Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednika suda
Pisarnica sudske uprave
Sudske referade
Sudska pisarnica
Prijemna pisarnica
Kućni red
Kontakt i informacije
Natječaji i oglasi
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme – admin. ref. upisničar
Oglas za prijam u državnu sluzbu na odredeno vrijeme radi zamjene duže odsutnih službenica
Rješenje o prijmu u državnu službu
Poziv na testiranje admin. ref. sudski zapisničar
Javni natječaj i obavijest - prijam u državnu službu admin.ref.upisnicar neodređeno
Rješenje o prijmu u državnu službu
Poziv na testiranje admin.ref.upisničar
Rezultati testiranja i poziv na intervju admin.ref.upisničar
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Plan prijama na stručno osposobljavanje
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE – Javni poziv
Poziv na intervju - administrativni referent - UPISNIČAR
Poziv na testiranje - administrativni referent - ZAPISNIČAR
Kodeks sudačke etike
Korisne obavijesti
Radno vrijeme za primanje stranaka
Plaćanja pristojbe
Uplata na ŽR depozita
Uvid u spise
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Glasnogovornik suda
Službenik za informiranje
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Pravo na pristup informacijama
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama 2015
Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama
Etički kodeks državnih službenika
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Povjerljiva savjetnica suda
Nabava
Plan nabave
Sprječavanje sukoba interesa
Odluka o pravilima uvjetima i postupcima jednostavne nabave
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Dokumenti
Financijski izvještaji
Financijski plan
E-Oglasna
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje energijom
Odluka o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom
Ustupljeni predmeti
Ustupljeni predmeti Upravnom sudu u Splitu 2018
Ustupljeni predmeti upravnom sudu u Splitu 2019
Ustupljeni predmeti Upravnom sudu u Splitu 2020
Naslovnica


Upravni sud u Zagrebu

Avenija Dubrovnik 6, 10020 Zagreb


Sudska pisarnica: 01/6011-326

                           01/6011-336


Prijemna pisarnica: 01/6011-312


Pisarnica sudske uprave: 01/6011-320


Telefax: 01/ 6011-300


e-mail: kontakt@uszg.pravosudje.hr


RADNO VRIJEME: 07:30-15:30 sati


PAUZA: 12:00-12:30 sati


UREDOVNO VRIJEME ZA STRANKE: 09:00-13:00 sati


ODLUKA - Obavijest za stranke - 15.5.2020.


ODLUKA IZMJENA- Obavijest za stranke - 12.5.2020.


ODLUKA - Obavijest za stranke - 4.5.2020.


ODLUKA - Obavijest za stranke - 1.4.2020.


1. Zbog proglašene epidemije bolesti izazvane korona virusom (COVID 19) Upravni sud u Zagrebu neće primati stranke od 1. travnja 2020. do daljnjega osim u izuzetnim slučajevima (hitnih uvida u spise koji će se svaki zasebno procjenjivati).

2. Svi podnesci imaju se dostavljati putem pošte ili e-mailom, a sve informacije strankama će se davati putem telefona i e-maila objavljenih na web stanicama suda, a podnesci se neće se moći neposredno predavati u prijemnoi pisarnici suda.

3. Odgađaju se sva zakazana ročišta osim hitnih i o svim daljnjim radnjama stranke će u svakom pojedinom predmetu biti obaviještene pisanim putem od strane suca zaduženog za taj predmet.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se primjenjivati do opoziva.


Za rješavanje upravnih sporova od 1. siječnja 2012. godine, nadležni su upravni sudovi u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, osim upravnih sporova za koje je Zakonom o upravnim sporovima (NN 20/10, 143/12) i drugim posebnim zakonima propisano da rješava Visoki upravni sud Republike Hrvatske.


Sjedište i područje nadležnosti  UPRAVNOG  SUDA  U  ZAGREBU  je za područja: Koprivničko – križevačke, Krapinsko – zagorske, Međimurske, Varaždinske, Sisačko – moslavačke, Bjelovarsko – bilogorske, Zagrebačke županije i Grada Zagreba.