Trgovački sud u Splitu

POVIJESNI PRIKAZ

Povijest današnjih trgovačkih sudova započela je donošenjem Zakona o privrednim sudovima koji je objavljen u Službenom listu FNRJ broj: 31 od 28. srpnja 1954. godine. Naprijed spomenutim Zakonom ustrojena je nova organizacija privrednih sudova koji su započeli s radom 27. rujna 1954. godine, kada je započeo s radom i Okružni privredni sud u Splitu preuzimanjem registra privrednih organizacija s okružnih sudova i poslova od Državne arbitraže.

Zakonom o teritorijalnoj nadležnosti i sjedištima Okružnih privrednih sudova na području NRH – Narodne novine broj 61 od 28. prosinca 1955. godine, bila je propisana teritorijalna nadležnost Suda za područje kotara: Dubrovnik, Makarska, Split, Šibenik i Zadar.

Teritorijalna nadležnost Trgovačkog suda u Splitu naknadnim se zakonima mijenja i to 1962. godine za područje kotara Split, 1977. godine za područje Zajednice općina Split, 1994. godine za područje Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske i Dubrovačko-neretvanske županije.

Nakon 2000. godine, odnosno 2002. godine Trgovački sud u Splitu je bio teritorijalno nadležan samo za područje Splitsko-dalmatinske županije, jer su započeli s radom trgovački sudovi u Dubrovniku, Šibeniku i Zadru, s tim da Trgovački sud u Splitu i nakon početka rada tih sudova rješava sporove intelektualnog vlasništva i pomorske sporove s područja tih sudova.

Zakonom o područjima i sjedištima sudova (Narodne novine broj: 144/10) Trgovački sud u Dubrovniku pripojen je Trgovačkom sudu u Splitu, pa se nadležnost Trgovačkog suda u Splitu protezala na područje Splitsko-dalmatinske županije i Dubrovačko-neretvanske županije.

 

Prema sada važećem Zakonu o područjima i sjedištima sudova (Narodne novine broj: 67/18) nadležnost Trgovačkog suda u Splitu je za područje Splitsko-dalmatinske županije, a za pomorske sporove i sporove intelektualnog vlasništva nadležan je i za područje Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske i Zadarske županije.

 

Novosti
08.03.2019.

JAVNI NATJEČAJ

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme radi obavljanja poslova radnog mjesta administrativni referent - sudski zapisničar (m/ž) - 2 izvršitelja/ice

14.02.2019.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave
18.01.2019.

JAVNI NATJEČAJ

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme radi obavljanja poslova radnog mjesta Sudski savjetnik – 1 izvršitelj/ica10.01.2019.

OGLAS

Oglas za prijam namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Trgovački sud u Splitu radi obavljanja poslova radnog mjesta čistačica – 1 izvršitelj/ica


29.12.2017.

Radi objektivnog informiranja javnosti o načinu imenovanja stečajnih upravitelja predsjednici svih prvostupanjskih trgovačkih sudova objavljuju slijedeće:

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Stečajni zakon ( NN 71/15 , 104/17 ) kao opće pravilo propisuje imenovanje stečajnih upravitelja metodom slučajnog odabira ( čl. 84. st. 1. SZ-a ) što se u praksi trgovačkih sudova primjenjuje u oko 98,5 % slučajeva. Podaci izneseni u medijima da je imenovanja mimo metode slučajnog odabira bilo 15 % nisu točni.12.05.2017.

Mirenje

> Preuzmi vodić kroz mirenje