Radno vrijeme suda

 

 

     REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
URED PREDSJEDNICE SUDA
    PREDSJEDNICA SUDA

Poslovni broj: 5 Su-877/12-16
Varaždin, 20. svibnja 2013. godine


Temeljem čl. 10. Sudskog poslovnika („Narodne Novine“ 158/09, 3/11, 34/11, 100/11, 138/11, 38/12, 111/12, 39/13 i 48/13, dalje u tekstu SP-a) predsjednica suda daje slijedeću


                                   OBAVIJEST O PRIMANJU STRANAKA
                                 NA TRGOVAČKOM SUDU U VARAŽDINU


1. U UREDU PREDSJEDNICE SUDA - stranke se primaju tijekom radnog vremena od 8,00-14,00 sati (uz prekid za vrijeme dnevnog odmora od 11,00 do 11,30 sati).

2. U SUDSKOJ PISARNICI - stranke se primaju tijekom radnog vremena od 8,00-14,00 sati (uz prekid za vrijeme dnevnog odmora od 11,00 do 11,30 sati).

3. U SUDSKOM REGISTRU - stranke se primaju tijekom radnog vremena od 8,00-13,00 sati (uz prekid za vrijeme dnevnog odmora od 11,00 do 11,30 sati).

4. SUCI I SUDSKI SAVJETNICI

- primaju u pravilu samo pozvane stranke (čl. 69. st. 3. SP-a)
- iznimno primaju nepozvane stranke radi davanja obavijesti u svezi s predmetom koji im je dodijeljen u rad (čl. 69. st. 4. SP-a) i to četvrtkom od 8,30 – 11,00 sati.

Stranke kojima je zbog udaljenosti ili drugih razloga otežan ponovni dolazak u sud, te u drugim hitnim i opravdanim slučajevima, primit će se i izvan vremena određenog za primanje stranaka (čl. 70. SP-a). O primanju stranaka prema čl. 70. SP-a, odlučuju uređujući suci odnosno predsjednik suda, na temelju prethodne najave telefonom.


                                                                                                 PREDSJEDNICA SUDA
                                                                                                         Jasna Lekić

 

 

 Radno vrijeme suda od 07,30 do 15, 30 sati.