Poziv na dostavu ponude!
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
OIB:07397915111
MB:03365042

Broj:18 Su-70/2014
Varaždin, 01. travanj 2014.PREDMET: Poziv na dostavu ponude

Na temelju odredbe članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11; 83/13; 143/13; i 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost predmeta nabave manju od 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kunan bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu), naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, stoga Vas pozivamo na dostavu ponude za izvođenje radova na sanaciji poslovnih prostorija Trgovačkog suda u Varaždinu na adresi Braće Radića 2, Varaždin.

1.Podaci o naručitelju:

Trgovački sud u Varaždinu

OIB: 07397915111
Adresa: Braće Radića 2, 42 000 Varaždin
Telefon:042 401 900
Fax.: 042 214 743
E-mail.:ured.predsjednika@tsvz.pravosudje.hr

2. Opis radova:
1. Skidanje i struganje oštećene boje i gleta sa zidova i stropova 190,00 m2
2. Skidanje i isušivanje parketa 24,00 m2
3. Postava, brušenje i lakiranje presloženog parketa 24,00 m2
4. Skidanje drvene ploče sa stropa te dobava i postava nove
ploče širine 50 cm, dužine 521 cm 1,00 kom
5. Dvokratno bojanje ožbukanih zidova i stropova poludisperzivnom bojom 470,00 m2
6. Odvoz otpada i čišćenje prostorija (podovi, vrata,prozori, zidovi i ostalo potrebno)
po završetku svih radova.


3. Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima
Sve obavijesti u svezi ovog postupka nabave mogu se dobiti svakog radnog dana između 9 i 13 sati, do roka za dostavu ponuda, od osobe zadužene za komunikaciju sa gospodarskim subjektima.
Osoba ovlaštena za komunikaciju s ponuditeljima: Mirjana Horvat, tel.:042 401 901,
Fax.: 042 214 743, adresa elektroničke pošte :mirjana.horvat@tsvz.pravosudje.hr.


4. Kriterij odabira
Na temelju pregleda i ocijene odabire se najbolja ponuda isključivo na temelju cijene.


5. Rok za dostavu ponude
Krajnji rok za dostavu ponude je 15. travanj 2014. do 15,00 sati
Na omotnici ponude potrebno je navesti: „za nabavu 18 Su-70/2014, ne otvarati!“

Otvaranje ponuda u postupku nabave navedenih usluga nije javno.

Naručitelj nije obvezan obrazlagati razloge odabira, niti gospodarskim subjektima dostavlja odluku o odabiru.

Za Trgovački sud u Varaždinu:
Mirjana Horvat

Dan otvorenih vrata!
4.11.2013.

Tjedan sudskih nagodbi!
4.11.2013.
Uputa za stranke prilikom podnošenja prijedloga za sklapanje predstečajne nagodbe!

27.5.2013.

 

uputa.pdf

 

 

Internet provjera statusa predmeta!
Osnivanje JDOO!

 

       REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
        SUDSKI REGISTAR

                                                         O B A V I J E S T
                                                           O OSNIVANJU
               JEDNOSTAVNOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU


Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/12 od 10. listopada 2012. godine), a koji Zakon je stupio na snagu dana 18. listopada 2012. godine omogućeno je osnivanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.). Najniži iznos temeljnog kapitala društva je 10,00 kn, a najniži nominalni iznos poslovnog udjela 1,00 kn.


Temeljem Tar. br. 25. st. 2. i Tar. br. 26. st. 2. Zakona o sudskim pristojbama (NN br. 74/95, 57/96, 137/02, 26/03, 125/11 i 112/12) za prijavu za upis osnivanja j.d.o.o. plaća se pristojba od 30,00 kn, te za upis osnivanja j.d.o.o. također 30,00 kn ili ukupno 60,00 kn, a koja pristojba se može uplatiti u državnim biljezima emisije RH ili u gotovom novcu uplatom kod ovlaštene organizacije za obavljanje platnog prometa u korist računa proračunskih prihoda.


Oglas za objavu u Narodnim novinama rješenja o osnivanju j.d.o.o. iznosi 200,00 kn.