Trgovački sud u Zadru

Dobrodošli na službene stranice Trgovačkog suda u Zadru

 


O sudu

Trgovački sud u Zadru ustanovljen je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima sudova koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 19. rujna 1997. godine.
Sud ima sjedište u Zadru na adresi Dr. Franje Tuđmana 35. Sud je nadležan za područje Zadarske i Šibenisko-Kninske županije u kojoj djeluje Stalna služba na adresi Stjepana Radića 81/II, Šibenik
.

 

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Radi objektivnog informiranja javnosti o načinu imenovanja stečajnih upravitelja predsjednici svih prvostupanjskih trgovačkih sudova objavljuju slijedeće:


PRIOPĆENJE ZA JAVNOST


Stečajni zakon ( NN 71/15 , 104/17 ) kao opće pravilo propisuje imenovanje stečajnih upravitelja metodom slučajnog odabira ( čl. 84. st. 1. SZ-a ) što se u praksi trgovačkih sudova primjenjuje u oko 98,5 % slučajeva.
Podaci izneseni u medijima da je imenovanja mimo metode slučajnog odabira bilo 15 % nisu točni.


Vodič kroz mirenje

Vodič kroz mirenje

Obavijest o promjeni modela plaćanja
Sve uplate po rješenjima ovog suda kojima je naloženo plaćanje na model 05-100-broj predmeta, vrše se na način da se model sa 05 mijenja na 00.
Obavijest za podnositelje prijedloga za otvaranje predstečajnog i stečajnog postupka

Obavijest za podnositelje prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka i podnositelje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka 

 


1. Odredbom članka 28. Stečajnog zakona (Narodne novine 71/15) propisano je da je podnositelj prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka prilikom podnošenja prijedloga dužan predujmiti iznos od 5.000,00 kn kao predujam za pokriće troškova toga postupka jer će u suprotnom sud odbaciti prijedlog kao nedopušten.

Stoga je prilikom podnošenja prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka potrebno izvršiti uplatu iznosa od 5.000,00 kn na depozitni račun suda HR4323900011300000857, s pozivom na model 00, pozivom na broj 221 – OIB dužnika, a u rubrici opis plaćanja treba navesti naziv dužnika u odnosu na kojega se podnosi prijedlog.

2. Odredbom članka 114. Stečajnog zakona (Narodne novine 71/15) je propisano da je podnositelj prijedloga za otvaranje stečajnog postupka prilikom podnošenja prijedloga dužan platiti 1.000,00 kn u Fond za namirenje troškova stečajnog postupka.

Stoga je prilikom podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka potrebno izvršiti uplatu iznosa od 1.000,00 kn na depozitni račun suda HR4323900011300000857, s pozivom na model 00, pozivom na broj 100 – OIB dužnika, a u rubrici opis plaćanja treba navesti naziv dužnika u odnosu na kojega se podnosi prijedlog i „za fond 111.“