Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo Suda
Ured predsjednika Suda
Obraćanje stranaka Uredu predsjednika Suda
Sudačke referade
Referade sudskih savjetnica
Specijalizacije referada
Sudska pisarnica
Kućni red
Pravo na pristup informacijama
Odluka o imenovanju glasnogovrnice Suda
Odluka o imenovanju službenice za informiranje
Priopćenja za javnost
Arhiva priopćenja
Arhiva priopćenja 2015-2018
Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama (obrasci)
Propisi
Etički kodeksi
Službenica za zaštitu osobnih podataka
Informacije vezane uz novčane uplate stranaka
Praksa Suda
Dokumenti
Procedura stvaranja ugovorenih obveza
Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja
Procedura naplate vlastitih prihoda
Javna nabava
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Plan nabave roba i usluga
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
Obavijest o sprečavanju sukoba interesa
eRačuni
Financijska izvješća
Financijski planovi
Natječaji i oglasi
ARHIVA natječaja i oglasa
Administrativni referent – sudski zapisničar (m/ž) – 2 izvršitelja - određeno vrijeme
Administrativni referent – sudski zapisnčar i upisničar, neodređeno
Administrativni referent – sudski zapisničar (m/ž) – 2 izvršitelja - određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, neodređeno
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar i upisničar, neodređeno
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - upisničar, određeno vrijeme do godinu dana
Administrativni referent - sudski zapisničar, neodređeno
Stručno osposobljavnje bez zasnivanja radnog odnosa
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2019. godini
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2018. godini
Arhiva
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2017. godini
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2016. godini
Arhiva priopćenja

DAN OTVORENIH VRATA UPRAVNOG SUDA U RIJECI 2019.

 


 


Razmjena europskih pravosudnih dužnosnika

Devetero inozemnih sudaca i državnih odvjetnika posjetilo je danas Upravni sud u Rijeci, u okviru programa razmjene pravosudnih dužnosnika. Polaznici rade u različitim granama pravosuđa, a dolaze iz šest zemalja članica Europske unije (Francuske, Grčke, Nizozemske, Portugala, Rumunjske i Španjolske). Razmjenu organiziraju Europska mreža za usavršavanje u pravosuđu i hrvatska Pravosudna akademija.

Strani kolege dobili su osnovne informacije o načinu i pokazateljima rada Suda i odgovore na svoja s time povezana pitanja. Usto, prisustvovali su dvjema raspravama, u predmetima komunalnog doprinosa i suspenzije policijskog službenika.

Osim posjeta riječkim sudovima, polaznici se u okviru dvotjedne razmjene upoznaju s radom pravosudnih i upravnih tijela na području Zagreba i Velike Gorice.

Rijeka, 5. lipnja 2019.

 


 


Međunarodna konferencija o upravnom sporu u Opatiji

Upravni spor u državama srednje i istočne Europe naziv je međunarodne konferencije koja danas i sutra traje u Opatiji. Iskustva vezana uz načine rješavanja pojedinih dvojbi regulacije i prakse upravnih sporova razmjenjuju upravni suci, sveučilišni profesori i drugi eksperti iz Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Češke, Njemačke, Mađarske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Poljske, Srbije, Slovačke, Slovenije, Hrvatske i Općeg suda Europske unije.

Polaznike su uvodno pozdravili i predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske Đuro Sessa te ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković.

Riječ je o prvom skupu takve vrste u Hrvatskoj, koji suorganiziraju Visoki upravni sud Republike Hrvatske, Pravni fakultet u Rijeci i njemačka zaklada Hanns Seidel, u suradnji s njemačkim Saveznim upravnim sudom i Međusveučilišnim centrom izvrsnosti Jean Monnet iz Opatije.


(objavljeno: 3. lipnja 2019.)


 


 


Upravni sud u Rijeci danas je poništio rješenje o okolišnoj dozvoli za novo postrojenje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Primorsko-goranske županije „Marišćina“. Poništeno rješenje odnosi se na zbrinjavanje neopasnog otpada kapaciteta većeg od 50 tona na dan (biološka i fizikalno-kemijska obrada otpada) i na odlagalište otpada na koje se odlaže više od 10 tona otpada na dan ili imaju ukupni kapacitet preko 25.000 tona.

Na objavi presude ukratko je izneseno da je nezakonitost utvrđena u dijelu rješenja što se odnosi na potrebu izrade Temeljnog izvješća kao dijela sadržaja Stručne podloge zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole, obzirom na to da sud nije našao utemeljenim argumente tuženika (Ministarstva zaštite okoliša i energetike) da izrada Temeljnog izvješća nije potrebna iz razloga jer se radi o novom postrojenju, budući da takav zaključak nije utemeljen u odredbama propisa kojima je regulirano predmetno upravno područje (Zakon o zaštiti okoliša, „Narodne novine“, broj 80/13 i 153/13, te Uredba o okolišnoj dozvoli, „Narodne novine“, broj 8/14). U preostalom dijelu dozvole sud nije našao nezakonitosti. Detaljnije obrazloženje presude uslijedit će u pisanom otpravku presude u roku od 15 dana.

Ishod je to upravnog spora koji je pokrenula udruga Krizni Eko stožer Marišćina, uz nekoliko građana Viškova, protiv Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Kao zainteresirana osoba u sporu je sudjelovao i nositelj zahvata Ekoplus. Sud je predmet vratio Ministarstvu na ponovni postupak. Riječ je o prvom vraćanju na ponovni postupak, pa protiv današnje presude nije dopuštena žalba.

U ovome sporu nije odlučivano o drugim elementima cjeline zahvata, niti o ostalim spornim pitanjima vezanima uz zahvat. Stoga na ta pitanja današnja presuda ne utječe. Nije odlučivano ni o postupanju Ekoplusa u praksi (što podliježe nadzoru nadležnih upravnih tijela u zasebnim postupcima), već isključivo o zakonitosti spomenute okolišne dozvole, u tekstu u kojem je izdana.

Osporavano rješenje dostupno je na internetskoj stranici tuženika (Ministarstva):
https://mzoip.hr/doc/zupanijski_centar_za_gospodarenje_otpadom_primorsko-goranske_zupanije_mariscina.pdf

Rijeka, 23. svibnja 2019.

Christina Sinčić, dipl. iur.
viša sudska savjetnica i glasnogovornica Upravnog suda u Rijeci

 


 


Zamjenica predsjednika Suda na konferenciji o suzbijanju diskriminacije

Zamjenica predsjednika Upravnog suda u Rijeci Snježana Horvat-Paliska sudjelovala je 25. travnja 2019. u zagrebačkoj Kući Europe na konferenciji posvećenoj desetogodišnjici primjene Zakona o suzbijanju diskriminacije u Hrvatskoj. Sutkinja Horvat-Paliska bila je jedna od panelistica u dijelu skupa posvećenom primjeni ovog Zakona na sudovima, uz predstavnike Ustavnog suda i Vrhovnog suda Republike Hrvatske, te odvjetništva.

Konferenciju je organizirala pučka pravobraniteljica Republike Hrvatske, u suradnji s posebnim pravobraniteljicama i Europskom mrežom tijela za jednakost (Equinet). Pored hrvatskih pravobraniteljskih institucija, sudova, odvjetnika, uprave, novinara i nevladinih aktivista, na konferenciji su izlagali i predstavnici srodnih tijela iz Austrije, te drugi inozemni eksperti.

Dodatne informacije o konferenciji dostupne su na internetskoj stranici Ureda pučkog pravobranitelja: http://ombudsman.hr/hr/naslovna/novost/1565-konferencija-10-godina-primjene-zakona-o-suzbijanju-diskriminacije-u-hrvatskoj-odrzava-se-25-travnja-u-kuci-europe .

Upućujemo i na objavu Upravnog suda u Rijeci u pogledu izvješća pučke pravobraniteljice za 2018.: http://sudovi.pravosudje.hr/upsri/index.php?linkID=69


 


 


Osnivanje sjevernojadranske upravnopravne udruge

Višegodišnja uspješna suradnja upravnih sudaca i eksperata upravnog prava triju zemalja Sjevernog Jadrana formalizirana je osnivanjem Udruženja za proučavanje upravnog prava Hrvatske, Italije i Slovenije (Associazione per lo studio del diritto amministrativo di Croazia, Italia e Slovenia / Društvo za preučevanje upravnega prava na Hrvaškem, v Italiji in v Sloveniji). Udruženje bi trebalo doprinijeti daljnjem jačanju sudbenoga i akademskog dijaloga na području upravnog prava među uključenim državama, u duhu europskih integracija.

Osnivačke akte potpisali su sudac talijanskoga Kasacijskog suda, Marcello Maria Fracanzani, predsjednik Upravnog suda u Rijeci Alen Rajko, predsjednica Upravnog suda Slovenije Jasna Šegan i umirovljeni predsjednik Regionalnoga upravnog suda za Furlaniju Julijsku krajinu Umberto Zuballi (ujedno inicijator ove suradnje i nositelj Reda hrvatskog pletera). Odmah po osnivanju, Udruženju su pristupili predstavnici tršćanskog Sveučilišta i Regionalnoga upravnog suda. Članstvo je otvoreno sucima upravnih sudova, te sveučilišnim nastavnicima i drugim stručnjacima upravnog prava iz Hrvatske, Italije i Slovenije.

Udruženje ima sjedište u Trstu, pri Regionalnome upravnom sudu. Zbog administrativnih razloga, osnivanje i registracija udruge obavljeni su u Udinu, gdje je održana i prva sjednica Upravnog vijeća Udruženja.


Rijeka, 17. travnja 2019.
Christina Sinčić, dipl. iur.
viša sudska savjetnica i glasnogovornica Upravnog suda u Rijeci

 


 


Upućivanje na praksu Upravnog suda u Rijeci u izvješću pučke pravobraniteljice
za 2018. godinu


Većina pozitivnih zapažanja u pogledu upravnih sporova, iznesenih u nedavno objavljenom izvješću pučke pravobraniteljice za 2018., odnosi se na prošlogodišnju praksu Upravnog suda u Rijeci. Pravobraniteljica tako bilježi presudu ovog suda što se odnosi na potrebu da se o zaštiti od diskriminacije odlučuje već u fazi upravnog postupka (od strane upravnih tijela), a ne tek u stadiju upravnog spora, pred upravnim sudom. Upućuje i na analizu suda po kojoj se odbijanje upisa necijepljene djece u vrtić ne može smatrati diskriminacijom.

Značajnim smatra stav upravnog suda, iznesen na primjeru diskriminacije prilikom raspoređivanja državne službenice na temelju spola, društvenog položaja i političkog uvjerenja, kako prilikom utvrđivanja vjerojatnosti diskriminacije u upravnom postupku mogu poslužiti i podaci o ishodima ispitnih postupaka pravobraniteljskih institucija. Ovakvom uputom suda jača se učinkovitost postupanja upravnih tijela i potiče njihova suradnja s pravobraniteljskim institucijama.

Izvješće pravobraniteljice naglašava stajalište Upravnog suda u Rijeci kojim je korigirana praksa Ministarstva unutarnjih poslova kod utvrđivanja prebivališta beskućnicima. Spomenute su i odluke upravnih sudova, uključujući riječki, kojima se jača procesni položaj stranaka u predmetima pred tijelima uprave što se rješavaju na temelju klasificiranih podataka iz sigurnosnih provjera, primjerice kod primitka u državljanstvo i statusa stranaca.

Odluke upravnih sudova ujedno su podloga za više preporuka koje je pravobraniteljica izdala u izvješću za prošlu godinu. U izvješću je registrirano i da se hrvatsko upravno sudstvo, prema trajanju postupaka, nalazi približno u sredini među članicama Europske unije.


DODATNE NAPOMENE

Prethodno izneseno sadržano je na stranicama 14., 24., 30.-31., 63. i 68. Izvješća

 

Poveznica na Izvješće

Nije riječ o prvom izvješću pučke pravobraniteljice koji upućuje na praksu Upravnog suda u Rijeci, to je učinjeno i u izvješću za 2016. godinu (http://ombudsman.hr/hr/component/jdownloads/send/76-izvjesca-2016/854-izvjesce-pucke-pravobraniteljice-za-2016 )


Rijeka, 31. ožujka 2019.

Christina Sinčić, dipl. iur.
viša sudska savjetnica i glasnogovornica Upravnog suda u Rijeci

 


 


Prvostupanjska presuda u predmetu okolišne dozvole za plutajući LNG terminal – priopćenje Upravnog suda u Rijeci

Vezano uz upite dijela medija, potvrđujemo da je danas na Upravnom sudu u Rijeci objavljena presuda kojom je odbijen tužbeni zahtjev radi poništenja rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike (tzv. okolišna dozvola) za zahvat uvođenja faze plutajućeg terminala na području Omišlja. Pisani otpravak presude strankama će biti upućen u roku od 15 dana. Presuda je nepravomoćna, stranke imaju pravo žalbe Visokome upravnom sudu Republike Hrvatske.

U ovome upravnom sporu ne odlučuje se o drugim elementima cjeline zahvata, niti o ostalim spornim pitanjima vezanima uz zahvat, već samo o zakonitosti okolišne dozvole, tj. rješenja tuženika od 11. travnja 2018. u odnosu na plutajući dio terminala, kojim je naloženo ukupno 97 mjera zaštite okoliša i 20 mjera praćenja stanja okoliša. To je jedna od više dozvola koje se izdaju za ovakve zahvate. Iduća je po redu – mada ne i posljednja – lokacijska dozvola, protiv koje je upravni spor pred ovim Sudom pokrenut u prosincu 2018. godine. Ovdje osporavano rješenje (okolišna dozvola) nije neposredni temelj za realizaciju zahvata, niti ishod ovog spora prejudicira ishod u ostalim, zasebnim upravnim postupcima u kojima se donose druge vrste dozvola.

Cjeloviti razlozi za presudu bit će sadržani u njenome pisanom otpravku. Pri objavi presude ukratko je obrazloženo da predmet ovog spora nije usklađenost planiranog zahvata s prostornim planovima (spisu prileži potvrda Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja iz koje proizlazi da je izmjena zahvata u skladu sa prostornim planovima i Primorsko-goranske županije i Općine Omišalj, što je u ovoj vrsti predmeta dovoljno), već će se o tome odlučivati u postupku izdavanje lokacijske dozvole. Sud je ujedno utvrdio da je osporavano rješenje doneseno u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima, kojima su također propisane mjere zaštite okoliša, s programom praćenja okoliša.

U razdoblju od prvog ročišta za raspravu (26. studenog 2018.), ni na današnjem ročištu, stranke nisu iznosile suštinski nove navode ni prijedloge, dokazni prijedlozi stranaka nisu ocijenjeni relevantnima za rješavanje spora, pa je Sud odlučio danas zaključiti raspravu.

Dodajmo da je dosadašnjom praksom (npr. rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske od 15. travnja 2014. u tzv. predmetu Plomin) potvrđeno da ocjena usklađenosti s prostornim planom ne čini sastavni dio ocjene zakonitosti okolišne dozvole, već se ta usklađenost utvrđuje u drugim postupcima.

U nastavku donosimo osnove podatke o ovome sudskom predmetu, za slučaj da Vam budu od koristi pri obradi ove teme.

TUŽITELJI:
Primorsko-goranska županija
Općina Omišalj
udruge Zelena akcija i Zelena Istra
tri tužbe (četiriju tužitelja), kojima se osporava isto rješenje tuženika, spojene su u jedan predmet

TUŽENIK: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

ZAINTERESIRANA OSOBA: LNG Hrvatska d. o. o. Zagreb (nositelj zahvata)

Sutkinja: Danica Vučinić

PREDMET SPORA: ocjena zakonitosti rješenja tuženika od 11. travnja 2018., kojim je, na temelju procjene utjecaja na okoliš, ocijenjeno da je namjeravana izmjena zahvata prihvatljiva za okoliš, uz primjenu određenih mjera zaštite okoliša i provedbu programa praćenja stanja okoliša (tuženik je svojim rješenjem naložio nositelju zahvata provedbu ukupno 97 mjera zaštite okoliša i 20 mjera praćenja stanja okoliša).

ZAHVAT KOJI ČINI PREDMET SPORA: uvođenje faze plutajućeg terminala za prihvat, skladištenje i uplinjavanje ukapljenoga prirodnog plina (UPP – engl. = LNG) na području Općine Omišalj.

Osporavano rješenje dostupno je na internetskoj stranici tuženika:
https://mzoe.hr/doc/11042018_-_rjesenje_ministarstva_od_11_travnja_2018_godine.pdf

uz ostale materijale: https://puo.mzoip.hr/hr/puo/puo-postupci-2017.html


TERMINOLOŠKE NAPOMENE:
- upravni postupak = postupak koji provodi uprava (javnopravna tijela), u ovom slučaju postupak koji je vodio tuženik - Ministarstvo te ga dovršio donošenjem rješenja od 11. travnja 2018.
- upravni spor = sudski postupak kontrole zakonitosti rješenja uprave donesenog u upravnom postupku, vodi se pred upravnim sudom (nakon dovršetka upravnog postupka)

Upravni postupak pred Ministarstvom pokrenut je 5. rujna 2017., zahtjevom nositelja zahvata tuženiku (Ministarstvu) za procjenu utjecaja na okoliš vezano za navedenu izmjenu zahvata. Planirane su dvije faze prihvatnog terminala. U prvoj se fazi radi o plutajućem terminalu putem tzv. FSRU tipa, koji se sastoji od FSRU broda, pristana, pomoćnih objekata i postrojenja, plinovoda od FSRU broda do linije uklapanja s početnom točkom trase priključnog plinovoda za kopneni terminal. Prema zahtjevu, nije predviđen istovremeni rad plutajućeg i kopnenog terminala, tako da bi prva faza bila u funkciji do završetka izgradnje i puštanja u rad kopnenog terminala (druga faza). Dok se brod ne ukloni, nema početka rada na kopnu.

Upravni spor pokrenut je tužbama zaprimljenima u svibnju 2018. U međuvremenu sud je dostavio tužbe na odgovor, omogućio strankama izjašnjenje o navodima protustranaka, te zakazao raspravu (vodeći računa o propisanome vremenskom razmaku između dostave poziva i održavanja rasprave). Prvo ročište za raspravu održano je 26. studenog 2018. godine. Prigovori tužiteljâ se odnose na: (ne)usklađenost s prostornim planovima; prigovore vezane za ekološku, energetsku i estetsku komponentu; mjere za smanjenje rizika na moru; sudjelovanje zainteresirane javnosti; da se radi o novom projektu i zahvatu, a ne o izmjeni prvotnog zahvata prihvatnog terminala za UPP; (ne)cjelovitost studije utjecaja na okoliš; varijantna rješenja; utjecaj kloriranja na more i stvaranje pjene; utjecaj na more, zrak, klimatske promjene, prekogranični utjecaj, i dr. Pokretanje upravnog spora pred upravnim sudom po Zakonu o upravnim sporovima ne odgađa izvršenje rješenja donesenog u upravnom postupku. U predmetima u kojima osporavani akt ne čini neposredni temelj za izvršenje, poput ovog, ustaljena je praksa da sud svojom odlukom ne odobrava odgodni učinak tužbe.


Rijeka, 25. veljače 2019.

Christina Sinčić, dipl. iur.
viša sudska savjetnica i glasnogovornica Upravnog suda u Rijeci 

 


 

 
Nastava riječkog Prava u Upravnom sudu u Rijeci

Devetero studenata završne godine Pravnog fakulteta u Rijeci, u okviru nastave na Klinici za javno pravo, boravilo je jučer i danas u Upravnom sudu u Rijeci. Pritom su upoznati s tijekom upravnog spora i posebnostima ove vrste sudskog postupka, prisustvovali su sudskim raspravama, te dobili osnovne informacije o sudskom poslovanju i sudskoj upravi.

Uz to, Upravni sud u Rijeci je, u izvođenju nastave na Klinici za javno pravo, ranije na Fakultetu sudjelovao u pripremi i provedbi simulacije rasprave u upravnom sporu.

Prije posjeta Upravnom sudu u Rijeci, polaznici Klinike su se s praktičnim aspektima prvostupanjskoga i drugostupanjskog upravnog postupka imali priliku upoznati u Gradu Opatiji i Primorsko-goranskoj županiji. Upravni spor slijedi nakon upravnog postupka, pa je praktični uvid u upravni spor u Upravnom sudu u Rijeci činio logični završetak ove vrste osposobljavanja, čiji su nositelji Katedra za upravno pravo i Katedra za financijsko pravo riječkoga Pravnog fakulteta.


Rijeka, 18. siječnja 2019.