Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednika suda
Pisarnica sudske uprave
Sudske referade
Sudska pisarnica
Prijemna pisarnica
Kućni red
Kontakt i informacije
Natječaji i oglasi
Oglas za prijam u državnu sluzbu na odredeno vrijeme administrativni referent-upisnicar(m/ž)
Rješenje o prijmu u državnu službu
Poziv na intervju - admin.ref - upisničar
Poziv na testiranje admin.ref.upisničar
Javni natječaj i obavijest - prijam u državnu službu admin.ref.sud.zapisničar
Rješenje o prijmu u državnu službu
Poziv na daktilografsko testiranje-admin.ref-sud.zapisničar
Poziv na testiranje admin.ref.sud.zapisničar
Javni natječaj i obavijest - prijam u državnu službu admin.ref.upisničar
Rješenje o prijmu u državnu službu admin.ref.upisničar
Poziv na intervju adim.ref.upisnicar
Poziv na testiranje admin.ref. upisničar
Obavijest kandidatima o danu održavanja i načinu provedbe postupka testiranja
Oglas za prijam u državnu sluzbu na odredeno vrijeme radi zamjene duže odsutnih službenica
Rješenje o prijmu u državnu službu admin.ref.sud.zapisničar
Poziv na daktilografsko testiranje admin.ref-sud.zapisničar
Oglas za prijam u radni odnos vozač-dostavljač
Odluka o izboru vozač-dostavljač
Obavijest kandidatima o danu održavanja razgovora (Intervjua)
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - admin.referent - sudski zapisničar
Objava o prijemu na određeno vrijeme za Admin.Ref.-Sud.Zap.
Poziv na daktilografsko testiranje adm. ref. - sud. zapisničar
Javni natječaj i obavijest - prijam u državnu službu admin.ref.sudski zapisničar, upisničar
Rješenje o prijmu u državnu službu
Poziv na testiranje rada na računalu admin.ref.-upisničar
Rješenje o prijemu u državnu službu admin.ref.-upisnicar
Rješenje o prijemu u državnu službu admin.ref.-sudski zapisnicar
Poziv na intervju - admin.ref. - upisničar
Poziv na daktilografsko testiranje - admin.ref.-sudski zapisničar
Poziv na testiranje - admin. ref. - sud. zapisničar
Poziv na testiranje - admin. ref. - upisničar
Javni natječaj i obavijest - prijam u državnu službu admin.ref.sudski zapisničar
Objava rješenja o prijmu na neodređeno vrijeme, admin.ref.sud.zapisničar
Poziv na daktilografsko testiranje admin.ref.-sudski zapisnicar
Poziv na testiranje admin.ref.-sudski zapisničar
Poziv na intervju -adm.ref.-sudski zapisničar
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Plan prijama na stručno osposobljavanje
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE – Javni poziv
Poziv na intervju - administrativni referent - UPISNIČAR
Poziv na testiranje - administrativni referent - ZAPISNIČAR
Kodeks sudačke etike
Korisne obavijesti
Radno vrijeme za primanje stranaka
Plaćanja pristojbe
Uplata na ŽR depozita
Uvid u spise
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Glasnogovornik suda
Službenik za informiranje
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Pravo na pristup informacijama
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama 2015
Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama
Etički kodeks državnih službenika
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Povjerljiva savjetnica suda
Nabava
Plan nabave
Sprječavanje sukoba interesa
Odluka o pravilima uvjetima i postupcima jednostavne nabave
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Dokumenti
Financijski izvještaji
E-Oglasna
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje energijom
Odluka o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom
Ustupljeni predmeti
Ustupljeni predmeti Upravnom sudu u Splitu 2018
Ustupljeni predmeti upravnom sudu u Splitu 2019
Plaćanja pristojbe
                                         Uplata sudske pristojbe vrši se na račun:

                                                     DRŽAVNI PRORAČUN RH

                                                             Model:  HR64
 
                                                  HR1210010051863000160

                          Poziv na broj odobrenja 5045-47199-VIDI NAPOMENU


                                                              NAPOMENA:

       Za model se obavezno upisuje broj 64 (HR64), a poziv na broj se u početnom dijelu obavezno sastoji od oznake pristojbi i RKP oznake suda (5045-47199).
 
         Kako bi se uplaćena sudska pristojba pravilno evidentirala, u nastavku iza navedenih brojeva  potrebno je upisati broj predmeta i to na način kao u sljedećem primjeru:

    Predmet se vodi pod poslovnim brojem : Usl-43231/2012

   1.  u nastavku je potrebno upisati broj predmeta bez razmaka (43231)
   2.  u nastavku je potrebno upisati samo dvije znamenke godine (12)
 
                       Ispravan poziv na broj u ovom primjeru je

                                            5045-47199-4323112

Uplata sudskih pristojbi iz inozemstva

Sudske pristojbe iz inozemstva se mogu uplatiti na multivalutni račun Državnog proračuna otvoren u HNB – Hrvatska narodna banka, Trg hrvatskih velikana 3, Zagreb.
SWIFT CODE: NBHRHR2X
Korisnik: Državni proračun – Ministarstvo financija RH
IBAN CODE: HR 12 10010051863000160
MODEL: HR 63
Za model se obavezno upisuje broj 63 (HR63), a poziv na broj se u početnom dijelu sastoji od oznake pristojbi i RKP oznake suda (5045-47199) te u nastavku od interne oznake vezane uz broj predmeta (5045-47199-4006014).