Otvaranje stečaja

 

    REPUBLIKA HRVATSKA                                                                 Broj: 4 St-239/12-28

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU


                                                                   O G L A S1. Otvara se stečajni postupak nad trgovačkim društvom INSPEKT d.o.o. za trgovinu, kontrolu, nadzor i inženjering iz Peteranca, Matije Gupca 141, MBS: 010062396, OIB: 98827439306 s danom 11. travnja 2014. godine u 14,00 sati.

2. Za stečajnog upravitelja imenuje se Stanko Makar iz Ludbrega, P. Zrinskog 3, OIB: 49218337993

3. Pozivaju se vjerovnici stečajnog dužnika da u roku od 15 dana od dana objave Oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Narodnim novinama" prijave svoje tražbine stečajnom upravitelju na adresu stečajnog upravitelja Stanka Makara, Ludbreg, P. Zrinskog 3, u skladu s čl. 173. Stečajnog zakona (NN 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 197/03, 187/04, 82/06, 116/10, 25/12, 133/12 i 45/13 dalje skraćeno: SZ-a) i to u dva primjerka, s ispravama na kojima se tražbine temelje, uz potvrdu o plaćenoj sudskoj pristojbi na prijave tražbina u iznosu od 2 % vrijednosti tražbine, ali najviše 500,00 kn, na žiro-račun Državnog proračuna RH, broj HR12 1001 0051 8630 0016 0, model 64 5045-3574-220223912 s naznakom OIB-a uplatitelja.

4. Pozivaju se razlučni vjerovnici da pisanim putem obavijeste stečajnog upravitelja o postojanju svojih razlučnih prava, pravnoj osnovi razlučnog prava i dijelu imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihovo razlučno pravo. Ako razlučni vjerovnici prijavljuju i tražbinu kao stečajni vjerovnici, u prijavi su dužni označiti dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihovo razlučno pravo i iznos do kojeg njihova tražbina predviđeno neće biti pokrivena tim razlučnim pravom i to u roku od 15 dana od dana objave oglasa u „Narodnim novinama“, (čl. 54. st. 4. SZ-a u svezi s čl. 173. st. 5. i 6. SZ-a).

5. Izlučni vjerovnici dužni su obavijestiti stečajnog upravitelja o svom izlučnom pravu, pravnoj osnovi izlučnog prava i označiti predmet odnosno označiti pravo na koji se njihovo izlučno pravo odnosi.

6. Pozivaju se dužnikovi dužnici da svoje obveze prema stečajnom dužniku ispune bez odlaganja, izravno stečajnom upravitelju za stečajnog dužnika.

7. Ročište vjerovnika na kojem će se ispitati prijavljene tražbine (ispitno ročište) zakazuje se za dan 11. lipnja 2014.g. u 8,30 sati kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radića 2, soba 230.

8. Ročište vjerovnika na kojem će se na temelju izvješća stečajnog upravitelja odlučivati o daljnjem tijeku stečajnog postupka (izvještajno ročište) zakazuje se za dan 11. lipnja 2014.g. u 9,00 sati kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radića 2, soba 230, odmah poslije završetka ispitnog ročišta.

9. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka dostavit će se sudskom registru ovog suda radi zabilježbe otvaranja stečajnog postupka.

10. Stečajni postupak otvoren je dana 11. travnja 2014. godine kojeg dana je ovo Rješenje i Oglas o otvaranju stečajnog postupka stavljeno na oglasnu ploču ovoga suda u 14,00 sati.


                           U Varaždinu, 11. travnja 2014. g.

                                                                                                                  SUDAC:

                                                                                                           Iris Hatvalić Nemec

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        REPUBLIKA HRVATSKA                                                 Poslovni broj: 5 St-58/14-6 

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU


                                                            O G L A S 

                                     TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU oglašuje:


I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom RADIO IVANEC d.o.o., Ivanec, Vladimira Nazora 1, OIB: 57601637683, sa danom 27. ožujka 2014 u 10,00 sati.
II. Za stečajnog upravitelja imenuje se Ivo Žiža, Ludbreg, Vinogradi Ludbreški 53, OIB: 08163835361.
III. Pozivaju se vjerovnici stečajnog dužnika da u roku od 30 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka u Narodnim novinama prijave svoje tražbine stečajnom upravitelju Ivi Žiža iz Ludbrega, u skladu s čl.173. Stečajnog zakona (Narodne novine broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 125/12 i 133/12, dalje SZ) i to u dva primjerka s ispravama na kojima se tražbine temelje, uz potvrdu o plaćenoj pristojbi u iznosu od 2% vrijednosti tražbine, ali najviše 500,00 KN na žiro-račun državnog proračuna br. HR12 1001 0051 8630 0016 0, model 64 5045-3574-2205814 s naznakom OIB-a uplatitelja.
IV. Pozivaju se dužnikovi dužnici da svoje obveze prema stečajnom dužniku ispune bez odlaganja izravno stečajnom upravitelju za stečajnog dužnika.
V. Razlučni i izlučni vjerovnici pozivaju se da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravitelja o svojim pravima, sukladno odredbi članka 173. st. 5. i 6. SZ.
VI. Ročište vjerovnika na kojem će se ispitati prijavljene tražbine-ispitno ročište zakazuje se za 4. lipnja 2014. u 08,00 sati kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radića 2, soba br. 232/II.
VII. Ročište vjerovnika na kojem će se na temelju izvješća stečajnog upravitelja odlučivati o daljnjem tijeku stečajnog postupka-izvještajno ročište održati će se istoga dana na istome mjestu odmah nakon ispitnog ročišta.
VIII. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka dostaviti će se sudskom registru ovog suda radi upisa otvaranja stečajnog postupka u sudskom registru.
IX. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se isticanjem na stečajnoj oglasnoj ploči ovog suda sa danom otvaranja stečajnog postupka, te se ujedno dostavlja i Narodnim novinama radi objavljivanja.


                 U Varaždinu, 27. ožujka 2014. godine.

                                                                                                             Stečajni sudac: 

                                                                                                            Ksenija Flack-Makitan


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     REPUBLIKA HRVATSKA                                                     Poslovni broj: 5 St-45/14-6 

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

                                                                 O G L A S 

                                            TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU oglašuje:


I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom P.A. VENERA PUTNIČKA AGENCIJA d.o.o., Varaždin, Stanka Vraza 6, OIB: 74852047507, sa danom 27. ožujka 2014 u 13,00 sati.
II. Za stečajnog upravitelja imenuje se Nevenka Golubić iz Trnovca Bartolovečkog, Štefanec Marof 27, OIB: 84663367442.
III. Pozivaju se vjerovnici stečajnog dužnika da u roku od 30 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka u Narodnim novinama prijave svoje tražbine stečajnom upravitelju Nevenki Golubić iz Trnovca Bartolovečkog, u skladu s čl.173. Stečajnog zakona (Narodne novine broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 125/12 i 133/12, dalje SZ) i to u dva primjerka s ispravama na kojima se tražbine temelje, uz potvrdu o plaćenoj pristojbi u iznosu od 2% vrijednosti tražbine, ali najviše 500,00 KN na žiro-račun državnog proračuna br. HR12 1001 0051 8630 0016 0, model 64 5045-3574-2205814 s naznakom OIB-a uplatitelja.
IV. Pozivaju se dužnikovi dužnici da svoje obveze prema stečajnom dužniku ispune bez odlaganja izravno stečajnom upravitelju za stečajnog dužnika.
V. Razlučni i izlučni vjerovnici pozivaju se da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravitelja o svojim pravima, sukladno odredbi članka 173. st. 5. i 6. SZ.
VI. Ročište vjerovnika na kojem će se ispitati prijavljene tražbine-ispitno ročište zakazuje se za 4. lipnja 2014. u 09,30 sati kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radića 2, soba br. 232/II.
VII. Ročište vjerovnika na kojem će se na temelju izvješća stečajnog upravitelja odlučivati o daljnjem tijeku stečajnog postupka-izvještajno ročište održati će se istoga dana na istome mjestu odmah nakon ispitnog ročišta.
VIII. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka dostaviti će se sudskom registru ovog suda radi upisa otvaranja stečajnog postupka u sudskom registru.
IX. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se isticanjem na stečajnoj oglasnoj ploči ovog suda sa danom otvaranja stečajnog postupka, te se ujedno dostavlja i Narodnim novinama radi objavljivanja.


                  U Varaždinu, 27. ožujka 2014. godine.

                                                                                                           Stečajni sudac: 

                                                                                                         Ksenija Flack-Makitan


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    REPUBLIKA HRVATSKA                                                        Poslovni broj: 4 St-66/11-15

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU


                                                                 O G L A S
                                                            o otvaranju stečaja


1. Otvara se stečajni postupak nad trgovačkim društvom Čakovečki magazin društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu na veliko i malo, (skraćeno Čak-Mag d.o.o.) Nedlišće, Varaždinska 8, OIB 34263955038, s danom 26. ožujka 2014. godine u 14,30 sati.

2. Za stečajnog upravitelja imenuje se Lidia Belamarić, odvjetnica iz Varaždina, Kratka 2, OIB: 55271144632.

3. Pozivaju se vjerovnici stečajnog dužnika da u roku od 15 dana od dana objave Oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Narodnim novinama" prijave svoje tražbine stečajnom upravitelju na adresu stečajnog upravitelja Lidia Belamarić, Varaždin, Kratka 2, OIB: 55271144632 u skladu s čl. 173. Stečajnog zakona (NN 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 197/03, 187/04, 82/06, 116/10, 25/12, 133/12 i 45/13 dalje skraćeno: SZ-a) i to u dva primjerka, s ispravama na kojima se tražbine temelje, uz potvrdu o plaćenoj sudskoj pristojbi na prijave tražbina u iznosu od 2 % vrijednosti tražbine, ali najviše 500,00 kn, na žiro-račun Državnog proračuna RH, broj HR12 1001 0051 8630 0016 0, model 64 5045-3574-2206611 s naznakom OIB-a uplatitelja.

4. Pozivaju se razlučni vjerovnici da pisanim putem obavijeste stečajnog upravitelja o postojanju svojih razlučnih prava, pravnoj osnovi razlučnog prava i dijelu imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihovo razlučno pravo. Ako razlučni vjerovnici prijavljuju i tražbinu kao stečajni vjerovnici, u prijavi su dužni označiti dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihovo razlučno pravo i iznos do kojeg njihova tražbina predviđeno neće biti pokrivena tim razlučnim pravom i to u roku od 15 dana od dana objave oglasa u „Narodnim novinama“, (čl. 54. st. 4. SZ-a u svezi s čl. 173. st. 5. i 6. SZ-a).

5. Izlučni vjerovnici dužni su obavijestiti stečajnog upravitelja o svom izlučnom pravu, pravnoj osnovi izlučnog prava i označiti predmet odnosno označiti pravo na koji se njihovo izlučno pravo odnosi.

6. Pozivaju se dužnikovi dužnici da svoje obveze prema stečajnom dužniku ispune bez odlaganja, izravno stečajnom upravitelju za stečajnog dužnika.

7. Ročište vjerovnika na kojem će se ispitati prijavljene tražbine (ispitno ročište) zakazuje se za 20. svibnja 2014.g. u 10,00 kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radića 2, soba 230.

8. Ročište vjerovnika na kojem će se na temelju izvješća stečajnog upravitelja odlučivati o daljnjem tijeku stečajnog postupka (izvještajno ročište) zakazuje se za 20. svibnja 2014.g. u 10,30 kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radića 2, soba 230, odmah poslije završetka ispitnog ročišta.

9. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka dostavit će se sudskom registru ovog suda radi zabilježbe otvaranja stečajnog postupka.

10. Stečajni postupak otvoren je dana 26. ožujka 2014. godine kojeg dana je ovo Rješenje i Oglas o otvaranju stečajnog postupka stavljeno na oglasnu ploču ovoga suda u 14,30 sati.

                     U Varaždinu, dana 26. ožujka 2014. godine.                                                                                                                  SUDAC:

                                                                                                              Iris Hatvalić Nemec


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     REPUBLIKA HRVATSKA                                                             Poslovni broj: 4 St-296/13-25

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

                                                              O G L A S 


1. Otvara se stečajni postupak nad trgovačkim društvom INDUSTRIJA TRANSPORTNIH SREDSTAVA I SKLADIŠNIH SISTEMA d.o.o. Križevci, (skraćeno ITS d.o.o.), Nikole Tesle 38, OIB: 87091262401, s danom 21. ožujka 2014. godine u 12,00 sati.

2. Za stečajnog upravitelja imenuje se Lidia Belamarić, odvjetnica iz Varaždina, Kratka 2, OIB: 55271144632.

3. Pozivaju se vjerovnici stečajnog dužnika da u roku od 15 dana od dana objave Oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Narodnim novinama" prijave svoje tražbine stečajnom upravitelju na adresu stečajnog upravitelja Lidia Belamarić, Varaždin, Kratka 2, OIB: 55271144632 u skladu s čl. 173. Stečajnog zakona (NN 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 197/03, 187/04, 82/06, 116/10, 25/12, 133/12 i 45/13 dalje skraćeno: SZ-a) i to u dva primjerka, s ispravama na kojima se tražbine temelje, uz potvrdu o plaćenoj sudskoj pristojbi na prijave tražbina u iznosu od 2 % vrijednosti tražbine, ali najviše 500,00 kn, na žiro-račun Državnog proračuna RH, broj HR12 1001 0051 8630 0016 0, model 64 5045-3574-22029613 s naznakom OIB-a uplatitelja.

4. Pozivaju se razlučni vjerovnici da pisanim putem obavijeste stečajnog upravitelja o postojanju svojih razlučnih prava, pravnoj osnovi razlučnog prava i dijelu imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihovo razlučno pravo. Ako razlučni vjerovnici prijavljuju i tražbinu kao stečajni vjerovnici, u prijavi su dužni označiti dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihovo razlučno pravo i iznos do kojeg njihova tražbina predviđeno neće biti pokrivena tim razlučnim pravom i to u roku od 15 dana od dana objave oglasa u „Narodnim novinama“, (čl. 54. st. 4. SZ-a u svezi s čl. 173. st. 5. i 6. SZ-a).

5. Izlučni vjerovnici dužni su obavijestiti stečajnog upravitelja o svom izlučnom pravu, pravnoj osnovi izlučnog prava i označiti predmet odnosno označiti pravo na koji se njihovo izlučno pravo odnosi.

6. Pozivaju se dužnikovi dužnici da svoje obveze prema stečajnom dužniku ispune bez odlaganja, izravno stečajnom upravitelju za stečajnog dužnika.

7. Ročište vjerovnika na kojem će se ispitati prijavljene tražbine (ispitno ročište) zakazuje se za dan 20. svibnja 2014.g. u 8,30 sati kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radića 2, soba 230.

8. Ročište vjerovnika na kojem će se na temelju izvješća stečajnog upravitelja odlučivati o daljnjem tijeku stečajnog postupka (izvještajno ročište) zakazuje se za dan 20. svibnja 2014.g. u 9,00 sati kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radića 2, soba 230, odmah poslije završetka ispitnog ročišta.

9. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka dostavit će se sudskom registru ovog suda radi zabilježbe otvaranja stečajnog postupka.

10. Stečajni postupak otvoren je dana 21. ožujka 2014. godine kojeg dana je ovo Rješenje i Oglas o otvaranju stečajnog postupka stavljeno na oglasnu ploču ovoga suda u 12,00 sati. 


                 
                                U Varaždinu, dana 21. ožujka 2014. godine.


                                                                                                                  SUDAC:

                                                                                                             Iris Hatvalić Nemec 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


      REPUBLIKA HRVATSKA                                                      Poslovni broj: 5 St-323/13-7 
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU


                                                               O G L A S 

                                       TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU oglašuje:


I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom MESNICE KATANOVIĆ d.o.o., Križevci, Antuna Mihanovića 34, OIB: 25054770901, sa danom 21. ožujka 2014. u 9,00 sati.
II. Za stečajnog upravitelja imenuje se Tomislav Strniščak, iz Šenkovca, Gorčica 10, OIB: 26341315268.
III. Pozivaju se vjerovnici stečajnog dužnika da u roku od 30 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka u Narodnim novinama prijave svoje tražbine stečajnom upravitelju Tomislavu Strniščak, i to u dva primjerka s ispravama na kojima se tražbine temelje, uz potvrdu o plaćenoj pristojbi u iznosu od 2% vrijednosti tražbine, ali najviše 500,00 KN na žiro-račun državnog proračuna br. HR12 1001 0051 8630 0016 0, model 64 5045-3574-32313 s naznakom OIB-a uplatitelja.
IV. Pozivaju se dužnikovi dužnici da svoje obveze prema stečajnom dužniku ispune bez odlaganja izravno stečajnom upravitelju za stečajnog dužnika.
V. Razlučni i izlučni vjerovnici pozivaju se da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravitelja o svojim pravima.
VI. Ročište vjerovnika na kojem će se ispitati prijavljene tražbine-ispitno ročište zakazuje se za 27. svibnja 2014. u 8,00 sati kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radića 2, soba br. 232/II.
VII. Ročište vjerovnika na kojem će se na temelju izvješća stečajnog upravitelja odlučivati o daljnjem tijeku stečajnog postupka-izvještajno ročište održati će se istoga dana na istome mjestu odmah nakon ispitnog ročišta.
VIII. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka dostaviti će se sudskom registru ovog suda radi upisa otvaranja stečajnog postupka u sudskom registru.
IX. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se isticanjem na stečajnoj oglasnoj ploči ovog suda sa danom otvaranja stečajnog postupka, te se ujedno dostavlja i Narodnim novinama radi objavljivanja.                        U Varaždinu, 21. ožujka 2014. godine.

                                                                                                            Stečajni sudac: 

                                                                                                          Ksenija Flack-Makitan


POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja član uprave stečajnog dužnika može izjaviti žalbu u roku od 8 dana od dana primitka prijepisa ovog rješenja, pismeno u četiri (4) primjerka, Visokom trgovačkom sudu u Zagrebu. Žalba se dostavlja putem ovog suda preporučeno poštom ili se predaje neposredno kod ovoga suda.
Žalba ne zadržava izvršenje ovog rješenja.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     REPUBLIKA HRVATSKA                                                           Broj: 3 St-411/13-22 

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU


                                                               O G L A S


I/ Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom PIRAMIDA društvo s ograničenom odgovornošću za inženjering i proizvodnju metalnih konstrukcija i procesne opreme, skraćena tvrtka PIRAMIDA d.o.o. Lopatinec, Vladimira Nazora 18/A, MBS: 070019595, OIB: 59739948193, sa danom 21. ožujka 2014. godine u 14,30 sati.

II/ Za stečajnog upravitelja imenuje se Želimir Uršulin, dipl. iur. iz Ivanca, Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, OIB: 03842320752.

III/ Pozivaju se vjerovnici da prijave svoje tražbine stečajnom upravitelju na adresu: Ivanec, Trg hrvatskih Ivanovaca 9, u roku od 30 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama - Službenom glasilu Republike Hrvatske u skladu s pravilima Stečajnog zakona (NN br. 44/96, 29/99, 129/00, 123/00, 197/03, 187/04, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12-dalje: SZ-a) o prijavi tražbina - čl. 54. st. 3. u svezi s čl. 173. stavak 1. do 3. citiranog zakona zajedno s ispravama iz kojih tražbina proizlazi i dokazom o uplati sudske pristojbe u iznosu od 2% od vrijednosti prijavljene tražbine (ali ne više od 500,00 kn) na žiro račun prema IBAN konstrukciji broj: HR12 1001 0051 8630 0016 0 (u nalogu za plaćanje na papirnatom obrascu), ili HR1210010051863000160 (u elektroničkom nalogu za plaćanje), model 64, poziv na broj 5045-3574-411-13).

IV/ Pozivaju se razlučni i izlučni vjerovnici da pismeno obavijeste stečajnog upravitelja na adresu iz točke III ovog rješenja o postojanju svojih razlučnih i izlučnih prava i to u dva primjerka u roku od 30 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama ( čl. 54. st. 4. u svezi s čl. 173.st. 4. do 6. SZ-a).

V/ Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da svoje obveze prema stečajnom dužniku ispune bez odlaganja, stečajnom upravitelju za stečajnog dužnika (članak 54. stavak 5. SZ-a).

VI/ Ročište vjerovnika na kojem će se ispitati prijavljene tražbine vjerovnika (ispitno ročište), određuje se za dan

                                           10. lipnja 2014. godine u 13,00 sati
                          kod ovog suda Braće Radića 2, soba 226/II kat, Varaždin

VII/ Ročište vjerovnika (izvještajno ročište) na kojem će se na temelju izvješća stečajnog upravitelja odlučivati o daljnjem tijeku ovog postupka održati će se odmah na istom mjestu nakon ispitnog ročišta određenog pod točkom VI ovog rješenja.

VIII/ Rješenje o otvaranju stečajnog postupka upisat će se u sudski registar i objaviti će se isticanjem na stečajnu oglasnu ploču ovoga suda sa danom 21. ožujka 2014. godine u 14,30 sati i objavom u Narodnim novinama.                        U Varaždinu, 20. ožujka 2014. godine


                                                                                                                      Stečajni sudac:

                                                                                                                         Jasna Lekić


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    REPUBLIKA HRVATSKA                                              Broj: 7 St-434/13

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINUTrgovački sud u Varaždinu, po sucu toga suda Mariji Levanić-Škerbić, kao stečajnom sucu, odlučujući o prijedlogu predlagatelja PEKARA CVEK d.o.o. Donji Kraljevec, Industrijska zona sjever bb, OIB: 58627266625, MBS: 070016267, za otvaranje stečajnog postupka nad istim dužnikom, 11. ožujka 2014. g., objavljuje slijedeći 

                                                                  O G L A S

I Otvara se stečajni postupak nad dužnikom PEKARA CVEK d.o.o. Donji Kraljevec, Industrijska zona sjever bb, OIB: 58627266625, MBS: 070016267, s danom 11. ožujka 2014. godine u 15,00 sati, kada je ovo rješenje i oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljeno na oglasnoj ploči ovoga suda.

II Za stečajnog upravitelja imenuje se Tomislav Đuričin iz Varaždina, Dravska poljana 1, OIB: 01733609458.

III Pozivaju se vjerovnici stečajnog dužnika da u roku od 30 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka u „Narodnim novinama“ prijave svoje tražbine stečajnom upravitelju Tomislavu Đuričinu iz Varaždina, Dravska poljana 1, u skladu sa čl. 173. Stečajnog zakona („Narodne novine“ broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12, dalje skraćeno: SZ-a) i to u dva primjerka s ispravama na kojima se tražbine temelje, uz potvrdu o plaćenoj pristojbi u iznosu od 2% vrijednosti prijavljene tražbine, ali ne više od 500,00 kuna, koja pristojba se treba uplatiti na žiro-račun državnog proračuna HR1210010051863000160 (u elektroničkom nalogu za plaćanje), HR12 1001 0051 8630 0016 0 (u nalogu za plaćanje na papirnom obrascu), s time da dokaz o uplati pristojbe dostavi stečajnom upravitelju.

IV Pozivaju se razlučni vjerovnici pisanim putem obavijestiti stečajnog upravitelja o postojanju svojih razlučnih prava, pravnoj osnovi razlučnog prava i dijelu imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihovo razlučno pravo i to u roku od 30 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka u „Narodnim novinama“. Ako razlučni vjerovnici prijavljuju tražbinu i kao stečajni vjerovnici, u prijavi su dužni označiti dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihovo razlučno pravo i iznos do kojeg njihova tražbina predviđeno neće biti pokrivena tim razlučnim pravom (čl. 54. st. 4. u svezi sa čl. 173. st. 5. i 6. SZ-a).

V Izlučni vjerovnici dužni su obavijestiti stečajnog upravitelja o svom izlučnom pravu, pravnoj osnovi izlučnog prava i označiti predmet odnosno pravo, na koji se njihovo izlučno pravo odnosi.

VI Pozivaju se dužnikovi dužnici da svoje obveze prema stečajnom dužniku ispune bez odlaganja izravno stečajnom upravitelju za stečajnog dužnika.

VII Ročište vjerovnika na kojem će se ispitati prijavljene tražbine (ispitno ročište) određuje se za 16. svibnja 2014. g. u 10,00 sati kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radić 2, soba broj 223/II kat.

VIII Ročište vjerovnika na kojem će se na temelju izvješća stečajnog upravitelja odlučivati o daljnjem tijeku stečajnog postupka (izvještajno ročište) održati će se 16. svibnja 2014. g. u 10,30 sati, odnosno odmah nakon ispitnog ročišta, kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radić 2, soba broj 223/II kat.

IX Ovo rješenje o otvaranju stečajnog postupka dostaviti će se sudskom registru ovog suda radi zabilježbe otvaranja stečajnog postupka u sudskom registru.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se isticanjem na oglasnoj ploči ovog suda s danom otvaranja stečajnog postupka, te se ujedno dostavlja i „Narodnim novinama“ radi objavljivanja.


                      U Varaždinu, 11. ožujka 2014.g.


                                                                                                        Stečajni sudac:

                                                                                                    Marija Levanić-Škerbić,v.r.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       REPUBLIKA HRVATSKA                                                       Broj: 3 St-157/12-23

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINUTRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU u ime Republike Hrvatske po sucu toga suda Jasni Lekić, kao stečajnom sucu, u postupku povodom prijedloga predlagatelja 1. MARKO KISIĆ iz Kelemena, Ludbreška 26, Jalžabet, 2. SINIŠA DRŽANIĆ iz Male Subotice, Dr. Ljudevita Gaja 50A i 3. MAJA KRČMAR iz Ivanovca, Zagrebačka 26, Čakovec, protiv dužnika IN BOX d.o.o. za projektiranje i opremanje interijera, skraćena tvrtka IN BOX d.o.o. Čakovec, Tomaša Goričanca 2, MBS: 070068219, OIB: 84924744647, radi otvaranja stečajnog postupka nad dužnikom, dana 11. ožujka 2014. godine donio je slijedeći


                                                                O G L A S


I/ Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom IN BOX d.o.o. za projektiranje i opremanje interijera, skraćena tvrtka IN BOX d.o.o. Čakovec, Tomaša Goričanca 2, MBS: 070068219, OIB: 84924744647, sa danom 11. ožujka 2014. godine u 14,30 sati.

II/ Za stečajnog upravitelja imenuje se Sanja Kraljek, odvjetnica iz Čakovca, Kralja Tomislava 14, OIB: 44015522626.

III/ Pozivaju se vjerovnici da prijave svoje tražbine stečajnom upravitelju na adresu: Čakovec, Kralja Tomislava 14, u roku od 30 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama - Službenom glasilu Republike Hrvatske u skladu s pravilima Stečajnog zakona (NN br. 44/96, 29/99, 129/00, 123/00, 197/03, 187/04, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12-dalje: SZ-a) o prijavi tražbina - čl. 54. st. 3. u svezi s čl. 173. stavak 1. do 3. citiranog zakona zajedno s ispravama iz kojih tražbina proizlazi i dokazom o uplati sudske pristojbe u iznosu od 2% od vrijednosti prijavljene tražbine (ali ne više od 500,00 kn) na žiro račun prema IBAN konstrukciji broj: HR12 1001 0051 8630 0016 0 (u nalogu za plaćanje na papirnatom obrascu), ili HR1210010051863000160 (u elektroničkom nalogu za plaćanje), model 64, poziv na broj 5045-3574-157-12).

IV/ Pozivaju se razlučni i izlučni vjerovnici da pismeno obavijeste stečajnog upravitelja na adresu iz točke III ovog rješenja o postojanju svojih razlučnih i izlučnih prava i to u dva primjerka u roku od 30 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama ( čl. 54. st. 4. u svezi s čl. 173.st. 4. do 6. SZ-a).

V/ Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da svoje obveze prema stečajnom dužniku ispune bez odlaganja, stečajnom upravitelju za stečajnog dužnika (članak 54. stavak 5. SZ-a).

VI/ Ročište vjerovnika na kojem će se ispitati prijavljene tražbine vjerovnika (ispitno ročište), određuje se za dan

                                           04. lipnja 2014. godine u 09,00 sati
                              kod ovog suda Braće Radića 2, soba 226/II kat, Varaždin

VII/ Ročište vjerovnika (izvještajno ročište) na kojem će se na temelju izvješća stečajnog upravitelja odlučivati o daljnjem tijeku ovog postupka održati će se odmah na istom mjestu nakon ispitnog ročišta određenog pod točkom VI ovog rješenja.

VIII/ Rješenje o otvaranju stečajnog postupka upisat će se u sudski registar i objaviti će se isticanjem na stečajnu oglasnu ploču ovoga suda sa danom 11. ožujka 2014. godine u 14,30 sati i objavom u Narodnim novinama.                        U Varaždinu, 11. ožujka 2014. godine


                                                                                                              Stečajni sudac:

                                                                                                                 Jasna Lekić

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


        REPUBLIKA HRVATSKA                                        Poslovni broj: 5 St-173/13-6 

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

                                                                  O G L A S 

                                          TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU oglašuje:


I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom FORTISPORT društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje sportskim objektima "u stečaju", Varaždin, Ruđera Boškovića 8, OIB: 93246058952, sa danom 25. veljače 2014. u 10,00 sati.
II. Za stečajnog upravitelja imenuje se Ivo Žiža, Ludbreg, Vinogradi Ludbreški 53, OIB: 08163835361.
III. Pozivaju se vjerovnici stečajnog dužnika da u roku od 30 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka u Narodnim novinama prijave svoje tražbine stečajnom upravitelju Ivi Žiža iz Ludbrega, u skladu s čl.173. Stečajnog zakona (Narodne novine broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 125/12 i 133/12, dalje SZ) i to u dva primjerka s ispravama na kojima se tražbine temelje, uz potvrdu o plaćenoj pristojbi u iznosu od 2% vrijednosti tražbine, ali najviše 500,00 KN na žiro-račun državnog proračuna br. HR12 1001 0051 8630 0016 0, model 64 5045-3574-22017313 s naznakom OIB-a uplatitelja.
IV. Pozivaju se dužnikovi dužnici da svoje obveze prema stečajnom dužniku ispune bez odlaganja izravno stečajnom upravitelju za stečajnog dužnika.
V. Razlučni i izlučni vjerovnici pozivaju se da u roku od 30 dana obavijeste stečajnog upravitelja o svojim pravima, sukladno odredbi članka 173. st. 5. i 6. SZ.
VI. Ročište vjerovnika na kojem će se ispitati prijavljene tražbine-ispitno ročište zakazuje se za 25. travnja 2014. u 10,00 sati kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Braće Radića 2, soba br. 232/II.
VII. Ročište vjerovnika na kojem će se na temelju izvješća stečajnog upravitelja odlučivati o daljnjem tijeku stečajnog postupka-izvještajno ročište održati će se istoga dana na istome mjestu odmah nakon ispitnog ročišta.
VIII. Rješenje o otvaranju stečajnog postupka dostaviti će se sudskom registru ovog suda radi upisa otvaranja stečajnog postupka u sudskom registru.
IX. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se isticanjem na stečajnoj oglasnoj ploči ovog suda sa danom otvaranja stečajnog postupka, te se ujedno dostavlja i Narodnim novinama radi objavljivanja.


                   U Varaždinu, 25. veljače 2014. godine. 

                                                                                                               Stečajni sudac: 

                                                                                                            Ksenija Flack-Makitan


POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja član uprave stečajnog dužnika može izjaviti žalbu u roku od 8 dana od dana primitka prijepisa ovog rješenja, pismeno u četiri (4) primjerka, Visokom trgovačkom sudu u Zagrebu. Žalba se dostavlja putem ovog suda preporučeno poštom ili se predaje neposredno kod ovoga suda.
Žalba ne zadržava izvršenje ovog rješenja.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     REPUBLIKA HRVATSKA                                                              Broj: 3 St-198/13-15 

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU


                                                              O G L A S


I/ Otvara se stečajni postupak nad imovinom dužnika pojedinca ALENA JAKLIN, kao vlasnika obrta „ZRAK“ iz Macinca, Matije Gupca 15, OIB: 26279505376, sa danom 25. veljače 2014. godine u 14,30 sati.

II/ Za stečajnog upravitelja imenuje se Lidia Belamarić, odvjetnica iz Varaždina, Kratka 2, JMBG:1404952008, OIB:55271144632.

III/ Pozivaju se vjerovnici da prijave svoje tražbine stečajnom upravitelju na adresu: Varaždin, Kratka 2, u roku od 30 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama - Službenom glasilu Republike Hrvatske u skladu s pravilima Stečajnog zakona (NN br. 44/96, 29/99, 129/00, 123/00, 197/03, 187/04, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12-dalje: SZ-a) o prijavi tražbina - čl. 54. st. 3. u svezi s čl. 173. stavak 1. do 3. citiranog zakona zajedno s ispravama iz kojih tražbina proizlazi i dokazom o uplati sudske pristojbe u iznosu od 2% od vrijednosti prijavljene tražbine (ali ne više od 500,00 kn) na žiro račun prema IBAN konstrukciji broj: HR12 1001 0051 8630 0016 0 (u nalogu za plaćanje na papirnatom obrascu), ili HR1210010051863000160 (u elektroničkom nalogu za plaćanje), model 64, poziv na broj 5045-3574-198-13).

IV/ Pozivaju se razlučni i izlučni vjerovnici da pismeno obavijeste stečajnog upravitelja na adresu iz točke III ovog rješenja o postojanju svojih razlučnih i izlučnih prava i to u dva primjerka u roku od 30 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama ( čl. 54. st. 4. u svezi s čl. 173.st. 4. do 6. SZ-a).

V/ Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da svoje obveze prema stečajnom dužniku ispune bez odlaganja, stečajnom upravitelju za stečajnog dužnika (članak 54. stavak 5. SZ-a).

VI/ Ročište vjerovnika na kojem će se ispitati prijavljene tražbine vjerovnika (ispitno ročište), određuje se za dan

                                           06. svibnja 2014. godine u 13,00 sati
                             kod ovog suda Braće Radića 2, soba 226/II kat, Varaždin

VII/ Ročište vjerovnika (izvještajno ročište) na kojem će se na temelju izvješća stečajnog upravitelja odlučivati o daljnjem tijeku ovog postupka održati će se odmah na istom mjestu nakon ispitnog ročišta određenog pod točkom VI ovog rješenja.

VIII/ Rješenje o otvaranju stečajnog postupka upisat će se u sudski registar i objaviti će se isticanjem na stečajnu oglasnu ploču ovoga suda sa danom 25. veljače 2014. godine u 14,30 sati i objavom u Narodnim novinama.


                  U Varaždinu, 19. veljače 2014. godine 

                                                                                                                   Stečajni sudac:

                                                                                                                   Jasna Lekić, v.r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

    REPUBLIKA HRVATSKA                                                     Poslovni broj:  St-5/14-23

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

                                                           O G L A S


                               TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU oglašuje:


I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom ML GRAD PROJEKT d.o.o. "u stečaju", Lopatinec, I. G. Kovačića 81, OIB: 50520083535, sa danom 19. veljače 2014. u 14,00 sati.
II. Za stečajnog upravitelja imenuje se Nenad Homar iz Koprivnice, Dravska 1, OIB: 11719729882.
III. Pozivaju se vjerovnici stečajnog dužnika da u roku od 30 dana od dana objave oglasa o otvaranju stečajnog postupka u Narodnim novinama prijave svoje tražbine stečajnom upravitelju, u skladu s čl.173. i 173a Stečajnog zakona (Narodne novine broj 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06