.
Zamjenik povjerenika za etiku u Upravnom sudu u Osijeku:

Kristina Krmpotić