12. rujna 2019.
Osijek, 12. rujna 2019.
 
Dežurnom sucu istrage priveden je dana 11. rujna 2019. osumnjičenik, (40 godina), državljanin RH, djelatnik PU osječko-baranjske, povodom prijedloga ODO u Osijeku za određivanje istražnog zatvora, zbog osnovane sumnje da bi na štetu člana obitelji počinio kazneno djelo nasilja u obitelji iz čl. 179.a KZ/11 i kazneno djelo prijetnje iz čl. 139. st. 2. i 4. KZ/11.
 
Nakon provedenog ročišta, sudac istrage je prihvatio prijedlog, iz razloga što je utvrđena osnovana sumnja da bi isti počinio obilježja označenih kaznenih djela, za što postoje relevantni dokazi, pa je rješenjem odredio istražni zatvor u trajanju od mjesec dana zbog bojazni od ponavljanja kaznenog djela, iz zakonske osnove čl. 123. st. 1. toč. 3. ZKP/08.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
13. lipnja 2019.
Osijek, 13. lipnja 2019.
 
Dežurnom sucu istrage privedeni su u tijeku dežurstva 12. lipnja 2019. trojica hrvatskih državljana, po prijedlogu DO USKOK-a, zbog osnove sumnje da bi počinili kaznena djela i to djelatnik Pogranične policije, trgovanje utjecajem iz čl. 295. st. 1. KZ/11, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti iz čl. 291. st. 1. u svezi čl. 37. KZ/11 i dr., viši ribarski inspektor, primanje mita iz čl. 293. st. 1.KZ/11 i trgovanje utjecajem iz čl. 295. st. 1. KZ/11, te ravnatelj Parka prirode Kopački rit, zlouporabu položaja i ovlasti iz čl. 291. st. 1. KZ/11 i trgovanje utjecajem iz čl. 195. st. 1. KZ/11.
 
Povodom navedenog prijedloga održano je ročište, nakon kojeg je sudac istrage prihvatio prijedlog DO USKOK-a kao osnovanim, pa je odredio protiv te trojice istražni zatvor u trajanju od mjesec dana, po zakonskim osnovama čl. 123. st. 1. toč. 2. ZKP/08 zbog postojanja opasnosti od utjecaja na svjedoke, dok je protiv višeg ribarskog inspektora i ravnatelja Parka prirode odredio istražni zatvor i po osnovi čl. 123. st. 1. toč. 3. ZKP/08 zbog bojazni od ponavljanja kaznenog djela.
 
Navedeno rješenje je nepravomoćno, na koje nezadovoljne stranke imaju pravo žalbe u roku od tri dana a o njima odlučuje vijeće Županijskog suda u Osijeku.
 
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
11. lipnja 2019.
Osijek, 11. lipnja 2019.

Predsjednica raspravnog vijeća sutkinja Vlatka Šimenić-Kovač, danas je odgodila sjednicu pripremnog ročišta koje se trebalo održati u 9,30 sati, nakon potvrđene optužnice USKOK-a protiv I-opt. Franje Varge i II-opt. Blaža Curića, zbog kaznenog djela sprečavanja dokazivanja iz čl. 306. st. 2. KZ/11, zbog izvanrednih okolnosti jer je neposredno prije početka pripremnog ročišta branitelj I-opt. Franje Varge odvjetnik Mario Poljak iz Zagreba izgubio svijest, te je kolima HMP odvezen u KBC Osijek.

Povodom prijedloga branitelja II-opt. Blaža Curića, odvjetnika Krešimira Vilajtovića kazneni predmet će biti dostavljen Vrhovnom sudu Republike Hrvatske radi odlučivanja o prenošenju mjesne nadležnosti sa suđenja na Županijskom sudu u Osijeku na Županijski sud u Zagrebu.

Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
7. lipnja 2019.
Osijek, 7. lipnja 2019.
 
Ured predsjednika Županijskog suda u Osijeku, zaprimio je danas rješenje predsjednika Vrhovnog suda RH Đure Sesse, kojim je kao neosnovan odbijen zahtjev III-opt. Maria Mamića i VII-opt. Nikkya Arthura Vuksana, za izuzećem predsjednika Županijskog suda u Osijeku Zvonka Vrbana u postupanju u kaznenom postupku koji se vodi na Županijskom sudu u Osijeku protiv I-opt. Zdravka Mamića i dr., zbog kaznenog djela iz čl. 328. st. 1. KZ/11 i dr., u predmetu br. K-US-9/2019.
 
Time su se stekli procesni uvjeti da se po potvrđenoj optužnici nastavi sa radom u kaznenom predmetu ovoga suda br. K-US-9/2019, prema I-opt. Zdravku Mamiću i drugim optuženicima iz potvrđene optužnice.
 
Kako je dana 6. lipnja 2019. sutkinja Azra Salitrežić, koja je bila zadužena za navedeni kazneni predmet, podnijela Uredu predsjednika suda zahtjev za njenim otklonom u radu na navedenom kaznenom predmetu, o istom je dana 7. lipnja 2019. odlučivao predsjednik suda. Rješenjem je prihvatio zahtjev sutkinje za njenim otklonom u postupanju u navedenom kaznenom predmetu, a iz razloga što je dala valjane argumente za svoj otklon, sve u svrhu izbjegavanja svake sumnje u neovisnost i nepristranost u odlučivanju navedene sutkinje u tom kaznenom predmetu.
 
Istim rješenjem predsjednik suda je potom naložio administratoru E-spisa, da izvrši ponovljenu automatsku dodjelu tog kaznenog predmeta, kako bi algoritam nasumce spis dodijelio u rad drugom sucu.
 
Elektronskim putem je određen novi sudac za rad u predmetu i to sudac Davor Mitrović, koji je koncem radnog vremena zaprimio kazneni spis br. K-US-9/2019, u kojem je odmah izdao nalog za raspisivanje tjeralice protiv I-opt. Zdravka Mamića, protiv kojeg je Optužno vijeće rješenjem od 21. svibnja 2019. odredilo istražni zatvor.
 
Daljnje radnje uredujućeg suca, a u dogovoru s Ministarstvom pravosuđa RH su da dana 10. lipnja 2019. u ponedjeljak Županijski sud u Osijeku dostavi svu potrebitu dokumentaciju Ministarstvu pravosuđa RH, radi pokretanja postupka izručenja I-opt. Zdravka Mamića.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
Odluka o poništenju natječaja
4. lipnja 2019.
Osijek, 4. lipnja 2019.
 
Županijski sud u Osijeku zaprimio je odluku Vrhovnog suda RH kojom je ukinuta odluka Optužnog vijeća Županijskog suda u Osijeku, a kojom je Optužno vijeće proglasilo Županijski sud u Osijeku mjesno nenadležnim za odlučivanje o potvrđivanju optužnice protiv okr. Zdravka Mamića (kolokvijalno "Mamić 3").
 
Iz odluke Vrhovnog suda RH proizlazi da je u fazi prethodnog postupka prema odredbama Zakona o kaznenom postupku i faza potvrđivanja optužnice po optužnom vijeću. Istaknuto je da za taj stadij – prethodnog kaznenog postupka, egzistira odluka Vrhovnog suda RH od 11. siječnja 2018. kojom je za taj stadij postupka prihvaćena promjena mjesne nadležnosti, tako da je određen kao mjesno nadležan za postupanje Županijski sud u Osijeku.
 
Zbog toga je za stadij sudske kontrole optužnice protiv okr. Zdravka Mamića iz čl. 246. st. 1. i 2. KZ/11 i dalje mjesno nadležan Županijski sud u Osijeku.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
28. svibnja 2019.
Osijek, 28. svibnja 2019.
 
Županijski sud u Osijeku dostavio je Vrhovnom sudu Republike Hrvatske potvrđenu optužnicu u kaznenom predmetu br. K-US-9/2019, protiv I-opt. Zdravka Mamića i dr., zbog kaznenog djela iz čl. 328. st. 1. KZ/11 i dr., a radi odlučivanja o zahtjevu branitelja optuženika za izuzećem predsjednika Županijskog suda u Osijeku.
 
O izuzeću predsjednika županijskog suda odlučuje predsjednik neposrednog višeg suda.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
24. svibnja 2019.
Osijek, 24. svibnja 2019.

Danas je predsjednik Optužnog vijeća dostavio Kaznenoj pisarnici Županijskog suda u Osijeku, potvrđenu optužnicu sa spisom i obrazloženim rješenjem o potvrđivanju navedene optužnice, uz rješenje o određivanju istražnog zatvora protiv I-okr. Zdravka Mamića temeljem čl. 350. st. 6. i čl. 127. st. 4. ZKP/08, rješenje o odbijanju za izdvajanje kao nezakonitog dokaza nalaz vještaka Ksenije Špoljarić, rješenje o ukidanju privremene mjere osiguranja oduzimanjem imovinske koristi određene III-okr. Mariju Mamiću i rješenje o uskraćivanju prava III-okr. Mariju Mamiću za izdvajanje iz spisa predmeta kao nezakonitih dokaza navedenih u podnesku predanom Optužnom vijeću dana 21. svibnja 2019.

Navedeni akti danas su strankama otpremljeni sa Županijskog suda u Osijeku.

Nakon toga, voditelj Kaznene pisarnice elektronski je uveo u upisnik potvrđenu optužnicu, te je utvrđeno da je kazneni I-stupanjski predmet dobio br. K-US-9/2019, a da je za predsjednika raspravnog vijeća određena sutkinja Azra Salitrežić, koja će nakon što joj se dostavi kazneni predmet dostaviti Ministarstvu pravosuđa RH potvrđenu optužnicu i rješenje o istražnom zatvoru radi postupka izručenja I-okr. Zdravka Mamića iz BiH.

Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
22. svibnja 2019.

Osijek, 22. svibnja 2019.
 
Optužno vijeće Županijskog suda u Osijeku, nakon sjednice vijeća, donijelo je rješenje u smislu čl. 351. st. 2. ZKP/08 kojim je prihvatilo prijedlog okrivljenika i njegovog branitelja, te je rješenjem kao nezakonit dokaz pod red. br. 12. optužnice izdvojilo kao nezakonit dokaz a odnosi se na rezultat izuzimanja kopiranja i prijepis audio-snimke CD/DVD snimljenog razgovora vođenog između okr. Franje Lucića i Dragutina Hedla. Na navedeno rješenje koje je javno objavljeno stranke su poučene o pravu na žalbu.
 
Optužno vijeće je odlučilo da se sjednica vijeća odgodi, te da će ista biti naknadno zakazana pismenim putem.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac