Temeljni pravni akti

Zakon o sudovima
Sudski poslovnik
Zakon o državnom sudbenom vijeću
Zakon o parničnom postupku
Ovršni zakon
Stečajni zakon
Zakon o trgovačkim društvima
Zakon o sudskom registru
Pravilnik o načinu upisa u sudski registar
Zakon o zadrugama
Zakon o ustanovama
Zakon o obveznim odnosima