Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo Suda
Ured predsjednika Suda
Obraćanje stranaka Uredu predsjednika Suda
Sudačke referade
Referade sudskih savjetnica
Specijalizacije referada
Sudska pisarnica
Kućni red
Pravo na pristup informacijama
Odluka o imenovanju glasnogovrnice Suda
Odluka o imenovanju službenice za informiranje
Priopćenja za javnost
Arhiva priopćenja
Arhiva priopćenja 2015-2018
Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama (obrasci)
Propisi
Etički kodeksi
Službenica za zaštitu osobnih podataka
Informacije vezane uz novčane uplate stranaka
Praksa Suda
Dokumenti
Procedura stvaranja ugovorenih obveza
Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja
Procedura naplate vlastitih prihoda
Procedura blagajničkog poslovanja
Javna nabava
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Plan nabave roba i usluga
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
Obavijest o sprečavanju sukoba interesa
eRačuni
Financijska izvješća
Financijski planovi
Natječaji i oglasi
ARHIVA natječaja i oglasa
Administrativni referent – sudski zapisničar (m/ž) – 2 izvršitelja - određeno vrijeme
Administrativni referent – sudski zapisnčar i upisničar, neodređeno
Administrativni referent – sudski zapisničar (m/ž) – 2 izvršitelja - određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, neodređeno
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar i upisničar, neodređeno
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - upisničar, određeno vrijeme do godinu dana
Administrativni referent - sudski zapisničar, neodređeno
Stručno osposobljavnje bez zasnivanja radnog odnosa
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2019. godini
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2018. godini
Arhiva
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2017. godini
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2016. godini
Specijalizacije referada

 

Sudske referade djeluju u okviru triju specijalizacija koje obuhvaćaju pojedine skupine upravnih područja: financijsko-gospodarsko-opće, imovinsko-graditeljsko-komunalne, te socijalno-radno-statusne specijalizacije. Sadržaj s time povezanog dijela godišnjeg rasporeda poslova predstavljen je u nastavku uz potrebne prilagodbe kako bi bio razumljiviji općoj javnosti.

Napomena: dio predmeta rješava se u referadama izvan matične specijalizacije (riječ je o predmetima dodijeljenima u razdoblju drukčije podjele specijalizacija, odnosno predodijeljenima u okviru periodičnog uravnoteženja radne opterećenosti sudaca, te u drugim slučajevima predviđenima Sudskim poslovnikom).


FINANCIJSKO-GOSPODARSKO-OPĆA SPECIJALIZACIJA
- financijski predmeti (porezi, carine, trošarine), javna nabava, gospodarstvo (dozvole obavljanja djelatnosti, inspekcijski nadzor, i sl.), zaštita potrošača, elektroničke komunikacije, predstečajna nagodba (u dijelu nadležnosti upravnog sudstva), predmeti koji ne ulaze u djelokrug ostalih dviju specijalizacija

suci Vedran Juričić i Danica Vučinić
viša sudska savjetnica Christina Sinčić


IMOVINSKO-GRADITELJSKO-KOMUNALNA SPECIJALIZACIJA
- izvlaštenje, naknada za oduzetu imovinu, utvrđivanje prava vlasništva i druga upravnopravna utvrđenja u odnosu na nekretnine, katastarski predmeti, akti gradnje, uklanjanje i legalizacija građevina, obnova kuća, zaštita kulturnih dobara, komunalno gospodarstvo (komunalna naknada, komunalni doprinos, komunalni red), zaštita okoliša, korištenje pomorskog dobra i javnih površina, i sl.

suci Vesna Perić, Daria Pugel, Dubravka Zec i Antun Žagar
sudska savjetnica Josipa Jambrešić-Mattel


SOCIJALNO-RADNO-STATUSNA SPECIJALIZACIJA
- socijalna prava (mirovinsko i zdravstveno osiguranje, socijalna skrb, braniteljski predmeti, prava nezaposlenih), službenički i drugi radni odnosi u nadležnosti upravnog sudstva, osobni statusi (azil i drugi statusi stranaca te ostali policijski upravni poslovi, regulirane profesije, sprječavanje sukoba interesa), zaštita osobnih podataka, udruge i političke stranke, i sl.

suci Snježana Horvat-Paliska (privremeno upućena na rad u Visoki upravni sud RH), Alen Rajko i Marija Renner Jakovljević

sudska savjetnica Maja Pećar Kopajtić