. Opt. Milenko Pantić, opt. Đoka Stajić, opt. Zoran Gajanin, opt. Jerko Mičić i opt. Simo Stević su osuđeni na kaznu zatvora od po 14 godina. Opt. Zoran Ranković i opt. Željko Vuković su osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od po 12 godina. Opt. Miroslav Kovačević osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
27. travnja 2016.
Osijek, 27. travnja 2016. godine
 
Vijeće Županijskog suda u Osijeku, povodom žalbe općinskog državnog odvjetnika protiv rješenja Općinskog suda u Osijeku, u kaznenom predmetu br. K-53/2016, kojim je ukinut istražni zatvor protiv opt. Drage Babića, prihvatilo je nakon vijećanja žalbu državnog odvjetnika nalazeći je osnovanom.
 
Naime, Vijeće je zauzelo stav nakon razmatranja obrazloženja ukidbenog rješenja I-stupanjskog suda, žalbenih navoda i uvida u kazneni spis br. K-53/2016, da je u pravu državni odvjetnik da nije povrijeđeno načelo razmjernosti iz čl. 125. st. 1. toč. 2. ZKP/08 obzirom da se optuženik nalazi u istražnom zatvoru 20 mjeseci. Za istaći je da je u ovom postupku ranije donijeta I-stupanjska presuda kojom je optuženik zbog terećenog kaznenog djela proglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i 8 mjeseci, što ukupno predstavlja 44 mjeseca. Zbog navedenog, te zbog činjenice da je Vijeće utvrdilo da su i dalje ispunjeni uvjeti za produljenje istražnog zatvora prema optuženiku i da u konkretnom slučaju načelo razmjernosti nije povrijeđeno, a što je i potvrđeno odlukom Ustavnog suda RH br. U-III-1088/2016, od 12. travnja 2016.g. Navedenom odlukom odbijena je ustavna tužba optuženika podnesena protiv rješenja Županijskog suda u Osijeku, br. Kž-151/2016, od 2. ožujka 2016.g., vezano za odluku kojom je optuženiku ranije istražni zatvor produljen.
 
Kako je obveza suda pri odlučivanju i kontroli istražnog zatvora utvrđivati u svakom trenutku da li se ista svrha, ako je određen istražni zatvor može ostvariti drugom blažom mjerom, Vijeće je ocijenilo da u konkretnom slučaju unatoč postojanju zakonskih okolnosti iz čl. 123. st. 1. toč. 3. ZKP/08 za otklanjanje iteracijske opasnosti, da je dovoljno u narednom razdoblju optuženiku ograničiti osobnu slobodu na način da se prema njemu primjene mjere opreza zabrane napuštanja boravišta, obveze tjednim i redovnim javljanjem određenom policijskom službeniku u Policiji, te zabrana približavanja oštećeniku Ivici Džalti i zabranom upravljanja ili održavanja izravne i neizravne veze s navedenim oštećenikom.
 
Vijeće smatra da su upravo te mjere opreza dostatne da uklone opasnost da optuženik ponovi isto ili teže kazneno djelo, osobito prema oštećeniku Ivici Džalti, posebno zbog činjenice što isti više ne boravi u mjestu optuženikovog boravišta ili prebivališta. U protivnom, ukoliko se optuženik ne bude pridržavao navedenih mjera, iste će biti zamijenjene istražnim zatvorom.

Sadržaj navedene odluke je objavljen zbog interesa javnosti za navedeni kazneni predmet, te zbog javnih kritika optuženika upućenih Županijskom sudu u Osijeku, kao II-stupanjskom sudu, sa sumnjom u objektivnost njegova rada u tom kaznenom predmetu.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
27. travnja 2016.
Osijek, 27. travnja 2016. godine
 
Sudac istrage Županijskog suda u Osijeku, u dežurstvu je zaprimio prijedlog zamjenika ravnatelja Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, za određivanje istražnog zatvora protiv dvojice državljana Republike Srbije, vezano za "uskočku" međunarodnu akciju u kojoj su već petero državljana Republike Hrvatske uhićeni, i određen istražni zatvor dana 19. travnja 2016. g.
 
Ovoj međunarodnoj grupi se stavlja na teret kazneno djelo zločinačkog udruženja iz čl. 328. KZ/11 i kazneno djelo počinjenja kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja iz čl. 329. st. 1. toč. 4., u vezi s činjenjem kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama iz čl. 190. st. 1. i 2. KZ/11.
 
Nakon provedenog ročišta sudac istrage je odredio istražni zatvor prema dvojici uhićenika, državljana Republike Srbije, zbog opasnosti od bijega i bojazni od ponavljanja kaznenog djela za koje se osnovano sumnjiče da su u sastavu zločinačkog udruženja organizirano činili u proteklom razdoblju.
 
Istražni zatvor je određen u trajanju od mjesec dana, a odbijen je prijedlog da se navedeni istražni zatvor zamijeni za jamstvo.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
26. travnja 2016.
Osijek, 26. travnja 2016. godine
 
Županijski sud u Osijeku danas je zaprimio optužnicu i kazneni predmet Državnog odvjetništva RH, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, br. K-US-203/15, protiv državljana RH, svi s područja Zagreba i to: I-opt. M.P. rođenog 1970. g., II-opt. Z.M. rođenog 1959. g., III-opt. Z.M. rođenog 1971. g. i IV-opt. D.V. rođenog 1959. g., zbog više kaznenih djela protiv službene dužnosti – zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 291. st. 1. i 2. KZ/11, kaznenih djela protiv gospodarstva – zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 1. i 2. KZ/11.
 
Županijski sud u Osijeku je mjesno delegiran za provođenje kaznenog postupka u ovom kaznenom predmetu rješenjem predsjednika Vrhovnog suda RH, od 19. travnja 2016. g., kojim je prihvaćen prijedlog Glavnog državnog odvjetnika RH te dana suglasnost da se ovaj kazneni postupak umjesto pred Županijskim sudom u Zagrebu, provede pred Županijskim sudom u Osijeku.
 
Nakon što se optužnica i kazneni predmet DORH-a USKOK-a uvede u upisnike OSKOK-a Županijskog suda u Osijeku, predmet će se dostaviti Optužnom vijeću, radi odlučivanja o potvrđivanju optužnice.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
19. travnja 2016.
Osijek, 19. travnja 2016. godine
 
Dežurni sudac istrage Županijskog suda u Osijeku, u tijeku vikenda, na prijedlog ODO u Osijeku održao je ročište na kojem je prihvatio prijedlog da se protiv osm. muške osobe, državljanina RH, iz Jagodnjaka, rođenog 1965. g., zbog osnovane sumnje da je ostvario obilježja kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i promet drogama iz čl. 190. st. 1. i 2. KZ/11, te kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari iz čl. 331. st. 1. KZ/11, odredi rješenjem istražni zatvor u trajanju od mjesec dana. Osumnjičeniku se stavlja na teret da je na točno neutvrđeni način došao u posjed 1001 grama konoplje, tipa droge marihuana, te da je radi preprodaje nepoznatim osobama u Osijeku skrivao navedenu drogu u prostoru motornog vozila. Nadalje, utvrđeno je pretragom kuće osumnjičenika, da je u svojoj kući neovlašteno držao oružje i streljivo vojnog porijekla, koje je građanima zakonom zabranjeno.
 
Kako je osumnjičenik ranije osuđivan zbog istovrsnog kaznenog djela zlouporabe opojnih droga, sudac istrage mu je odredio istražni zatvor po osnovi čl. 123. st. 1. toč. 3. ZKP/08, zbog bojazni od ponavljanja istog ili drugog kaznenog djela.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
19. travnja 2016.
Osijek, 19. travnja 2016. godine
 
Danas je Vijeće Županijskog suda u Osijeku u "uskočkom" predmetu, protiv I-opt. Ante Bagarića i dr., zbog kaznenog djela iz čl. 337. st. 1., 3. i 4. u svezi čl. 61. st. 1. i 2. KZ/97, povodom optužnice Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta br. K-US-143/2013, nakon vijećanja i glasovanja javno objavilo presudu kojom su proglašeni krivim i to:
 
I-opt. Anto Bagarić, za navedeno kazneno djelo, osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 6 mjeseci;
II-opt. Vlado Zec, za navedeno kazneno djelo poticanja I-opt., osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 6 mjeseci;
III-opt. Đurđica Zec, za navedeno kazneno - pomaganja u počinjenju kaznenog djela iz čl. 337. st. 4. KZ/97, osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine;
IV-opt. Ivan Đurđević, za navedeno kazneno djelo – pomaganja u počinjenju kaznenog djela iz čl. 337. st. 4. KZ/97, osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 6 mjeseci;
V-opt. TD "Kamen ingrad" d.d. u stečaju, za navedeno kazneno djelo u svezi čl. 3. i čl. 10. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, je izrečena novčana kazna u visini od 30.000,00 kuna.
 
Vijeće je u smislu čl. 82. KZ/97 u svezi čl. 4. st. 1. Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem, utvrdilo da novčani iznos od 12.917.527,00 kuna predstavlja imovinsku korist koju je V-opt. TD "Kamen ingrad" d.d. u stečaju ostvarilo kaznenim djelima iz čl. 337. st. 4. KZ/97 koja su kaznena djela počinili I-opt. Anto Bagarić, II-opt. Vlado Zec i III-opt. Đurđica Zec. Utvrđeno je da je navedeni novčani iznos postao imovina RH a naložilo se V-opt. TD "Kamen ingrad" d.d. u stečaju da isti iznos uplati u korist Državnog proračuna RH u roku od 15 dana od pravomoćnosti presude.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac