Sprječavanje sukoba interesa


     REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
 URED PREDSJEDNICE SUDA
      PREDSJEDNICA SUDA

Broj: 17 Su-858/12
Varaždin, 16. studenog 2012.g.


                                        OBAVIJEST O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA


Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Trgovački sud u Varaždinu, Braće Radića 2, 42 000 Varaždin, kao javni naručitelj, ne smije sklapati okvirne sporazume, ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. Zakona.