1. srpnja 2015.
Osijek, 1. srpnja 2015. godine
 
Županijski sud u Osijeku zaprimio je presudu i rješenje Vrhovnog suda RH, br. I Kž-200/2015, od 9. lipnja 2015. godine, kojom je pod toč. I/ izreke djelomično prihvatio žalbu Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku i rješenjem ukinuo pobijanu presudu Županijskog suda u Osijeku, br. K-16/2014, u odnosu na opt. Davora Čizmoka, radi kaznenog djela teškog ubojstva iz čl. 91. toč. 4. KZ/97, te kaznenog djela teškog ubojstva iz čl. 91. toč. 5. KZ/97, opisano pod točkama 1. i 2. u izreci pobijane presude Županijskog suda u Osijeku i u odnosu na opt. Damira Handanovića, radi kaznenog djela teškog ubojstva iz čl. 91. toč. 4. u svezi čl. 337. KZ/97. Vrhovni sud RH u svojoj odluci je naveo da se predmet u tom dijelu upućuje Županijskom sudu u Osijeku na ponovno suđenje iz razloga što je žalbeno vijeće utvrdilo da je žalba državnog odvjetnika zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka u svezi toč. 1. i 2. izreke pobijane presude osnovana, odnosno da u pobijanoj presudi nisu navedeni razlozi o odlučnim činjenicama i da su razlozi navedeni u obrazloženju pobijane presude potpuno nejasni.
 
Pod toč. II/ izreke Vrhovni sud RH je potvrdio dio presude kojom je opt. Damir Handanović oglašen krivim zbog kaznenog djela međunarodne prostitucije iz čl. 178. st. 1. KZ/97 i odbio žalbu državnog odvjetnika zbog odluke o kazni, kojom je navedeni osuđen na kaznu zatvora u trajanju od osam mjeseci, a iz razloga što su žalbeni navodi u tom dijelu izreke presude neosnovani.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
15. lipnja 2015.
Osijek, 15. lipnja 2015. godine
 
Sudac istrage je u tijeku dežurstva, po prijedlogu Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku, nakon provedenog ročišta, odredio istražni zatvor u trajanju od mjesec dana protiv državljanina RH, iz Kešinaca, (rođen 1949. godine), zbog osnovane sumnje da je ostvario obilježja kaznenog djela pokušaja ubojstva iz čl. 110. u svezi čl. 34. KZ/11, na štetu susjeda J.H. Istražni zatvor je određen zbog utjecaja na svjedoke očevidce.
 
Po prijedlogu Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku, dežurni sudac istrage je proveo ročište nakon koje je prihvatio prijedlog da se protiv državljanina RH, s područja Darde, (rođen 1990. godine), odredi istražni zatvor zbog bojazni od ponavljanja djela, zbog osnovane sumnje da je ostvario zakonska obilježja kaznenog djela protupravnog oduzimanja slobode iz čl. 136. st. 1. KZ/11 te kaznenog djela ozbiljne prijetnje iz čl. 139. st. 2. KZ/11. Istražni zatvor je određen u trajanju od mjesec dana, u kojem vremenu treba provesti naloženo psihijatrijsko vještačenje osumnjičenika. Osumnjičenik je zbog zdravstvenog stanja prevežen u Zatvorsku bolnicu u Zagreb.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
26. svibnja 2015.
Osijek, 26. svibnja 2015. godine
 
Sudac istrage je nakon što je primio obavijest od ŽDO u Osijeku, koji vodi istragu u predmetu gdje je ošt. Uprava Hrvatskih šuma d.o.o., Podružnica Našice, da su ispitani svjedoci zbog kojih je sudac istrage iz koluzionih razloga rješenjem odredio istražni zatvor u predmetu Kir-175/2015, pa je utvrđujući u smislu čl. 125. st. 1. toč. 1. ZKP/08 da su prestali svi zakonski razlozi zbog kojih je taj istražni zatvor bio određen, rješenjem ukinuo istražni zatvor protiv četiri okrivljenika, protiv kojih je taj zatvor bio određen.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
25. svibnja 2015.
Osijek, 25. svibnja 2015. godine
 
Sudac istrage prihvatio je prijedlog ODO u Osijeku te odredio istražni zatvor u trajanju od mjesec dana protiv osm., državljanina RH i R. Srbije (rođen 1968.g.) iz Belog Manastira, zbog osnovane sumnje da je počinio kaznena djela pranja novca iz čl. 265. st. 3. i 4. KZ/11. Istražni zavor je određen zbog postojanja dokaza i činjenica koji ukazuju da je osm. u vremenskom razdoblju od 21. svibnja do 30. lipnja 2014. godine otvarao transakcijske račune u bankama u RH, sve u razmacima od nekoliko dana i s ciljem kako bi prikrio trag porijekla novca i to prema uputama jedne ili više NN osoba koje su činile obilježje kaznenog djela računalne prijevare, sve na štetu više fizičkih i pravnih osoba. Istražni zatvor je određen po osnovi čl. 123. st. 1. toč. 1, 2. i 3. ZKP/08.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac

15. svibnja 2015.
Osijek, 15. svibnja 2015. godine
 
Sudac istrage Županijskog suda u Osijeku prihvatio je prijedlog DORH-a USKOK-a i danas odredio istražni zatvor protiv dvojice nedostupnih osumnjičenika, iz razloga što su u bijegu, iz zakonske osnove čl. 123. st. 1. toč. 1. ZKP/08, u trajanju od mjesec dana, zbog osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u RH, u sastavu zločinačkog udruženja iz čl. 326. st. 1. u svezi čl. 329. i čl. 52. KZ/11.
 
Za isto kazneno djelo protiv privedenog osumnjičenika državljanina RH, s područja Vinkovaca, određen je istražni zatvor zbog bojazni od ponavljanja kaznenog djela, po osnovu čl. 123. st. 1. toč. 3. ZKP/08, u trajanju od mjesec dana, iz razloga što je više puta pravomoćno osuđivan, i novo je djelo počinio u vremenu provjeravanja. 
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
30. travnja 2015.

30. travnja 2015.

 
Protiv četvorice osumnjičenika vezano za predmet ošt. Uprave hrvatskih šuma d.o.o. održano je ročište na Županijskom sudu u Osijeku povodom prijedloga ŽDO u Osijeku zbog više počinjenih kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246 st. 2 KZ/11 i dr., kojim je predloženo određivanje istražnog zatvora zbog bojazni od ometanja istrage utjecajem na neispitane osumnjičenike i svjedoke.
Sudac istrage je prihvatio prijedlog i nakon ročišta odredio istražni zatvor protiv privedenih osumnjičenika po osnovi čl. 123 st. 1 t. 2 ZKP-a u trajanju od mjesec dana, a iz razloga što još nisu ispitani svi osumnjičenici, a potrebno je još ispitati oko 10 svjedoka u istrazi koju DO pokreće u ovom kaznenom postupku.

 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac

13. travnja 2015.
Osijek, 13. travnja 2015. g.

Sudac istrage Županijskog suda u Osijeku u tijeku nedjeljnog dežurstva prihvatio je prijedlog Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku da se održi ročište povodom prijedloga za određivanje istražnog zatvora protiv osm. M.U. iz Aljmaša, zbog kaznenog djela prijetnje iz čl. 139. st. 2. i 4. KZ/11 i kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari iz čl. 331. st. 2. KZ/11, te je nakon održanog ročišta prijedlog djelomično prihvaćen i određen istražni zatvor zbog bojazni od ponavljanja kaznenog djela.
 
Istražni zatvor je određen u trajanju od mjesec dana jer je utvrđena osnovana sumnja da je osumnjičenih ostvario zakonska obilježja predmetnih kaznenih djela, te da je više puta pravomoćno osuđivan.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
8. travnja 2015.
Sudac istrage Županijskog suda u Osijeku održao je danas nejavno usmeno ročište povodom prijedloga zamjenika ravnatelja USKOK-a, kojim je predloženo određivanje istražnog zatvora protiv jednog državljanina Republike Turske i jednog državljanina Republike Njemačke, koji su uhićeni 6. travnja 2015. g. na graničnom prijelazu Bajakovo, te je nakon održanog ročišta prihvatio prijedlog i rješenjem odredio istražni zatvor protiv navedenih, zbog osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo protiv javnog reda – počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja, iz čl. 329. st. 1. toč. 4. u vezi s čl. 190. st. 2. KZ/11.
 
Istražni zatvor je određen po osnovi čl. 123. st. 1. toč. 1. i 3. ZKP/08 u trajanju od mjesec dana.
 
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
18. ožujka 2015.
Osijek, 18. ožujka 2015. g.

Vijeće Županijskog suda u Osijeku objavilo je danas presudu protiv opt. Mirka Ždinjaka, kojom je oglašen krivim da je počinio kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. Osnovnog Krivičnog zakona RH, u mjestu Mikluševci i to razdoblju od 4. listopada 1991. g. pa do kraja mjeseca studenog 1991. g., gdje je u okviru Štaba TO zajedno s pripadnicima tzv. JNA sudjelovao u inkriminiranim radnjama na štetu više civila iz navedenog mjesta, te je nepravomoćno osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina. Vijeće suda je ujedno u smislu čl. 123. st. 3. ZKP/08 optuženiku produljilo istražni zatvor koji može trajati do nove odluke suda, a najdulje do pravomoćne presude.

Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
17. ožujka 2015.
Osijek, 17. ožujka 2015. g.

Vijeće Županijskog suda u Osijeku objavilo je danas presudu na temelju sporazuma stranaka protiv opt. Rudike Gmajnića, opt. Andrije Zdravčevića i opt. Marte Kifer, kojim sporazumom su optuženici priznali krivnju i sporazumjeli se o sankciji sa državnim odvjetnikom, a u svezi kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 1, 3. i 4. KZ/97, krivotvorenje službene isprave iz čl. 312. st. 1. i 2. KZ/97, kojom je opt. Rudika Gmajnić osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 godine, koja se neće izvršiti ukoliko u roku od 5 godina ne počini novo kazneno djelo i uz daljnji uvjet da ošt. Domu zdravlja Osijek nadoknadi prouzročenu štetu od 1.761.963,46 kuna; opt. Andrija Zdravčević osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 mjeseca, koja se neće izvršiti ukoliko u roku od 2 godine ne počini novo kazneno djelo, te opt. Marta Kifer osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 10 mjeseci, koja se neće izvršiti ukoliko u roku od 5 godina ne počini novo kazneno djelo. Ujedno su svi optuženici obvezani u zajedničkom snašanju troškova kaznenog postupka.

Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac