25. kolovoza 2014.

Sudac istrage Županijskog suda u Osijeku je dana 24. kolovoza 2014. g. po prijedlogu Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku odredio istražni zatvor u trajanju od mjesec dana, protiv osumnjičenika, muške osobe, državljanina RH, s prebivalištem u Iloku, zbog više kaznenih djela razbojništva iz čl. 230. st. 2. u svezi st. 1. KZ/11, počinjenih u Vinkovcima i Osijeku, a zbog bojazni od ponavljanja kaznenog djela. Odvjetništvo je dostavilo dokaze i činjenice koji upućuju na zaključak o osnovanoj sumnji za počinjenje kaznenih djela razbojništva.
 
Naime, osumnjičenik je ranije osuđivan zbog istog kaznenog djela na kaznu zatvora u trajanju od 5. godina i 8. mjeseci i vodi se protiv njega drugi kazneni postupak pred Općinskim sudom u Vukovaru. U konkretnom predmetu Županijsko državno odvjetništvo iz Osijeka provodi istragu protiv tog osumnjičenika i još jedne osumnjičene ženske osobe da su zajednički počinili pet kaznenih djela razbojništva.

 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac

22. kolovoza 2014.
Izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Osijeku je svojim rješenjem br. Kv-Rz-12/2014, od 21. kolovoza 2014. g. produljilo istražni zatvor protiv optuženika: Steve Pantića, Milisava Atanackovića, Milenka Pantića, Zorana Gajanina, Sime Stevića i Jerka Mičića, po zakonskoj osnovi čl. 123. st. 1. toč. 1. i 4. ZKP/08 te protiv optuženika: Đoke Stajića, Zorana Rankovića, Željka Vukovića i Miroslava Kovačevića, po osnovi čl. 123. st. 1. toč. 4. ZKP/08, zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. i dr. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske.

Prijedlog za produljenje istražnog zatvora uz podignutu optužnicu podnijelo je Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku, dana 16. lipnja 2014. g. Optužnica je potvrđena rješenjem optužnog vijeća br. Kov-Rz-1/2014, od 14. srpnja 2014. g.

Svi navedeni optuženici, osim opt. Jerka Mičića, uhićeni su 11. srpnja 2013. g., dok je navedeni uhićen 19. veljače 2014. g.

Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
25. srpnja 2014.
Optužno vijeće Županijskog suda u Osijeku, nakon što je zaprimljena optužnica Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku s istražnim spisom protiv I-opt. J.J., II-opt. D.H. i III-opt. M.A., zbog kaznenog djela trgovanja ljudima, iz čl. 106. st. 1. i 3. KZ/11, te zbog kaznenog djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta iz čl. 158. st. 1. i 5. KZ/11, prvo je odlučivalo na svojoj sjednici o prijedlogu iz optužnice za produljenje istražnog zatvora, koji je ranije bio određen protiv svih troje optuženika. Rješenjem br. Kov-22/2014. optužno vijeće je produljilo istražni zatvor protiv navedenih optuženika zbog opravdane bojazni od ponavljanja kaznenog djela po osnovu čl. 123. st. 1. toč. 3. ZKP/08.
 
U navedenom rješenju je naznačeno da istražni zatvor može trajati do nove odluke vijeća, odnosno najdulje, do pravomoćnosti presude.
 
Odluku o eventualnom potvrđivanju optužnice, optužno vijeće će donijeti na svojoj novoj sjednici zakazanoj za 28. srpnja 2014. g.
 
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
23. srpnja 2014.
Optužno vijeće Županijskog suda u Osijeku, nakon održane sjednice povodom podnešene optužnice Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku, br. K-DO-15/14, protiv I-opt. Zrinske Sučić i dr., za kazneno djelo iz čl. 190. st. 2. i 4. KZ/11, potvrdilo je rješenjem tu optužnicu. Navedenom optužnicom optuženo je 11. optuženika, zbog osnovane sumnje da su ostvarili obilježja kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama iz čl. 190. st. 1, 2. i 4. KZ/11, a radi se o novoj sintetičkoj drogi MDPV na ovom području u RH, popularno nazvanoj „sintetički kokain“, koja je vrlo opasna po zdravlje konzumenata navedene droge, a što je utvrđeno toksikološkim vještačenjem, kao i provedenim dokaznim radnjama u tijeku istrage i iz rezultata posebnih dokaznih radnji koji su u prethodnom postupku provedeni protiv navedenih osoba.
 
Prethodno je optužno vijeće svojim rješenjem odlučivalo o prijedlogu za produljenje istražnog zatvora kojim je opt. Zrinki Sučić i opt. Hrvoju Katušiću produljen istražni zatvor iz osnova čl. 123. st. 1. toč. 3. ZKP/08, koju odluku je Vrhovni sud RH rješenjem br. Kž-253/2014 potvrdio, dok je odluku o produljenju istražnog zatvora prema opt. Tanji Katušić ukinuo i zamijenio mjerama opreza. VSRH istim rješenjem je potvrdio i 2. točku iz rješenja optužnog vijeća kojim je produljilo ranije mjere opreza prema opt. Goranu Pavloviću i opt. Ivanu Lovrenčiću.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
16. srpnja 2014.
Optužno vijeće Županijskog suda u Osijeku nakon održane sjednice povodom podnešene optužnice Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku, br. K-DO-33/13, od 16. lipnja 2014.g., za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH i ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika iz čl. 122. OKZ RH, protiv I-opt. Steve Pantića i dr. (I-X, predmet tzv. Trpinja), u nazočnosti svih optuženih i njihovih branitelja i državnog odvjetnika, potvrdilo je rješenjem tu optužnicu.
Na istoj sjednici optužno vijeće je produljilo istražni zatvor koji je bio predložen u optužnici po osnovi čl. 123. st. 1. toč. 4. Zakona o kaznenom postupku, koji po tom rješenju može trajati do pravomoćnosti presude.
Protiv rješenja o potvrđivanju optužnice strankama žalba nije dozvoljena, dok u odnosu na rješenje o produljenju istražnog zatvora nezadovoljne stranke imaju pravo žalbe u roku od 3. dana od dana dostave ovog rješenja, a o kojoj odlučuje Vrhovni sud RH.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
11. srpnja 2014.
Dana 11. srpnja 2014. g. sudac istrage Županijskog suda u Osijeku, odredio je jednomjesečni istražni zatvor protiv osm. B.V. iz Bilja, zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo teške tjelesne ozljede u pokušaju i kazneno djelo prijetnje, na štetu sutkinje Prekršajnog suda u Belom Manastiru, a u svezi postupka pred tim sudom i sucem, zbog prekršaja s elementima nasilja. Istom je određen istražni zatvor zbog bojazni od ponavljanja kaznenog djela iz čl. 123. st. 1. toč. 3. ZKP/08. Osnovano se sumnjiči da je u tijeku rasprave na Prekršajnom sudu u Belom Manastiru, nakon objave odluke, fizički nasrnio na sutkinju s ciljem da je šakom udari u glavu, u čemu je djelomično uspio, a nakon toga, kada je bio spriječen po policijskim službenicima u daljnjem fizičkom napadu na sutkinju, izrekao joj prijetnju da će ju ubiti. Kako je protiv njega pred tim Prekršajnim sudom pokrenut prekršajni postupak zbog čl. 20. st. 4. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, te da je utvrđeno da se radi o osobi sklonoj konzumiranju alkohola, pa uzimajući u obzir fizički napad i ozbiljnu prijetnju prema prekršajnom sucu koji je vodio raspravu u konkretnom prekršajnom postupku, to je sudac istrage utvrdio da su ispunjeni zakonski uvjeti za određivanje istražnog zatvora, iz razloga što postoji osnovana sumnja da su počinjena kaznena djela, kao i posebni uvjet – iteracijska opasnost od ponavljanja kaznenog djela.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
27. svibnja 2014.
Dana 26. svibnja 2014. g. Vijeće za ratne zločine Županijskog suda u Osijeku u predmetu br. K-Rz-1/2014, nepravomoćno je osudilo opt. Ibrahima Savu Kovačevića, za kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava – ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH, na kaznu zatvora u trajanju od sedam godina. Navedenom se stavlja na teret da je u razdoblju od kolovoza 1991. g. do sredine 1992. g. u sastavu pripadnika milicije na okupiranom području u Baranji – Belom Manastiru, sudjelovao u sustavnom zastrašivanju, zlostavljanju, lišavanju slobode, zatvaranju, protjerivanju i mučenju civila hrvatske nacionalnosti. Vijeće je posebnim rješenjem optuženiku, nakon objavljene presude, produljilo pritvor jer mu je izrečena kazna zatvora dužom od pet godina.

Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
26. svibnja 2014.
Dežurni sudac istrage dana 24. svibnja 2014. g. po prijedlogu Državnog odvjetništva USKOK-a proveo je ročište te nakon istoga je odredio istražni zatvor protiv osumnjičene ženske osobe, državljanke RH, s područja Osijeka i muške osobe, državljanina RH, s područja Osijeka, zbog osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo primanja mita i pomaganja u primanju mita iz čl. 293. st. 1. KZ/11 i čl. 293. st. 1. u svezi čl. 38. KZ/11, u trajanju od mjesec dana zbog mogućeg utjecaja na neispitane svjedoke u istrazi koju je otvorilo to odvjetništvo.

Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
30. travnja 2014.
Dežurni sudac istrage po prijedlogu USKOK-a, odredio je protiv još jedne naknadno uhićene osobe, istražni zatvor, a u predmetu protiv troje već uhićenih osoba za kazneno djelo zločinačkog udruženja i dr., u svezi ilegalnog prebacivanja najmanje 58 državljanina R. Kosova preko državne granice u RH.
Radi se o državljaninu Republike Srbije, koji se osnovano sumnjiči da je bio pripadnik te kriminalne skupine, koja je u više navrata organizirano djelovala na prihvatu i dogovorenom prijevozu većeg broja državljana R. Kosova iz R. Srbije u R. Hrvatsku, te njihovog daljnjeg prijevoza u druge države EU.
 
Sudac istrage je po prijedlogu ŽDO-a u Osijeku, odredio istražni zatvor protiv muške osobe, državljanina RH, zbog kaznenog djela spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina i kaznenog djela trgovanje ljudima, za koje kazneno djelo su ranije uhićene dvije osobe. Istražni zatvor je određen u trajanju od mjesec dana, zbog bojazni od utjecaja tog uhićenika na neispitane svjedoke i zbog bojazni od ponavljanja kaznenog djela.
28. travnja 2014.
Dežurnom sucu istrage, vezano za kazneni postupak zbog kaznenih djela zločinačkog udruženja, činjenja kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja, te davanja mita, u subotu 26. travnja 2014. je po prijedlogu USKOK-a privedeno tri osm. strana državljanina, nakon čega je provedeno ročište. Sudac istrage je potom odredio istražni zatvor protiv trojice dostupnih uhićenika, a u svezi kaznene prijave protiv više prijavljenih osoba. Uhićenici su s područja Republike Kosovo, a osnovano se sumnjiče da su se organizirali i povezali s većim brojem osoba, koje su po njihovim uputama vršili organizirano ilegalno preko državne granice u RH prijevoz i prebacivanje najmanje 58 državljanina R. Kosovo. Istražni zatvor je određen u trajanju od mjesec dana.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac