Glavni izbornik
Naslovnica
O SUDU
KONTAKT
RADNO VRIJEME
KUĆNI RED
NOVOSTI / OBJAVE / RADIONICE
NATJEČAJI I OGLASI
Javni natječaj - neodređeno vrijeme - Administrativni referent - zapisničar - 1 izvršitelj/ica
Javni natječaj - neodređeno vrijeme - Administrativni referent - upisničar - 1 izvršitelj/ica
Oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme - 1 dostavljač
Oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme - 1 čistačica
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, administrativni referent - upisničar-2 izvrš.
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog donosa
OBAVIJEST ZA BUDUĆE ZAPOSLENIKE
ARHIVA NATJEČAJA
JAVNA NABAVA
Obavijesti
Procedura provedbe postupaka
Plan nabave
Pregled sklopljenih ugovora
SUDSKI REGISTAR
STEČAJ
Obuka stečajnih upravitelja na listi B (popis ročišta)
PARNICA
OVRHA
MIRENJE
SUDSKI VJEŠTACI
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
FINANCIJSKI PLAN
Financijski plan za 2019.
Financijski plan za 2020.
ETIČKI KODEKSI
POSLOVANJE SUDA
TEMELJNI PRAVNI AKTI
ARHIVA
SUDSKA PRAKSA
PARNICA
Trgovački sporovi str.1
Trgovački sporovi str.2
Trgovački sporovi str.3
Parnica i stečaj
Intelektualno vlasništvo
Pravo društava str.1
Pravo društava str. 2
Arbitraža
Pomorski sporovi
STEČAJ str.1
STEČAJ str.2
STEČAJ str.3
STEČAJ str.4
STEČAJ str.5
STEČAJ str.6
STEČAJ str.7
STEČAJ str.8
STEČAJ str.9
STEČAJ str.10
OVRHA str.1
OVRHA str.2
OVRHA str.3
SUDSKI REGISTAR
STRUČNI ČLANCI-ARHIVA
Parnica
Ovrha
Stečaj
Registar Suda
EUROPSKI PARNIČNI POSTUPCI
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Obavijest

 

                     

           REPUBLIKA  HRVATSKA

    TRGOVAČKI   SUD  U  ZAGREBU

            Ured predsjednika suda

              Zagreb, Amruševa 2/II

 

Zagreb, dana 29. svibnja 2020.g.

 

Trgovački sud u Zagrebu, po predsjedniku suda Nini Radiću, na temelju odredbe čl. 5. Sudskog poslovnika ("Narodne novine" broj 37/14., 49/14., 8/15., 35/15., 123/15., 45/16., 29/17., 33/17., 34/17. i 57/17 , 101/18, 119/18, 81/19 I 128/19 dalje SP ) u skladu s čl. 31. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj  28/2013, 33/2015, 82/2015, 82/2016, 67/18, 126/19 dalje: ZS), dana 29. svibnja 2020. godine, donosi,

 

O D L U K U

 

I          Radno vrijeme pisarnica suda za prijem stranaka je od 09,00 sati do 12,00  sati.

 

O  b  r  a  z  l  o  ž  e  nj  e

 

U skladu s važećim Kućnim redom pozvane stranke i sudionici imaju pravo ulaska u zgradu suda  uz predočenje poziva primjereno vrijeme (15 minuta)  prije početka radnje iz poziva.

Stranke i druge osobe koji dolaze radi informiranja o stanju spisa, imaju pravo pristupa sukladno objavljenom radnom vremenu pisarnica.

Bez pismenog poziva ulazak u sudsku zgradu izvan prostorija pisarnica suda moguć je samo uz odobrenje uređujućeg suca ili ovlaštenog djelatnika uz evidentiranje na porti sukladno naredbama koje donosi predsjednik suda.

Stranke su dužne napustiti zgradu odmah poslije dovršetka službene radnje suda.

 

 

U Zagrebu, dana 29. svibnja 2020. godine

 

Predsjednik Trgovačkog suda u Zagrebu

Nino Radić,v.r.