Žiro računi suda i Državnog proračuna

 

Račun sudskih depozita, predujmova i pologa:

IBAN: HR40 2390 0011 3000 0275 4

 BIC: HPBZHR2X

 

Račun za uplate troškova stečajnog postupka - Fond

IBAN: HR62 2390 0011 3000 0274 6

 BIC: HPBZHR2X

 

 

Račun za redovno poslovanje suda:

IBAN:HR06 2390 0011 1000 1187 0

  BIC: HPBZHR2X

  

 

Broj žiro-računa za plaćanje sudske pristojbe:

Primatelj:  Državni proračun  RH

Model:  HR 64

IBAN:  HR 12 1001 0051 8630 00160

Poziv na broj odobrenja:  5045-3574- VIDI TABELU  ( broj predmeta upisati u jednom broju bez crtice ili kose crte)

Opis plaćanja:  Sudska pristojba

 

        

                                             ŠIFRARNIK OZNAKA                                  
 VRSTA PREDMETA  POZIV NA BROJ PRIMATELJA
 PARNIČNI PREDMETI-P 213-BROJ PREDMETA-GODINA 
 STEČAJNI PREDMETI-ST 220-BROJ PREDMETA-GODINA 
 OVRŠNI PREDMETI-OVR 116-BROJ PREDMETA-GODINA 
 OVRŠNI PREDMETI-OVRV 117-BROJ PREDMETA-GODINA 
 R1 132-BROJ PREDMETA-GODINA 
 POVRV 214-BROJ PREDMETA-GODINA 
 R2 133-BROJ PREDMETA-GODINA 
 Pl 215-BROJ PREDMETA-GODINA 
SUDSKI REGISTAR-TT, R3  300-BROJ PREDMETA-GODINA


  

Plaćanje sudske pristojbe-uplata iz inozemstva:

SWIFT: NBHRHR2X

IBAN: HR12 1001 0051 8630 0016 0

Broj žiro računa: (CC): 1001005-1863000160

Model: HR64

Poziv na broj: 5045-3574-OIB

Korisnik: Ministarstvo financija, Trgovački sud u Varaždinu