Dani otvorenih vrata sudova

 

O B A V I J E S T
 


      Obavještavamo vas da će se manifestacija "Dani otvorenih vrata" povodom Europskog dana pravosuđa na Županijskom sudu u Osijeku i Općinskom sudu u Osijeku održati dana 3. studenog 2016. godine od 9,00 - 14,00 sati. Kako se prostor Županijskog suda u Osijeku i Općinskog suda u Osijeku nalaze u istoj zgradi organizirat ćemo dane otvorenih vrata zajedno, te će toga dana zainteresirani moći istodobno posjetiti oba suda.
      Rasporediti ćemo djelatnike koji će biti zaduženi za pomoć u razgledavanju prostorija suda, ali i djelatnike koji će obaviti određene prezentacije.
 

 

PLAN OBILJEŽAVANJA MANIFESTACIJE

17. listopada 2016.
Osijek, 17. listopada 2016. godine

Dežurni sudac istrage, u nedjelju 16. listopada 2016. g., proveo je ročište po prijedlogu državnog odvjetnika te prihvatio prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv dvojice stranaca, državljana R. Rumunjske, zbog osnovane sumnje da su počinili dva kaznena djela krađe iz čl. 228. st. 1. KZ/11.
 
Dvojici muškaraca stavlja se na teret da su dana 13. i 14. listopada 2016. g. u Osijeku i Đakovu, u poslovnici tvrtke "Aurodomus" d.o.o. na identičan način otuđili po 1.800,00 kuna u navedenoj mjenjačnici, na način da su zatražili konverziju 650,00 eura koji su stavili na pult, tražeći da se zamijeni u domaću valutu, u kune, te iskoristili nepažnju djelatnika zapričavajući, neopaženo s pulta uzeli dio novčanica domaćeg novca i to po 9 novčanica u apoenima od 200,00 kuna, nakon čega bi odustali od konverzije i povukli svoje novčanice od 650,00 eura. Postoje indicije da su u istim poslovnicama u Novoj Gradišci i Vinkovcima na identičan način ostvarili obilježja predmetnog kaznenog djela.
 
Stoga je protiv njih donijeto rješenje o određivanju istražnog zatvora u trajanju od mjesec dana.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
14. srpnja 2016.
Osijek, 14. srpnja 2016. godine
 
Županijski sud u Osijeku, danas je javno objavio presudu u kaznenom predmetu br. K-Rz-82/2007, protiv I-opt. Zdravka Pijunovića i II-opt. Ratka Zorića, nakon provedenog kaznenog postupka, te je nepravomoćno u odsutnosti presudio I-opt. Zdravka Pijunovića zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH na kaznu zatvora u trajanju od deset godina, a II-opt. Ratka Zorića za isto kazneno djelo iz čl. 120. st. 1. OKZ RH, na kaznu zatvora u trajanju od devet godina.
 
Navedenima je stavljeno na teret da su za vrijeme okupacije Baranje u RH, u Kopačevu postupili protivno odredbama Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata i Dopunskog Protokola o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba (Protokol I) kao pripadnici TO Bilja ostvarili obilježja kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH, koje vijeće za ratne zločine je prihvatilo i osudilo na navedene kazne zatvora. Postupak je vođen u odsutnosti navedenih optuženika, koji su imali postavljene branitelje po službenoj dužnosti. Protiv nepravomoćne odluke suda po žalbi odlučuje Vrhovni sud RH.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
8. srpnja 2016.
Osijek, 8. srpnja 2016. godine
 
Županijski sud u Osijeku zaprimio je presudu Vrhovnog suda RH, br. Kž-474/14, od 7. travnja 2016. g., kojom presudom je potvrđena presuda Županijskog suda u Osijeku, br. K-40/13, od 14. ožujka 2014. g., kojom su sada pravomoćno presuđeni opt. Boris Ostoić, opt. Zvonimir Gucić i opt. Josip Gucić, zbog kaznenog djela protiv gospodarstva - zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 2. KZ/11, na štetu trgovačkog društva "Grawe Hrvatska " d.d., u svezi fiktivne dokapitalizacije "Slavonija osiguranja" d.d. Osijek.
 
U presudi VSRH je djelomično prihvaćena žalba opt. Borisa Ostoića i opt. Zvonimira Gucića u odluci o kazni kojom su osuđeni I-stupanjskom presudom i to svaki od po godinu dana zatvora, pa je odlukom VSRH istima preinačena odluka o kazni tako da je opt. Borisu Ostoiću izrečena uvjetna osuda tako da se kazna zatvora od godinu dana neće izvršiti ako u roku od tri godine ne počini novo kazneno djelo, a opt. Zvonimiru Guciću se izrečena kazna zatvora u trajanju od godinu dana zamjenjuje radom za opće dobro.
 
III-opt. Josipu Guciću je potvrđena kazna zatvora iz I-stupanjske presude, kojom je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od dvije godine.
 
Presudom VSRH potvrđena je odluka I-stupanjskog suda o oduzimanju imovinske koristi jer je nesporno utvrđeno da su na temelju ovako prividno provedene dokapitalizacije u kojoj nije došlo do stvarnog povećanja temeljnog kapitala TD "Slavonija osiguranje" d.d. Osijek izdane dionice u korist opt. Zvonimira Gucića, te Tonine Cicilije i Ante Gucića – svako od njih stekao je po 180 dionica nominalne vrijednosti 5.600,00 kuna po dionici, koje su potom prodali stekavši na taj način svaki od njih iznos od po 1.008.000,00 kuna, koje stjecanje imovinske koristi nije bilo u dobroj vjeri. Zbog toga je VSRH potvrdio da je I-stupanjski sud pravilno primjenio odredbe Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom ili prekršajem jer je utvrđeno u I-stupanjskom postupku da novčani iznos od 4.032.000,00 kuna predstavlja imovinsku korist koju su opt. Boris Ostoić, opt. Zvonimir Gucić i opt. Josip Gucić ostvarili počinjenjem navedenog kaznenog djela te da taj novčani iznos predstavlja imovinu RH.
 
ošt. TD "Grawe Hrvatska" d.d. sa imovinsko-pravnim zahtjevom za naknadu štete
 

 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
28. lipnja 2016.
Osijek, 28. lipnja 2016. godine
 
Sudac istrage Županijskog suda u Osijeku jučer je povodom prijedloga ODO u Osijeku za određivanjem istražnog zatvora, proveo ročište, nakon kojeg je odredio istražni zatvor u trajanju od mjesec dana protiv jednog dostupnog osumnjičenika iz Osijeka (starog 27 godina), zbog osnovane sumnje da je ostvario zakonska obilježja kaznenog djela protiv javnog reda – izazivanja nereda iz čl. 324. st. 1. i 2. KZ/11, na nogometnoj utakmici 17. lipnja 2016. g. u Republici Francuskoj. Protiv tog dostupnog osumnjičenika, državljanina RH, pored istražnog zatvora, određeno je i jamstvo u novčanom iznosu od 50.000,00 kuna.
 
Navedeno rješenje je nepravomoćno, na koje nezadovoljna stranka ima pravo žalbe u roku od tri dana, a o žalbi odlučuje Vijeće Županijskog suda u Osijeku.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
8. lipnja 2016.
Osijek, 8. lipnja 2016. godine
 
Na sjednici Optužnog vijeća u kaznenom predmetu protiv I-opt. Milana Pernara i dr., zbog kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 291. st. 1. i dr. KZ/11, po prijedlogu obrane II-opt. Zdravka Mamića, III-opt. Zorana Mamića i IV-opt. Damira Vrbanovića za izdvajanjem iz spisa dokaza kao nezakonitih, a koji se nalaze uz optužnicu USKOK-a Zagreb, br. K-US-203/15, od 26. travnja 2016. g., Vijeće je odbilo sve prijedloge obrane kao neosnovane.
 
Obrana je tražila da se iz spisa izdvoji kao nezakoniti dokaz:
 
a) iskazi određenih u zahtjevu imenovanih svjedoka ispitanih u istrazi USKOK-a,
 
b) nalaz i mišljenje sudskog vještaka za informatiku, telekomunikacije i biometriju, prof. dr. sc. Miroslava Bače, o međusobnoj komunikaciji I-opt. Milana Pernara i III-opt. Zorana Mamića,
c) nalaz sudskog vještaka za rukopise, dokumente i novčanice vještaka Zvonimira Ćorića i nalaza sudskih vještaka za knjigovodstvo i financije Zrinka Ručevića i Ksenije Špoljarić.
 
Nakon što je Vijeće objavilo svoju odluku – rješenje, da je temeljem čl. 351. ZKP/08 odbilo prijedloge za izdvajanje iz spisa kao nezakonite dokaze, stranke su upućene da protiv ovog rješenja imaju pravo žalbe u roku od tri dana i da o žalbama odlučuje Vrhovni sud RH.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
23. svibnja 2016.
Osijek, 23. svibnja 2016. godine
 
Sudac istrage Županijskog suda u Osijeku, je u nedjelju 22. svibnja 2016. g. proveo ročište povodom prijedloga za određivanje istražnog zatvora prema osumnjičeniku rođenom 1973. g., s područja Bjelovara i s neprijavljenim boravištem u Osijeku, I. Gundulića 36-a, zbog osnove sumnje da je počinio kazneno djelo teško ubojstvo iz čl. 111. toč. 4. KZ/11, na štetu 75-godišnje Osječanke koja je živjela u istoj zgradi.
 
Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku predložilo je određivanje istražnog zatvora zbog bojazni od utjecaja na svjedoke iz navedene zgrade koje osumnjičenik poznaje, te zbog bojazni od ponavljanja djela.
 
Nakon provedenog ročišta sudac istrage je utvrdio da postoji osnovana sumnja da je osumnjičenik počinio kazneno djelo teškog ubojstva iz koristoljublja, za što postoji dovoljno materijalnih dokaza da je isti počinitelj tog kaznenog djela.
 
Određen mu je istražni zatvor u trajanju od mjesec dana zbog bojazni od utjecaja na dio predloženih svjedoka iz razloga što su iskazi osumnjičenika i navedenih u koliziji oko bitnih okolnosti, te zbog bojazni od ponavljanja kaznenog djela, iz razloga što je isti pravomoćno osuđivan na zatvorske kazne zbog kaznenog djela razbojništva i prijevara. Nije prihvaćen prijedlog za zamjenu istražnog zatvora za jamstvo ili blažu mjeru, zbog težine i okolnosti počinjenja kaznenog djela, te zbog činjenice da je osumnjičenik nezaposlen i bez prihoda i da mu je motiv činjenja kaznenog djela upravo pribavljanje protupravne imovinske koristi.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
20. svibnja 2016.
Osijek, 20. svibnja 2016. godine

Vijeće Županijskog suda u Osijeku, u "uskočkom" kaznenom predmetu br. K-US-23/2015, objavilo je danas presudu, kojom su oslobođeni od optužbe opt. Vladimir Šišljagić i opt. Martin Marolin, da bi počinili kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 1, 3. i 4. KZ/97, na način kako su optuženi optužnicom DORH-a USKOK-a.

Presuda je nepravomoćna, a o eventualno podnijetoj žalbi odlučit će Vrhovni sud RH.

Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
13. svibnja 2016.
Osijek, 13. svibnja 2016. godine
 
Županijski sud u Osijeku zaprimio je Presudu Vrhovnog suda RH, br. Kž-842/2012, od 27. travnja 2016. g., kojom je presudio odnosno djelomično potvrdio dio Presude Županijskog suda u Osijeku, br. K-67/2010, od 29. veljače 2012. g., a djelomično riješio ukidanjem dijela Presude u kojem su dijelom prihvaćene žalbe opt. Darka Markovića, opt. Ivice Džalte, opt. Vladimira Čaje, opt. Nade Ereš, opt. Renate Hirnstein i opt. Gorana Silađija, a u cijelosti prihvaćene žalbe opt. TD "Gradski prijevoz putnika" d.o.o. Osijek, opt. TD "Media Metro" d.o.o. Osijek, opt. TD "B-DOM.OS" d.o.o. Osijek, opt. TD "Certifiks" d.o.o. Petrijevci i opt. Valentine Džalto.
 
Potvrđena je i preinačena presuda u odnosu na:
 
- opt. Darka Markovića za djelo pod toč. 9. izreke, kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine, a koja kazna se neće izvršiti ukoliko optuženik kroz vrijeme od 3 godine ne počini novo djelo.
- opt. Ivicu Džaltu za djelo pod toč. 2, 5, 13. i 14. izreke, kojom je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 godine.
- opt. Nadu Ereš za djelo pod toč. 2. izreke, kojom je osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 10 mjeseci, koja se neće izvršiti ukoliko kroz vrijeme od 2 godine ne počini novo djelo.
- opt. Renatu Hirnstein za djelo pod toč. 2. izreke, kojom je osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 10 mjeseci, koja se neće izvršiti ukoliko kroz vrijeme od 2 godine ne počini novo djelo.
- opt. Danijela Paloša za djelo pod toč. 9. izreke, kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine, a koja se kazna neće izvršiti ukoliko kroz vrijeme od 3 godine ne počini novo djelo. 
- opt. Ivana Paloša za djelo pod toč. 9. izreke, kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine, a koja se kazna neće izvršiti ukoliko kroz vrijeme od 3 godine ne počini novo djelo.
- opt. Vladimira Čaju za djela pod toč. 1. i 13. izreke, kojom je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 6 mjeseci.
- opt. Željka Babića za djela pod toč. 5. i 6. izreke, kojom je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 2 mjeseca.
- opt. Gorana Silađija za djela pod toč. 2. i 13. izreke, kojom je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 godine.
- opt. Đuricu Pardona za djelo pod toč. 14. izreke, kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 4 mjeseca, a koja kazna se neće izvršiti ukoliko kroz vrijeme od 2 godine ne počini novo djelo.
 
U odnosu na dio odluke – Rješenja Vrhovnog suda RH, kojim su djelomično prihvaćene žalbe optuženika i u cijelosti opt. pravnih osoba, u kojem dijelu je ukinuta Presuda, vraćen je kazneni predmet Županijskom sudu u Osijeku, na ponovno suđenje.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
13. svibnja 2016.
Osijek, 13. svibnja 2016. godine
 
Županijski sud u Osijeku zaprimio je Presudu Vrhovnog suda RH, br. Kž-272/2015, od 31. ožujka 2016. g., kojom je potvrđena I-stupanjska presuda Županijskog suda u Osijeku, br. K-Rz-4/2014, od 19. prosinca 2014. g., kojom presudom je Vrhovni sud RH odbio kao neosnovane žalbe opt. Steve Pantića, opt. Milisava Atanackovića, opt. Milenka Pantića, opt. Đoke Stajića, opt. Zorana Rankovića, opt. Zorana Gajanina, opt. Sime Stevića, opt. Željka Vukovića, opt. Miroslava Kovačevića i opt. Jerka Mičića.
 
Time je navedeni kazneni predmet Županijskog suda u Osijeku pravomoćna, u kojem su pravomoćno proglašeni krivim navedeni optuženici, zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZRH i kaznenog djela ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika iz čl. 122. OKZRH.
 
Opt. Stevo Pantić i opt. Milisav Atanacković su osuđeni na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od po 20 godina. Opt. Milenko Pantić, opt. Đoka Stajić, opt. Zoran Gajanin, opt. Jerko Mičić i opt. Simo Stević su osuđeni na kaznu zatvora od po 14 godina. Opt. Zoran Ranković i opt. Željko Vuković su osuđeni na kaznu zatvora u trajanju od po 12 godina. Opt. Miroslav Kovačević osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac