18. ožujka 2015.
Osijek, 18. ožujka 2015. g.

Vijeće Županijskog suda u Osijeku objavilo je danas presudu protiv opt. Mirka Ždinjaka, kojom je oglašen krivim da je počinio kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. Osnovnog Krivičnog zakona RH, u mjestu Mikluševci i to razdoblju od 4. listopada 1991. g. pa do kraja mjeseca studenog 1991. g., gdje je u okviru Štaba TO zajedno s pripadnicima tzv. JNA sudjelovao u inkriminiranim radnjama na štetu više civila iz navedenog mjesta, te je nepravomoćno osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina. Vijeće suda je ujedno u smislu čl. 123. st. 3. ZKP/08 optuženiku produljilo istražni zatvor koji može trajati do nove odluke suda, a najdulje do pravomoćne presude.

Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
17. ožujka 2015.
Osijek, 17. ožujka 2015. g.

Vijeće Županijskog suda u Osijeku objavilo je danas presudu na temelju sporazuma stranaka protiv opt. Rudike Gmajnića, opt. Andrije Zdravčevića i opt. Marte Kifer, kojim sporazumom su optuženici priznali krivnju i sporazumjeli se o sankciji sa državnim odvjetnikom, a u svezi kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 1, 3. i 4. KZ/97, krivotvorenje službene isprave iz čl. 312. st. 1. i 2. KZ/97, kojom je opt. Rudika Gmajnić osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 godine, koja se neće izvršiti ukoliko u roku od 5 godina ne počini novo kazneno djelo i uz daljnji uvjet da ošt. Domu zdravlja Osijek nadoknadi prouzročenu štetu od 1.761.963,46 kuna; opt. Andrija Zdravčević osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 mjeseca, koja se neće izvršiti ukoliko u roku od 2 godine ne počini novo kazneno djelo, te opt. Marta Kifer osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 10 mjeseci, koja se neće izvršiti ukoliko u roku od 5 godina ne počini novo kazneno djelo. Ujedno su svi optuženici obvezani u zajedničkom snašanju troškova kaznenog postupka.

Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
16. ožujka 2015.
Osijek, 16. ožujka 2015. g.

Vrhovni sud RH svojom presudom br. Kž-Us-143/2014, od 22. siječnja 2015. g., potvrdio je presudu Županijskog suda u Osijeku, br. K-Us-4/2014, time da je preinačio istu u odluci o kazni i optuženiku Željku Sabo, za dva kaznena djela podmićivanja zastupnika iz čl. 339. st. 2. u vezi sa st. 1. KZ/11, za koje je I-stupanjskom presudom proglašen krivim i osuđen jedinstvenom kaznom zatvora u trajanju od 1 godine i 4 mjeseca, pa je Vrhovni sud RH primjenom čl. 57. KZ/11 optuženom izrekao djelomičnu uvjetnu osudu, tako da se od izrečene kazne zatvora izvršava 8 mjeseci, dok se dio kazne u trajanju 8 mjeseci neće izvršiti ako isti u roku od 2 godine ne počini novo kazneno djelo.

Vrhovni sud RH svojom presudom br. Kž-420/2014, od 18. veljače 2015. g., potvrdio je presudu Županijskog suda u Osijeku, br. K-Rz-1/2014, time da je preinačio istu u odluci o kazni i optuženiku Ibrahimu Savi Kovačeviću za kazneno djelo iz čl. 120. st. 1. OKZ RH, kojem je I-stupanjskom presudom izrečena kazna zatvora u trajanju od 7 godina, sada prihvaćajući žalbu optuženika u odluci o kazni, istoga osudio na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina.

Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
2. ožujka 2015.
Dežurnom sucu istrage u nedjelju, 1. ožujka 2015. g. privedeni su sedam osumnjičenika po prijedlogu ODO u Osijeku, zbog osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama iz čl. 190. st. 2. KZ/11. Dežurni sudac istrage je proveo ročište povodom prijedloga te je odredio istražni zatvor protiv pet osumnjičenika i to protiv D.B. (r. 1984.g.) iz Belišća, S.L. (r. 1990.g.) iz Vukovara, D.S. (r. 1978.g.) iz Širokog Polja, A.R. (r.1994.g.) iz Valpova i V.B. (r. 1988.g.) iz Belišća, dok je protiv dvojice osumnjičenika D.V. (r. 1984.g.) iz Belišća i T.E. (r. 1991.g.) iz Petrijevaca, odbijen prijedlog za određivanje istražnog zatvora kao neosnovan. Sudac istrage je osumnjičenicima odredio istražni zatvor u trajanju od mjesec dana zbog bojazni od ponavljanja kaznenog djela, iz razloga što su osnovano sumnjivi da su u dužem vremenskom razdoblju počinili identičnu inkriminaciju, za što su već kazneno prijavljivani, odnosno osuđivani.

Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
26. veljača 2015.
Sudac istrage je nakon provedenog ročišta odredio istražni zatvor protiv trojice osumnjičenika s područja Zagreba (r. 1960. g.), Đakova (r. 1966. g.) i Osijeka (r. 1980. g.), zbog osnovane sumnje da su počinili više kaznenih djela teških krađa na području Đakova i Osijeka u razdoblju od početka siječnja do 20. veljače 2015. godine.

Osumnjičenicima je istražni zatvor određen u trajanju od mjesec dana, zbog bojazni od ponavljanja kaznenih djela.

Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
23. siječnja 2015.
Sudac istrage je nakon provedenog ročišta odredio istražni zatvor protiv osumnjičenika, državljanina RH, starog 52 godine, iz Đakova, zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo ubojstvo u pokušaju iz čl. 110. u svezi čl. 34. KZ/11, na štetu svog susjeda iz iste ulice i to kuhinjskim nožem u predjelu vitalnih dijelova tijela, uslijed čega je oštećenik u dobi od 81 godine zadobio teške i po život opasne ozljede. Istražni zatvor je određen u trajanju od mjesec dana, zbog bojazni od dovršenja kaznenog djela.
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
20. siječnja 2015.
Vijeće Županijskog suda u Osijeku danas je, nakon provedene rasprave, objavilo slijedeću Presudu na temelju sporazuma stranaka, u kaznenom predmetu kolokvijalno nazvanom „Index“, na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, pa je tako:
 
1-opt. Goranu Marijanoviću za kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti, kazneno djelo protuzakonitog posredovanja i kazneno djelo primanja mita, izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 2 godine i 11 mjeseci, te mu je izrečena ujedno i djelomična uvjetna osuda na način da neuvjetovani dio kazne zatvora iznosi 1 godinu, dok uvjetovani dio kazne u trajanju od 1 godine i 11 mjeseci se neće izvršiti ukoliko u roku od 5 godina ne počini novo kazneno djelo, a izrečena mu je i kao sporedna novčana kazna u iznosu od 100.000,00 kuna, koju je dužan platiti u roku od 30 dana od pravomoćnosti presude.
 
4-opt. Anki Mašek Tonković za kaznena djela protuzakonitog posredovanja izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 1 godine, time da joj se primjenjuje uvjetna osuda na način da se izrečena kazna zatvora neće izvršiti ukoliko u roku od 3 godine ne počini novo kazneno djelo.
 
6-opt. Draženu Ćućiću za produljeno kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti izrečena kazna zatvora u trajanju od 1 godine, koja kazna mu se zamjenjuje radom za opće dobro, time da jedan dan zatvora zamjenjuje s dva sata rada, odnosno ukupno je dužan izvršiti 730 sati rada za opće dobro, a u protivnom sud će donijeti odluku kojom određuje izvršenje izrečene kazne zatvora u cijelosti ili u neizvršenom dijelu.
 
16-opt. Davoru Polešaku za kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti izrečena kazna zatvora u trajanju od 4 mjeseca, koja kazna je zamijenjena za 40 radnih dana rada za opće dobro, koju je dužan izvršiti u roku od 8 mjeseci, a u protivnom sud će donijeti odluku kojom određuje izvršenje izrečene kazne zatvora u cijelosti ili u neizvršenom dijelu.
 
18-opt. Domagoju Pecku za kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti izrečena kazna zatvora u trajanju od 4 mjeseca, koja kazna je zamijenjena za 40 radnih dana rada za opće dobro, koju je dužan izvršiti u roku od 8 mjeseci, a u protivnom sud će donijeti odluku kojom određuje izvršenje izrečene kazne zatvora u cijelosti ili u neizvršenom dijelu.
 
23-opt. Filipu Šapini za kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti izrečena kazna zatvora u trajanju od 4 mjeseca, koja kazna je zamijenjena za 40 radnih dana rada za opće dobro, koju je dužan izvršiti u roku od 8 mjeseci, a u protivnom sud će donijeti odluku kojom određuje izvršenje izrečene kazne zatvora u cijelosti ili u neizvršenom dijelu.
 
24-opt. Željki Iliescu za kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti izrečena kazna zatvora u trajanju od 5 mjeseci, time da joj se primjenjuje uvjetna osuda na način da se izrečena kazna zatvora neće izvršiti ukoliko u roku od 2 godine ne počini novo kazneno djelo.
 
38-opt. Draženu Barkoviću za kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti izrečena kazna zatvora u trajanju od 7 mjeseci, time da mu se primjenjuje uvjetna osuda na način da se izrečena kazna zatvora neće izvršiti ukoliko u roku od 2 godine ne počini novo kazneno djelo.
 
Presudom je, u smislu čl. 77. KZ/11, u svezi čl. 4. st. 1. i čl. 5. st. 1. Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem, utvrđeno da se novčani iznosi ostvareni kaznenim djelom i to kaznenim djelom iz čl. 343. st. 3. u svezi čl. 61. KZ/97 u visini od 3.835,00 kuna koji iznos predstavlja kunsku protuvrijednost iznosa od 500,00 eura obračunatu prema srednjem tečaju HNB na dan 16. siječnja 2015. g., zatim novčani iznos ostvaren kaznenim djelom iz čl. 347. st. 1. KZ/11 u svezi čl. 61. KZ/97 u visini od 3.500,00 kuna, kao i u visini od 6.136,00 kuna, a koji iznos predstavlja kunsku protuvrijednost iznosa od 800,00 eura, što ukupno iznosi 13.471,00 kuna, predstavljaju imovinsku korist koju je I-opt. Goran Marijanović pribavio citiranim kaznenim djelima i koji novčani iznos je imovina Republike Hrvatske koju je dužan opt. uplatiti u roku od 15 dana po pravomoćnosti presude.
 
Predsjednik vijeća je objavio presudu u prisutnosti stranaka te poučio stranke o pravu na žalbu protiv presude i o pravu odgovora na žalbu.
 
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac
19. prosinca 2014.

Vijeće za ratne zločine Županijskog suda u Osijeku objavilo je danas nepravomoćnu presudu u nazočnosti deset optuženika, optuženih za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika iz čl. 120. st. 1. i čl. 122. OKZ RH, zbog ubojstva ukupno 43 civila i hrvatskih vojnika u okolici mjesta Trpinje.
 
Presudom su oglašeni krivim i osuđeni:
 
- I-opt. Stevo Pantić i II-opt. Milisav Atanacković, na kazne zatvora u trajanju od 20 godina
 
- III-opt. Milenko Pantić, IV-opt. Đoko Stajić, VI-opt. Zoran Gajanin, VII-opt. Simo Stević i X-opt. Jerko Mičić, na kazne zatvora u trajanju od 14 godina
 
- V-opt. Zoran Ranković i VIII-opt. Željko Vuković, na kazne zatvora u trajanju od 12 godina
 
- IX-opt. Miroslav Kovačević, na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina.
 
Ujedno je Vijeće donijelo rješenje kojim je produljilo svima istražni zatvor do nove odluke suda, a najdulje do pravomoćnosti presude.
 
 
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac

12. prosinca 2014.

Vijeće Županijskog suda u Osijeku povodom žalbe državnog odvjetnika i branitelja optuženika D. B. na rješenje Općinskog suda u Osijeku, kojim je protiv istog produljen istražni zatvor, a po prijedlogu iz optužnice zbog kaznenih djela iznude iz čl. 243. st. 1.,3.,4. KZ/11 i kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari iz čl. 331. st. 2. KZ/11, donijelo je rješenje, kojim je potvrdilo odluku vijeća Općinskog suda u Osijeku, u djelu (toč. I izreke) kojem je produljen istražni zatvor protiv opt. D. B., a iz razloga postojanja osobitih okolnosti koje upućuju na opasnost da će boravkom na slobodi ponoviti kazneno djelo.
 

Ujedno je vijeće Županijskog suda u Osijeku istim rješenjem djelomično izmijenilo i ukinulo dio odluke iz točke II izreke iz pobijanog rješenja Općinskog suda u Osijeku, kojom je određeno jamstvo kao zamjena za određeni istražni zatvor, na koju odluku se žalilo Općinsko držano odvjetništvo. Po stavu žalbenog vijeća, u konkretnom slučaju nije bilo mjesta zamjeni istražnog zatvora za jamstvo.
 
Glasnogovornik suda
Miroslav Rožac

18. studenog 2014.
Sudac istrage Županijskog suda u Osijeku prihvatio je prijedlog ODO u Osijeku za određivanje istražnog zatvora protiv osm. slovenskog državljanina i nakon ročišta odredio rješenjem istražni zatvor u trajanju od mjesec dana, zbog osnovane sumnje da je B.J., rođen 1984. g. u tranzitu preko RH iz R. Srbije u R. Sloveniju prenosio 5000 kom. tableta „Rinasek“, koje tablete u svom sastavu sadrže djelatnu tvar pseudoefedrin, što se nalazi na Popisu tvari koje se mogu uporabiti za izradu opojnih droga i to nove droge na ovom ilegalnom području kristaliziranog metamfetamina zv. „ice“ ili „crystal“. Navedena sintetička droga ima deset puta jače efekte i pogubnija je za korisnike od teških droga, kao što su heroin ili kokain. Iz navedene količine oduzetih tableta moguće je proizvesti oko 250 grama navedene droge koja količina na ilegalnom tržištu vrijedi oko 150.000,00 kuna. Osumnjičenik je navedenom radnjom ostvario sva obilježja kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama iz čl. 190. st. 1. i 2. KZ/11.

Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku
Miroslav Rožac