Vijest: 11. veljače 2019.

Županijski sud u Dubrovniku

Sudačko vijeće


Izbor članova sudačkog  vijeća

Sukladno odredbi članka 55. stavka 2 Zakona o sudovima utvrđuje se lista kandidata za izbor članova sudačkog vijeća iz reda sudaca Županijskog suda u Dubrovniku.

 

Lista kandidata i datum održavanja nalaze se u odluci koju možete preuzeti sa slijedeće poveznice (.pdf)

Vijest: 25.siječnja 2018.

Državno sudbeno vijeće

Izbori za članove Državnog sudbenog vijeća

 

Dokumentacija o izboru članova Državnog sudbenog vijeća

-  odluka o održavanju izbora (pdf)

Liste kandidata

- Lista kandidata iz redova sudaca prvostupanjskih sudova (pdf)

- Lista kandidata iz redova sudaca visokih sudova (pdf)

- Lista kandidata iz redova sudaca Vrhovnog suda (pdf)

- Lista kandidata iz redova sudaca Županijskih sudova (pdf)

 

 

Izbori će se održati 31. siječnja 2019. Glasovanje će trajati od 9:00 do 16:00 s tim da je za izborno mjesto 18 – zgradu Županijskog suda u Dubrovniku određeno da na istom glasaju Županijski sud u Dubrovniku, Trgovački sud u Dubrovniku, Općinski sud u Dubrovniku i Općinski sud u Metkoviću.

Vijest: 16. listopada 2018.

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske povodom obilježavanja Europskog dana pravosuđa 2018. koji se obilježava od 25. listopada 2018. organizira manifestaciju "Dani otvorenih vrata", te upućuje

J A V N I  P O Z I V

kojim obavještava cjelokupnu javnost (učenike, studente, predstavnike medija, zainteresirane građane) za slobodan pristup Županijskom i Općinskom sudu u Dubrovniku koji će se održati 25. listopada 2018. u vremenu od 10 – 14 sati.
Svrha obilježavanja tog dana je upoznavanje građana sa djelovanjem pravnog sustava, edukaciji i informiranju o njihovim svakodnevnim pravima u području građanskog pravosuđa.
Sve zainteresirane, a posebice grupne posjete, kao i predstavnike medija molimo da dolazak unaprijed najave, kako bi se odredilo točno vrijeme njihovog dolaska u tijelo i to najkasnije do utorka 23. listopada 2018. u 14 sati.
Za sve informacije i potvrde dolaska obratite se na kontakt broj:
-tel. (020) 448-148
- e-mail: renata.matkovic@zsdu.pravosudje.hr


Županijski sud u Dubrovniku
Ured predsjednice suda 
 

 

 

Vijest: 22. svibnja 2018.

Vijest: 09. svibnja 2018
Županijski sud u Dubrovniku

Županijski sud u Dubrovniku dana 09. svibnja 2018. donio je odluku o prodaji službenog automobila putem ponovljene javne dražbe. Odluka se odnosi na automobil marke Opel, tipa Astra 1,6 Club iz 2003. godine. Početna cijena je 6.435 kuna. Javna dražba održati će se 15. svibnja 2018. s početkom u 10.00 sati u prostorijama Županijskog suda u Dubrovniku.

Tekst odluke možete preuzeti na poveznici: "Odluka".
Vijest: 31. siječnja 2018

Županijski sud u Dubrovniku

 

Županijski sud u Dubrovniku dana 30. sječnja 2018 donio je odluku o prodaji službenog automobila putem javne dražbe. Odluka se odnosi na automobil marke Opel, tipa Astra 1,6 Club iz 2003. godine. Početna cijena je 12.870 kuna. Javna dražba održat će se 16. veljače 2018. godine s početkom u 10.00 sati u prostorijam Županijskog suda u Dubrovniku.

Tekst odluke možete preuzeti na poveznici: "Odluka"..

Vijest: 20. listopada 2017

 

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske povodom obilježavanja Europskog dana pravosuđa 2017. koji se obilježava od 25. listopada 2017. organizira manifestaciju "Dani otvorenih vrata", te upućuje

J A V N I P O Z I Vkojim obavještava cjelokupnu javnost (učenike, studente, predstavnike medija, zainteresirane građane) za slobodan pristup Županijskom i Općinskom sudu u Dubrovniku koji će se održati 25. listopada 2017. u vremenu od 9 – 13 sati.
Svrha obilježavanja tog dana je upoznavanje građana sa djelovanjem pravnog sustava, edukaciji i informiranju o njihovim svakodnevnim pravima u području građanskog pravosuđa.
Sve zainteresirane, a posebice grupne posjete, kao i predstavnike medija molimo da dolazak unaprijed najave, kako bi se odredilo točno vrijeme njihovog dolaska u tijelo i to najkasnije do utorka 24. listopada 2017. u 13 sati.
Za sve informacije i potvrde dolaska obratite se na kontakt brojeve:
-tel.                        (020) 448-137 i 448-148,
- e-mail:                dobrila.hladilo@zsdu.pravosudje.hr
                               ljubica.knezevic@osdu.pravosudje.hr


Županijski sud u Dubrovniku
Ured predsjednice suda

Općinski sud u Dubrovniku
Ured predsjednice suda

Vijest: 28. listopada 2016

Vijest: 24. listopada 2016

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske povodom obilježavanja Europskog dana pravosuđa 2016. koji se obilježava od 25. listopada do 3. studenoga 2016. organizira manifestaciju "Dani otvorenih vrata", te upućuje

J A V N I  P O Z I V

kojim obavještava cjelokupnu javnost (učenike, studente, predstavnike medija, zainteresirane građane) za slobodan pristup Županijskom i Općinskom sudu u Dubrovniku koji će se održati 28. listopada 2016. u vremenu od 9.00 – 15.00 sati.
Svrha obilježavanja tog dana je upoznavanje građana sa djelovanjem pravnog sustava, edukaciji i informiranju o njihovim svakodnevnim pravima u području građanskog pravosuđa.
Sve zainteresirane, a posebice grupne posjete, kao i predstavnike medija molimo da dolazak unaprijed najave, kako bi se odredilo točno vrijeme njihovog dolaska u tijelo i to najkasnije do srijede 26. listopada 2016. u 14 sati.

Za sve informacije i potvrde dolaska obratite se na kontakt brojeve:
-tel. (020) 448-148 i 448-137,
- e-mail: renata.matkovic@zsdu.pravosudje.hr
ljubica.knezevic@osdu.pravosudje.hr

Vijest 03. ožujka 2015

Županijski sud u Dubrovniku donio je plan prijama na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Ovim planom predviđeno je stručno osposobljavanje za jednu osobu  sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem elektrotehničke, tehničke ili informatičke struke u trajanju od najmanje tri godine, i jednu osobu sa stečenom srednjom stručnom spremom ekonomske struke. Cijeli tekst plana možete preuzeti na poveznici: Plan prijama na stručno osposobljavanje.