Trgovački sud u Splitu

POVIJESNI PRIKAZ

Povijest današnjih trgovačkih sudova započela je donošenjem Zakona o privrednim sudovima koji je objavljen u Službenom listu FNRJ broj: 31 od 28. srpnja 1954. godine. Naprijed spomenutim Zakonom ustrojena je nova organizacija privrednih sudova koji su započeli s radom 27. rujna 1954. godine, kada je započeo s radom i Okružni privredni sud u Splitu preuzimanjem registra privrednih organizacija s okružnih sudova i poslova od Državne arbitraže.

Zakonom o teritorijalnoj nadležnosti i sjedištima Okružnih privrednih sudova na području NRH – Narodne novine broj 61 od 28. prosinca 1955. godine, bila je propisana teritorijalna nadležnost Suda za područje kotara: Dubrovnik, Makarska, Split, Šibenik i Zadar.

Teritorijalna nadležnost Trgovačkog suda u Splitu naknadnim se zakonima mijenja i to 1962. godine za područje kotara Split, 1977. godine za područje Zajednice općina Split, 1994. godine za područje Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske i Dubrovačko-neretvanske županije.

Nakon 2000. godine, odnosno 2002. godine Trgovački sud u Splitu je bio teritorijalno nadležan samo za područje Splitsko-dalmatinske županije, jer su započeli s radom trgovački sudovi u Dubrovniku, Šibeniku i Zadru, s tim da Trgovački sud u Splitu i nakon početka rada tih sudova rješava sporove intelektualnog vlasništva i pomorske sporove s područja tih sudova.

Zakonom o područjima i sjedištima sudova (Narodne novine broj: 144/10) Trgovački sud u Dubrovniku pripojen je Trgovačkom sudu u Splitu.

Prema sada važećem Zakonu o područjima i sjedištima sudova (Narodne novine broj: 144/10, 84/11), nadležnost Trgovačkog suda u Splitu se proteže na područje Splitsko-dalmatinske županije i Dubrovačko-neretvanske županije.

 

Novosti

OBAVIJEST
KANDIDATIMA PRIJAVLJENIM NA OGLAS ZA RADNO MJESTO
"ADMINISTRATIVNI REFERENT – SUDSKI ZAPISNIČAR"

Obavještavaju se kandidati koji su poslali prijavu na oglas za radno mjesto "Administrativni referent – sudski zapisničar" na određeno vrijeme od godinu dana, koji oglas je objavljen na web stranici Ministarstva uprave RH dana 26 siječnja 2016. godine i na web stranici Trgovačkog suda u Splitu 26. siječnja 2016. godine, da se testiranje koje je ovaj sud odredio za dan 24. veljače 2016. godine u 8,30 sati u zgradi Trgovačkog suda u Splitu, ne odnosi za predmetno radno mjesto, već za radno mjesto "Administrativni referent – upisničar", prema oglasu objavljenom na web stranici Ministarstva uprave RH i na web stranici Trgovačkog suda u Splitu dana 13. siječnja 2016. godine.


Komisija za provedbu oglasa
08.02.2016.


OBAVIJEST

Kandidatima o danu održavanja i načinu provedbe postupka testiranja za prijam u državnu službu na određeno vrijeme od godinu dana na radno mjesto "Administrativni referent - upisničar (m/ž) - 1 izvršitelj/ica".


>Preuzmi obavijest
26.01.2016.

OGLAS
Za prijam u državnu službu na određeno vrijeme od godinu dana na radno mjesto "Administrativni referent - sudski zapisničar (m/ž) - 1 izvršitelj/ica".

 

> Preuzmi oglas

 

 


 

26.01.2016.

OGLAS
Za prijam u državnu službu na određeno vrijeme na radno mjesto "Sudski savjetnik (m/ž) - 2 izvršitelja".

> Preuzmi oglas


 

 

13.01.2016.


OGLAS
Za prijam u državnu službu na određeno vrijeme od godinu dana na radno mjesto "Administrativni referent - upisničar (m/ž) - 1 izvršitelj/ica".

> Preuzmi oglas

 


 

12.01.2016.

 

OBAVIJEST/ODLUKA

O obustavi postupka Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme od godinu dana na radno mjesto "Administrativni referent - upisničar (m/ž) - 1 izvršitelj/ica".

 

> Preuzmi odluku

 

  


 

19.05.2015.

OBAVIJEST/RJEŠENJE

O ukidanju fizičke oglasne ploče Trgovačkog suda u Splitu i Stalne službe u Dubrovniku s danom 20. svibnja 2015. godine.

 

> Preuzmi rješenje

 


  

15.07.2014.

 

Poziv svim stalnim sudskim vještacima koje je imenovao Trgovački sud u Splitu za pohranjivanje otiska pečata i vlastoručnog potpisa.

 

> Preuzmi poziv