27. travnja 2016.
Osijek, 27. travnja 2016. godine
 
Vijeće Županijskog suda u Osijeku, povodom žalbe općinskog državnog odvjetnika protiv rješenja Općinskog suda u Osijeku, u kaznenom predmetu br. K-53/2016, kojim je ukinut istražni zatvor protiv opt. Drage Babića, prihvatilo je nakon vijećanja žalbu državnog odvjetnika nalazeći je osnovanom.
 
Naime, Vijeće je zauzelo stav nakon razmatranja obrazloženja ukidbenog rješenja I-stupanjskog suda, žalbenih navoda i uvida u kazneni spis br. K-53/2016, da je u pravu državni odvjetnik da nije povrijeđeno načelo razmjernosti iz čl. 125. st. 1. toč. 2. ZKP/08 obzirom da se optuženik nalazi u istražnom zatvoru 20 mjeseci. Za istaći je da je u ovom postupku ranije donijeta I-stupanjska presuda kojom je optuženik zbog terećenog kaznenog djela proglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i 8 mjeseci, što ukupno predstavlja 44 mjeseca. Zbog navedenog, te zbog činjenice da je Vijeće utvrdilo da su i dalje ispunjeni uvjeti za produljenje istražnog zatvora prema optuženiku i da u konkretnom slučaju načelo razmjernosti nije povrijeđeno, a što je i potvrđeno odlukom Ustavnog suda RH br. U-III-1088/2016, od 12. travnja 2016.g. Navedenom odlukom odbijena je ustavna tužba optuženika podnesena protiv rješenja Županijskog suda u Osijeku, br. Kž-151/2016, od 2. ožujka 2016.g., vezano za odluku kojom je optuženiku ranije istražni zatvor produljen.
 
Kako je obveza suda pri odlučivanju i kontroli istražnog zatvora utvrđivati u svakom trenutku da li se ista svrha, ako je određen istražni zatvor može ostvariti drugom blažom mjerom, Vijeće je ocijenilo da u konkretnom slučaju unatoč postojanju zakonskih okolnosti iz čl. 123. st. 1. toč. 3. ZKP/08 za otklanjanje iteracijske opasnosti, da je dovoljno u narednom razdoblju optuženiku ograničiti osobnu slobodu na način da se prema njemu primjene mjere opreza zabrane napuštanja boravišta, obveze tjednim i redovnim javljanjem određenom policijskom službeniku u Policiji, te zabrana približavanja oštećeniku Ivici Džalti i zabranom upravljanja ili održavanja izravne i neizravne veze s navedenim oštećenikom.
 
Vijeće smatra da su upravo te mjere opreza dostatne da uklone opasnost da optuženik ponovi isto ili teže kazneno djelo, osobito prema oštećeniku Ivici Džalti, posebno zbog činjenice što isti više ne boravi u mjestu optuženikovog boravišta ili prebivališta. U protivnom, ukoliko se optuženik ne bude pridržavao navedenih mjera, iste će biti zamijenjene istražnim zatvorom.

Sadržaj navedene odluke je objavljen zbog interesa javnosti za navedeni kazneni predmet, te zbog javnih kritika optuženika upućenih Županijskom sudu u Osijeku, kao II-stupanjskom sudu, sa sumnjom u objektivnost njegova rada u tom kaznenom predmetu.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
27. travnja 2016.
Osijek, 27. travnja 2016. godine
 
Sudac istrage Županijskog suda u Osijeku, u dežurstvu je zaprimio prijedlog zamjenika ravnatelja Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, za određivanje istražnog zatvora protiv dvojice državljana Republike Srbije, vezano za "uskočku" međunarodnu akciju u kojoj su već petero državljana Republike Hrvatske uhićeni, i određen istražni zatvor dana 19. travnja 2016. g.
 
Ovoj međunarodnoj grupi se stavlja na teret kazneno djelo zločinačkog udruženja iz čl. 328. KZ/11 i kazneno djelo počinjenja kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja iz čl. 329. st. 1. toč. 4., u vezi s činjenjem kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama iz čl. 190. st. 1. i 2. KZ/11.
 
Nakon provedenog ročišta sudac istrage je odredio istražni zatvor prema dvojici uhićenika, državljana Republike Srbije, zbog opasnosti od bijega i bojazni od ponavljanja kaznenog djela za koje se osnovano sumnjiče da su u sastavu zločinačkog udruženja organizirano činili u proteklom razdoblju.
 
Istražni zatvor je određen u trajanju od mjesec dana, a odbijen je prijedlog da se navedeni istražni zatvor zamijeni za jamstvo.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
26. travnja 2016.
Osijek, 26. travnja 2016. godine
 
Županijski sud u Osijeku danas je zaprimio optužnicu i kazneni predmet Državnog odvjetništva RH, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, br. K-US-203/15, protiv državljana RH, svi s područja Zagreba i to: I-opt. M.P. rođenog 1970. g., II-opt. Z.M. rođenog 1959. g., III-opt. Z.M. rođenog 1971. g. i IV-opt. D.V. rođenog 1959. g., zbog više kaznenih djela protiv službene dužnosti – zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 291. st. 1. i 2. KZ/11, kaznenih djela protiv gospodarstva – zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st. 1. i 2. KZ/11.
 
Županijski sud u Osijeku je mjesno delegiran za provođenje kaznenog postupka u ovom kaznenom predmetu rješenjem predsjednika Vrhovnog suda RH, od 19. travnja 2016. g., kojim je prihvaćen prijedlog Glavnog državnog odvjetnika RH te dana suglasnost da se ovaj kazneni postupak umjesto pred Županijskim sudom u Zagrebu, provede pred Županijskim sudom u Osijeku.
 
Nakon što se optužnica i kazneni predmet DORH-a USKOK-a uvede u upisnike OSKOK-a Županijskog suda u Osijeku, predmet će se dostaviti Optužnom vijeću, radi odlučivanja o potvrđivanju optužnice.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
19. travnja 2016.
Osijek, 19. travnja 2016. godine
 
Dežurni sudac istrage Županijskog suda u Osijeku, u tijeku vikenda, na prijedlog ODO u Osijeku održao je ročište na kojem je prihvatio prijedlog da se protiv osm. muške osobe, državljanina RH, iz Jagodnjaka, rođenog 1965. g., zbog osnovane sumnje da je ostvario obilježja kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i promet drogama iz čl. 190. st. 1. i 2. KZ/11, te kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari iz čl. 331. st. 1. KZ/11, odredi rješenjem istražni zatvor u trajanju od mjesec dana. Osumnjičeniku se stavlja na teret da je na točno neutvrđeni način došao u posjed 1001 grama konoplje, tipa droge marihuana, te da je radi preprodaje nepoznatim osobama u Osijeku skrivao navedenu drogu u prostoru motornog vozila. Nadalje, utvrđeno je pretragom kuće osumnjičenika, da je u svojoj kući neovlašteno držao oružje i streljivo vojnog porijekla, koje je građanima zakonom zabranjeno.
 
Kako je osumnjičenik ranije osuđivan zbog istovrsnog kaznenog djela zlouporabe opojnih droga, sudac istrage mu je odredio istražni zatvor po osnovi čl. 123. st. 1. toč. 3. ZKP/08, zbog bojazni od ponavljanja istog ili drugog kaznenog djela.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
19. travnja 2016.
Osijek, 19. travnja 2016. godine
 
Danas je Vijeće Županijskog suda u Osijeku u "uskočkom" predmetu, protiv I-opt. Ante Bagarića i dr., zbog kaznenog djela iz čl. 337. st. 1., 3. i 4. u svezi čl. 61. st. 1. i 2. KZ/97, povodom optužnice Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta br. K-US-143/2013, nakon vijećanja i glasovanja javno objavilo presudu kojom su proglašeni krivim i to:
 
I-opt. Anto Bagarić, za navedeno kazneno djelo, osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 6 mjeseci;
II-opt. Vlado Zec, za navedeno kazneno djelo poticanja I-opt., osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 6 mjeseci;
III-opt. Đurđica Zec, za navedeno kazneno - pomaganja u počinjenju kaznenog djela iz čl. 337. st. 4. KZ/97, osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine;
IV-opt. Ivan Đurđević, za navedeno kazneno djelo – pomaganja u počinjenju kaznenog djela iz čl. 337. st. 4. KZ/97, osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 6 mjeseci;
V-opt. TD "Kamen ingrad" d.d. u stečaju, za navedeno kazneno djelo u svezi čl. 3. i čl. 10. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, je izrečena novčana kazna u visini od 30.000,00 kuna.
 
Vijeće je u smislu čl. 82. KZ/97 u svezi čl. 4. st. 1. Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem, utvrdilo da novčani iznos od 12.917.527,00 kuna predstavlja imovinsku korist koju je V-opt. TD "Kamen ingrad" d.d. u stečaju ostvarilo kaznenim djelima iz čl. 337. st. 4. KZ/97 koja su kaznena djela počinili I-opt. Anto Bagarić, II-opt. Vlado Zec i III-opt. Đurđica Zec. Utvrđeno je da je navedeni novčani iznos postao imovina RH a naložilo se V-opt. TD "Kamen ingrad" d.d. u stečaju da isti iznos uplati u korist Državnog proračuna RH u roku od 15 dana od pravomoćnosti presude.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
15. travnja 2016.
Osijek, 15. travnja 2016. godine
 
Dana 14. travnja 2016. g. dežurni sudac istrage Županijskog suda u Osijeku po prijedlogu ODO u Osijeku, odredio je istražni zatvor protiv dvojice osumnjičenika s područja Donjeg Miholjca i Čepina, zbog kaznenog djela protiv službene dužnosti – zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 291. st. 1. KZ/11 i kaznenog djela krivotvorenja službene ili poslovne isprave iz čl. 279. st. 1. i 2. KZ/11. Rješenjem je određen istražni zatvor u trajanju od mjesec dana zbog postojanja osnovane sumnje da su I-osm. (star 51 god.) i II-osm. (star 37 god.) osnovano sumnjivi da su ostvarili obilježja navedenih kaznenih djela na štetu trgovačkog društva "Doroslav" d.o.o. iz Donjeg Miholjca.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
13. travnja 2016.
Osijek, 13. travnja 2016. godine
 
Nova veleposlanica SAD-a, u Republici Hrvatskoj, gospođa Julieta Valls Noyes, u utorak 12. travnja 2016. godine bila je u posjeti Županijskom sudu u Osijeku. Predsjednik suda Anto Rašić upoznao je veleposlanicu o povijesti suda, općim podacima o radu suda i sucima, odjelima suda, kao i nadležnosti suda u kaznenim i građanskim predmetima. Veleposlanica je upoznata sa adaptacijom suda koja je u tijeku, te je na kraju izrazila zadovoljstvo ovom posjetom i sadržajem razgovora.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
13. travnja 2016.
Osijek, 13. travnja 2016. godine
 
Danas je Vijeće Županijskog suda u Osijeku, nakon provedenog kaznenog postupka, u kaznenom predmetu protiv I-opt. Blaža Topalovića i dr., zbog kaznenog djela iz čl. 295. st. 1. KZ/11 i dr., povodom optužnice Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Osijek, br. K-US-164/13, nakon vijećanja i glasovanja donijelo i javno objavilo presudu kojom su proglašeni krivim i nepravomoćno osuđeni i to tako da je:
 
I-opt. Blaž Topalović osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 9 mjeseci, koja kazna mu je uvjetovana u trajanju od 3 godine ukoliko ne počini novo kazneno djelo.
II-opt. Mato Kirchbauer osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 2 mjeseca, a izrečena mu je djelomična uvjetna osuda na način da neuvjetovani dio kazne iznosi 1 godinu zatvora, a ostatak izrečene kazne zatvora u trajanju od 1 godine i 2 mjeseca se neće izvršiti ukoliko u vremenu provjeravanja od 4 godine ne počini novo kazneno djelo.
III-okr. Antun Kirchbauer osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 godine, koja kazna mu se zamjenjuje radom za opće dobro.
IV-opt. Berislav Šarić osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 7 mjeseci, koja kazna mu se zamjenjuje radom za opće dobro.
V-opt. Borislav Vukušić osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 7 mjeseci, koja kazna mu se zamjenjuje radom za opće dobro.
VI-opt. Josip Miljanić osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 7 mjeseci, koja kazna mu se zamjenjuje radom za opće dobro.
VII-opt. Zdenko Kozarac osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 7 mjeseci, koja kazna mu se zamjenjuje radom za opće dobro.
VIII-opt. Jerko Šimunović osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 5 mjeseci, koja kazna mu se zamjenjuje radom za opće dobro.
IX-opt. Miroslav Novaković osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine, koja kazna mu se zamjenjuje radom za opće dobro.
X-opt. Nikola Rakinić osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 5 mjeseci, koja kazna mu se zamjenjuje radom za opće dobro.
XI-opt. Mato Petričević osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 5 mjeseci, koja kazna mu se zamjenjuje radom za opće dobro.
XII-opt. Darko Čirinji osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 5 mjeseci, koja kazna mu se zamjenjuje radom za opće dobro.
XIII-opt. Đuro Vidić osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 7 mjeseci, koja kazna mu je uvjetovana da se neće izvršiti ukoliko u roku od 3 godine ne počini novo kazneno djelo.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
25. ožujka 2016.
Osijek, 25. ožujka 2016. godine
 
Danas je Vijeće Županijskog suda u Osijeku, nakon provedenog kaznenog postupka protiv I-opt. Jože Antića i dr., zbog kaznenog djela iz čl. 328. st. 1. KZ/11 i dr., usmeno objavilo presudu kojom su I-opt. Joža Antić, II-opt. Nebojša Bakić, III-opt. Miroslav Radošević, IV-opt. Slobodan Hološević i V-opt. Dragoslav Antić proglašeni krivim da su počinili kazneno djelo zločinačko udruženje iz čl. 328. st. 1. KZ/11, kazneno djelo počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja iz čl. 329. st. 1. toč. 4. KZ/11 a u svezi s kaznenim djelom iz čl. 190. st. 1. i 2. KZ/11 – neovlaštene proizvodnje i promet drogama, pa je za navedena kaznena djela I-opt. Joža Antić, osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 9 godina i 6 mjeseci, II-opt. Nebojša Bakić, osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina i 6 mjeseci, III-opt. Miroslav Radošević, osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 4 godine i 10 mjeseci, IV-opt. Slobodan Hološević, osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 7 godina i V-opt. Dragoslav Antić, osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 6 mjeseci.
 
Ujedno je Vijeće donijelo rješenje kojim je protiv I-opt. Jože Antića, II-opt. Nebojše Bakića i IV-opt. Slobodana Hološevića produljilo istražni zatvor po osnovi čl. 123. st. 2. ZKP/08.
 
Presuda je nepravomoćna i na nju nezadovoljna stranka ima pravo žalbe, a o izjavljenoj žalbi odlučuje Vrhovni sud RH.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
23. ožujka 2016.
Osijek, 23. ožujka 2016. godine

Danas je Vijeće za ratne zločine Županijskog suda u Osijeku, u kaznenom predmetu protiv opt. Radenka Alavanje, zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. OKZ RH, nakon dovršenog kaznenog postupka koji je vođen u odsutnosti optuženika, javno objavilo presudu u smislu čl. 453. toč. 3. ZKP/08, kojom ga je oslobodilo optužbe, u nedostatku dokaza da je počinio kazneno djelo za koje se optužuje. Presuda je nepravomoćna i protiv nje stranke imaju pravo žalbe, a o izjavljenoj žalbi odlučuje Vrhovni sud RH.


Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac