Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo Suda
Ured predsjednika Suda
Obraćanje stranaka Uredu predsjednika Suda
Sudačke referade
Referade sudskih savjetnica
Specijalizacije referada
Sudska pisarnica
Kućni red
Pravo na pristup informacijama
Odluka o imenovanju glasnogovrnice Suda
Odluka o imenovanju službenice za informiranje
Priopćenja za javnost
Arhiva priopćenja
Arhiva priopćenja 2015-2018
Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama (obrasci)
Propisi
Etički kodeksi
Službenica za zaštitu osobnih podataka
Informacije vezane uz novčane uplate stranaka
Praksa Suda
Dokumenti
Procedura stvaranja ugovorenih obveza
Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja
Procedura naplate vlastitih prihoda
Javna nabava
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Plan nabave roba i usluga
Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
Obavijest o sprečavanju sukoba interesa
eRačuni
Financijska izvješća
Financijski planovi
Natječaji i oglasi
ARHIVA natječaja i oglasa
Administrativni referent – sudski zapisničar (m/ž) – 2 izvršitelja - određeno vrijeme
Administrativni referent – sudski zapisnčar i upisničar, neodređeno
Administrativni referent – sudski zapisničar (m/ž) – 2 izvršitelja - određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar, neodređeno
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar i upisničar, neodređeno
Administrativni referent - sudski zapisničar, određeno vrijeme
Administrativni referent - upisničar, određeno vrijeme do godinu dana
Administrativni referent - sudski zapisničar, neodređeno
Stručno osposobljavnje bez zasnivanja radnog odnosa
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2019. godini
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2018. godini
Arhiva
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2017. godini
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2016. godini
Odluka o imenovanju službenice za informiranje

UPRAVNI SUD U RIJECI

URED PREDSJEDNIKA
Broj: 26 Su-141/15-1
Rijeka, 6. svibnja 2015.

          Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/03 - u nastavku teksta: Zakon) i članka 31. stavka 1. Zakona o sudovima (NN 28/13 i 33/15), predsjednik Upravnog suda u Rijeci donosi


                                                                         O D L U K U


        I. Sudska savjetnica Christina Sinčić imenuje se službenicom za informiranje u Upravnom sudu u Rijeci (u nastavku teksta: službenica).

         II. Službenica obavlja poslove određene Zakonom i drugim mjerodavnim propisima.

        III. O imenovanju službenice bit će izviještena Povjerenica za informiranje, dostavom ove odluke (čl. 13. st. 4. Zakona).

       IV. Do uspostave internetske stranice Upravnog suda u Rijeci, javnost će s ovom Odlukom te s kontakt podacima službenice biti upoznata putem internetske stranice Visokoga upravnog suda Republike Hrvatske (čl. 13. st. 2., vezano uz čl. 10. st. 1. t. 2. i 12. Zakona).  


                                                                                           PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                             dr. sc. Alen Rajko
Dostaviti:
1. Christina Sinčić, ovdje,
2. Povjerenica za informiranje, Jurišićeva 19, 10000 Zagreb,
3. Visoki upravni sud Republike Hrvatske (putem elektroničke pošte),
4. oglasna ploča Upravnog suda u Rijeci, ovdje,
5. osobni očevidnik službenice, ovdje,
6. Arhiva, ovdje.