Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo Suda
Ured predsjednika Suda
Obraćanje stranaka Uredu predsjednika Suda
Sudačke referade
Referade sudskih savjetnica
Specijalizacije referada
Sudska pisarnica
Kućni red
Pravo na pristup informacijama
Odluka o imenovanju glasnogovrnice Suda
Odluka o imenovanju službenice za informiranje
Priopćenja za javnost
Arhiva priopćenja
Arhiva priopćenja 2015-2018
Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama (obrasci)
Propisi
Etički kodeksi
Službenica za zaštitu osobnih podataka
Informacije vezane uz novčane uplate stranaka
Praksa Suda
Dokumenti
Procedura stvaranja ugovorenih obveza
Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja
Procedura naplate vlastitih prihoda
Javna nabava
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Plan nabave roba i usluga
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
Obavijest o sprečavanju sukoba interesa
eRačuni
Financijska izvješća
Financijski planovi
Natječaji i oglasi
ARHIVA natječaja i oglasa
Administrativni referent – sudski zapisničar (m/ž) – 2 izvršitelja - određeno vrijeme
Administrativni referent – sudski zapisnčar i upisničar, neodređeno
Administrativni referent – sudski zapisničar (m/ž) – 2 izvršitelja - određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, neodređeno
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar i upisničar, neodređeno
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - upisničar, određeno vrijeme do godinu dana
Administrativni referent - sudski zapisničar, neodređeno
Stručno osposobljavnje bez zasnivanja radnog odnosa
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2019. godini
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2018. godini
Arhiva
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2017. godini
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2016. godini
Administrativni referent – sudski zapisničar i upisničar, neodređeno vrijeme

                  

                    Objava rješenja o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme:
                          administrativni referent – sudski zapisničar (m/ž) – 3 izvršitelja


                                                          Rješenje o izboru
                                                          Rješenje o izboru
                                                          Rješenje o izboru


                        Objava rješenja o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme:
                                administrativni referent – upisničar (m/ž) – 2 izvršitelja 

                                                          Rješenje o izboru
                                                          Rješenje o izboru


______________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
UPRAVNI SUD U RIJECI
Erazma Barčića 5
KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA
Broj: 7-Su-330/2018-130
Rijeka, 8. veljače 2019.


            REZULTATI PISANE PROVJERE ZNANJA I PROVJERE SPOSOBNOSTI
                      I VJEŠTINA PISANJA TEKSTA NA RAČUNALU PO DIKTATU


Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam u državnu službu na radno mjesto administrativni referent - sudski zapisničar, na neodređeno vrijeme (3 izvršitelja), utvrdila je da su kandidati koji su 8. veljače 2019. u 11,00 sati pristupili provjeri sposobnosti i vještina pisanja teksta na računalu po diktatu, postigli slijedeće rezultate (prema broju bodova i abecednom redu prezimena):

Redni broj Inicijali (ime i prezime) Ostvareni bodovi

1

M.M.

10

2

N.G.

9

3

S.K.

9

4

M.Š.

9

5

K.T.

9

6

N.Š.

8

7

V.E.

5

8

V.V.

5

9

B.B.

0

10

I.C.M.

0

11

T.J.

0

12

A.M.

0

13

K.P.

0

14

S.P.

0

15

I.Š.

0

16

T.V.

0

17

D.K.

nije pristupio

 


Sukladno odredbi čl. 14. st. 1. i 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglas u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17), na razgovor (intervju) ima pravo pristupiti 8 (osam) kandidata koji su zadovoljili na pisanoj provjeri znanja i na provjeri sposobnosti i vještina pisanja teksta na računalu po diktatu, i to kandidati koji su u gornjoj tablici označeni rednim brojevima od 1 do 8, a označeni su inicijalima: M. M., N. G., S. K., M. Š., K. T., N. Š., V. E. i V. V.

Rezultati pisane provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, za kandidate koji su se javili za radno mjesto administrativnog referenta - sudskog zapisničara, prethodno su objavljeni na oglasnoj ploči Suda, te su navedeni kandidati u njih mogli obaviti uvid prije provedbe provjere pisanja teksta na računalu po diktatu.

U slučaju ako kandidat ima dodatnih pitanja vezanih uz prepoznavanje inicijala, može kontaktirati ovaj Sud pozivom na broj 051/499-621.

Razgovor (intervju) s Komisijom održat će se u prostorijama ovog Suda 11. veljače 2019. s početkom u 9,00 sati.

                                                                                       Predsjednica Komisije:

                                                                                       Christina Sinčić, dipl. iur.______________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
UPRAVNI SUD U RIJECI
Erazma Barčića 5
KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA
Broj: 7-Su-330/2018-129
Rijeka, 8. veljače 2019.


                                          REZULTATI PISANE PROVJERE ZNANJA
                             za radno mjesto administrativni referent - upisničarKomisija za provedbu javnog natječaja za prijam u državnu službu u Upravni sud u Rijeci, Sudsku pisarnicu, na radno mjesto administrativni referent - upisničar, na neodređeno vrijeme (2 izvršitelja), utvrdila je da su kandidati koji su 8. veljače 2019. u 8,30 sati pristupili testiranju pisane provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prima, postigli slijedeće rezultate (prema broju bodova i abecednom redu prezimena):

 

Redni broj

Inicijali (ime i prezime)

Broj bodova

1

I.C.M.

10

2

N.G.

10

3

T.J.

10

4

N.K.

10

5

S.K.

10

6

A.M.

10

7

D.P.

10

8

D.K.

(18.4.1974.)

9

9

D.K.

(29.9.1991.)

9

10

M.Š.

9

11

N.Š.

9

12

M.A.

8

13

P.Ć.

8

14

V.V.

8

15

I.Đ.

7

16

V.E.

7

17

A.M.

7

18

S.Š.

7

19

I.Š.

7

20

T.V.

7

21

B.B.

6

22

M.M.

6

23

K.G.I.

5

24

B.K.

5Pisana provjera znanja kandidata bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj (Sudski poslovnik) vrednovana je bodovima od 0 do 10. Svako točno odgovoreno pitanje vrednovano je s 1 bodom.

Sukladno odredbi čl. 14. st. 1. i 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglas u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17), na razgovor (intervju) ima pravo pristupiti 14 (četrnaest) kandidata koji su ostvarili ukupno najviše bodova na pisanoj provjeri znanja, i to kandidati koji su u gornjoj tablici označeni rednim brojevima od 1 do 14, a označeni su inicijalima: I. C. M., N. G., T. J., N. K., S. K., A. M., D. P., D. K (18.4.1974.)., D. K.(29.9.1991.), M. Š., N. Š., M. A., P. Ć. i V. V.

U slučaju ako kandidat ima dodatnih pitanja vezanih uz prepoznavanje inicijala, može kontaktirati ovaj Sud pozivom na broj 051/499-621.

Razgovor (intervju) s Komisijom održat će se u prostorijama ovog Suda 11. veljače 2019. s početkom u 9,00 sati.


                                                                                          Predsjednica Komisije:

                                                                                         Christina Sinčić, dipl. iur.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REPUBLIKA HRVATSKA
UPRAVNI SUD U RIJECI
Erazma Barčića 5
KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA
Broj: 7-Su-330/2018-125
Rijeka, 1. veljače 2019.


Na temelju članka 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17), te javnog natječaja broj: 7-Su-330/2018-3 od 8. siječnja 2019., koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 3/19 od 9. siječnja 2019., te na web stranicama Ministarstva uprave (https://uprava.gov.hr), Upravnog suda u Rijeci (http://sudovi.pravosudje.hr/upsri) i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (http://www.hzz.hr), Upravni sud u Rijeci, daje slijedeću:


                                                     OBAVIJEST KANDIDATIMA
                            O VREMENU I MJESTU ODRŽAVANJA TESTIRANJAI. Testiranje će se održati 8. veljače 2019. s početkom u 8,30 sati u prostorijama Upravnog suda u Rijeci, na adresi Erazma Barčića 5, Rijeka.

II. Pravo pristupa testiranju imaju kandidati koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja.

III. Osobe koje su podnijele nepravodobne ili nepotpune prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima u postupku javnog natječaja, o čemu im je upućena pisana obavijest 31. siječnja 2019. putem elektroničke pošte, odnosno onima koji nisu dostavili podatak o adresi elektroničke pošte, putem redovne pošte.

IV. Ostale informacije vezane uz javni natječaj objavljene su niže na ovoj web stranici.


                                                 Predsjednica Komisije za provedbu javnog natječaja

                                                                           Christina Sinčić, dipl. iur.

______________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
UPRAVNI SUD U RIJECI
Erazma Barčića 5
URED PREDSJEDNIKA
Broj: 7-Su-330/2018-7
Rijeka, 10. siječnja 2019.

Na temelju članka 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN 78/17), te javnog natječaja broj: 7-Su-330/2018-3 od 8. siječnja 2019., koji je objavljen u NN 3/19 od 9. siječnja 2019., na web stranicama Ministarstva uprave (https://uprava.gov.hr), Upravnog suda u Rijeci (http://sudovi.pravosudje.hr/upsri) i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (http://www.hzz.hr), Upravni sud u Rijeci donosi obavijest kako slijedi:


                                                OBAVIJEST UZ JAVNI NATJEČAJ 
                                  za prijam u državnu službu na neodređeno vrijemeOPIS POSLOVA:

1. administrativni referent - sudski zapisničar, 3 izvršitelja/ice

Administrativni referent - sudski zapisničar obavlja poslove prijepisa i otpravka pošte te druge poslove zapisničara u referadi određene Sudskim poslovnikom, potpisuje otpravke sudskih odluka, obavlja i druge srodne poslove po nalogu upravitelja Sudske pisarnice, suca (sudskog savjetnika) i predsjednika Suda.

2. administrativni referent – upisničar, 2 izvršitelja/ice

Obavlja poslove vezane uz upisnike, imenike i pomoćne knjige koje se vode u sudskoj pisarnici, formira, upisuje, sređuje spise i pismena te ih dostavlja u referade, vodi potrebne evidencije o spisu i kretanje spisa, daje informacije strankama, obavlja ostale poslove sudske pisarnice određene Sudskim poslovnikom, kao i druge srodne poslove po nalogu upravitelja Sudske pisarnice i predsjednika Suda.

PODACI O PLAĆI:

Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN 37/01, 38/01 – ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 92/05, 131/05, 140/15, 81/06, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 65/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15, 100/15 i 71/18).

Plaća službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Osnovica za izračun plaće iznosi 5.584,19 kn, a koeficijent složenosti poslova radnog mjesta administrativni referent – sudski zapisničar je 0,844 i radnog mjesta administrativni referent - upisničar je 0,824.

TESTIRANJE KANDIDATA:

Testiranje kandidata sastoji se od:
- provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prima - pisani test;
- provjere sposobnosti i vještina pisanja teksta na računalu po diktatu – samo za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar;
- razgovora s Komisijom (intervju).

Pravni izvor za pripremanje kandidata za testiranje za oba radna mjesta jest:
- Sudski poslovnik (NN 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18 i 119/18), čl. 1.-186., čl. 193., čl. 250.-254. i čl. 316-320.

Pisana provjera znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj (Sudski poslovnik), bit će vrednovana bodovima od 0 do 10. Smatrat će se da je kandidat zadovoljio na pisanoj provjeri znanja ako je za provedenu provjeru znanja dobio najmanje 5 bodova.
Kandidati za oba navedena radna mjesta bit će obuhvaćeni istom pisanom provjerom znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta.
Kandidati za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar koji su zadovoljili na pisanoj provjeri znanja, pristupit će provjeri sposobnosti i vještina pisanja teksta na računalu po usmenom diktatu, koja će biti vrednovana bodovima od 0 do 10. Smatrat će se da je kandidat zadovoljio na provjeri sposobnosti pisanja teksta na računalu po usmenom diktatu, ako je dobio najmanje 5 bodova.

INTERVJU (RAZGOVOR) S KANDIDATIMA:

Kandidati koji su zadovoljili u prethodnim fazama testiranja, pristupit će razgovoru (intervjuu) s Komisijom za provedbu javnog natječaja, koja će utvrđivati znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Rezultati razgovora bit će vrednovani bodovima od 0 do 10. Smatrat će se da je kandidat zadovoljio na razgovoru ako je dobio najmanje 5 bodova.
Nakon provedenog razgovora, Komisija za provedbu javnog natječaja utvrdit će rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pisanoj provjeri znanja, vještini pisanja teksta na računalu po diktatu (samo u odnosu na kandidate za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar) i razgovoru (intervjuu), te rang-listu dostaviti predsjedniku Suda, koji donosi rješenje o prijmu u državnu službu. Prije donošenja rješenja o prijmu, kandidati će biti upućeni na utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova navedenoga radnog mjesta.

PRAVILA TESTIRANJA:

Kandidatima koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja ili nisu podnijeli pravovremene ili potpune prijave na javni natječaj, o tome će biti upućena obavijest putem elektroničke pošte.
Ne postoji mogućnost naknadnog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da provjeri pristupi u naznačeno vrijeme.
Po dolasku na pisanu provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja istovjetnosti.
Kandidatima čiju istovjetnost neće biti moguće utvrditi putem identifikacijske isprave neće biti dopušteno pristupiti provjeri znanja.
Kandidati su na pisanu provjeru znanja dužni donijeti kemijsku olovku u plavoj ili crnoj boji te im pri pisanoj provjeri znanja neće biti dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama, mobitelom ili drugim komunikacijskim sredstvom, razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti red i mir.
Pisana provjera znanja traje ukupno 15 minuta, a sastoji se od 10 pitanja iz područja znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj, prema prethodno navedenom izvoru za pripremanje kandidata za testiranje. Pitanja će sadržavati unaprijed ponuđene odgovore.
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti neće biti dopušteno napuštati prostoriju u kojoj će se obavljati provjera, služiti se mobitelom, niti uznemiravati druge kandidate.
U slučaju nepoštivanja navedenih pravila, kandidat će biti udaljen iz prostorije u kojoj se obavlja provjera te će se smatrati da je odustao od daljnjeg postupka testiranja.
Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.
Za vrijeme boravka u zgradi Suda pozvani kandidati su dužni poštivati kućni red i postupati prema uputama službenih osoba. U slučaju kršenja kućnog reda ili nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati će biti udaljeni s testiranja te će se smatrati da su povukli prijavu za javni natječaj.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web-stranici Upravnog suda u Rijeci http://sudovi.pravosudje.hr/upsri .
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od objave na web-stranici Ministarstva uprave.
Protiv rješenja o prijmu izabranog kandidata u državnu službu, kandidati imaju pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.


                                   VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA TESTIRANJA
                                        BIT ĆE OBJAVLJENO NAKNADNO NA
                                   WEB STRANICI UPRAVNOG SUDA U RIJECI,
                NAJMANJE PET DANA PRIJE DANA ODREĐENOG ZA TESTIRANJE.


                                                                                               Upravni sud u Rijeci


_______________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
UPRAVNI SUD U RIJECI
Erazma Barčića 5
URED PREDSJEDNIKA
Broj: 7-Su-330/2018-3
Rijeka, 8. siječnja 2019.

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17, i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 78/17), a na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva pravosuđa, klasa: 119-02/18-04/853, urbroj: 514-04-01-03-18-21 od 17. prosinca 2018., Upravni sud u Rijeci raspisuje

                                                            JAVNI NATJEČAJ 
                             za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


SUDSKA PISARNICA:
1. administrativni referent – sudski zapisničar, 3 izvršitelja/ice, na neodređeno vrijeme
Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke struke, ili gimnazija,
– 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni stručni ispit.

SUDSKA PISARNICA:
2. administrativni referent – upisničar, 2 izvršitelja/ice, na neodređeno vrijeme
Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke struke, ili gimnazija,
– 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni stručni ispit.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, propisanih odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova

Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
– presliku svjedodžbe,
– presliku radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
– uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda poslodavca, o radnom iskustvu, ugovor o radu, rješenje o raspoređivanju i dr.).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam dana od objave u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu Upravni sud u Rijeci, Ured predsjednika Suda, Erazma Barčića 5, 51000 Rijeka, s naznakom: „Za javni natječaj za prijam u državnu službu (navesti za koje radno mjesto ili radna mjesta)“.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednik Upravnog suda u Rijeci.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje za radno mjesto:
1. administrativni referent – sudski zapisničar, sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja), provjere pisanja teksta na računalu po diktatu i razgovora Komisije s kandidatima (intervju);
2. administrativni referent – upisničar, sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Upravnog suda u Rijeci http://sudovi.pravosudje.hr/upsri .

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web-stranici Upravnog suda u Rijeci, istovremeno s objavom javnog natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Upravnog suda u Rijeci, koje je raspisalo natječaj.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednik suda će obustaviti postupak natječaja.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web-stranici Upravnog suda u Rijeci http://sudovi.pravosudje.hr/upsri .

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od objave na web-stranici Ministarstva uprave.

                                                                                                     Upravni sud u Rijeci