Donijeta nepravomoćna presuda u predmetu K-9/2014
Županijski sud u Karlovcu u vijeću kojim je predsjedao sudac Ante Ujević je 26. listopada 2015. donio presudu kojom je optuženog Boška Šapića proglasio krivim zbog počinjenja dva kaznena djela ubojstva iz članka 110. Kaznenog zakona na način da je 2. studenog 2013. u Vojniću, ispred ugostiteljskog objekta, u cilju da liši života A. H., nožem mu zadao sedam rana, uslijed čega je imenovani zadobio teške i po život opasne tjelesne ozljede, koje su dovele do iskrvarenja i nastupa smrti te istodobno sa ciljem da liši života D. V. , uboo ga nožem u predjelu vrata što je dovelo do iskrvarenja i nastupa smrti imenovanog. Optuženiku je za djelo u odnosu na pokojnog A. H. utvrđena kazna zatvora u trajanju trinaest godina, a za djelo u odnosu na pokojnog D. V., kazna zatvora u trajanju dvanaest godina te je optuženik osuđen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju dvadesetidvije godine.