30. listopada 2014.
Dežurni sudac istrage je povodom prijedloga DORH-a USKOK-a, nakon provedenog nejavnog usmenog ročišta, odredio istražni zatvor protiv dva okrivljenika, zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili kaznena djela protiv službene dužnosti – zlouporabu položaja i ovlasti – krivotvorenje službene isprave i dr. Protiv navedenih okrivljenika prethodno je USKOK donio rješenje o provođenju istrage za navedena kaznena djela počinjena sve na štetu Općine Bilje. Sudac je rješenjem odredio istražni zatvor u trajanju od mjesec dana, zbog bojazni od mogućeg utjecaja na svjedoke i time ometanja istrage.

Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
24. listopada 2014.
Dežurni sudac istrage Županijskog suda u Osijeku dana 23. listopada 2014. g., po prijedlogu zamjenika ravnatelja USKOK-a proveo je nejavno usmeno ročište i nakon istog, rješenjem odredio istražni zatvor protiv trojice okrivljenika, protiv kojih je prethodno USKOK donio rješenje o provođenju istrage, zbog koruptivnih kaznenih djela primanja i davanja mita i zlouporabe položaja i ovlasti I. i III-okrivljenika, u svezi njihovih ovlaštenja u službama u Gradu Osijeku.

Sudac istrage je odredio istražni zatvor u trajanju od mjesec dana, zbog bojazni od ponavljanja kaznenog djela vezano za funkciju I. i III-okrivljenika u službama u Gradu Osijeku, te zbog bojazni od utjecaja na svjedoke koji su predviđeni da se ispitaju u istrazi, na koje bi boravkom na slobodi I, II. i III-okrivljenici mogli utjecati i time ometati istragu.


Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
17. listopada 2014.
Optužno vijeće Županijskog suda u Osijeku, nakon vijećanja i glasanja na sjednici vijeća, potvrdilo je optužnicu DORH-a USKOK-a, protiv 13 okrivljenika, većinom djelatnika MUP-a RH, zbog više kaznenih djela - trgovanja utjecajem iz čl. 295. KZ/11 i kaznenih djela - zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 291. KZ/11.

Vijeće je odbacilo sve navode iz odgovora na optužnicu USKOK-a, kao neosnovane i zaključilo da iz podataka u spisu, činjenica i dokaza, proizlazi osnovana sumnja da su okrivljenici počinili kaznena djela koja im se optužnicom stavlja na teret.


Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
30. rujna 2014.
Povodom pojedinih objava u medijima, u odnosu na odluku Vijeća Županijskog suda u Osijeku – objavu nepravomoćne presude u predmetu tzv. „šljunak“, radi preciznosti i točnosti, navodimo da je dana 26. rujna 2014. g. na Županijskom sudu u Osijeku objavljena nepravomoćna presuda protiv I-opt. Drage Tadića i drugih, gdje je I-opt. Dragi Tadiću pored izrečene glavne kazne – kazne zatvora u trajanju od jedne godine, koja je zamijenjena radom za opće dobro, izrečena i kao sporedna kazna – novčana kazna u iznosu od 2.160.000,00 kuna, te da mu je istom odlukom oduzeta imovinska korist, koju je ostvario kaznenim djelima iz optužnice, u ukupnom iznosu od 4.844.489,30 kuna.

Isto tako, za istaći je da je prethodno u završnoj riječi zamjenik ravnatelja USKOK-a djelomično izmijenio optužnicu u odnosu na I-opt. Dragu Tadića, II-opt. Damira Ivića i III-opt. Ramiza Pandžića, te je predložio upravo navedene izrečene sankcije, koje su i u medijima djelomično objavljene, a gdje nije objavljeno da je predloženo i u odnosu na I-opt. Dragu Tadića kao sporedna kazna – novčana kazna i oduzimanje protupravne imovinske koristi koju je ostvario u činjenju kaznenih djela koja su predmet optužnice.

Vijeće je nakon vijećanja i glasovanja prihvatilo izmijenjenu optužnicu i predložene sankcije.

Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac

29. rujna 2014.
Dežurnom sucu istrage u petak je priveden osm. muškarac iz Osijeka (rođen 1993. g.), kojem je nakon provedenog ročišta sudac istrage odredio istražni zatvor u trajanju od mjesec dana, zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo – produljeno kazneno djelo teške krađe, na štetu 50-a oštećenika iz Osijeka i Tenje, u vremenskom razdoblju od 8. rujna 2012. do 25. rujna 2014. g.

Sudac istrage je produljio istražni zatvor protiv okrivljenika (rođen 1967. g.) iz Osijeka, zbog kaznenog djela iznude i dr., za iduća dva mjeseca, iz razloga što istraga još nije dovršena a postoji i nadalje opravdana bojazan od ponavljanja kaznenog djela, jer je okrivljenik osuđivan i za istovrsno kazneno djelo.

Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
29. rujna 2014.

Uskočko vijeće Županijskog suda u Osijeku u petak, 26. rujna 2014. g., nakon vijećanja i glasovanja objavilo je presudu kojom je oglasio krive optuženike i to I-opt. Dragu Tadića, II-opt. Damira Ivića i III-opt. Ramiza Pandžića, time da je:

- I-opt. Dragi Tadiću za kaznena djela primanja mita u gospodarskom poslovanju te dva kaznena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, osuđen ukupno za sva kaznena djela na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, koja mu se kazna zamjenjuje radom za opće dobro, na način da jedan dan zatvora zamjenjuje za dva sata rada, te je istome izrečena kao sporedna kazna - novčana kazna u ukupnom iznosu od 2.160.000,00 kuna, koju je dužan platiti u roku od 30 dana po pravomoćnosti. Nadalje, Vijeće je utvrdilo da je I-opt. Drago Tadić djelima opisanim pod toč. 1, 2. i 3. ostvario protupravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 4.844.489,30 kuna, što predstavlja imovinu Republike Hrvatske u smislu čl. 1. st. 4. Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem.

II-opt. Damir Ivić za kazneno djelo pomaganja u primanju mita u gospodarskom poslovanju, osuđen na kaznu zatvora u trajanju od pet mjeseci, koja mu se zamjenjuje za rad za opće dobro, na način da jedan dan zatvora zamjenjuje za dva sata rada.

III-opt. Ramiz Pandžić za dva kaznena djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od sedam mjeseci, koja se neće izvršiti ako u roku od jedne godine ne počini novo kazneno djelo.

Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac

10. rujna 2014.

U nastavku današnje sjednice optužnog vijeća, nastavljenog od prethodnog dana, vezano za potvrđivanje optužnice USKOK-a Odsjeka u Osijeku („Indeks“ – EFOS), potvrđene su optužnice za još tri okrivljenika koji su prethodno predali izjavu za donošenje presude na temelju sporazuma stranaka. U odnosu na iste, nakon davanja suglasnosti na sjednici tih okrivljenika, donijete su presude na temelju sporazuma stranaka.
 
Prema tome, od ukupno 38. optuženih osoba u odnosu na 21. okrivljenika je donesena presuda na temelju sporazuma stranaka, kojom presudom je prema tim okrivljenicima primijenjena ili uvjetna osoba, ili je izrečena kazna zatvora zamijenjena radom za opće dobro na slobodi.
 
U nastavku sjednice, u odnosu na 17. okrivljenih doneseno je rješenje kojim je potvrđena optužnica za kaznena djela koja im se tom optužnicom stavljaju na teret, a koji nisu potpisali sporazum – nagodbu sa državnim odvjetništvom.
 
Protiv 1. okrivljenice, koja je nedostupna pravosudnim tijelima, doneseno je rješenje da joj se sudi u odsutnosti.

Kao i u priopćenju od prethodnog dana, za okrivljenike kojima je izrečena presuda na temelju sporazuma stranaka, kada presude budu izrađene i dostavljene strankama, bit će javno objavljene. 

 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac

9. rujna 2014.

Na današnjoj nejavnoj sjednici optužnog vijeća Županijskog suda u Osijeku, koje je odlučivalo o razlozima za potvrđivanje optužnice USKOK-a, Odsjeka u Osijeku, br. K-US-73/13, od 30. svibnja 2014. g., protiv I-okr. Gorana Marjanovića i dr., (ukupno 37. okrivljenika), zbog kaznenih djela iz čl. 337. st. 1. i dr. KZ/97, utvrđeno je da nije pristupilo 11. okrivljenika, za koje je utvrđeno da jedan nije uredno primio poziv, a za drugog je određeno suđenje u odsutnosti jer je nedostupan, te je u odsutnosti navedenih održana današnja sjednica, čiji nastavak se nakon cjelodnevne današnje sjednice nastavlja u srijedu, 10. rujna 2014. g. u 9,00 sati.
 
U tijeku sjednice vijeće je izvješteno da su, prethodno, u Uredu USKOK-a potpisane izjave za donošenje presude na temelju sporazuma stranaka sa 18. okrivljenika, te je zamjenik ravnatelja sudu predao izjave za donošenje presude na temelju sporazuma stranaka za te okrivljenike. O navedenim izjavama ti okrivljenici su dali izjave na sjednici vijeća, kojom su iskazali suglasnost sa sadržajem izjave za donošenje presude na temelju sporazuma stranaka, zaključenih između okrivljenika i DORH USKOK-a, nakon čega je vijeće vijećalo i glasovalo i donijelo rješenje kojim je u smislu čl. 354. st. 1. ZKP/08 potvrdilo optužnicu USKOK-a, u odnosu na navedene koji su potpisali sporazum, a nakon toga prihvaćajući izjave za donošenje presude objavili presude u ime Republike Hrvatske u odnosu na 18. okrivljenika. U svezi navedenog rješenja i presude, kada iste budu izrađene i dostavljene strankama, bit će javno objavljene.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac

9. rujna 2014.
Povodom članka objavljenog danas u jednom dnevnom listu s naslovom „Odluka nakon dovođenja istražnom sucu – uhićeni Čepinčani na slobodi“, radi točnog izvještavanja daje se slijedeće priopćenje:
 
Dežurnom sucu istrage privedena je jedna muška osoba, državljanin RH, rođen 1964. godine, s prebivalištem u Čepinu, zbog osnovane sumnje da je počinila kazneno djelo sprečavanja dokazivanja iz čl. 304. st. 1. KZ/97, gdje je nakon provedenog ročišta sudac istrage rješenjem odbio prijedlog državnog odvjetnika za određivanje istražnog zatvora, te istim rješenjem odredio mjere opreza iz čl. 98. st. 1. i 2. toč. 4. i 5. ZKP/08.
 
Vijeće Županijskog suda u Osijeku povodom žalbe na odluku suca istrage je potvrdilo rješenje suca istrage.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
8. rujna 2014.
Vijeće za ratne zločine Županijskog suda u Osijeku odlučivalo je po žalbi okr. Milorada Momića izjavljenoj na rješenje suca istrage, kojim je istome određen istražni zatvor u trajanju od mjesec dana, po zakonskoj osnovi iz čl. 123. st. 1. toč. 1. i 4. ZKP/08.
 
Okr. Milorad Momić uhićen je i nalazi se u Zatvoru u Osijeku od 25. kolovoza 2014. g., a žalbenim navodima je istaknuo je neosnovanost donošenja pobijanog rješenja, smatrajući da ne postoji osnovana sumnja da bi počinio kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH.
 
Vijeće je razmatrajući žalbene navode okrivljenika utvrdilo, da su navodi istaknuti u žalbi neosnovani, pa je žalbu odbilo kao neosnovanu. Vijeće zaključuje, da je sudac istrage za svoju odluku dao jasne, potpune i provjerljive razloge o svim činjenicama i pravnim pitanjima, odnosno da nije počinjena bitna postupovna povreda, a niti je povrijeđen zakon na štetu okrivljenika.
 
Vijeće smatra, da je pravilno utvrđeno i zaključeno, da se okrivljenik krio, te da stoga postoji opasnost od njegovog bijega, a iz razloga što mu se nije moglo uručiti rješenje o nastavku provođenja istrage, a zbog toga, što se ne nalazi u Republici Hrvatskoj na prijavljenoj adresi prebivališta, već da se nalazi u Republici Francuskoj u kojoj je stekao državljanstvo i promijenio ime i prezime.
 
Nadalje, vijeće je zaključilo da postoji i drugi posebni uvjet iz čl. 123. st. 1. toč. 4. ZKP/08 jer su u pobijanom rješenju istaknute okolnosti počinjenja kaznenog djela – zarobljavanja šest civilnih muških osoba bošnjačke nacionalnosti u zoni Srebrenice, potom prevezene do lokacije gdje su se prije vodile borbe i na kojem mjestu su potom strijeljani i poliveni benzinom te zapaljeni, koje sve pobrojane okolnosti zajedno predstavljaju posebno teške okolnosti počinjenja kaznenog djela. Iz tih razloga vijeće je odbilo žalbu kao neosnovanu i potvrdilo rješenje o istražnom zatvoru.
 
Povodom žalbe okr. Milorada Momića na rješenje o nastavku provođenja istrage Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku, sudac istrage koji je odlučivao, odbio je žalbu kao neosnovanu, te potvrdio navedeno rješenje. Sudac istrage smatra da je navedeno rješenje državnog odvjetništva donešeno osnovano i na temelju zakona, a nakon dobivanja suglasnosti Vlade Republike Francuske kojom je odobreno izručenje Milorada Momića pravosudnim tijelima Republike Hrvatske, za kazneni progon u svezi inkriminacije likvidacije šest civila bošnjačke nacionalnosti. Sudac istrage smatra, da je pobijano rješenje donijeto na valjanom zakonskom osnovu, da je nastavljena prekinuta istraga i da nisu istekli maksimalni predviđeni rokovi za provođenje istrage. Isto tako smatra da iz istražnog spisa ŽDO u Osijeku i priloga (ustupljeni istražni spis iz R. Srbije) proizlazi osnovana sumnja da je okr. Milorad Momić kao pripadnik vojne formacije „Škorpioni“ opisanim radnjama iz rješenja o nastavku provođenja istrage ostvario obilježja kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH. Zbog navedenih razloga, potvrđeno je rješenje o nastavku provođenja istrage.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac