PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
Radi objektivnog informiranja javnosti o načinu imenovanja stečajnih upravitelja predsjednici svih prvostupanjskih trgovačkih sudova objavljuju slijedeće:

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
Stečajni zakon ( NN 71/15 , 104/17 ) kao opće pravilo propisuje imenovanje stečajnih upravitelja metodom slučajnog odabira ( čl. 84. st. 1. SZ-a ) što se u praksi trgovačkih sudova primjenjuje u oko 98,5 % slučajeva.
Podaci izneseni u medijima da je imenovanja mimo metode slučajnog odabira bilo 15 % nisu točni.

U Zagrebu, 29. prosinca 2017. godine

                                                                                     Predsjednik suda
                                                                                             Nino Radić
e-Oglasna

e-Predmet - javni i besplatni pristup osnovnim podacima sudskih predmeta
Obuka stečajnih upravitelja na listi B (popis ročišta)