Kontakt

 

ADRESA:

Trgovački sud u Šibeniku
22000 Šibenik
Stjepana Radića 81/II

E-MAIL:  

trgovacki.sud.u.sibeniku@si.htnet.hr

 

TELEFAX:

(022) 209-320

 

TELEFONI:

 

(022) 209-333 - Ured predsjednika suda

                           - Uredi sudaca

 

(022) 209-310 - Sudski registar

(022) 209-312 - Parnična pisarnica

(022) 209-316 - Stečajna pisarnica

 

(022) 209-316 - Izvanparnična pisarnica

 

(022) 209-314 - Ovršna pisarnica

 

(022) 209-315 - Računovodstvo