e-Oglasna

Obavijest strankama - Objava upisa u Sudski registar od 1. studenog 2015.
Katalog informacija Trgovačkog suda u Zagrebu sa stanjem na dan 1. listopada 2014.
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU OBILJEŽAVA 60. GODINA SUDOVANJA
e-Predmet - javni i besplatni pristup osnovnim podacima sudskih predmeta
Obavijest sudskim vještacima vezano za naputak Ministarstva pravosuđa RH
Zahtjev za sudjelovanjem na ročištu