UREDNIŠTVO

Mr.sc. Mario Klačmer, voditelj Odjela za informatičku podršku Općinskog suda u Varaždinu
    
Ivica Labaš, stručni savjetnik Općinskog suda u Varaždinu

    

Peter Berta, viši informatički referent Županijskog suda u Varaždinu