e-Oglasna

DAN OTVORENIH VRATA TRGOVAČKOG SUDA U ZAGREBU, 28. LISTOPADA 2016.
Obavijest strankama - Objava upisa u Sudski registar od 1. studenog 2015.
e-Predmet - javni i besplatni pristup osnovnim podacima sudskih predmeta
Obavijest sudskim vještacima vezano za naputak Ministarstva pravosuđa RH
Zahtjev za sudjelovanjem na ročištu
LISTA MENTORA STEČAJNIH UPRAVITELJA TRGOVAČKOG SUDA U ZAGREBU