Službenici i namještenici

SLUŽBENICI:

Igor Belamarić, voditelj sudskog registra, soba br. 201
Vesna Antić, sudski referent u registru, soba br.201
Zdenka Rak, sudski referent u registru, soba br.201
Snježana Lokas, upravitelj pisarnice sudske uprave, soba br.205
Jadranka Grubišić, računovodstveni referent, soba br.210
Anđelka Petričević, ekonom, soba br. 210
Katarina Bebić, upravitelj sudske pisarnice, soba br.203
Jagoda Baus, administrativni referent-upisničar u parničnoj pisarnici, soba br. 203 
Marina Živković, administrativni referent-upisničar u ovršnoj pisarnici soba br.211
Zorana Bojčić Gundić, administrativni referent-sudski zapisničar, soba br. 208
Elizabeta Filipi, administrativni referent-sudski zapisničar, soba br. 208
Anita Hrabrov Petrić, administrativni referent-sudski zapisničar, soba br. 208
Ana Tomić, administrativni referent-sudski zapisničar, soba br. 208

Marina Štrkalj, administrativni referent-sudski zapisničar, soba br. 208

NAMJEŠTENICI:


Saša Roščić, vozač-dostavljač
Nada Periš, čistaćica