Donijeta nepravomoćna presuda u predmetu K-6/2012
Županijski sud u Karlovcu u vijeću kojem je predsjedavao sudac Ante Ujević 21. listopada 2014. donio je nepravomoćnu presudu kojom je opt. D.V. proglašena krivom što je 1. siječnja 1994., u Knez Gorici, tadašnja Općina Karlovac, a u namjeri da liši života E. i J. Š. došla u njihovu kuću, gdje je iz pištolja pucala u pravcu imenovanih, pri čemu je J.Š. zadobio više prostrijelnih rana i ozljeda glave od kojih povreda je neposredno po povređivanju umro, dok je E. Š. zadobila više strijelnih rana od kojih povreda je nastupila smrt, dakle, druge lišila života. Time je optuženica počinila dva kaznena djela protiv života i tijela – ubojstvom – označena i kažnjiva po čl. 34. st. 1. Krivičnog zakona Republike Hrvatske, u svezi s čl. 43. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske, te su joj utvrđene u odnosu na svakog pokojnog pojedinačne kazne zatvora od 10 godina, a zatim na temelju čl. 43. st. 2. točka 2. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske opt. D. V. je osuđena na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 14 (četrnaest) godina.