Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo Suda
Ured predsjednika Suda
Obraćanje stranaka Uredu predsjednika Suda
Sudačke referade
Referade sudskih savjetnica
Specijalizacije referada
Sudska pisarnica
Kućni red
Pravo na pristup informacijama
Odluka o imenovanju glasnogovrnice Suda
Odluka o imenovanju službenice za informiranje
Priopćenja za javnost
Arhiva priopćenja
Arhiva priopćenja 2015-2018
Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama (obrasci)
Propisi
Etički kodeksi
Službenica za zaštitu osobnih podataka
Informacije vezane uz novčane uplate stranaka
Praksa Suda
Dokumenti
Procedura stvaranja ugovorenih obveza
Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja
Procedura naplate vlastitih prihoda
Procedura blagajničkog poslovanja
Javna nabava
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Plan nabave roba i usluga
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
Obavijest o sprečavanju sukoba interesa
eRačuni
Financijska izvješća
Financijski planovi
Natječaji i oglasi
ARHIVA natječaja i oglasa
Administrativni referent – sudski zapisničar (m/ž) – 2 izvršitelja - određeno vrijeme
Administrativni referent – sudski zapisnčar i upisničar, neodređeno
Administrativni referent – sudski zapisničar (m/ž) – 2 izvršitelja - određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, neodređeno
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar i upisničar, neodređeno
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - upisničar, određeno vrijeme do godinu dana
Administrativni referent - sudski zapisničar, neodređeno
Stručno osposobljavnje bez zasnivanja radnog odnosa
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2019. godini
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2018. godini
Arhiva
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2017. godini
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2016. godini
Priopćenja za javnost

 

PRIOPĆENJE UPRAVNOG SUDA U RIJECI

Povodom upita dijela medija, potvrđujemo da je pred ovim Sudom nepravomoćno dovršen upravni spor tužitelja Dalibora Pausa, općinskog načelnika Općine Barban, protiv tuženika Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Navedena presuda dostupna je na poveznici internetske stranice Povjerenstva: https://www.sukobinteresa.hr/sites/default/files/akti/2020/dalibor_paus_p-302-17_presuda_upravnog_suda_u_rijeci.pdf


Osim odluke u konkretnom predmetu, u pogledu odgovora na pravno pitanje je li Povjerenstvo ovlašteno utvrđivati povredu načela u djelovanju dužnosnika (čl. 5. Zakona o sprječavanju sukoba interesa), ovom presudom zauzeti su pravni stavovi različiti od stajališta iznesenih u novijim presudama Upravnog suda u Zagrebu, npr. u predmetima Plenković

( https://www.sukobinteresa.hr/sites/default/files/akti/2020/andrej_plenkovic_p-382-17_presuda_upravni_sud_u_zagrebu_0.pdf ) odnosno Bernardić

( https://www.sukobinteresa.hr/sites/default/files/akti/2020/davor_bernardic_p-434-17_presuda_upravnog_suda_u_zagrebu.pdf ). U tom pogledu predstoji ujednačavanje sudske prakse od strane Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

 

Važnost članka 5. Zakona o sprječavanju sukoba interesa naglašena je i u ovogodišnjem Evaluacijskom izvješću GRECO-a za Republiku Hrvatsku ( https://www.sukobinteresa.hr/hr/suradnja/objavljeno-izvjesce-greco-za-republiku-hrvatsku-u-petom-evaluacijskom-krugu-greco-podrzao ).


U ovom sporu Upravni sud u Rijeci poništio je odluku Povjerenstva, ali ne zato što smatra da Povjerenstvo nema navedenu ovlast, već zbog pogrešne primjene ovlasti u odnosu na načelnika Pausa u konkretnom slučaju. Poništena odluka Povjerenstva dostupna je na poveznici: https://www.sukobinteresa.hr/hr/odluke/dalibor-paus-p-302-17-konacna-odluka .

S poštovanjem,

Christina Sinčić
viša sudska savjetnica i glasnogovornica
Upravnog suda u Rijeci

Rijeka, 3. srpnja 2020.