IZDAVANJE POTVRDA

Izdavanje potvrda:

Potvrde se izdaju pod uvjetima i na način propisan odredbom čl. 61. Sudskog poslovnika.

Za izdavanje potvrda (sudskih uvjerenja) plaća se pristojba sukladno Tarifi sudskih pristojbi (Zakon o sudskim pristojbama, NN 74/95, 57/96, 137/02) i to prema Tar. br. 31:

 

       1) za podnesak kojim  se traži izdavanje uvjerenja plaća se pristojba u iznosu od 10,00 kn.

 

        2) za uvjerenja plaća se pristojba od 20,00 kn.

 

Prijave za upis u sudski registar:

Tar. br. 25.

1) Za prijavu za upis u  sudski registar plaća se pristojba od 100,00 kn.

2) Kad se istom prijavom zahtijeva više upisa za isti subjekt upisa, plaća se jedna pristojba iz stavka 1. ovog tar. broja.

Napomena:

Na prijavu za upis glavne podružnice kojoj je osnivač inozemna osoba ili za upis samo jedne podružnice u RH kojoj je osnivač inozemna pravna osoba plaća se pristojba iz ovog tar. broja.

 

Upis u sudski registar:

 

Tar. br. 26.

1) Za upi osnivanja plaća se pristojba od 300,00 kn.

2) Za upis promjene podataka plaća se pristojba od 150,00 kn.

3) Kad se istom prijavom zahtijeva više upisa za isti subjekt upisa osoba plaća se jedna pristojba iz stavka 1. ovog tar. broja.

Napomena:

Ako se istim podneskom zahtijeva više upisa za isti subjekt upisa, plaća se jedna pristojba za sve upise.

Za upise u svezi s likvidacijom i stečajnim postupkom na plaća se pristojba.

 

Upis podružnice:

Tar. br. 27.

1) Za prijavu za podružnice subjekta upisa plaća se 100,00 kn.

2) Za upis podružnice plaća se pristojba 250,00 kn.

3) Za upis promjena upisanih podataka kod upisane podružnice plaća se pristojba 100,00 kn.

 

Tar.br. 28.

1) Za izdavanje izvatka, kopija ili prijepisa iz sudskog regista po svakoj započetoj stranici plaća se pristojba 5,00 kn.

2) Za izdavanje potvrda ili pisanih obavijesti o podacima iz sudskog registra, plaća se pristojba 10,00 kn.

Napomena:

Za podnesak za izdavanje izvatka, kopija, prijepisa, potvrde ili pisane obavijesti, ne plaća se pristojba.