20. travnja 2018.
Osijek, 20. travnja 2018.

Na sjednici optužnog vijeća povodom potvrđivanja optužnice prema opt. Franji Luciću, danas je nakon zasjedanja, vijećanja i glasovanja vijeće donijelo a predsjednik vijeća objavio rješenje kojim je u smislu čl. 355. st. 1. toč. 1. ZKP/08 prema opt. Franji Luciću obustavio kazneni postupak da bi počinio obilježja kaznenog djela davanja mita iz čl. 294. st. 1. KZ/11. Nakon objave ovog rješenja, predsjednik vijeća je uputio stranke o pravu na žalbu na rješenje o obustavi kaznenog postupka, a o kojoj žalbi odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske.

Optužno vijeće je nepravomoćnim rješenjem obustavilo kazneni postupak jer djelo koje je predmet optužbe nije kazneno djelo.

Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
20. travnja 2018.
Osijek, 20. travnja 2018.

Nakon provedenog postupka po natječaju za popunjavanje tri upražnjena mjesta sudaca na Županijskom sudu u Osijeku, dana 19. travnja 2018. Državno Sudbeno Vijeće je donijelo odluku za imenovanjem tri nova suca i to u Kazneni odjel sutkinje Azre Salitrežić i Vlaste Šimenić Kovač, a u Građanski odjel sutkinje Krunoslave Dropulić.


Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
19. travnja 2018.
Osijek, 19. travnja 2018.

Županijski sud u Osijeku, po sucu istrage, povodom prijedloga Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku za određivanje istražnog zatvora od 18. travnja 2018., prihvatio je isti kao osnovan i rješenjem odredio istražni zatvor u trajanju od mjesec dana po osnovi čl. 123. st. 1. toč. 1., 2. i 4. Zakona o kaznenom postupku, protiv okrivljenika S.P., starog 46 godina, državljanina Republike Srbije i nepoznatog boravišta, zbog osnovane sumnje da bi počinio kaznena djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava – "ratni zločin protiv civilnog stanovništva" iz čl. 120. st. 1. OKZ RH i "ratni zločin protiv ratnih zarobljenika" iz čl. 122. OKZ RH.

Protiv navedenog okrivljenika prethodno je otvorena istraga za navedena kaznena djela, zbog osnovane sumnje da bi od početka listopada do kraja studenoga 1991. u Vukovaru, kao pripadnik Jugoslovenske narodne armije postupao protivno pravilima međunarodnog ratnog i humanitarnog prava o zaštiti civila i postupanju sa ratnim zarobljenicima, zatvarao i nečovječno postupao, te ubijao civile i ratne zarobljenike.

Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
26. ožujka 2018.
Osijek, 26. ožujka 2018.

Dana 24. ožujka 2018. po prijedlogu za istražni zatvor Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku, dežurni sudac istrage Županijskog suda u Osijeku je proveo usmeno i nejavno ročište prema osumnjičenici, državljanki RH, iz Baranje, staroj 82 godine, nakon kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da bi ista počinila obilježja kaznenog djela ubojstva na štetu svoga sina.

Rješenjem je određen istražni zatvor u trajanju od mjesec dana i to posebno zbog okolnosti da kod osumnjičenice postoji opravdana bojazan da bi na slobodi mogla ponoviti isto ili slično kazneno djelo prema drugim osobama, pa tako i prema sebi, dok se ne provede prema njoj sudsko-psihijatrijsko vještačenje. Vještačenjem bi se trebalo utvrditi da li postoji realna opasnost da bi boravkom na slobodi mogla ugroziti druge osobe, odnosno da li kod navedene, obzirom na njeno zdravstveno stanje, postoji sklonost ka činjenju kaznenih djela.

Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
9. ožujka 2018.
Osijek, 9. ožujka 2018.
 
Optužno vijeće na sjednici je danas odlučivalo o prijedlogu iz optužnice DO USKOK-a, br. K-US-219/2017 o produljenju istražnog zatvora po osnovi čl. 123. st. 1. toč. 3. ZKP/08 protiv 7 optuženika, od ukupno 14 optuženih, a koji se od ranije nalaze u Zatvoru u Osijeku po rješenju suca istrage.
 
Optužno vijeće rješenjem je prihvatilo prijedlog iz optužnice i protiv svih sedam istražnih zatvorenika produljilo je istražni zatvor koji može trajati do pravomoćnosti presude. Istražni zatvor je produljen po zakonskom osnovu iz čl. 123. st. 1. toč. 3. ZKP/08 u odnosu na sve istražne zatvorenike, a u odnosu na jednog koji je strani državljanin i po zakonskom osnovu iz čl. 123. st. 1. toč. 1. ZKP/08.
 
Protiv ovog rješenja optužnog vijeća, stranke imaju pravo žalbe u roku od tri dana, a o žalbi odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
9. ožujka 2018.

Osijek, 9. ožujka 2018.
 
Županijski sud u Osijeku potvrđuje da je dana 8. ožujka 2018. zaprimio optužnicu DO USKOK-a, br. K-US-219/2017, od 8. ožujka 2018., uz kazneni predmet DO USKOK-a protiv I-opt. Jovana Gojkića i dr., ukupno 14 optuženika, zbog kaznenih djela zločinačkog udruženja iz čl. 328. st. 1. KZ/11, te kaznenog djela počinjenja kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja iz čl. 329. st. 1. toč. 2. u svezi čl. 326. st. 1. KZ/11, odnosno kaznenog djela protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma, protiv kojih je nakon provedene istrage podignuta optužnica s prijedlogom da se protiv 7 optuženika koji su se u istrazi nalazi u istražnom zatvoru isti produlji.
 
Optužnica je napisana na ukupno 228 stranica, te će o prijedlogu za produljenje istražnog zatvora odlučivati optužno vijeće Županijskog suda u Osijeku, kao i o potvrđivanju iste.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac

7. ožujka 2018.
Osijek, 7. ožujka 2018.
 
Na Županijskom sudu u Osijeku danas je I-stupanjsko kazneno vijeće provelo poseban postupak prema odredbama Zakona o kaznenom postupku/08 prema okrivljenicima s duševnim smetnjama, prema odredbama čl. 550. st. 1. navedenog Zakona, u predmetu protiv opt. Vanesse Raney, protiv koje je podignuta optužnica da je u vrijeme počinjenja protupravnog djela bila neubrojiva i gdje je predloženo da vijeće suda utvrdi da je počinila protupravno djelo teškog ubojstva u pokušaju iz čl. 111. toč. 6. u svezi čl. 34. st. 1. KZ/11 u stanju neubrojivosti na štetu policijskog službenika Lazara Stojkovića.
 
Vijeće je donjelo presudu i rješenje kojim je utvrdilo da je opt. Vanessa Raney počinila protupravno djelo zakonskih obilježja kaznenog djela protiv života i tijela – teško ubojstvo u pokušaju iz čl. 111. toč. 6. u svezi čl. 34. st. 1. KZ/11, te je vijeće na temelju čl. 550. st. 1. Zakona o kaznenom postupku/08 i u svezi čl. 44. i 45. Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama donijelo rješenje kojim je optuženici određen prisilni smještaj u psihijatrijsku ustanovu u trajanju od šest mjeseci. Ujedno je vijeće donjelo i rješenje kojim je produljen istražni zatvor protiv opt. Vanesse Raney, koji može trajati do pravomoćnog okončanja ovog kaznenog postupka.
 
Na ovu presudu i rješenja stranke imaju pravo žalbe i pravo na odgovor na žalbu na presudu.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
5. veljače 2018.
Osijek, 5. veljače 2018.

Na Županijskom sudu u Osijeku danas je zasjedalo optužno vijeće u kaznenom predmetu USKOK-a, radi potvrđivanja optužnice br. K-US-342/2015, od 10. srpnja 2017., protiv okr. Zdravka Mamića i dr., zbog kaznenog djela iz čl. 328. st. 1. KZ/11 i dr.

Na zakazanu sjednicu vijeća utvrđeno je da su svi uredno primili pozive, te da su pristupili svi branitelji, odvjetnici I-VII-okrivljenika, te osobno i I-okr. Zdravko Mamić.

Povodom prigovora branitelja na "drugu podignutu optužnicu" podnijetu Županijskom sudu u Osijeku, protiv Zdravka Mamića i dr., zbog osnovane sumnje na izvlačenje 144.000.000,00 kuna iz "Dinama", vijeće je temeljem čl. 351. ZKP/08 odbilo rješenjem prijedloge za izdvajanjem iz spisa kao nezakonitih dokaza i to: zapisnike o ispitivanju svih svjedoka u istrazi USKOK-a, na kojim ispitivanjima nije bio nazočan branitelj, te nalaz i mišljenje sudskog vještaka za financije i knjigovodstvo Ksenije Špoljarić, koja je vještačila i u kaznenom predmetu iz "prve optužnice" protiv okr. Zdravka Mamića i dr.

Sjednica vijeća o potvrđivanju optužnice odgođena je do pravomoćnosti rješenja o zakonitosti dokaza. O eventualno uloženim žalbama na ovo rješenje optužnog vijeća, odlučivat će Vrhovni sud Republike Hrvatske.

Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
15. prosinca 2017.
Osijek, 15. prosinca 2017.
 
Na Županijskom sudu u Osijeku danas je zasjedalo optužno vijeće u kaznenom predmetu USKOK-a, radi potvrđivanja optužnice br. K-US-342/2015, od 10. srpnja 2017., protiv okr. Zdravka Mamića i dr., zbog kaznenog djela iz čl. 328. st. 1. KZ/11 i dr.
 
Utvrđeno je da nisu stvoreni zakonski uvjeti za održavanje sjednice optužnog vijeća jer je branitelj VI-okr. Igora Krote izvjestio vijeće, kako nije uspio pribaviti potvrdu da je njegov branjenik uredno obaviješten, odnosno da je primio poziv za današnju sjednicu optužnog vijeća. Kako nije dostavljen dokaz da je okr. Igor Krota uredno obaviješten, predsjednik vijeća je donio rješenje da se današnja sjednica vijeća odgađa, a slijedeća zakazuje za dan 5. veljače 2018. u 10,00 sati.
 
Sve nazočne okrivljenike i njihove branitelje predsjednik vijeća je usmeno pozvao proglasom ovog rješenja o odgodi današnje sjednice vijeća, dok će naknadno pismenim putem ponovno pozvati okr. Marija Mamića, okr. Damira Vrbanovića, okr. Sandra Stipančića, okr. Igora Krotu, okr. Zorana Mamića i okr. Nikkya Arthura Vuksana.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
5. prosinca 2017.
Osijek, 5. prosinca 2017.

Ministarstvo pravosuđa RH, Uprava za zatvorski sustav, Centar za dijagnostiku u Zagrebu, izvjestilo je Županijski sud u Osijeku dana 27. studenoga 2017. da je u predmetu izdržavanja kazne za zatvorenika Mirka Novakovića, rođenog 26.4.1990. u Osijeku, isti zaprimljen dana 25. studenog 2017. u Centar za dijagnostiku u Zagrebu, odnosno izvršen je premještaj na izdržavanje kazne iz Republike Paragvaj u Republiku Hrvatsku.

Nakon provedene dijagnostike, zatvorenik će biti upućen u određenu kaznionicu radi daljnjeg izdržavanja kazne zatvora po presudi Suda u Paragvaju.

Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac