22. prosinca 2016.
Osijek, 22. prosinca 2016. godine
 
Županijski sud u Osijeku, danas je zaprimio kazneni predmet Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, zajedno s podignutom optužnicom protiv I-okr. M.D. i dr. (ukupno 52 okrivljenika), sve hrvatskih državljana, zbog osnovane sumnje da su počinili kaznena djela zločinačkog udruživanja, primanja i davanja mita, zlouporabe položaja i ovlasti, zlouporabe osiguranja, prijevare, prijevare u pokušaju, te poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti i zlouporabu osiguranja i prijevaru.
 
Nakon što zaprimljeni spis na sudu dobije svoj sudski broj, elektronskim putem odredit će se sudac kaznenog odjela, koji će kao predsjednik optužnog vijeća, ispitati optužnicu bez odgode, odnosno da li je optužnica propisno sastavljena, podnijeta od ovlaštenog tužitelja i u roku, sve u smislu čl. 344. ZKP/08. Nakon što predsjednik optužnog vijeća završi prethodno ispitivanje optužnice, te utvrdi da je propisno sastavljena, istu dostavlja svim optuženicima uz pouku o pravu na odgovor.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
29. studenoga 2016.
Osijek, 29. studenoga 2016. godine
 
Optužno vijeće Županijskog suda u Osijeku danas je donijelo odluku kojom je potvrdilo optužnicu Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zagreb, br. K-US-203/15. od 26. travnja 2016. g., protiv:
 
- I-okr. Milana Pernara, zbog kaznenih djela iz točke 1) optužbe – kazneno djelo protiv službene dužnosti – zlouporaba položaja i ovlasti iz čl. 291. st. 1. i 2. KZ/11. i kazneno djelo protiv službene dužnosti – primanje mita iz čl. 293. st. 1. KZ/11., zbog kaznenih djela iz točke 2) optužbe – kazneno djelo protiv službene dužnosti – zlouporaba položaja i ovlasti u pokušaju iz čl. 291. st. 1. i 2. u svezi čl. 34. KZ/11. i kazneno djelo protiv službene dužnosti – primanje mita iz čl. 293. st. 1. KZ/11., sve u svezi čl. 51. KZ/11;
- II-okr. Zdravka Mamića, zbog kaznenog djela iz točke 3) optužbe – kazneno djelo protiv gospodarstva – zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 1. i 2. KZ/11., zbog kaznenog djela iz točke 4) optužbe – kazneno djelo protiv gospodarstva – zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 1. i 2. KZ/11., sve u svezi čl. 51. KZ/11;
- III-okr. Zorana Mamića, zbog kaznenih djela iz točke 1) optužbe – kazneno djelo protiv službene dužnosti – poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti iz čl. 291. st. 1. i 2. u svezi čl. 37. KZ/11. i kazneno djelo protiv službene dužnosti – davanje mita iz čl. 294. st. 1. KZ/11., zbog kaznenih djela iz točke 2) optužbe – kazneno djelo protiv službene dužnosti – poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti iz čl. 291. st. 1. i 2. u svezi čl. 37. KZ/11. i kazneno djelo protiv službene dužnosti – davanje mita iz čl. 294. st. 1. KZ/11., zbog kaznenog djela iz točke 3) optužbe – kazneno djelo protiv gospodarstva – pomaganje u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 1. i 2. u svezi čl. 38. KZ/11., a sve u svezi čl. 51. KZ/11;
- IV-okr. Damira Vrbanovića, zbog kaznenog djela iz točke 3) optužbe – kazneno djelo protiv gospodarstva – zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 1. i 2. KZ/11.
 
Nakon što stranke dobiju pismeni otpravak rješenja o potvrđivanju optužnice, predmet će se dostaviti Kaznenoj pisarnici suda, radi dodjeljivanja kaznenog predmeta raspravnom sucu koji je na redu za dobivanje predmeta.
 
O datumu zakazivanja pripremnog ročišta javnost će biti pravovremeno obaviještena.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
17. studenoga 2016.
Osijek, 17. studenoga 2016. godine
 
Nakon provedenog ročišta, sudac istrage je danas odredio istražni zatvor u trajanju od mjesec dana, protiv jedne muške osobe, stare 61 godine, državljanina R. Bugarske, zbog bojazni od bijega i ponavljanja kaznenog djela.
 
Osnovano se sumnjiči da je ostvario zakonska obilježja kaznenog djela – počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja iz čl. 329. st. 1. toč. 4. u svezi s kaznenim djelom neovlaštene proizvodnje i prometa drogama iz čl. 190. st. 2. KZ/11, jer je u njegovom preuređenom vozilu pronađeno 60 paketa s materijom nalik na drogu heroin, u ukupnoj težini od oko 32.560 kg, čija vrijednost je na tržištu Zapadne Europe oko 650.000,00 eura.
 
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
9. studenog 2016.

9. studenog 2016.

 
Dežurni sudac istrage, nakon provedenog ročišta, rješenjem je odredio istražni zatvor protiv osm. M. Š. (23 g.), zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo teškog ubojstva iz čl. 111. st. 1. toč. 2. KZ-a na štetu malodobne osobe.

 
Istražni zatvor mu je određen u trajanju od mjesec dana zbog bojazni od utjecaja na svjedoka i zbog težine kaznenog djela i posebno teških okolnosti počinjenja kaznenog djela.

  
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku 
Miroslav Rožac

2. studenoga 2016.
Osijek, 2. studenoga 2016. godine
 
Sudac istrage, dana 31. listopada 2016. g., odredio je nakon provedenog ročišta istražni zatvor protiv dvije muške osobe u dobi od 55 i 38 godina, državljana R. Bugarske, u trajanju od mjesec dana, zbog bojazni od bijega i ponavljanja kaznenog djela.
 
Osnovano se sumnjiče da su u sastavu dobro organizirane skupine koja se udružila s ciljem kupovine, transporta, posebno preuređenim vozilom te daljnje preprodaje droge heroin na tržištu zemalja EU, te da su ostvarili zakonska obilježja kaznenih djela neovlaštene proizvodnje i promet drogama u sastavu zločinačkog udruženja.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
Dani otvorenih vrata sudova

 

O B A V I J E S T
 


      Obavještavamo vas da će se manifestacija "Dani otvorenih vrata" povodom Europskog dana pravosuđa na Županijskom sudu u Osijeku i Općinskom sudu u Osijeku održati dana 3. studenog 2016. godine od 9,00 - 14,00 sati. Kako se prostor Županijskog suda u Osijeku i Općinskog suda u Osijeku nalaze u istoj zgradi organizirat ćemo dane otvorenih vrata zajedno, te će toga dana zainteresirani moći istodobno posjetiti oba suda.
      Rasporediti ćemo djelatnike koji će biti zaduženi za pomoć u razgledavanju prostorija suda, ali i djelatnike koji će obaviti određene prezentacije.
 

 

PLAN OBILJEŽAVANJA MANIFESTACIJE

17. listopada 2016.
Osijek, 17. listopada 2016. godine

Dežurni sudac istrage, u nedjelju 16. listopada 2016. g., proveo je ročište po prijedlogu državnog odvjetnika te prihvatio prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv dvojice stranaca, državljana R. Rumunjske, zbog osnovane sumnje da su počinili dva kaznena djela krađe iz čl. 228. st. 1. KZ/11.
 
Dvojici muškaraca stavlja se na teret da su dana 13. i 14. listopada 2016. g. u Osijeku i Đakovu, u poslovnici tvrtke "Aurodomus" d.o.o. na identičan način otuđili po 1.800,00 kuna u navedenoj mjenjačnici, na način da su zatražili konverziju 650,00 eura koji su stavili na pult, tražeći da se zamijeni u domaću valutu, u kune, te iskoristili nepažnju djelatnika zapričavajući, neopaženo s pulta uzeli dio novčanica domaćeg novca i to po 9 novčanica u apoenima od 200,00 kuna, nakon čega bi odustali od konverzije i povukli svoje novčanice od 650,00 eura. Postoje indicije da su u istim poslovnicama u Novoj Gradišci i Vinkovcima na identičan način ostvarili obilježja predmetnog kaznenog djela.
 
Stoga je protiv njih donijeto rješenje o određivanju istražnog zatvora u trajanju od mjesec dana.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
14. srpnja 2016.
Osijek, 14. srpnja 2016. godine
 
Županijski sud u Osijeku, danas je javno objavio presudu u kaznenom predmetu br. K-Rz-82/2007, protiv I-opt. Zdravka Pijunovića i II-opt. Ratka Zorića, nakon provedenog kaznenog postupka, te je nepravomoćno u odsutnosti presudio I-opt. Zdravka Pijunovića zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH na kaznu zatvora u trajanju od deset godina, a II-opt. Ratka Zorića za isto kazneno djelo iz čl. 120. st. 1. OKZ RH, na kaznu zatvora u trajanju od devet godina.
 
Navedenima je stavljeno na teret da su za vrijeme okupacije Baranje u RH, u Kopačevu postupili protivno odredbama Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata i Dopunskog Protokola o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba (Protokol I) kao pripadnici TO Bilja ostvarili obilježja kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH, koje vijeće za ratne zločine je prihvatilo i osudilo na navedene kazne zatvora. Postupak je vođen u odsutnosti navedenih optuženika, koji su imali postavljene branitelje po službenoj dužnosti. Protiv nepravomoćne odluke suda po žalbi odlučuje Vrhovni sud RH.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
8. srpnja 2016.
Osijek, 8. srpnja 2016. godine
 
Županijski sud u Osijeku zaprimio je presudu Vrhovnog suda RH, br. Kž-474/14, od 7. travnja 2016. g., kojom presudom je potvrđena presuda Županijskog suda u Osijeku, br. K-40/13, od 14. ožujka 2014. g., kojom su sada pravomoćno presuđeni opt. Boris Ostoić, opt. Zvonimir Gucić i opt. Josip Gucić, zbog kaznenog djela protiv gospodarstva - zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. KZ/11, na štetu trgovačkog društva "Grawe Hrvatska " d.d., u svezi fiktivne dokapitalizacije "Slavonija osiguranja" d.d. Osijek.
 
U presudi VSRH je djelomično prihvaćena žalba opt. Borisa Ostoića i opt. Zvonimira Gucića u odluci o kazni kojom su osuđeni I-stupanjskom presudom i to svaki od po godinu dana zatvora, pa je odlukom VSRH istima preinačena odluka o kazni tako da je opt. Borisu Ostoiću izrečena uvjetna osuda tako da se kazna zatvora od godinu dana neće izvršiti ako u roku od tri godine ne počini novo kazneno djelo, a opt. Zvonimiru Guciću se izrečena kazna zatvora u trajanju od godinu dana zamjenjuje radom za opće dobro.
 
III-opt. Josipu Guciću je potvrđena kazna zatvora iz I-stupanjske presude, kojom je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od dvije godine.
 
Presudom VSRH potvrđena je odluka I-stupanjskog suda o oduzimanju imovinske koristi jer je nesporno utvrđeno da su na temelju ovako prividno provedene dokapitalizacije u kojoj nije došlo do stvarnog povećanja temeljnog kapitala TD "Slavonija osiguranje" d.d. Osijek izdane dionice u korist opt. Zvonimira Gucića, te Tonine Cicilije i Ante Gucića – svako od njih stekao je po 180 dionica nominalne vrijednosti 5.600,00 kuna po dionici, koje su potom prodali stekavši na taj način svaki od njih iznos od po 1.008.000,00 kuna, koje stjecanje imovinske koristi nije bilo u dobroj vjeri. Zbog toga je VSRH potvrdio da je I-stupanjski sud pravilno primjenio odredbe Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom ili prekršajem jer je utvrđeno u I-stupanjskom postupku da novčani iznos od 4.032.000,00 kuna predstavlja imovinsku korist koju su opt. Boris Ostoić, opt. Zvonimir Gucić i opt. Josip Gucić ostvarili počinjenjem navedenog kaznenog djela te da taj novčani iznos predstavlja imovinu RH.
 
ošt. TD "Grawe Hrvatska" d.d. sa imovinsko-pravnim zahtjevom za naknadu štete
 

 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
28. lipnja 2016.
Osijek, 28. lipnja 2016. godine
 
Sudac istrage Županijskog suda u Osijeku jučer je povodom prijedloga ODO u Osijeku za određivanjem istražnog zatvora, proveo ročište, nakon kojeg je odredio istražni zatvor u trajanju od mjesec dana protiv jednog dostupnog osumnjičenika iz Osijeka (starog 27 godina), zbog osnovane sumnje da je ostvario zakonska obilježja kaznenog djela protiv javnog reda – izazivanja nereda iz čl. 324. st. 1. i 2. KZ/11, na nogometnoj utakmici 17. lipnja 2016. g. u Republici Francuskoj. Protiv tog dostupnog osumnjičenika, državljanina RH, pored istražnog zatvora, određeno je i jamstvo u novčanom iznosu od 50.000,00 kuna.
 
Navedeno rješenje je nepravomoćno, na koje nezadovoljna stranka ima pravo žalbe u roku od tri dana, a o žalbi odlučuje Vijeće Županijskog suda u Osijeku.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac