Trgovački sud u Splitu

POVIJESNI PRIKAZ

Povijest današnjih trgovačkih sudova započela je donošenjem Zakona o privrednim sudovima koji je objavljen u Službenom listu FNRJ broj: 31 od 28. srpnja 1954. godine. Naprijed spomenutim Zakonom ustrojena je nova organizacija privrednih sudova koji su započeli s radom 27. rujna 1954. godine, kada je započeo s radom i Okružni privredni sud u Splitu preuzimanjem registra privrednih organizacija s okružnih sudova i poslova od Državne arbitraže.

Zakonom o teritorijalnoj nadležnosti i sjedištima Okružnih privrednih sudova na području NRH – Narodne novine broj 61 od 28. prosinca 1955. godine, bila je propisana teritorijalna nadležnost Suda za područje kotara: Dubrovnik, Makarska, Split, Šibenik i Zadar.

Teritorijalna nadležnost Trgovačkog suda u Splitu naknadnim se zakonima mijenja i to 1962. godine za područje kotara Split, 1977. godine za područje Zajednice općina Split, 1994. godine za područje Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske i Dubrovačko-neretvanske županije.

Nakon 2000. godine, odnosno 2002. godine Trgovački sud u Splitu je bio teritorijalno nadležan samo za područje Splitsko-dalmatinske županije, jer su započeli s radom trgovački sudovi u Dubrovniku, Šibeniku i Zadru, s tim da Trgovački sud u Splitu i nakon početka rada tih sudova rješava sporove intelektualnog vlasništva i pomorske sporove s područja tih sudova.

Zakonom o područjima i sjedištima sudova (Narodne novine broj: 144/10) Trgovački sud u Dubrovniku pripojen je Trgovačkom sudu u Splitu.

Prema sada važećem Zakonu o područjima i sjedištima sudova (Narodne novine broj: 144/10, 84/11), nadležnost Trgovačkog suda u Splitu se proteže na područje Splitsko-dalmatinske županije i Dubrovačko-neretvanske županije.

 

Novosti
25.04.2017.

OBAVIJEST

Obavijest o terminu testiranja za javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Trgovački sud u Splitu radi obavljanja poslova radnog mjesta: - Administrativni referent – sudski zapisničar (m/ž) – 1 izvršitelj/ica.

> Preuzmi obavijest

29.03.2017.


OGLAS


Trgovački sud u Splitu raspisuje javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Trgovački sud u Splitu radi obavljanja poslova radnog mjesta: - Administrativni referent – sudski zapisničar (m/ž) – 1 izvršitelj/ica.

> Preuzmi oglas