Dani otvorenih vrata

Obaviještavamo sve zainteresirane da će se u okviru Europskog dana pravosuđa, koji se tradicionalno obilježava 25. listopada održati "Dani otvorenih vrata u Županijskom sudu u Karlovcu" Trg hrvatskih branitelja 1, i to 25. listopada 2018. s početkom u 9:00 sati i trajati će do 14:00 sati istoga dana.

Više o ovome možete pročitati
ovdje.

Ponovno imenovanje stalnih sudskih vještaka i stalnih sudskih tumača

Važnu obavijest vezanu za ponovno imenovanje stalnih sudskih vještaka i stalnih sudskih tumača možete pogledati OVDJE.

Dani otvorenih vrata

Obaviještavamo sve zainteresirane da će se u okviru Europskog dana pravosuđa, koji se tradicionalno obilježava 25. listopada održati "Dani otvorenih vrata u Županijskom sudu u Karlovcu" Trg hrvatskih branitelja 1, i to 25. listopada 2017. s početkom u 10:00 sati i trajati će do 14:00 sati istoga dana.

 

Više o ovome možete pročitati ovdje.

Javni natječaj za prijem u državnu službu

 

Županijski sud u Karlovcu objavljuje javni natjačaj za prijem u državnu službu namještenika na neodređeno vrijeme na radno mjesto IV. vrste.

 

Za više informacija kliknite ovdje.

Obavijest

 

 

 

 

 

Dani otvorenih vrata

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJSKI SUD U KARLOVCU
KARLOVACObilježavanje Europskog dana pravosuđa 2016.

''Dani otvorenih vrata u Županijskom sudu u Karlovcu''


Obavještavamo sve zainteresirane da će se u okviru Europskog dana pravosuđa, koji se tradicionalno obilježava 25. listopada održati ''Dani otvorenih vrata u Županijskom sudu u Karlovcu'', Trg bana Petra Zrinskog 2, i to


3. studenog 2016. s početkom u 10,00 sati i trajati će do 14,00 sati istoga dana


Svrha ''Dana otvorenih vrata'' je upoznavanje građana sa djelovanjem pravnog sustava, konkretno sa radom sudova, pa tako i Županijskog suda u Karlovcu.

''Dani otvorenih vrata'' odvijati će se prema planu koji je posebno sastavljen imajući u vidu unutarnju organizaciju o radu suda te odredbe Sudskog poslovnika koje predstavljaju okvirne norme o radu suda. Radi sveobuhvatnog upoznavanja sa radom suda, potrebno je da svi zainteresirani, bilo pojedinci ili organizirane grupe najave svoj dolazak kako bi se upoznavanje rada sa sudom odvijalo bez zastoja.


Svi zainteresirani, radi organiziranju obilaska suda, trebaju se prijaviti

Županijskom sudu u Karlovcu na

broj telefona 047/606-108 ili

e-mail adresu ured.predsjednika@zska.pravosudje.hr i to

 najkasnije do 2. studenog 2016. do 14,00 sati.


Nakon što upoznamo zainteresirane sa radom suda na samom završetku ove manifestacije zainteresirani posjetitelji će okupljeni na jednom mjestu moći postavljati pitanja, osim onih koja su vezana za pružanje obavijesti i pravnih savjeta u konkretnim predmetima koji su u radu suda.

Objava manifestacije Dana otvorenih vrata Županijskog suda u Karlovcu se posebno odnosi i na predstavnike medijskih kuća u Gradu Karlovcu za koje će zajedno sa posjetiteljima biti organiziran završni sastanak oko 14,00 sati toga dana, uz mogućnost postavljanja pitanja i traženja objašnjenja vezanih za sve ono što su toga dana saznali o radu suda.

                                                                                           Sudac ovlašten za obavljanje
                                                                                                poslova sudske uprave
                                                                                                        Ivan Perković

Plan razgledavanja Županijskog suda u Karlovcu


1. Sve posjetitelje na ulazu dočekuju službenici suda, a predstavnik pravosudne policije vrši predviđen i uobičajeni pregled svakog pojedinaca kod ulaza u zgradu. Pojedinci će biti formirani u grupe u koliko bude njihov veći broj, a organizirane grupe, (školski razred ili grupa studenata) biti će ovisno o broju podijeljeni u grupe kako bi upoznavanje sa radom suda teklo bez zastoja. Svaka grupa će imati voditelja – osobu zaduženu za upoznavanje sa radom suda i njihovo razgledavanje početi će od prijemne pisarnice u kojoj se vrši formiranje sudskih predmeta te će im se objasniti tijek radnji koje se odnose na formiranje predmeta i njihovu dostavu do rješavatelja tih predmeta koji su podijeljeni u dvije osnovne grane građansku i kaznenu.

2. Slijedi upoznavanje se rasporedom predmeta odnosno dodjelom u radu putem sustava eSpisa kao i tzv. ručnom dodjelom onih vrsta predmeta koje nisu obuhvaćene sustavom eSpisa.

3. Suci koji dobivaju predmete u rad izložiti će ukratko pripremu za rješavanje predmeta kada je riječ o rješavanju u drugom stupnju ili prvostupanjskih predmeta za koje je ovaj sud nadležan, a osobito kaznenih predmeta.

4. Referada za izvršenje kaznenih sankcija objasniti će postupak izvršenja kaznenih sankcija i pozivanje osuđenih osoba na izdržavanje kazne zatvora.

5. Također će sudionici biti upoznati i procedurom dostave predmeta na Vrhovni sud RH kada je to uvjetovano izjavom izvanrednog pravnog lijeka – revizijom ili u kaznenim predmetima žalbom na presudu.

6. Omogućiti će se svim sudionicama upoznavanje sa radom sudske uprave koja se obavlja u uredu predsjednika suda, gdje će im se prezentirati vrste poslova koje taj ured obavlja i u kojemu se u bitnom osiguravaju uvjeti za nesmetano odvijanje rada suda što podrazumijeva napose brigu o pozivima sudaca porotnika koji sudjeluju u suđenju u kaznenim predmetima.

7. Omogućiti će se i upoznavanje sa radom daktilo biroa i dostavne službe suda kao i sa službom osiguranja sigurnosti zgrade suda


Napomena:

Zbog odvijanja već ranije zakazanih i predviđenih poslova suda koji ne trpe odgodu razgledavanje suda biti će prilagođeno tim okolnostima što će utjecati i na broj posjetitelja i zainteresiranih građana kod obilaska i razgledavanja suda pa smo uvjereni da će zainteresirani uvažiti sve ograničavajuće faktore koji se odnose na ovu manifestaciju.

Organizaciju ''Dana otvorenih vrata Županijskog suda u Karlovcu'' će osigurati i provoditi uz predsjednika Županijskog suda u Karlovcu i njegova zamjenica, predsjednik kaznenog odjela, predstavnici građanskog odjela suda te voditeljica opće pisarnice suda i tajnica suda, kao i ostali službenici i namještenici koji će biti na raspolaganju u tijeku provedbe ove organizacije.

 

Nadležnost

TEMELJEM ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA SUDOVA (NN128/14)

 

Županijski sud u Karlovcu  nadležan je za:

područje Općinskog suda u Gospiću i Općinskog suda u Karlovcu.


Općinski sud u Gospiću za područje općina: Brinje, Donji Lapac, Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička Jezera, Udbina, Vrhovine te gradova: Gospić i Otočac.


Općinski sud u Karlovcu za područje općina: Barilović, Bosiljevo, Cetingrad, Draganić, Generalski Stol, Josipdol, Kamanje, Krnjak, Lasinja, Netretić, Plaški, Rakovica, Ribnik, Saborsko, Tounj, Vojnić i Žakanje te gradova: Duga Resa, Karlovac, Ogulin, Ozalj, Slunj i Vrbovsko.

Obavijest o preseljenju

Županijski sud u Karlovcu od 28. rujna 2015. privremeno je preseljen u prostorije Croatia osiguranja na adresi Trg bana Petra Zrinskog 2.

 

Linik sa uputama kako doći do nas:

https://goo.gl/KGn3fNMolimo stranke za razumijevanje tijekom tjedna

28. rujna do 02. listopada 2015. do finaliziranja preseljenja

 zbog eventualnih poteškoća u telefonskoj komunikaciji.

Obavijesti

Dana 22. srpnja 2015. zbog iznimne situacije uvjetovane visokim vanjskim temperaturama Županijski sud u Karlovcu radi do 13,30 sati
_________________________________________________________

Dana 17. srpnja 2015. zbog iznimne situacije uvjetovane visokim vanjskim temperaturama Županijski sud u Karlovcu radi do 13,30 sati
_________________________________________________________

Dana 8. srpnja 2015. zbog iznimne situacije uvjetovane visokim vanjskim temperaturama Županijski sud u Karlovcu radi do 13,00 sati

_________________________________________________________

Dana 29. svibnja 2015. u vremenu od 8,00 do 14,00 sati zgrada pravosuđa u Karlovcu biti će bez električne energije

 

e-Predmet – javni i besplatni pristup osnovnim podacima sudskih predmeta

e-Predmet – javni i besplatni pristup osnovnim podacima

sudskih predmeta

 

18. travnja 2013. godine Ministarstvo pravosuđa pustilo je u promet javnu i besplatnu uslugu pristupa osnovnim podacima sudskih predmeta zainteresiranim osobama putem internet adrese http://e-predmet.pravosudje.hr/


E-Predmet omogućuje građanima uvid u status njihovih predmeta, odnosno, informiranje o tijeku i dinamici rješavanja predmeta za predmete koji se trenutno nalaze u eSpis sustavu.

 
Više o usluzi e-Predmet možete pronaći na stranicama Ministarstva pravosuđa na slijedećoj Internet poveznici: http://www.mprh.hr/e-predmet-javni-i-besplatni-pristup-osnovnim-podac