e-Oglasna

Obavijest strankama - Objava upisa u Sudski registar od 1. studenog 2015.
e-Predmet - javni i besplatni pristup osnovnim podacima sudskih predmeta
Obavijest sudskim vještacima vezano za naputak Ministarstva pravosuđa RH
Zahtjev za sudjelovanjem na ročištu
LISTA MENTORA STEČAJNIH UPRAVITELJA TRGOVAČKOG SUDA U ZAGREBU
Obuka stečajnih upravitelja na listi B (popis ročišta)
IZVODI IZ SUDSKOG POSLOVNIKA
Izvod iz Sudskog poslovnika ( „Narodne novine“, broj 37/14, 49/14, 08/15, 35/15, 123/15 i 45/16)

VII. glava

RAD SA STRANKAMA I DRUGIM OSOBAMA

1. Primanje stranaka

Članak 42.
(1) Stranke, njihovi punomoćnici i zastupnici i druge osobe koje dolaze nepozvane u sud radi traženja obavijesti, razgledavanja, fotografiranja, preslikavanja i prijepisa spisa, dobivanja službenih potvrda i slično primaju se u vrijeme utvrđeno rasporedom poslova.
(2) Vrijeme utvrđeno za primanje stranaka objavit će se na vidnom mjestu pri ulazu u sudsku zgradu i na drugi pogodan način.
(3) Stranke se primaju u uredu predsjednika suda, sudskoj pisarnici, zemljišnoknjižnom odjelu i sudskom registru, a po potrebi i u drugim ustrojstvenim jedinicama suda.
(4) Suci odnosno sudski savjetnici primaju, u pravilu, samo pozvane stranke.
(5) Stranke kojima je zbog udaljenosti ili drugih razloga otežan ponovni dolazak u sud te u hitnim i drugim opravdanim slučajevima, primit će se i izvan vremena utvrđenog za primanje stranaka.

2. Obavještavanje stranaka o predmetu

Članak 43.
(1) Stranke, njihove punomoćnike i zastupnike o stanju predmeta obavještava službenik sudske pisarnice na osnovi podataka iz upisnika i spisa.
(2) Obavijest će se ograničiti na podatke o stadiju postupka i sucima pojedincima, predsjednicima vijeća, članovima vijeća i sudskim savjetnicima kojima je predmet dodijeljen u rad.
(3) Pri davanju obavijesti zabranjeno je davati izjave o pravilnosti pojedinih sudskih radnji, kao i o vjerojatnom ishodu postupka.
(4) Obavijesti se mogu davati telefonom, elektroničkom poštom i u pisanom obliku.
(5) Drugostupanjski sud ne može davati obavijesti o donesenim odlukama koje nisu otpravljene prvostupanjskom sudu.
(6) Stranke mogu same putem interneta obaviti uvid u podatke iz stavka 2. ovog članka ako je za sudski predmet uspostavljena usluga Javni pristup osnovnim podacima o sudskim predmetima (usluga e-Predmet).