26. svibnja 2015.
Osijek, 26. svibnja 2015. godine
 
Sudac istrage je nakon što je primio obavijest od ŽDO u Osijeku, koji vodi istragu u predmetu gdje je ošt. Uprava Hrvatskih šuma d.o.o., Podružnica Našice, da su ispitani svjedoci zbog kojih je sudac istrage iz koluzionih razloga rješenjem odredio istražni zatvor u predmetu Kir-175/2015, pa je utvrđujući u smislu čl. 125. st. 1. toč. 1. ZKP/08 da su prestali svi zakonski razlozi zbog kojih je taj istražni zatvor bio određen, rješenjem ukinuo istražni zatvor protiv četiri okrivljenika, protiv kojih je taj zatvor bio određen.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
25. svibnja 2015.
Osijek, 25. svibnja 2015. godine
 
Sudac istrage prihvatio je prijedlog ODO u Osijeku te odredio istražni zatvor u trajanju od mjesec dana protiv osm., državljanina RH i R. Srbije (rođen 1968.g.) iz Belog Manastira, zbog osnovane sumnje da je počinio kaznena djela pranja novca iz čl. 265. st. 3. i 4. KZ/11. Istražni zavor je određen zbog postojanja dokaza i činjenica koji ukazuju da je osm. u vremenskom razdoblju od 21. svibnja do 30. lipnja 2014. godine otvarao transakcijske račune u bankama u RH, sve u razmacima od nekoliko dana i s ciljem kako bi prikrio trag porijekla novca i to prema uputama jedne ili više NN osoba koje su činile obilježje kaznenog djela računalne prijevare, sve na štetu više fizičkih i pravnih osoba. Istražni zatvor je određen po osnovi čl. 123. st. 1. toč. 1, 2. i 3. ZKP/08.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac

15. svibnja 2015.
Osijek, 15. svibnja 2015. godine
 
Sudac istrage Županijskog suda u Osijeku prihvatio je prijedlog DORH-a USKOK-a i danas odredio istražni zatvor protiv dvojice nedostupnih osumnjičenika, iz razloga što su u bijegu, iz zakonske osnove čl. 123. st. 1. toč. 1. ZKP/08, u trajanju od mjesec dana, zbog osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u RH, u sastavu zločinačkog udruženja iz čl. 326. st. 1. u svezi čl. 329. i čl. 52. KZ/11.
 
Za isto kazneno djelo protiv privedenog osumnjičenika državljanina RH, s područja Vinkovaca, određen je istražni zatvor zbog bojazni od ponavljanja kaznenog djela, po osnovu čl. 123. st. 1. toč. 3. ZKP/08, u trajanju od mjesec dana, iz razloga što je više puta pravomoćno osuđivan, i novo je djelo počinio u vremenu provjeravanja. 
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
30. travnja 2015.

30. travnja 2015.

 
Protiv četvorice osumnjičenika vezano za predmet ošt. Uprave hrvatskih šuma d.o.o. održano je ročište na Županijskom sudu u Osijeku povodom prijedloga ŽDO u Osijeku zbog više počinjenih kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246 st. 2 KZ/11 i dr., kojim je predloženo određivanje istražnog zatvora zbog bojazni od ometanja istrage utjecajem na neispitane osumnjičenike i svjedoke.
Sudac istrage je prihvatio prijedlog i nakon ročišta odredio istražni zatvor protiv privedenih osumnjičenika po osnovi čl. 123 st. 1 t. 2 ZKP-a u trajanju od mjesec dana, a iz razloga što još nisu ispitani svi osumnjičenici, a potrebno je još ispitati oko 10 svjedoka u istrazi koju DO pokreće u ovom kaznenom postupku.

 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac

13. travnja 2015.
Osijek, 13. travnja 2015. g.

Sudac istrage Županijskog suda u Osijeku u tijeku nedjeljnog dežurstva prihvatio je prijedlog Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku da se održi ročište povodom prijedloga za određivanje istražnog zatvora protiv osm. M.U. iz Aljmaša, zbog kaznenog djela prijetnje iz čl. 139. st. 2. i 4. KZ/11 i kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari iz čl. 331. st. 2. KZ/11, te je nakon održanog ročišta prijedlog djelomično prihvaćen i određen istražni zatvor zbog bojazni od ponavljanja kaznenog djela.
 
Istražni zatvor je određen u trajanju od mjesec dana jer je utvrđena osnovana sumnja da je osumnjičenih ostvario zakonska obilježja predmetnih kaznenih djela, te da je više puta pravomoćno osuđivan.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
8. travnja 2015.
Sudac istrage Županijskog suda u Osijeku održao je danas nejavno usmeno ročište povodom prijedloga zamjenika ravnatelja USKOK-a, kojim je predloženo određivanje istražnog zatvora protiv jednog državljanina Republike Turske i jednog državljanina Republike Njemačke, koji su uhićeni 6. travnja 2015. g. na graničnom prijelazu Bajakovo, te je nakon održanog ročišta prihvatio prijedlog i rješenjem odredio istražni zatvor protiv navedenih, zbog osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo protiv javnog reda – počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja, iz čl. 329. st. 1. toč. 4. u vezi s čl. 190. st. 2. KZ/11.
 
Istražni zatvor je određen po osnovi čl. 123. st. 1. toč. 1. i 3. ZKP/08 u trajanju od mjesec dana.
 
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
18. ožujka 2015.
Osijek, 18. ožujka 2015. g.

Vijeće Županijskog suda u Osijeku objavilo je danas presudu protiv opt. Mirka Ždinjaka, kojom je oglašen krivim da je počinio kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. Osnovnog Krivičnog zakona RH, u mjestu Mikluševci i to razdoblju od 4. listopada 1991. g. pa do kraja mjeseca studenog 1991. g., gdje je u okviru Štaba TO zajedno s pripadnicima tzv. JNA sudjelovao u inkriminiranim radnjama na štetu više civila iz navedenog mjesta, te je nepravomoćno osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina. Vijeće suda je ujedno u smislu čl. 123. st. 3. ZKP/08 optuženiku produljilo istražni zatvor koji može trajati do nove odluke suda, a najdulje do pravomoćne presude.

Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
17. ožujka 2015.
Osijek, 17. ožujka 2015. g.

Vijeće Županijskog suda u Osijeku objavilo je danas presudu na temelju sporazuma stranaka protiv opt. Rudike Gmajnića, opt. Andrije Zdravčevića i opt. Marte Kifer, kojim sporazumom su optuženici priznali krivnju i sporazumjeli se o sankciji sa državnim odvjetnikom, a u svezi kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 1, 3. i 4. KZ/97, krivotvorenje službene isprave iz čl. 312. st. 1. i 2. KZ/97, kojom je opt. Rudika Gmajnić osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 godine, koja se neće izvršiti ukoliko u roku od 5 godina ne počini novo kazneno djelo i uz daljnji uvjet da ošt. Domu zdravlja Osijek nadoknadi prouzročenu štetu od 1.761.963,46 kuna; opt. Andrija Zdravčević osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 mjeseca, koja se neće izvršiti ukoliko u roku od 2 godine ne počini novo kazneno djelo, te opt. Marta Kifer osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 10 mjeseci, koja se neće izvršiti ukoliko u roku od 5 godina ne počini novo kazneno djelo. Ujedno su svi optuženici obvezani u zajedničkom snašanju troškova kaznenog postupka.

Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
16. ožujka 2015.
Osijek, 16. ožujka 2015. g.

Vrhovni sud RH svojom presudom br. Kž-Us-143/2014, od 22. siječnja 2015. g., potvrdio je presudu Županijskog suda u Osijeku, br. K-Us-4/2014, time da je preinačio istu u odluci o kazni i optuženiku Željku Sabo, za dva kaznena djela podmićivanja zastupnika iz čl. 339. st. 2. u vezi sa st. 1. KZ/11, za koje je I-stupanjskom presudom proglašen krivim i osuđen jedinstvenom kaznom zatvora u trajanju od 1 godine i 4 mjeseca, pa je Vrhovni sud RH primjenom čl. 57. KZ/11 optuženom izrekao djelomičnu uvjetnu osudu, tako da se od izrečene kazne zatvora izvršava 8 mjeseci, dok se dio kazne u trajanju 8 mjeseci neće izvršiti ako isti u roku od 2 godine ne počini novo kazneno djelo.

Vrhovni sud RH svojom presudom br. Kž-420/2014, od 18. veljače 2015. g., potvrdio je presudu Županijskog suda u Osijeku, br. K-Rz-1/2014, time da je preinačio istu u odluci o kazni i optuženiku Ibrahimu Savi Kovačeviću za kazneno djelo iz čl. 120. st. 1. OKZ RH, kojem je I-stupanjskom presudom izrečena kazna zatvora u trajanju od 7 godina, sada prihvaćajući žalbu optuženika u odluci o kazni, istoga osudio na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina.

Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
2. ožujka 2015.
Dežurnom sucu istrage u nedjelju, 1. ožujka 2015. g. privedeni su sedam osumnjičenika po prijedlogu ODO u Osijeku, zbog osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama iz čl. 190. st. 2. KZ/11. Dežurni sudac istrage je proveo ročište povodom prijedloga te je odredio istražni zatvor protiv pet osumnjičenika i to protiv D.B. (r. 1984.g.) iz Belišća, S.L. (r. 1990.g.) iz Vukovara, D.S. (r. 1978.g.) iz Širokog Polja, A.R. (r.1994.g.) iz Valpova i V.B. (r. 1988.g.) iz Belišća, dok je protiv dvojice osumnjičenika D.V. (r. 1984.g.) iz Belišća i T.E. (r. 1991.g.) iz Petrijevaca, odbijen prijedlog za određivanje istražnog zatvora kao neosnovan. Sudac istrage je osumnjičenicima odredio istražni zatvor u trajanju od mjesec dana zbog bojazni od ponavljanja kaznenog djela, iz razloga što su osnovano sumnjivi da su u dužem vremenskom razdoblju počinili identičnu inkriminaciju, za što su već kazneno prijavljivani, odnosno osuđivani.

Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac