Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo Suda
Ured predsjednika Suda
Obraćanje stranaka Uredu predsjednika Suda
Sudačke referade
Referade sudskih savjetnica
Specijalizacije referada
Sudska pisarnica
Kućni red
Pravo na pristup informacijama
Odluka o imenovanju glasnogovrnice Suda
Odluka o imenovanju službenice za informiranje
Priopćenja za javnost
Arhiva priopćenja
Arhiva priopćenja 2015-2018
Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama (obrasci)
Propisi
Etički kodeksi
Službenica za zaštitu osobnih podataka
Informacije vezane uz novčane uplate stranaka
Praksa Suda
Dokumenti
Procedura stvaranja ugovorenih obveza
Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja
Procedura naplate vlastitih prihoda
Procedura blagajničkog poslovanja
Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga i korištenja službenih vozila
Javna nabava
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Plan nabave roba i usluga
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
Obavijest o sprečavanju sukoba interesa
eRačuni
Financijska izvješća
Financijski planovi
Natječaji i oglasi
ARHIVA natječaja i oglasa
Administrativni referent - sudski zapisničar, neodređeno
Administrativni referent – sudski zapisničar (m/ž) – 2 izvršitelja - određeno vrijeme
Administrativni referent – sudski zapisnčar i upisničar, neodređeno
Administrativni referent – sudski zapisničar (m/ž) – 2 izvršitelja - određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, neodređeno
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar i upisničar, neodređeno
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - upisničar, određeno vrijeme do godinu dana
Stručno osposobljavnje bez zasnivanja radnog odnosa
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2019. godini
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2018. godini
Arhiva
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2017. godini
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2016. godini
Administrativni referent - sudski zapisničar i upisničar, neodređeno

                                

                              OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

Po provedenom javnom natječaju broj 7 Su-120/17, objavljenom u „Narodnim novinama“ dana 31. ožujka 2017., odlukom predsjednika Upravnog suda u Rijeci, za popunu radnog mjesta III vrste administrativni referent – sudski upisničar na neodređeno vrijeme, 1 (jedan) izvršitelj, izabrana je kandidatkinja SAŠA MUTAPČIĆ iz Kraljevice, sa srednjom stručnom spremom upravne struke i položenim državnim stručnim ispitom.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


                                 OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

Po provedenom javnom natječaju broj 7 Su-120/17, objavljenom u „Narodnim novinama“ dana 31. ožujka 2017., odlukom predsjednika Upravnog suda u Rijeci, za popunu radnog mjesta III vrste administrativni referent – sudski zapisničar na neodređeno vrijeme, 2 (dva) izvršitelja, izabrane su kandidatkinje SANJA MISIRAČA i ANA TOMIĆ iz Rijeke, sa srednjom stručnom spremom ekonomske struke i položenim državnim stručnim ispitom.
_______________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
UPRAVNI SUD U RIJECI
Korzo 13
KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA
Broj: 7 Su-120/17-159
Rijeka, 15. svibnja 2017.                               REZULTATI PISANE PROVJERE ZNANJA I PROVJERE 
                SPOSOBNOSTI I VJEŠTINA PISANJA TEKSTA NA RAČUNALU PO DIKTATU

                            za radno mjesto administrativni referent - sudski zapisničar
                               – 2 izvršitelja (m/ž), uz obvezni probni rad od 3 mjeseca


Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam u državnu službu na radno mjesto administrativni referent - sudski zapisničar, na neodređeno vrijeme (2 izvršitelja), utvrdila je da kandidati koji su dana 12. svibnja 2017. u 8,00 sati pristupili testiranju te zadovoljili na pismenom dijelu testiranja i na pisanoj provjeri sposobnosti vještine pisanja teksta na računalu po diktatu, da se isti pozivaju na razgovor (intervju) s Komisijom u prostorije Upravnog suda u Rijeci, Korzo 13, dana 17. svibnja 2017. s početkom u 9,00 sati.

Kandidati su navedeni inicijalima (u slučaju istih inicijala, naveden je i datum rođenja kandidata).

Ime / Prezime

1. D. Ć. iz Čavli
2. I. F. iz Otočca
3. D. G. iz Delnica
4. E. G. iz Rijeke
5. V. K. iz Rijeke
6. B. M. iz Rijeke
7. S. M. iz Rijeke, rođ. 11. studenoga 1976.
8. T. P. iz Rijeke
9. I. P. iz Viškova, rođ. 22. ožujka 1997.
10. H. P. iz Rijeke
11. I. P. iz Čavli, rođ. 8. veljače 1994.
12. K. S. iz Rijeke
13. J. S. iz Rijeke
14. K. S. iz Viškova
15. M. Š. iz Rijeke, 21. svibnja 1990.
16. M. Š. iz Rijeke, 26. srpnja 1989.
17. T. Š. iz Kastva
18. A. T. iz Viškova
19. S. T. iz Rijeke


U slučaju da kandidat ima dodatnih pitanja, može kontaktirati ovaj Sud pozivom na broj 051/499606.


                                                                                   Predsjednica Komisije

                                                                               Maja Pećar Kopajtić, dipl. iur.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REPUBLIKA HRVATSKA
UPRAVNI SUD U RIJECI
Korzo 13
KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA
Broj: 7 Su-120/17-157
Rijeka, 12. svibnja 2017.                                           REZULTATI PISANE PROVJERE ZNANJA
                          za radno mjesto administrativni referent - sudski upisničar  
                               – 1 izvršitelj (m/ž), uz obvezni probni rad od 3 mjeseca


Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam u državnu službu na radno mjesto administrativni referent - sudski upisničar, na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj), utvrdila je da kandidati koji su dana 12. svibnja 2017. u 8,00 sati pristupili testiranju te zadovoljili na pismenom dijelu testiranja, da se isti pozivaju na razgovor (intervju) s Komisijom u prostorije Upravnog suda u Rijeci, Korzo 13, dana 17. svibnja 2017. s početkom u 9,00 sati.

Kandidati su navedeni inicijalima (u slučaju istih inicijala, naveden je i datum rođenja kandidata).

Ime / Prezime

1. D. Ć. iz Čavli
2. I. F. iz Otočca
3. D. G. iz Delnica
4. E. G. iz Rijeke
5. K. K. iz Novog Vinodolskog
6. G. K. iz Zlobina
7. V. K. iz Rijeke
8. D. K. G. iz Rijeke
9. I. K. iz Opatije
10. N. K. M. iz Rijeke
11. R. M. K. iz Rijeke
12. S. M. iz Rijeke, rođ. 11. studenoga 1976.
13. S. M. iz Kraljevice, rođ. 28. studenoga 1986.
14. M. P. iz Crikvenice
15. I. P. iz Viškova, rođ. 22. ožujka 1997.
16. D. P. iz Viškova
17. I. P. iz Čavli, rođ. 8. veljače 1994.
18. B. R. iz Rijeke
19. K. S. iz Rijeke
20. I. S. iz Rijeke
21. S. S. iz Ravne Gore
22. J. S. iz Rijeke
23. K. S. iz Viškova
24. M. Š. iz Rijeke, 21. svibnja 1990.
25. M. Š. iz Rijeke, 26. srpnja 1989.
26. T. Š. iz Kastva
27. S. T. iz Rijeke

U slučaju da kandidat ima dodatnih pitanja, može kontaktirati ovaj Sud pozivom na telefonski broj 051/499606.


                                                                                   Predsjednica Komisije

                                                                                Maja Pećar Kopajtić, dipl. iur.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REPUBLIKA HRVATSKA
UPRAVNI SUD U RIJECI
Korzo 13
KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA
Broj: 7 Su-120/17-152
Rijeka, 4. svibnja 2017.

Temeljem članka 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN 74/10, 142/11 i 53/12), članka 45. Zakona o državnim službenicima (NN 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15), te oglasa broj: 7 Su-120/17-4 od 30. ožujka 2017., koji je objavljen u NN 29/17 od 31. ožujka 2017., na web stranicama Ministarstva uprave (https://uprava.gov.hr), u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (http://www.hzz.hr), na web stranici (http://sudovi.pravosudje.hr/upsri) i oglasnoj ploči Upravnog suda u Rijeci, Komisija za provedbu javnog natječaja, donosi obavijest kako slijedi:


                                                                       OBAVIJEST
                                       o radnom mjestu, plaći, vremenu i načinu testiranja,
                        za prijam u državnu službu u Upravni sud u Rijeci, na radno mjesto 


                   – administrativni referent – sudski zapisničar, na neodređeno vrijeme
                                 – 2 izvršitelja (m/ž), uz obvezni probni rad od 3 mjeseca,
                           - administrativni referent – upisničar, ne neodređeno vrijeme
                                   – 1 izvršitelj (m/ž), uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

                                       Testiranje za navedena radna mjesta održat će se:
                                                       12. svibnja 2017. u 8:00 sati
                               u prostorijama Upravnog suda u Rijeci, Rijeka, Korzo 13.


Opis poslova (administrativni referent - sudski zapisničar):

Administrativni referent - sudski zapisničar obavlja poslove prijepisa i otpravka pošte te druge poslove zapisničara u referadi određene Sudskim poslovnikom, potpisuje otpravke sudskih odluka, obavlja i druge srodne poslove po nalogu upravitelja Sudske pisarnice, suca (sudskog savjetnika) i predsjednika Suda.

Opis poslova (administrativni referent - upisničar):

Obavlja poslove vezane uz upisnike, imenike i pomoćne knjige koje se vode u sudskoj pisarnici, formira, upisuje, sređuje spise i pismena te ih dostavlja u referade, vodi potrebne evidencije o spisu i kretanje spisa, daje informacije strankama, obavlja ostale poslove sudske
pisarnice određene Sudskim poslovnikom, kao i druge srodne poslove po nalogu upravitelja Sudske pisarnice i predsjednika Suda.


Podaci o plaći:

Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN 37/01, 38/01 – ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 92/05, 131/05, 140/15, 81/06, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 65/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15 i 100/15).

Plaća službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Osnovica za izračun plaće iznosi 5.211,02 kn, a koeficijent složenosti poslova radnog mjesta administrativni referent – sudski zapisničar je 0,844 i radnog mjesta administrativni referent - upisničar je 0,824.

Testiranje kandidata:

Testiranje kandidata sastoji se od:
- provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske – pisani test;
- provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prima - pisani test;
- provjere sposobnosti i vještina pisanja teksta na računalu po diktatu – samo za radno mjesto administrativni referent - zapisničar;
- razgovora s Komisijom (intervju).

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje su:
1. Ustav Republike Hrvatske (NN 85/10 - pročišćeni tekst i 5/14 - Odluka USRH);
2. Sudski poslovnik (NN 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17 i 34/17).

Pisana provjera znanja kandidata iz osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske bit će vrednovana bodovima od 0 do 10, te će pisana provjera znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj (Sudski poslovnik), također biti vrednovana bodovima od 0 do 10. Smatrat će se da je kandidat zadovoljio na pisanoj provjeri znanja ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.
Kandidati za oba navedena radna mjesta bit će obuhvaćeni istom pisanom provjerom znanja iz osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta.
Kandidati za radno mjesto administrativni referent - zapisničar koji su zadovoljili na pisanoj provjeri znanja, pristupit će provjeri sposobnosti i vještina pisanja teksta na računalu po usmenom diktatu, koja će biti vrednovana bodovima od 0 do 10. Smatrat će se da je kandidat zadovoljio na provjeri sposobnosti pisanja teksta na računalu po usmenom diktatu, ako je dobio najmanje 5 bodova.

Intervju (razgovor) s kandidatima:

Kandidati koji su zadovoljili u prethodnim fazama testiranja, pristupit će razgovoru (intervjuu) s Komisijom za provedbu javnog natječaja, koja će utvrđivati interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi. Rezultati razgovora bit će vrednovani bodovima od 0 do 10. Smatrat će se da je kandidat zadovoljio na razgovoru ako je dobio najmanje 5 bodova.
Nakon provedenog razgovora, Komisija za provedbu javnog natječaja utvrdit će rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pisanoj provjeri znanja, vještini pisanja teksta na računalu po diktatu (samo u odnosu na kandidate za radno mjesto administrativni referent – zapisničar) i razgovoru (intervjuu), te rang-listu dostaviti predsjedniku Suda, koji donosi rješenje o prijmu u službu. Prije donošenja rješenja o prijmu, kandidati će biti upućeni na utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova navedenoga radnog mjesta.

Pravila testiranja:

Kandidatima koji ne ispunjavaju formalne uvjete ili nisu podnijeli pravovremene i uredne prijave na javni natječaj, o tome je upućena pisana obavijest.
Ne postoji mogućnost naknadnog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da provjeri pristupi u naznačeno vrijeme.
Po dolasku na pisanu provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja istovjetnosti.
Kandidatima čiju istovjetnost neće biti moguće utvrditi putem identifikacijske isprave neće biti dopušteno pristupiti provjeri znanja.
Kandidati su na pisanu provjeru znanja dužni donijeti kemijsku olovku u plavoj ili crnoj boji te im pri pisanoj provjeri znanja neće biti dopušteno koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama, mobitelom ili drugim komunikacijskim sredstvom, razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti red i mir.
Pisana provjera znanja traje ukupno 30 minuta, a sastoji se od 10 pitanja iz osnova ustavnog ustrojstva i 10 pitanja iz područja znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj (Sudski poslovnik). Pitanja će sadržavati unaprijed ponuđene odgovore.
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti neće biti dopušteno napuštati prostoriju u kojoj će se obavljati provjera, služiti se mobitelom, niti uznemiravati druge kandidate.
U slučaju nepoštivanja navedenih pravila, kandidat će biti udaljen iz prostorije u kojoj se obavlja provjera te će se smatrati da je odustao od daljnjeg postupka testiranja.
Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.
Za vrijeme boravka u zgradi Suda pozvani kandidati su dužni poštivati kućni red i postupati prema uputama službenih osoba. U slučaju kršenja kućnog reda ili nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati će biti udaljeni s testiranja te će se smatrati da su povukli prijavu za javni natječaj.
O prijmu u državnu službu izabranih kandidata donosi se rješenje koje će u zakonskom roku biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj. Protiv rješenja o prijmu izabranog kandidata u državnu službu, kandidati imaju pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.


                                                                                    Predsjednica Komisije

                                                                                 Maja Pećar Kopajtić, dipl. iur.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REPUBLIKA HRVATSKA
UPRAVNI SUD U RIJECI
Korzo 13
URED PREDSJEDNIKA
Broj: 7 Su-120/17-4
Rijeka, 30. ožujka 2017.

Upravni sud u Rijeci, na temelju odredbe čl. 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15), odredbe čl. 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ br. 74/10, 142/11 i 53/12) i suglasnosti Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, KLASA: 119-02/16-04/603, URBROJ: 514-03-01-01-01-17-04 od 20. ožujka 2017., raspisuje 

                                                               JAVNI NATJEČAJ

           za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Upravnom sudu u Rijeci,
                                                    za popunu radnih mjesta III. vrste:
                          – administrativnog referenta – sudskog zapisničara (2 izvršitelja)
                                 – administrativnog referenta – upisničara (1 izvršitelj)


UVJETI (za oba radna mjesta):
– srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke struke, ili gimnazija,
– 1 godina radnog staža u struci,
– položen državni stručni ispit.

Osim navedenih uvjeta osoba koja se prima u državnu službu mora zadovoljiti i opće uvjete za prijam iz odredbe čl. 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu može biti primljena i osoba bez državnog stručnog ispita uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.
Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 3 mjeseca.

OPIS POSLOVA ADMINISTRATIVNOG REFERENTA - SUDSKOG ZAPISNIČARA:
Administrativni referent - sudski zapisničar obavlja poslove prijepisa i otpravka pošte te druge poslove zapisničara u referadi određene Sudskim poslovnikom, potpisuje otpravke sudskih odluka, obavlja i druge srodne poslove po nalogu upravitelja Sudske pisarnice, suca (sudskog savjetnika) i predsjednika Suda.

OPIS POSLOVA ADMINISTRATIVNOG REFERENTA - UPISNIČARA:
Obavlja poslove vezane uz upisnike, imenike i pomoćne knjige koje se vode u sudskoj pisarnici, formira, upisuje, sređuje spise i pismena te ih dostavlja u referade, vodi potrebne evidencije o spisu i kretanje spisa, daje informacije strankama, obavlja ostale poslove sudske pisarnice određene Sudskim poslovnikom, kao i druge srodne poslove po nalogu upravitelja Sudske pisarnice i predsjednika Suda.

PRIJAVA I DOKAZI:
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Uz prijavu na javni natječaj potrebno je osim navedenog priložiti i:
– životopis
– domovnicu ili osobnu iskaznicu, putovnicu ili vojnu iskaznicu kojom se dokazuje hrvatsko državljanstvo,
– preslik radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.,
– svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi,
– svjedodžbu o položenome državnom stručnom ispitu, ako ga je kandidat/kinja položio/la,
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, koje ne smije biti starije od 6 mjeseci.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora predočit će se izvornik.

Nakon izbora, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, po službenoj dužnosti provjerit će se nepostojanje ostalih zapreka za prijam u državnu službu iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima i o tome pribaviti potrebni dokazi.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

OBVEZA TESTIRANJA KANDIDATA:
Komisiju za provedbu javnog natječaja imenuje čelnik tijela. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje. Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) te razgovora Komisije s kandidatima. Pisani dio testiranja se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta kandidata te poznavanja rada na računalu.
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

ADRESA I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA:
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Upravni sud u Rijeci, Ured predsjednika, Korzo 13, 51000 Rijeka, s naznakom: „Javni natječaj – administrativni referent – sudski zapisničar“ i/ili „Javni natječaj – administrativni referent – upisničar“. Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.
Ako se ista osoba prijavljuje za oba navedena radna mjesta, podnosi dvije prijave, ali samo jednoj od njih prilaže priloge navedene u javnom natječaju, dok u drugoj prijavi naznačuje kojoj prijavi je priložila priloge.

OSTALI PODACI:
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Na web-stranicama Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr), na web-stranicama Upravnog suda u Rijeci (http://sudovi.pravosudje.hr/upsri/), te na oglasnoj ploči Upravnog suda objavit će se podaci o plaći radnog mjesta, te sadržaju i načinu testiranja, te obavijest o vremenu i mjestu održavanja testiranja, najmanje 5 dana prije dana određenog za testiranje.

Postupak javnog natječaja obustavit će se u slučaju kada se u roku određenom natječajem nije prijavio nijedan kandidat ili prijavljeni kandidati ne ispunjavaju formalne uvjete za prijam i raspored, ili nisu postigli zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju.

O rezultatima izbora kandidati prijavljeni na javni natječaj bit će obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.


                                                                                         PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                            dr. sc. Alen Rajko